Keil Michael

Spôsob prípravy tioéterov

Načítavanie...

Číslo patentu: 288033

Dátum: 30.11.2012

Autori: Rheinheimer Joachim, Gebhardt Joachim, Hagen Helmut, Misslitz Ulf, Lochtman Rene, Von Deyn Wolfgang, Baumann Ernst, Keil Michael, Witschel Matthias, Rack Michael, Götz Norbert

MPK: C07C 201/12, C07C 323/09, C07C 319/14...

Značky: tioéterov, přípravy, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu prípravy tioéterov vzorca (XIX), v ktorom substituenty majú nasledujúce významy: Rx znamená inertný zvyšok
m predstavuje číslo od 0 do 5, R2 znamená C1-C6-alkyl, ktorý spočíva v tom, že zahŕňa konverziu anilínu vzorca (XX) s dialkyldisulfidom vzorca (VII) v prítomnosti katalyzátora a alkylnitritu.

Spôsob prípravy benzaldoxímov

Načítavanie...

Číslo patentu: 287967

Dátum: 28.06.2012

Autori: Baumann Ernst, Gebhardt Joachim, Rheinheimer Joachim, Götz Norbert, Lochtman Rene, Misslitz Ulf, Keil Michael, Hagen Helmut, Witschel Matthias, Von Deyn Wolfgang, Rack Michael

MPK: C07C 205/44, C07C 201/12, C07C 249/06...

Značky: přípravy, spôsob, benzaldoxímov

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je spôsob prípravy benzaldoxímov vzorca (XV), v ktorom X znamená NO2, S(O)nRy Rx, Ry predstavujú v každom prípade akýkoľvek inertný zvyšok m znamená 0, 1, 2, 3 alebo 4 n predstavuje 0, 1 alebo 2 ktorý spočíva v tom, že zahŕňa konverziu zlúčenín vzorca (XVI), v ktorom X a (Rx)m majú definované významy, s organickým nitritom vzorca (R-O-NO), kde R znamená alifatický alebo aromatický zvyšok, v prítomnosti zásady, pričom reakcia sa...

Oxímy a ich použitie na prípravu izoxazolin-3-yl-acylbenzénov

Načítavanie...

Číslo patentu: 287758

Dátum: 15.08.2011

Autori: Keil Michael, Lochtman Rene, Baumann Ernst, Götz Norbert, Gebhardt Joachim, Von Deyn Wolfgang, Rheinheimer Joachim, Witschel Matthias, Hagen Helmut, Rack Michael, Misslitz Ulf

MPK: C07C 249/06, C07C 251/40, C07C 251/00...

Značky: oxímy, použitie, izoxazolin-3-yl-acylbenzénov, přípravu

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú oxímy vzorca (III), kde R1 znamená C1-C6-alkyl, a ich použitie na prípravu izoxazolínu vzorca (I), kde substituenty majú nasledujúce významy: R1 znamená vodík, C1-C6-alkyl, R2 predstavuje C1-C6-alkyl, R3, R4, R5 znamenajú vodík, C1-C6-alkyl, alebo R4 a R5 spoločne tvoria väzbu, R6 predstavuje heterocyklický kruh a n znamená 0, 1 alebo 2.

Spôsob prípravy izoxazolin-3-yl-acylbenzénov a medziprodukty na ich prípravu

Načítavanie...

Číslo patentu: 287476

Dátum: 22.10.2010

Autori: Lochtman Rene, Misslitz Ulf, Von Deyn Wolfgang, Baumann Ernst, Hagen Helmut, Witschel Matthias, Rack Michael, Gebhardt Joachim, Rheinheimer Joachim, Keil Michael, Götz Norbert

MPK: C07C 205/00, C07C 201/00, C07C 249/00...

