Keil Michael

Spôsob prípravy tioéterov

Načítavanie...

Číslo patentu: 288033

Dátum: 30.11.2012

Autori: Keil Michael, Baumann Ernst, Misslitz Ulf, Hagen Helmut, Von Deyn Wolfgang, Rack Michael, Rheinheimer Joachim, Götz Norbert, Gebhardt Joachim, Witschel Matthias, Lochtman Rene

MPK: C07C 319/14, C07C 323/09, C07C 201/12...

Značky: přípravy, tioéterov, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu prípravy tioéterov vzorca (XIX), v ktorom substituenty majú nasledujúce významy: Rx znamená inertný zvyšok
m predstavuje číslo od 0 do 5, R2 znamená C1-C6-alkyl, ktorý spočíva v tom, že zahŕňa konverziu anilínu vzorca (XX) s dialkyldisulfidom vzorca (VII) v prítomnosti katalyzátora a alkylnitritu.

Spôsob prípravy benzaldoxímov

Načítavanie...

Číslo patentu: 287967

Dátum: 28.06.2012

Autori: Gebhardt Joachim, Keil Michael, Götz Norbert, Misslitz Ulf, Lochtman Rene, Rack Michael, Von Deyn Wolfgang, Rheinheimer Joachim, Baumann Ernst, Witschel Matthias, Hagen Helmut

MPK: C07C 201/12, C07C 249/06, C07C 205/44...

Značky: spôsob, benzaldoxímov, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je spôsob prípravy benzaldoxímov vzorca (XV), v ktorom X znamená NO2, S(O)nRy Rx, Ry predstavujú v každom prípade akýkoľvek inertný zvyšok m znamená 0, 1, 2, 3 alebo 4 n predstavuje 0, 1 alebo 2 ktorý spočíva v tom, že zahŕňa konverziu zlúčenín vzorca (XVI), v ktorom X a (Rx)m majú definované významy, s organickým nitritom vzorca (R-O-NO), kde R znamená alifatický alebo aromatický zvyšok, v prítomnosti zásady, pričom reakcia sa...

Oxímy a ich použitie na prípravu izoxazolin-3-yl-acylbenzénov

Načítavanie...

Číslo patentu: 287758

Dátum: 15.08.2011

Autori: Von Deyn Wolfgang, Misslitz Ulf, Götz Norbert, Lochtman Rene, Gebhardt Joachim, Rheinheimer Joachim, Witschel Matthias, Rack Michael, Hagen Helmut, Baumann Ernst, Keil Michael

MPK: C07C 251/40, C07C 249/06, C07C 251/00...

Značky: přípravu, oxímy, použitie, izoxazolin-3-yl-acylbenzénov

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú oxímy vzorca (III), kde R1 znamená C1-C6-alkyl, a ich použitie na prípravu izoxazolínu vzorca (I), kde substituenty majú nasledujúce významy: R1 znamená vodík, C1-C6-alkyl, R2 predstavuje C1-C6-alkyl, R3, R4, R5 znamenajú vodík, C1-C6-alkyl, alebo R4 a R5 spoločne tvoria väzbu, R6 predstavuje heterocyklický kruh a n znamená 0, 1 alebo 2.

Spôsob prípravy izoxazolin-3-yl-acylbenzénov a medziprodukty na ich prípravu

Načítavanie...

Číslo patentu: 287476

Dátum: 22.10.2010

Autori: Gebhardt Joachim, Hagen Helmut, Lochtman Rene, Von Deyn Wolfgang, Götz Norbert, Witschel Matthias, Keil Michael, Baumann Ernst, Rheinheimer Joachim, Misslitz Ulf, Rack Michael

MPK: C07C 249/00, C07C 201/00, C07C 205/00...

