Kavka Jaroslav

Zlučovacie zariadenie dlaždíc

Načítavanie...

Číslo patentu: 265523

Dátum: 13.10.1989

Autori: Podhradský Dušan, Mahutová Elena, Kapolka Jozef, Matyas Karol, Kavka Jaroslav, Mach Antonín

MPK: B65G 47/14

Značky: zlučovacie, zariadenie, dlaždíc

Text:

...zariadenia a znižuje opotrebenie klinových remeňov.Zlučovacie zariadenie dlaždíc podľa vynálezu je znázornená na obrázku č. 1.Zlučovaoie zariadenie dlaždíc pozostávajúce zo zdvižného môstika, valčekového dopravnĺka,dopravníka s klinovými remeñmi a zarážky je usporiadané tak, že dopravník § s klinovými remeňmi je umiestnený na zdvižnom môstiku g. Medzi klinové remene dopravníka § je vložený valčekový dopravník A a další dopravník l s...

Zariadenie pre vytváranie vrstiev dláždíc pre paletizáciu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264830

Dátum: 12.09.1989

Autori: Ďuratný Zdeno, Kavka Jaroslav, Kapolka Jozef, Sliviak Peter, Ďuratný Miloslav, Fuljer Jozef, Mach Antonín, Matyas Karol, Podhradský Dušan, Velič Karol

MPK: B65G 47/14

Značky: zariadenie, vrstiev, vytváranie, paletizáciu, dlaždíc

Text:

...mostíku tesne nad valčekmi tak, že umožňujú vysúvanie s zasuvsnie roštu medzi vslčekmi mostíka.zariadenie pre vytváranie vrstiev dleždíc pre psletizáciu je znázornená na výkrese, kde na obr. 1 je púdorys a na obr. 2 podelný rez.Valčeky ł mostíka 3 sú z časti kryté nosníkmi Q. Nosníky g majú výrezy a sú upevnené na mostíku 3 tesne nad valčekmi ł mostíku 3. Medzi valčeky ł a nosník 3 mostíka 3 je vložený rošt 1. Dlaždice sa v rade dqprsvujú po...

Zariadenie pre programové riadenie automatov v priemysle výroby stavebných látok

Načítavanie...

Číslo patentu: 264827

Dátum: 12.09.1989

Autori: Mach Antonín, Ďurana Jozef, Kapolka Jozef, Marcišin Ján, Blaškovan Pavol, Kavka Jaroslav

MPK: G05B 24/00, G05B 24/02

Značky: automatov, priemysle, výroby, riadenie, zariadenie, látok, stavebných, programové

Text:

...a štvrtého čitača gg, 31 a prvých logických obvodov gg s ich vstupmi, výstupmi tvori programový blok lgg vytvárania vrstvy. Druhý výstup ll z druhého posuvného registra gg je pripojený na Čstup tretej pamäte AQ, Al. Výstup lg z tretej pamäte gg je pripojený na prvý vstup obvodu 53 loqickej ekvivalencie. Výstup lg zo štvrtej pamäte il je pripojený na prvý vstup piateho čitača 53 pričom na jeho druhý vstup je pripojený výstup snímača gl...

Zariadenie pre zápis riadiaceho programu do reprogramovatelných pamätí

Načítavanie...

Číslo patentu: 256746

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kavka Jaroslav, Blaškovan Pavol

MPK: G06K 1/12

Značky: pamäti, programů, riadiaceho, reprogramovatelných, zápis, zariadenie

Text:

...adresné signály výstupom 11 z programovateiného automatu .a výstup 5 je privedený na vstup obvodov prenosu dát 50. Výstupy 13 obvodov prenosu dát Sl sú pripojené obojsmernou zbernicou na vývody pamäti dát 40, 41, 42, 43 programu a súčasne na vstupy obvodov vyhodnotenia chyby 53. Na ďalšie vývody obvodov prenosu dát 5 U sú pripojené obojsmernou zbernicou dátové signály výstupu 12 z programovateľného automatu a riadiaci signál 6 z...

Zariadenie pre manipuláciu s vrecami

Načítavanie...