Značky: izoxazolin-3-yl-acylbenzénov, spôsob, medziprodukty, přípravy, přípravu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy izoxazolénu vzorca (I), kde R1 znamená vodík, C1-C6-alkyl, R2 predstavuje C1-C6-alkyl, R3, R4, R5 znamenajú vodík, C1-C6-alkyl, alebo R4 a R5 spoločne tvoria väzbu, R6 predstavuje heterocyklický kruh a n znamená 0, 1 alebo 2. Uvedený spôsob zahŕňa prípravu medziproduktu vzorca (VI), kde R1, R3, R4 a R5 majú uvedené významy. Po tomto kroku nasleduje halogenácia, tiometylácia, oxidácia a acylácia, pričom sa získajú zlúčeniny...

Spôsob prípravy 4-tioalkylbrómobenzénových derivátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 286986

Dátum: 31.07.2009

Autori: Keil Michael, Von Deyn Wolfgang, Rack Michael, Gebhardt Joachim, Lochtman Rene

MPK: C07C 251/00, C07D 261/00, C07C 319/00...

Značky: derivátov, spôsob, 4-tioalkylbrómobenzénových, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob prípravy 4-tioalkylbrómbenzénových derivátov všeobecného vzorca (I), v ktorom R1 znamená C1-C6-alkylovú skupinu, C1-C6-halogénalkylovú skupinu, C1-C6-alkoxyskupinu, C1-C6-halogénalkoxyskupinu, C3-C8-cykloalkylovú skupinu, halogén R2 predstavuje kyanoskupinu alebo heterocyklický zvyšok R3 znamená C1-C6-alkylovú skupinu, ktorý zahrnuje reakciu zlúčeniny vzorca (II), v ktorom R1 a R2 majú vyššie definované významy, s...

Spôsob sulfinylácie pyrazolového derivátu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14386

Dátum: 05.11.2007

Autori: Gröning Carsten, Keil Michael, Kuhn Oliver, Sukopp Martin, Longlet Jon

MPK: A61K 31/415, A01N 43/56, A01N 43/00...

Značky: derivátů, spôsob, pyrazolového, sulfinylácie

Text:

...možno prípadne pridať aj komplex amínu s kyselinou - dimetylamin p-tozylát.Sú uvedené príklady nasledujúcich kombinácií reaktantov CF 3 S(O)OK, dimetylamin p-tozylát POCl 3 a CF 3 S(O)OK/Na dimetylamin p-tozylát SOCI 2. Huilong et al. opisujú reakciu 5-amino-1-2,6-dichlór-4-(trifluórmetyl)fenyl-1 H pyrazol-3-karbonitrilu (Il) so sodnou solou kyseliny trifluórmetylsulfínovejV patente EP-A 1 331 222 sa...

Spôsob výroby difluórmetylpyrazolylkarboxylátov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6806

Dátum: 02.11.2007

Autori: Lohmann Jan Klaas, Rack Michael, Grote Thomas, Dietz Jochen, Smidt Sebastian Peer, Sukopp Martin, Löhr Sandra, Keil Michael, Rheinheimer Joachim, Zierke Thomas

MPK: C07D 237/00, C07F 7/00

Značky: výroby, difluórmetylpyrazolylkarboxylátov, spôsob

Text:

...halogén, súhrnné pojmy, ktoré sú použité vzastúpení pre jednotlivých členov týchto skupin organických jednotiek. Predpona Cx-C, v jednotlivom prípade označuje počet možných atómov uhlíka.Výraz halogén označuje vždy fluór, bróm, chlór alebo jód, špeciálne fluór, chlór alebo bróm.Príklady iných významov súVýraz Cj-Ce-alkyl, ako je použitý tu a vo výrazoch Cj-Cg-alkoxy, C 1 C 5 alkyl-amino, di(C 1-C 5-alkyI)amino, C 1-Ce-alkyltio,...

Spôsob prípravy derivátov 4-brómanilínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 285627

Dátum: 12.04.2007

Autori: Rack Michael, Von Deyn Wolfgang, Keil Michael, Gebhardt Joachim, Lochtman Rene

MPK: C07C 211/00, C07C 251/00, C07C 209/00...

