Kavlie Anita

Protilátky proti ľudskému angiopoetínu 2

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18611

Dátum: 14.12.2009

Autori: Kavlie Anita, Klein Christian, Kaluza Klaus, Regula Joerg Thomas, Griep Remko Albert, Brinkmann Ulrich, Scheuer Werner

MPK: A61P 35/00, C07K 16/22, A61K 39/395...

Značky: proti, ľudskému, protilátky, angiopoetínu

Text:

...spoločne s VEGF, u dospelých pri angiogénnom bújaní, pričom ANG-2 je indukovaný pri absencii VEGF u vaskulárnej regresie. Holash,J., a kol., Science 284 (1999) 1994-98 Holash, J., a kol.,Oncogéne 18 (1999) 5356-62. Súčasne s úlohou, ktorá je závislá na kontexte, ANG-2 sa špecificky viaže na rovnaký endoteliálne-špecifický receptor, Tie-2, ktorý je aktivovaný pomocou Ang-1, ale má kontextovo dependentnú funkciu na jeho antiváciu....

Bišpecifické ANTI-VEGF/ANTI-ANG-2 protilátky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16204

Dátum: 07.10.2009

Autori: Thomas Markus, Klein Christian, Baehner Monika, Kavlie Anita, Regula Joerg Thomas, Scheuer Werner, Brinkmann Ulrich, Georges Guy, Schanzer Juergen Michael, Schaefer Wolfgang, Seeber Stefan, Griep Remko Albert, Kettenberger Hubert, Imhof-jung Sabine

MPK: C07K 14/00, A61K 39/395, C07K 16/22...

Značky: bišpecifické, protilátky

Text:

...formy vekom podmienenej makulárnej degenerácie (ARMD), častej formy straty zraku súvisiacej s vekom. Ďalšia anti-VEGF protilátka je napr. HuMab G 6-31 opisaná napr. v dokumente US 2007/0141065.0006 Humánny angiopoetln 2 (Ang-2) (inak skracovaný ako ANGPT 2 alebo ANG 2)(SEKV. ID. C. 107) a ANG-2 (SEKV. lD. C. 106 boli objavené ako Iigandy pre Ties, rodinu tyrozinkináz, ktoré sú selektívne exprimované v cievnom endoteli. Yancopoulos, G.D., et...