Značky: spôsob, medziprodukty, přípravu, přípravy, izoxazolin-3-yl-acylbenzénov

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy izoxazolénu vzorca (I), kde R1 znamená vodík, C1-C6-alkyl, R2 predstavuje C1-C6-alkyl, R3, R4, R5 znamenajú vodík, C1-C6-alkyl, alebo R4 a R5 spoločne tvoria väzbu, R6 predstavuje heterocyklický kruh a n znamená 0, 1 alebo 2. Uvedený spôsob zahŕňa prípravu medziproduktu vzorca (VI), kde R1, R3, R4 a R5 majú uvedené významy. Po tomto kroku nasleduje halogenácia, tiometylácia, oxidácia a acylácia, pričom sa získajú zlúčeniny...

Spôsob prípravy 4-tioalkylbrómobenzénových derivátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 286986

Dátum: 31.07.2009

Autori: Keil Michael, Von Deyn Wolfgang, Gebhardt Joachim, Rack Michael, Lochtman Rene

MPK: C07C 251/00, C07D 261/00, C07C 319/00...

Značky: spôsob, derivátov, 4-tioalkylbrómobenzénových, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob prípravy 4-tioalkylbrómbenzénových derivátov všeobecného vzorca (I), v ktorom R1 znamená C1-C6-alkylovú skupinu, C1-C6-halogénalkylovú skupinu, C1-C6-alkoxyskupinu, C1-C6-halogénalkoxyskupinu, C3-C8-cykloalkylovú skupinu, halogén R2 predstavuje kyanoskupinu alebo heterocyklický zvyšok R3 znamená C1-C6-alkylovú skupinu, ktorý zahrnuje reakciu zlúčeniny vzorca (II), v ktorom R1 a R2 majú vyššie definované významy, s...

Spôsob sulfinylácie pyrazolového derivátu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14386

Dátum: 05.11.2007

Autori: Sukopp Martin, Gröning Carsten, Kuhn Oliver, Longlet Jon, Keil Michael

MPK: A01N 43/56, A01N 43/00, A61K 31/415...

Značky: spôsob, sulfinylácie, pyrazolového, derivátů

Text:

...možno prípadne pridať aj komplex amínu s kyselinou - dimetylamin p-tozylát.Sú uvedené príklady nasledujúcich kombinácií reaktantov CF 3 S(O)OK, dimetylamin p-tozylát POCl 3 a CF 3 S(O)OK/Na dimetylamin p-tozylát SOCI 2. Huilong et al. opisujú reakciu 5-amino-1-2,6-dichlór-4-(trifluórmetyl)fenyl-1 H pyrazol-3-karbonitrilu (Il) so sodnou solou kyseliny trifluórmetylsulfínovejV patente EP-A 1 331 222 sa...

Spôsob výroby difluórmetylpyrazolylkarboxylátov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6806

Dátum: 02.11.2007

Autori: Sukopp Martin, Keil Michael, Rheinheimer Joachim, Zierke Thomas, Lohmann Jan Klaas, Rack Michael, Smidt Sebastian Peer, Löhr Sandra, Grote Thomas, Dietz Jochen

MPK: C07F 7/00, C07D 237/00

Značky: výroby, spôsob, difluórmetylpyrazolylkarboxylátov

Text:

...halogén, súhrnné pojmy, ktoré sú použité vzastúpení pre jednotlivých členov týchto skupin organických jednotiek. Predpona Cx-C, v jednotlivom prípade označuje počet možných atómov uhlíka.Výraz halogén označuje vždy fluór, bróm, chlór alebo jód, špeciálne fluór, chlór alebo bróm.Príklady iných významov súVýraz Cj-Ce-alkyl, ako je použitý tu a vo výrazoch Cj-Cg-alkoxy, C 1 C 5 alkyl-amino, di(C 1-C 5-alkyI)amino, C 1-Ce-alkyltio,...

Spôsob prípravy derivátov 4-brómanilínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 285627

Dátum: 12.04.2007

Autori: Gebhardt Joachim, Keil Michael, Rack Michael, Lochtman Rene, Von Deyn Wolfgang

MPK: C07C 211/00, C07C 251/00, C07C 209/00...