Značky: derivátov, 4-brómanilínu, spôsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob prípravy derivátov 4-brómanilínu všeobecného vzorca (I), v ktorom substituenty majú nasledujúce významy: R1 znamená C1-C6-alkylovú skupinu, C1-C6-halogénalkylovú skupinu, C1-C6-alkoxyskupinu, C1-C6-halogénalkoxyskupinu, C3-C8-cykloalkylovú skupinu, halogén
R2 predstavuje C1-C6-alkylovú skupinu, C1-C6-alkoxyskupinu, C3-C8-cykloalkylovú skupinu, C2-C6-alkenylovú skupinu, kyanoskupinu alebo heterocyklický zvyšok.

Spôsob výroby 1-alkyl-3-fenyluracilov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4201

Dátum: 18.05.2006

Autori: Zech Helmut, Keil Michael, Schmidt Thomas, Häberle Rudolf, Gebhardt Joachim, Löhr Sandra, Wevers Jan Hendrik

MPK: C07D 239/00

Značky: výroby, 1-alkyl-3-fenyluracilov, spôsob

Text:

...hodnota pH udržiava porciovaným prídavkom bázy v rozmedzí od 1 do 6.Na základe tohto sa predložený vynález týka spôsobu výroby 1-alkyl-3-fenyluracilov vzorca I, ktorý zahŕňa reakciu 3-fenyluracilov vzorca II a alkylačných prostriedkov vzorca lll, vyznačujúcu sa tým, že počas celého priebehu reakcie sa hodnota pHudržiava porciovaným prídavkom bázy v rozmedzí od 1 do 6.Prostredníctvom spôsobu podľa vynálezu sa získajú 1-alkyl-3-fenyluracily...

Spôsob výroby 3-fenyl(tio)uracilov a 3-fenyl-ditiouracilov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16244

Dátum: 13.07.2005

Autori: Gebhardt Joachim, Löhr Sandra, Wolf Bernd, Mayer Guido, Keil Michael, Schmidt Thomas

MPK: C07C 307/06, C07D 239/54

Značky: spôsob, výroby, 3-fenyl(tio)uracilov, 3-fenyl-ditiouracilov

Text:

...s diamidom kyseliny sulfónovej podľa nasledujúcej schémy ANevýhodou pri tomto spôsobe je to, že použitá kyselina benzoová je dostupná až štiepením s bórtribromidom za príslušného vyzrážania soli z predchádzajúceho esteru. Okrem toho je výťažok diamidmi kyseliny sulfónovej len medzi 16 a 45 . Taktiež okľuka cez vopred vyrobený kysIý chlorid vedie k požadovanému diamidu kyseliny benzoylsulfónovej len s výťažkom 26 .Náhrada atómu halogénu za...

Spôsob výroby benzofenónov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 964

Dátum: 01.12.2003

Autori: Maywald Volker, Vogelbacher Uwe Josef, Keil Michael, Hoffmann Nico, Wevers Jan Hendrik

MPK: C07C 51/347, C07C 49/00, C07C 45/00...

Značky: benzofenónov, výroby, spôsob

Text:

...sa výhodnejšie umiestñujú pod miešadlo. Množstvo plynu vedenécez reakčnú vsádzku sa riadi predovšetkým veľkosťou vsádzky. Na 1 molacylchloridu sa zavádza až 5 I/h inertného plynu.Použitie zrieďovacieho prostriedku podľa vynálezu má ďalej tu výhodu, že Friedel-Craftovu acyláciu je možné realizovať pri vyšších teplotách, čím je možné opäť skrátiť reakčné časy. Vo všeobecnosti sa pracuje v rozmedzí od 60 °C do teploty varu zrieďovacieho...