Číslo patentu: 256555

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kapolka Jozef, Mach Antonín, Kavka Jaroslav

MPK: B65G 57/20

Značky: manipuláciu, zariadenie, vrecami

Text:

...3 upevnené prech-odové plochy 2, pred ktorými je upevnené dopravná plocha, pričom nakaždej strane je rám zakončený hriadelom s dvojicou ozubených kôl 5 pre dvojicu reťazí B prepojených lištami 7. Dopravná plocha 2 je tvorená hnanými valčekmi 4 alebo je vytvorená ako predĺžená prechodová plo ~Ch.V základnej polohe sú lišty 7 pod hornou úrovňou valčekov 4 a otočnej podložky 3. Na hnané valčeky 4 sa dopraví nezrovnané vrece. Valčeky 4 sa...

Zapojenie pre nahrávanie konštant v riadiacom programe

Načítavanie...

Číslo patentu: 256552

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kavka Jaroslav, Kapolka Jozef, Mach Antonín

MPK: G06K 1/18

Značky: nahrávanie, programe, konstant, zapojenie, riadiacom

Text:

...pričom jeho prvý výstup 3 je pripojený na druhý vstup 7 prvého obvodu 103 logického súčinu, druhý výstup 4 je pripojený na druhý vstup 9 druhého obvodu 104 logického súčinu a tretí výstup 5 je pripojený na druhý vstup 11 tretieho obvodu 105 logického súčinu. Výstup 12 z prvého obvodu 103 1 ogického süčinu je pripojený na prvý vstup prvej pamäte 107, prvý výstup 13 z druhého obvodu 104 logické-ho súčinu je pripojený na prvý vstup obvodu druhej...

Akumulačný dopravník tehál

Načítavanie...

Číslo patentu: 238854

Dátum: 15.05.1987

Autori: Mach Antonín, Galko Ján, Kavka Jaroslav, Frélich Jozef

MPK: B65G 17/24

Značky: tehál, dopravník, akumulačný

Zhrnutie / Anotácia:

Akumulačný dopravník tehál je určený pre zásobu a dopravu vrstiev tehál pre ukladacie automaty tehál v tehliarských závodoch. Pozostáva z valčekovej trate s volne otočnými valčekmi a lišty upevnenej na dvojici hnaných reťazí, pomocou ktorých sa lišta pohybuje tesne nad valčekmi. Po vytvorení vrstvy tehál z radov tehál na volne otočných valčekoch sa táto vrstva pretlačí na ďalšie zariadenie a celý cyklus sa opakuje.

Koncový spínač polohy

Načítavanie...

Číslo patentu: 238813

Dátum: 15.05.1987

Autori: Kavka Jaroslav, Mach Antonín, Hroch Jozef, Blaškovan Pavol, Kapolka Jozef

MPK: H03K 17/72

Značky: koncový, polohy, spínač

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši približovací koncový spínač polohy pre automatizačné celky prevádzok pre priame spínanie relé, stykačov na napätie 0 - 220 V striedavých. Koncový snímač polohy pozostáva z usmerňovača, obvodu riadenia tyristora, jazýčkového kontaktu a tyristora. Jazýčkový kontakt zapojený medzi obvod riadiaceho napätia, tyristora a riadiacú elektródu tyristora ovláda takto spínanie tyristora, ktorý spína relé, resp. stykač cez usmerňovač.

Zariadenie pre programové riadenie automatov ve výrobe stavebných látok

Načítavanie...

Číslo patentu: 249862

Dátum: 15.04.1987

Autori: Blaškovan Pavol, Kavka Jaroslav, Hroch Jozef, Mach Antonín, Kapolka Jozef

MPK: G05B 19/18

Značky: výrobe, stavebných, automatov, látok, programové, riadenie, zariadenie

Text:

...manipulovaného predmetu.Pnvý výstup 24 z dekodéru 15 je tiež .pripojený na druhé vstupy prvých obvodov 30,31, 32, 33, 34, 35 logickej ekvivalencie, pričom na ich tretie vstupy sú pripojené výstupy snímačov 50, 51, 52, 53, 54, 55 polôh včítane dalších logických podmienok.Druhý výstup 25 z dekodéru 15 je ďalej pripojený na druhé vstupy druhých obvodov 36, 37, 36, 39, 40, 41 logickej ekvivalencie,pričom na ich tretie vstupy sú pripojené výstupy...