Značky: derivátov, 4-brómanilínu, spôsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob prípravy derivátov 4-brómanilínu všeobecného vzorca (I), v ktorom substituenty majú nasledujúce významy: R1 znamená C1-C6-alkylovú skupinu, C1-C6-halogénalkylovú skupinu, C1-C6-alkoxyskupinu, C1-C6-halogénalkoxyskupinu, C3-C8-cykloalkylovú skupinu, halogén
R2 predstavuje C1-C6-alkylovú skupinu, C1-C6-alkoxyskupinu, C3-C8-cykloalkylovú skupinu, C2-C6-alkenylovú skupinu, kyanoskupinu alebo heterocyklický zvyšok.

Spôsob výroby 1-alkyl-3-fenyluracilov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4201

Dátum: 18.05.2006

Autori: Keil Michael, Wevers Jan Hendrik, Schmidt Thomas, Löhr Sandra, Häberle Rudolf, Zech Helmut, Gebhardt Joachim

MPK: C07D 239/00

Značky: výroby, spôsob, 1-alkyl-3-fenyluracilov

Text:

...hodnota pH udržiava porciovaným prídavkom bázy v rozmedzí od 1 do 6.Na základe tohto sa predložený vynález týka spôsobu výroby 1-alkyl-3-fenyluracilov vzorca I, ktorý zahŕňa reakciu 3-fenyluracilov vzorca II a alkylačných prostriedkov vzorca lll, vyznačujúcu sa tým, že počas celého priebehu reakcie sa hodnota pHudržiava porciovaným prídavkom bázy v rozmedzí od 1 do 6.Prostredníctvom spôsobu podľa vynálezu sa získajú 1-alkyl-3-fenyluracily...

Spôsob výroby 3-fenyl(tio)uracilov a 3-fenyl-ditiouracilov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16244

Dátum: 13.07.2005

Autori: Keil Michael, Gebhardt Joachim, Schmidt Thomas, Löhr Sandra, Wolf Bernd, Mayer Guido

MPK: C07D 239/54, C07C 307/06

Značky: 3-fenyl-ditiouracilov, výroby, 3-fenyl(tio)uracilov, spôsob

Text:

...s diamidom kyseliny sulfónovej podľa nasledujúcej schémy ANevýhodou pri tomto spôsobe je to, že použitá kyselina benzoová je dostupná až štiepením s bórtribromidom za príslušného vyzrážania soli z predchádzajúceho esteru. Okrem toho je výťažok diamidmi kyseliny sulfónovej len medzi 16 a 45 . Taktiež okľuka cez vopred vyrobený kysIý chlorid vedie k požadovanému diamidu kyseliny benzoylsulfónovej len s výťažkom 26 .Náhrada atómu halogénu za...

Spôsob výroby benzofenónov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 964

Dátum: 01.12.2003

Autori: Maywald Volker, Vogelbacher Uwe Josef, Keil Michael, Hoffmann Nico, Wevers Jan Hendrik

MPK: C07C 45/00, C07C 49/00, C07C 51/347...

Značky: benzofenónov, spôsob, výroby

Text:

...sa výhodnejšie umiestñujú pod miešadlo. Množstvo plynu vedenécez reakčnú vsádzku sa riadi predovšetkým veľkosťou vsádzky. Na 1 molacylchloridu sa zavádza až 5 I/h inertného plynu.Použitie zrieďovacieho prostriedku podľa vynálezu má ďalej tu výhodu, že Friedel-Craftovu acyláciu je možné realizovať pri vyšších teplotách, čím je možné opäť skrátiť reakčné časy. Vo všeobecnosti sa pracuje v rozmedzí od 60 °C do teploty varu zrieďovacieho...