Spôsob výroby 3-trifluórmetylfenyl-4-kyanobenzylketónu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7090

Dátum: 25.04.2003

Autori: Engel Stefan, Keil Michael, Rack Michael, Ott Christian

MPK: C07C 255/00, C07C 253/00

Značky: výroby, 3-trifluórmetylfenyl-4-kyanobenzylketónu, spôsob

Text:

...kyselín ako sú N,N-dimetylformamid alebo MN-dimetylacetamid, N-metyllaktámy ako je N-metylpyrolidón,dialkoxyalkány ako je 1,2-dimeto×yetán, dietylénglykoldialkylétery ako je dietylglykoldimetyléter, dietylglykoldietyléter, sulfoxidy ako je dimetylsulfoxid,sulfolán alebo tetraalkylmočoviny ako je tetrametylmočovina. Vo výhodnom uskutočnení sa použije minimálne jedno aproticky polárne rozpúšťadlo ako jediné reakčné médium ( 99 obj....

Spôsob prípravy derivátov kyseliny 2-chlórmetylfenyloctovej

Načítavanie...

Číslo patentu: E 234

Dátum: 06.02.2003

Autori: Keil Michael, Mayer Guido, Cullmann Oliver, Wolf Bernd

MPK: C07C 251/38, C07C 249/12

Značky: 2-chlórmetylfenyloctovej, přípravy, spôsob, derivátov, kyseliny

Text:

...cykloalifatické uhľovodíky, ako napriklad cyklohexán alebo cyklopentán éter, ako napríklad dimetoxyetán, díetyléter, diizopropyléter, ester, ako napríklad etylester kyseliny octovejalebo butylester kyseliny octovej. Môžu sa tiež použiť zmesi týchto rozpúšťadiel.Výhodnými rozpúšťadlami sú aromatické (halogénované) uhľovodíky a alífatíckéPodľa okolností môže byť výhodné, ak sa kreakčnej zmesi pridá Lewísova zásada, ako napríklad pyridín,...

Spôsob prípravy derivátu metylamidu alfa-metoxyiminokarboxylovej kyseliny a medziprodukty na ich prípravu

Načítavanie...

Číslo patentu: 283068

Dátum: 27.12.2002

Autori: Müller Ruth, Wingert Horst, Sauter Hubert, Nett Markus, Keil Michael, Isak Heinz, Bayer Herbert, Benoit Remy

MPK: C07C 235/78, C07C 249/08, C07C 249/12...

Značky: spôsob, přípravu, medziprodukty, metylamidu, derivátů, kyseliny, alfa-metoxyiminokarboxylovej, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy derivátu metylamidu alfa-metoxyiminokarboxylovej kyseliny všeobecného vzorca (I), pri ktorom sa Pinnerovou reakciou necháva reagovať acylkyanid všeobecného vzorca (II) s alkoholom všeobecného vzorca R-OH, ktorého teplota varu je vyššia ako 75 °C a následne sa necháva reagovať Pinnerovou reakciou vytvorený ester všeobecného vzorca (IV) a) s hydroxylamínom pri vzniku oxímu všeobecného vzorca (V), ktorý sa metyluje na oximéter...

Spôsob prípravy N-substituovaných 3-hydroxypyrazolov

Načítavanie...

Číslo patentu: 282689

Dátum: 10.10.2002

Autori: Wingert Horst, Klintz Ralf, Vogelbacher Uwe Josef, Rack Michael, Götz Roland, Teles Joaquim Henrique, König Hartmann, Wahl Joseph, Keil Michael

MPK: C07D 231/22, C07D 231/20

Značky: 3-hydroxypyrazolov, přípravy, spôsob, n-substituovaných

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy N-substituovaných 3-hydroxypyrazolov všeobecného vzorca (I) oxidáciou zodpovedajúcich pyrazolidín-3-ónov všeobecného vzorca (II). Pyrazolidin-3-ón, ktorý je rozpustný vo vode, sa vo vode v prítomnosti zásady a s použitím kyslíka ako oxidačného činidla oxiduje.