Prijímač elektromagnetického poľa pre odčítanie pecných vozov a riadenie koľajovej dopravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 234960

Dátum: 15.01.1987

Autori: Hroch Jozef, Blaškovan Pavol, Mach Antonín, Kapolka Jozef, Kavka Jaroslav, Král Jan

MPK: G06M 7/02

Značky: elektromagnetického, dopravy, riadenie, pecných, přijímač, vozov, koľajovej, odčítanie, poľa

Zhrnutie / Anotácia:

Prijímač elektromagnetického poľa pre počítanie pecných vozov a riadenie koľajovej dopravy je určený na vyhodnotenie signálu, ktorý vysiela vysielač o určitej frekvencii. Vývody smyčky antény sa pripoja na vstup dvojstupňového zosilovača a cez výkonový tranzistor je spínané relé. Príslušné kontakty relé sú v riadiacich obvodoch pre vyhodnotenie vysielaného signálu. Prijímač vyhodnocuje rozptylové magnetické pole ako zložku elektromagnetického...

Vysielač elektromagnetického poľa pre počítanie pecných vozov a riadenie koľajovej dopravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 231509

Dátum: 15.12.1986

Autori: Hroch Jozef, Blaškovan Pavol, Mach Antonín, Kapolka Jozef, Kavka Jaroslav, Král Jan

MPK: G06M 7/02

Značky: dopravy, vysielač, počítanie, pecných, koľajovej, vozov, elektromagnetického, riadenie, poľa

Zhrnutie / Anotácia:

Vysielač elektromagnetického poľa pre počítanie pecných vozov a riadenie koľajovej dopravy je dvojčinný,sínusový generátor, ktorý vyrába kmity o určitej frekvencii. Prúdový odber vysielača sa nastaví potenciometrom a kondenzátorom v oscilačnom obvode sa naladí požadovaná frekvencia. Vysielač pracuje v dvoch fázach, a to v prvej, keď sa z batérie cez odpor a rozpínací kontakt mikrospínača nabíja elektrolytický kondenzátor. Keď dôjde k zapnutiu...

Zariadenie pre určenie prvého pecného voza

Načítavanie...

Číslo patentu: 230209

Dátum: 15.08.1986

Autori: Mach Antonín, Kavka Jaroslav, Král Jan, Blažkovan Pavol, Hroch Jozef, Kapolka Jozef

MPK: G08G 9/00

Značky: určenie, pecného, prvého, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši určenie prvého pecného voza pri riadení koľajovej dopravy. Zariadenie pozostáva z vysielača, prijímača magnetických vĺn a vodivej slučky. Vodivá slučka je umiestnená medzi koľajami a je pripojená na prijímač. Vysielač je upevnený na vozíku lanového dopravníka tesne nad povrchom dlážky v osi vodivej slučky.

Zariadenie pre zdvíhanie a otáčanie skládok tehál

Načítavanie...

Číslo patentu: 229256

Dátum: 15.08.1986

Autori: Ďuratný Miloslav, Kavka Jaroslav, Sliviak Peter, Mach Antonín

MPK: B66F 7/04

Značky: tehál, zariadenie, skládok, otáčanie, zdvíhanie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši zdvíhanie a otáčanie skládky tehál pri zostavení skládok tehál bez uchopenia tehál. Podstatou vynálezu je otočný rám, ktorý leží na kolieskach zdvíhacieho zariadenia, s ktorým je prepojený pomocou čapu a hydraulického valca. Miesta upevnenia valca na ráme a zdvíhacom zariadení a čap, tvoria pravouhlý rovnoramenný trojuholník. Takéto usporiadanie umožňuje jednoduchým zariadením otáčať skládky tehál o 90°.