Spôsob výroby 3-trifluórmetylfenyl-4-kyanobenzylketónu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7090

Dátum: 25.04.2003

Autori: Rack Michael, Keil Michael, Engel Stefan, Ott Christian

MPK: C07C 255/00, C07C 253/00

Značky: spôsob, 3-trifluórmetylfenyl-4-kyanobenzylketónu, výroby

Text:

...kyselín ako sú N,N-dimetylformamid alebo MN-dimetylacetamid, N-metyllaktámy ako je N-metylpyrolidón,dialkoxyalkány ako je 1,2-dimeto×yetán, dietylénglykoldialkylétery ako je dietylglykoldimetyléter, dietylglykoldietyléter, sulfoxidy ako je dimetylsulfoxid,sulfolán alebo tetraalkylmočoviny ako je tetrametylmočovina. Vo výhodnom uskutočnení sa použije minimálne jedno aproticky polárne rozpúšťadlo ako jediné reakčné médium ( 99 obj....

Spôsob prípravy derivátov kyseliny 2-chlórmetylfenyloctovej

Načítavanie...

Číslo patentu: E 234

Dátum: 06.02.2003

Autori: Wolf Bernd, Keil Michael, Mayer Guido, Cullmann Oliver

MPK: C07C 251/38, C07C 249/12

Značky: 2-chlórmetylfenyloctovej, kyseliny, spôsob, přípravy, derivátov

Text:

...cykloalifatické uhľovodíky, ako napriklad cyklohexán alebo cyklopentán éter, ako napríklad dimetoxyetán, díetyléter, diizopropyléter, ester, ako napríklad etylester kyseliny octovejalebo butylester kyseliny octovej. Môžu sa tiež použiť zmesi týchto rozpúšťadiel.Výhodnými rozpúšťadlami sú aromatické (halogénované) uhľovodíky a alífatíckéPodľa okolností môže byť výhodné, ak sa kreakčnej zmesi pridá Lewísova zásada, ako napríklad pyridín,...

Spôsob prípravy derivátu metylamidu alfa-metoxyiminokarboxylovej kyseliny a medziprodukty na ich prípravu

Načítavanie...

Číslo patentu: 283068

Dátum: 27.12.2002

Autori: Müller Ruth, Keil Michael, Nett Markus, Sauter Hubert, Bayer Herbert, Wingert Horst, Benoit Remy, Isak Heinz

MPK: C07C 249/12, C07C 235/78, C07C 249/08...

Značky: alfa-metoxyiminokarboxylovej, přípravu, derivátů, kyseliny, spôsob, přípravy, metylamidu, medziprodukty

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy derivátu metylamidu alfa-metoxyiminokarboxylovej kyseliny všeobecného vzorca (I), pri ktorom sa Pinnerovou reakciou necháva reagovať acylkyanid všeobecného vzorca (II) s alkoholom všeobecného vzorca R-OH, ktorého teplota varu je vyššia ako 75 °C a následne sa necháva reagovať Pinnerovou reakciou vytvorený ester všeobecného vzorca (IV) a) s hydroxylamínom pri vzniku oxímu všeobecného vzorca (V), ktorý sa metyluje na oximéter...

Spôsob prípravy N-substituovaných 3-hydroxypyrazolov

Načítavanie...

Číslo patentu: 282689

Dátum: 10.10.2002

Autori: Klintz Ralf, Teles Joaquim Henrique, König Hartmann, Wingert Horst, Vogelbacher Uwe Josef, Götz Roland, Rack Michael, Wahl Joseph, Keil Michael

MPK: C07D 231/22, C07D 231/20

Značky: n-substituovaných, přípravy, 3-hydroxypyrazolov, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy N-substituovaných 3-hydroxypyrazolov všeobecného vzorca (I) oxidáciou zodpovedajúcich pyrazolidín-3-ónov všeobecného vzorca (II). Pyrazolidin-3-ón, ktorý je rozpustný vo vode, sa vo vode v prítomnosti zásady a s použitím kyslíka ako oxidačného činidla oxiduje.