Herbicidní prostředek a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 268825

Dátum: 11.04.1990

Autori: Schirmer Ulrich, Keil Michael, Wuerzer Bruno, Meyer Norbert, Kolassa Dieter, Becker Rainer, Theobald Hans

MPK: A01N 43/80, C07D 261/08

Značky: herbicidní, látek, účinných, prostředek, výroby, způsob

Text:

...vzorce I mohou vyrábět tím, že so nechá reagovat sloučoninn obecného vzoroo IIR 2, R 4 a. Y mají shora uvedený význam,so sloučoninou obecného voorookdo R 1 má sboru uvedený význam a x znamená aniont, při teplotách neni. 0 a 90 ŠG, popřípadě n přítomnost. inortního zozpouätädla a popřípad za přídavm pomooná bázo.vhodnými bázomi. Jsou například uhličitany, hydrogommlläitąny, octu. olkozády, oxldy, popřípodč hydroxid olkalloldoh kovů nebo...

Herbicidní prostředek a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 255000

Dátum: 15.02.1988

Autori: Becker Rainer, Keil Michael, Meyer Norbert, Wuerzer Bruno, Jahn Dieter, Schirmer Ulrich, Kolassa Dieter

MPK: A01N 43/90

Značky: látek, způsob, herbicidní, výroby, prostředek, účinných

Text:

...reakci jsou například elkoholy, jako methanol, ethylalkohol, isopropylalkohol nebo cyklohexanol, popřípadě chlorované uhlovrodíky,jako hexan, cyklohexan, ímethylenchlorid,toluen nebo dichlorethan, estery karboxylo» vé kyseliny, jako ethylacetát, nitrily, janko acetonitrll nebo cyklícké ethery, jako tetrahydrofuran.Shora uvedené soli derivátu cyk 1 ohexeno~ nu obecného vzorce l s alkalíckými kovy se mohou získat reakcí těchto sloučenin s...

Herbicidní prostředek a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 253731

Dátum: 17.12.1987

Autori: Wuerzer Bruno, Meyer Norbert, Keil Michael, Jahn Dieter, Becker Rainer, Schirmer Ulrich

MPK: A01N 43/04

Značky: složky, způsob, účinné, prostředek, herbicidní, výroby

Text:

...vzorce I přicházeji v úvahu soli upotřebitelné pro zemědělské účely, napříklaą soli s alkalickými kovy, zejména soli sodné nebo soli draselné,soli e kovy alkalických zemin, zejména soli vápenaté, soli hořečneté nebo soli barnaté,soli s manganem, mědí, zinkm nebo železem, jakož i soli amoniové, sulfoniové a fosfoniové.Podle tohoto vynálezu se mohou eloučeniny obecného vzorce I pžipravovat reakci trikarbonylových sloučenin obecného vzorce II(II)...

Herbicidní prostředek a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 251776

Dátum: 13.08.1987

Autori: Jahn Dieter, Richarz Winfried, Becker Rainer, Schirmer Ulrich, Keil Michael, Meyer Norbert, Wuerzer Bruno

MPK: A01N 35/10

Značky: složky, účinné, prostředek, herbicidní, způsob, výroby

Text:

...fenylovou skupinu, která je substituována trifluormethylovou sku pinou, znamená skupinu obecného vzorceX, R 1, R 2 a R 3 maji shora uvedené významy,nebo A znamená skupinu obecného vzorce R 8-sićkg R 10 kde R 8, R 9 a R 10 znamenaji nezávisle na sobě alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku nebo fenylovou skupinu,nebo A znamená skupinu vzorce 11kde skupiny Y znamenaji nezávisle na sobě kyslík nebo siru aR 11 a R 12 znamenají alkylové skupiny s...

Pojivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 245266

Dátum: 15.06.1987

Autori: Kezerian Charles, Keil Michael, Ooishi Tadashi, Jahn Dieter, Ahle James Leroy, Noguchi Tamio, Becker Rainer

MPK: Kanagawa /jp/, C04B 7/32

Značky: pojivo

Text:

...coomomenm nomIOHGHTOB no Becy Bqacmrmo oóesaomemmñ rmporpauaz Kanbrmx oómeñ QOpMyJLHTamara oópasom, B cocTaBe Bsmymero no nsoóperennm B upouecce Taepneana He oópaaymcsz rmpocynzsçowxmamzarn KaJIHLm mna arrpnnrnamagausnsammze nonumermym nexpopnaaamo IIGMGHTHOPO Karma n cHmeHne ero npoqHocTn.Bxxymee uonyqam nyTeM Tepmooópaóoncn cmecn,cocwoameñ na rmporpaEaToB mnam, usnecrm, RapÓOHaTOB n Kapóoaumnnamon xanxmwi npm rexumeparype 300-50000 B...

Regulátor napětí s držákem kartáčů

Načítavanie...

Číslo patentu: 245255

Dátum: 15.06.1987

Autori: Sanborn James Russell, Jahn Dieter, Possanza Genus, Keil Michael, Becker Rainer, Skötsch Carlo, Pieroh Ernst Albrecht, Joppien Hartmut

MPK: H02K 5/14

Značky: regulátor, držákem, napětí, kartáčů

Text:

...M 3 meTok MřvDa 2 - 370 vsen Dervnqropa HanpnMeHMn M merko uepkarenb c MacTMuHmM Da 3 pe 3 oM 3 aMMMHoM ckoöu, nDMHeM noka 3 aHO 3 nekTpMueckoe coenMHeHMe Mekny DEFVHHTODOM Hanpqmenmn Mmerkonenxarenem. Yaen Derynnropa HanpnmeHMM /wmrypa í/ conepMMT pery nnrop Hanpqmenmný Ha kopnyce koToporo.MMeeTcq 3 aMMMHaq ckoôaMenoö 3 /wMryDa 1/. KOHTakTHMe Busonu DGFVHQTODG HanDnMeHMn4 M 5 /mMrypa 2/ npyMHMcTMe M B co 6 paHHoM BMne BMecTe c M...

Membrána pro vápníkovou iontově selektivní eletrodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244648

Dátum: 17.09.1985

Autori: Keil Michael, Schirmer Ulrich

MPK: G01N 27/40

Značky: eletrodu, selektivní, membrána, vápníkovou, iontově

Text:

...na bázi kyseliny Lő-dioxakorkové dojde použitím neutrálního nosiče podle vynálezu, tvořeného substituovaąým diamidem kyseliny Lő-dioxakorková, jehož podstata spočívá v tom, že dusikové stomy diamidu jsou symetricky substituovárxy dvěma fanylz a dvěmaz-n-alkyloxyetłxvly, vyjsdřeným obecným strukturnim vzorcem. o /r kde -R jsou n-alkyly s počtom uhlíkových atomů 8 až 11. oMembrány s těmito neutrálními nosiči vykezují širokou oblast lineární...

Způsob přípravy 1,2-bis(nikotinamido)propanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241475

Dátum: 16.07.1985

Autori: Pabst Horst, Wuerzer Bruno, Saito Ikuo, Kamoshita Katsuzo, Jahn Dieter, Becker Rainer, Schwarz Richard, Spiegler Wolfgang, Goetz Norbert, Keil Michael, Ueda Yosihiko

MPK: C07D 213/82

Značky: přípravy, 1,2-bis(nikotinamido)propanu, způsob

Text:

...při 23 QC 10 l 1-C 14-arachidonové kyseliny 80 nM, 4,8 Ci mo v- 0,1 M vodném roztoku hydrogenuhličitanu sodného pro iniciaci reakce, poté se reakce ukončila přídavkem 50 l 0,5 M vodného roztoku kyseliny citrónové a směs se extrahovala 8 ml ethylacetátu. Organídká vrstva se regenerovala a ko-ncentrovala do sucha za sníženého tlalku. Zbytek se rozpustil ve 100 1 ethylacetá-tu a po-drobil se Chromatografii v tenké vrstvě za použití...