Zariadenie pre ukladanie tehál do skládok

Načítavanie...

Číslo patentu: 227709

Dátum: 15.05.1986

Autori: Blaškovan Pavol, Kapolka Jozef, Mach Antonín, Hroch Jozef, Kavka Jaroslav

Značky: ukladanie, zariadenie, tehál, skládok

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pre ukladanie tehál do skládok pozostávajúce z manipulátora, podložky, zhrňovača a plošiny vyznačené tým, že podložka (7) je umiestnená nad plošinou (9) pod manipulátorom (5) a zhrňovačom (8).

Zariadenie pre zostavenie skládok z tehál

Načítavanie...

Číslo patentu: 227705

Dátum: 15.05.1986

Autori: Mach Antonín, Kavka Jaroslav, Blaškovan Pavol, Galko Ján

Značky: zostavenie, tehál, skládok, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši paletovanie tehál na palety pri expedícii tehál. Tehly sa zoradia do vrstiev na valčekovom dopravníku. Pomocou rámu sa dopravia tesne nad paletu, ktorá je umiestnená na otočnej plošine. Nad plošinou sa o tehly zaprie zarážka, ktorá pri spätnom pohybe rámu zhrnie vrstvu tehál na paletu. Po zhrnutí tehál sa plošina otočí o 90° a klesne o výšku tehál. Celý cyklus sa opakuje až sa vytvorí skládka tehál.

Zariadenie pre určenie prvého pecného voza v zásobe pecných vozov

Načítavanie...

Číslo patentu: 218727

Dátum: 01.06.1985

Autori: Kavka Jaroslav, Mach Antonín, Hroch Jozef, Blaškovan Pavol, Kapolka Jozef

Značky: pecných, zariadenie, pecného, vozov, určenie, zásobe, prvého

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši zastavenie lanového dopravníka pod prvým pecným vozom v zásobe pecných vozov pri rozoberaní tejto zásoby lanovým dopravníkom pomocou zariadenia podľa vynálezu. Medzi koľajami sú pod celou zásobou pecných vozov umiestnené jazýčkové kontakty paralelne zapojené medzi sebou a vyvedené na akčný člen. Permanentný magnet je umiestnený na sklopnej zarážke na konštrukcii palca lanového dopravníka. Pri pohybe lanového dopravníka sa...

Zariadenie na obojsmernú dopravu pecných vozov na jednej koľaji

Načítavanie...

Číslo patentu: 218177

Dátum: 15.09.1984

Autori: Blaškovan Pavol, Kapolka Jozef, Hroch Jozef, Mach Antonín, Kavka Jaroslav, Zvara Ján

Značky: pecných, koľaji, zariadenie, obojsmernú, vozov, dopravu, jednej

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zariadenia na obojsmernú dopravu pecných vozov na jednej koľaji v keramickom a tehliarskom odbore. Účelom vynálezu je zjednodušenie zariadení používaných pre obojsmernú dopravu pecných vozov na jednej koľaji. Uvedeného účelu sa dosiahne použitím zariadení pre jednosmernú dopravu, t. j. lanového dopravníka a hydraulického posunovadla usporiadaných proti sebe, pričom palec lanového dopravníka je sklopený pod prvou zarážkou pri...

Zariadenie pre dávkovanie tehál

Načítavanie...

Číslo patentu: 215327

Dátum: 31.05.1984

Autori: Krúpa Josef, Ďuratný Miloslav, Mach Antonín, Kavka Jaroslav

Značky: dávkovanie, tehál, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Podstatou zariadenia pre dávkovanie tehál je reťazový dopravník umiestnený pozdĺž valčekového dopravníka tak, že lišta upevnená na dvojici reťazí reťazového dopravníka prechádza tesne nad valčekmi valčekového dopravníka na ktorý nadväzuje rám so zhrňovačom. Valčekový dopravník je opatrený vedením zužujúcim sa smerom dopravy tehál. Lišta vytláča tehly na rám so zhrňovačom až kým zopne koncový spínač. Po zopnutí koncového spínača zhrňovač zhrnie...