Herbicidní prostředek a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 268825

Dátum: 11.04.1990

Autori: Wuerzer Bruno, Schirmer Ulrich, Kolassa Dieter, Becker Rainer, Keil Michael, Meyer Norbert, Theobald Hans

MPK: C07D 261/08, A01N 43/80

Značky: herbicidní, způsob, účinných, výroby, prostředek, látek

Text:

...vzorce I mohou vyrábět tím, že so nechá reagovat sloučoninn obecného vzoroo IIR 2, R 4 a. Y mají shora uvedený význam,so sloučoninou obecného voorookdo R 1 má sboru uvedený význam a x znamená aniont, při teplotách neni. 0 a 90 ŠG, popřípadě n přítomnost. inortního zozpouätädla a popřípad za přídavm pomooná bázo.vhodnými bázomi. Jsou například uhličitany, hydrogommlläitąny, octu. olkozády, oxldy, popřípodč hydroxid olkalloldoh kovů nebo...

Herbicidní prostředek a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 255000

Dátum: 15.02.1988

Autori: Wuerzer Bruno, Schirmer Ulrich, Meyer Norbert, Kolassa Dieter, Keil Michael, Jahn Dieter, Becker Rainer

MPK: A01N 43/90

Značky: látek, účinných, výroby, způsob, herbicidní, prostředek

Text:

...reakci jsou například elkoholy, jako methanol, ethylalkohol, isopropylalkohol nebo cyklohexanol, popřípadě chlorované uhlovrodíky,jako hexan, cyklohexan, ímethylenchlorid,toluen nebo dichlorethan, estery karboxylo» vé kyseliny, jako ethylacetát, nitrily, janko acetonitrll nebo cyklícké ethery, jako tetrahydrofuran.Shora uvedené soli derivátu cyk 1 ohexeno~ nu obecného vzorce l s alkalíckými kovy se mohou získat reakcí těchto sloučenin s...

Herbicidní prostředek a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 253731

Dátum: 17.12.1987

Autori: Becker Rainer, Meyer Norbert, Wuerzer Bruno, Jahn Dieter, Keil Michael, Schirmer Ulrich

MPK: A01N 43/04

Značky: způsob, prostředek, účinné, výroby, herbicidní, složky

Text:

...vzorce I přicházeji v úvahu soli upotřebitelné pro zemědělské účely, napříklaą soli s alkalickými kovy, zejména soli sodné nebo soli draselné,soli e kovy alkalických zemin, zejména soli vápenaté, soli hořečneté nebo soli barnaté,soli s manganem, mědí, zinkm nebo železem, jakož i soli amoniové, sulfoniové a fosfoniové.Podle tohoto vynálezu se mohou eloučeniny obecného vzorce I pžipravovat reakci trikarbonylových sloučenin obecného vzorce II(II)...

Herbicidní prostředek a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 251776

Dátum: 13.08.1987

Autori: Becker Rainer, Richarz Winfried, Wuerzer Bruno, Schirmer Ulrich, Keil Michael, Jahn Dieter, Meyer Norbert

MPK: A01N 35/10

Značky: složky, způsob, účinné, prostředek, herbicidní, výroby

Text:

...fenylovou skupinu, která je substituována trifluormethylovou sku pinou, znamená skupinu obecného vzorceX, R 1, R 2 a R 3 maji shora uvedené významy,nebo A znamená skupinu obecného vzorce R 8-sićkg R 10 kde R 8, R 9 a R 10 znamenaji nezávisle na sobě alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku nebo fenylovou skupinu,nebo A znamená skupinu vzorce 11kde skupiny Y znamenaji nezávisle na sobě kyslík nebo siru aR 11 a R 12 znamenají alkylové skupiny s...

Pojivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 245266

Dátum: 15.06.1987

Autori: Keil Michael, Ahle James Leroy, Becker Rainer, Jahn Dieter, Kezerian Charles, Ooishi Tadashi, Noguchi Tamio

MPK: C04B 7/32, Kanagawa /jp/

Značky: pojivo

Text:

...coomomenm nomIOHGHTOB no Becy Bqacmrmo oóesaomemmñ rmporpauaz Kanbrmx oómeñ QOpMyJLHTamara oópasom, B cocTaBe Bsmymero no nsoóperennm B upouecce Taepneana He oópaaymcsz rmpocynzsçowxmamzarn KaJIHLm mna arrpnnrnamagausnsammze nonumermym nexpopnaaamo IIGMGHTHOPO Karma n cHmeHne ero npoqHocTn.Bxxymee uonyqam nyTeM Tepmooópaóoncn cmecn,cocwoameñ na rmporpaEaToB mnam, usnecrm, RapÓOHaTOB n Kapóoaumnnamon xanxmwi npm rexumeparype 300-50000 B...

Regulátor napětí s držákem kartáčů

Načítavanie...

Číslo patentu: 245255

Dátum: 15.06.1987

Autori: Sanborn James Russell, Jahn Dieter, Becker Rainer, Keil Michael, Possanza Genus, Pieroh Ernst Albrecht, Skötsch Carlo, Joppien Hartmut

MPK: H02K 5/14

Značky: držákem, kartáčů, regulátor, napětí

Text:

...M 3 meTok MřvDa 2 - 370 vsen Dervnqropa HanpnMeHMn M merko uepkarenb c MacTMuHmM Da 3 pe 3 oM 3 aMMMHoM ckoöu, nDMHeM noka 3 aHO 3 nekTpMueckoe coenMHeHMe Mekny DEFVHHTODOM Hanpqmenmn Mmerkonenxarenem. Yaen Derynnropa HanpnmeHMM /wmrypa í/ conepMMT pery nnrop Hanpqmenmný Ha kopnyce koToporo.MMeeTcq 3 aMMMHaq ckoôaMenoö 3 /wMryDa 1/. KOHTakTHMe Busonu DGFVHQTODG HanDnMeHMn4 M 5 /mMrypa 2/ npyMHMcTMe M B co 6 paHHoM BMne BMecTe c M...

Membrána pro vápníkovou iontově selektivní eletrodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244648

Dátum: 17.09.1985

Autori: Keil Michael, Schirmer Ulrich

MPK: G01N 27/40

Značky: iontově, selektivní, eletrodu, membrána, vápníkovou

Text:

...na bázi kyseliny Lő-dioxakorkové dojde použitím neutrálního nosiče podle vynálezu, tvořeného substituovaąým diamidem kyseliny Lő-dioxakorková, jehož podstata spočívá v tom, že dusikové stomy diamidu jsou symetricky substituovárxy dvěma fanylz a dvěmaz-n-alkyloxyetłxvly, vyjsdřeným obecným strukturnim vzorcem. o /r kde -R jsou n-alkyly s počtom uhlíkových atomů 8 až 11. oMembrány s těmito neutrálními nosiči vykezují širokou oblast lineární...

Způsob přípravy 1,2-bis(nikotinamido)propanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241475

Dátum: 16.07.1985

Autori: Saito Ikuo, Becker Rainer, Kamoshita Katsuzo, Spiegler Wolfgang, Wuerzer Bruno, Ueda Yosihiko, Goetz Norbert, Schwarz Richard, Pabst Horst, Keil Michael, Jahn Dieter

MPK: C07D 213/82

Značky: 1,2-bis(nikotinamido)propanu, způsob, přípravy

Text:

...při 23 QC 10 l 1-C 14-arachidonové kyseliny 80 nM, 4,8 Ci mo v- 0,1 M vodném roztoku hydrogenuhličitanu sodného pro iniciaci reakce, poté se reakce ukončila přídavkem 50 l 0,5 M vodného roztoku kyseliny citrónové a směs se extrahovala 8 ml ethylacetátu. Organídká vrstva se regenerovala a ko-ncentrovala do sucha za sníženého tlalku. Zbytek se rozpustil ve 100 1 ethylacetá-tu a po-drobil se Chromatografii v tenké vrstvě za použití...