Kaszonyi Alexander

Leptacie činidlo na sklo na báze organických zlúčenín

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3411

Dátum: 09.01.2003

Autor: Kaszonyi Alexander

MPK: C03C 15/00, C09K 13/00

Značky: organických, leptacie, činidlo, zlúčenín, báze

Text:

...naleptaný povrch po umytí vodou je ešte priehľadný. Priememe za prvú minútu účinkovania leptacieho činidla nastanú také zmeny na povrchu skla, že sa zmení zlom svetla na naleptanom povrchu. Tým na povrchu skla vznikne trvalá zmena vo forme priehlbiny a matnej plochy, dobre viditeľnej po umytí vodou a vysušení. Miera leptania a viditeľnosť zmien povrchu skla sa v priebehu ďalších dvoch až desiatich minút sa ešte význanmejšie prehĺbi. Obvykle...

Leptacie činidlo na sklo

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3410

Dátum: 09.01.2003

Autor: Kaszonyi Alexander

MPK: C03C 15/00, C09K 13/00

Značky: činidlo, leptacie

Text:

...povrchu skla, že sa zmení zlom svetla na naleptanom povrchu. Tým na povrchu skla vznikne trvalá zmena vo forme priehlbiny a matnej plochy, dobre vidíteľnej po umytí vodou a vysušení. Miera leptania a viditeľnosť zmien povrchu skla sa v priebehu ďalších dvoch až desiatich minút sa ešte významnejšie prehĺbí. Obvykle však v priebehu 4-5 minút prebehnú všetky potrebné chemické reakcie a fyzikálnochemické zmeny na to, aby miesta, ktoré boli v...

Leptacie činidlo na sklo

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3084

Dátum: 03.12.2001

Autori: Kaszonyi Alexander, Bábi Ján

MPK: C03C 25/68, C03C 25/00

Značky: činidlo, leptacie

Text:

...zmeny na povrchu skla, že zmení sa zlom svetla na naleptanom povrchu. Tým na povrchu skla vznikne trvalá zmena vo forme priehlbiny a matnej plochy, dobre víditeľnej po umytí vodou a vysušeni. Miera leptania a viditeľnosť zmien povrchu skla sa v priebehu ďalších dvoch až desiatich minút sa ešte významnejšie prehĺbi. Obvykle však V priebehu 4-5 minút prebehnú všetky poüebné chemické reakcie a fyzikálnochemické zmeny ktomu, aby miesta, ktoré...

Spôsob výroby vysokočistého bis(2-benzotiazolylsulfén) amidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280528

Dátum: 11.10.1995

Autori: Kaszonyi Alexander, Uhlár Ján, Lehocký Peter, Doležel Pavel, Hronec Milan, Štolcová Magdaléna

MPK: C07C 313/22, C07C 313/20, C07D 277/80...

Značky: spôsob, amidů, vysokočistého, bis(2-benzotiazolylsulfén, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Uvedená zlúčenina sa vyrába reakciou N-alkyl-2-benzotiazolsulfénamidu s acetanhydridom v prítomnosti inertného rozpúšťadla a organických a/alebo anorganických kyselín. Pri reakčnej teplote 35 až 120 °C, molovom pomere acetanhydrid : N-alkyl-2-benzotiazolsulfénamid = 0,4 až 5, organické a/alebo anorganické kyseliny : acetanhydrid = 0,01 až 14 vznikajúci alkyl bis(2-benzotiazolylsulfén)amid sa zmieša a/alebo melie s alkylamínom pri teplote 10 až...

Spôsob výroby arylmočoviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 280359

Dátum: 08.02.1995

Autori: Vojček Lorant, Schmidtová Mária, Kaszonyi Alexander, Terlandová Irma, Macho Vendelín

MPK: C07C 275/28, C07C 273/18

Značky: výroby, arylmočoviny, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Výroba a zlúčeniny všeobecného vzorca R1-NHCONH-R2, kde R1 je fenyl, alkylfenyl až dialkylfenyl, alkylnaftyl až dialkylnaftyl, kde alkyl má 1 až 12 atómov uhlíka a R2 je vodík alebo fenyl, alkylfenyl až dialkylfenyl, alkylnaftyl až dialkylnaftyl, kde alkyl má 1 až 12 atómov uhlíka, karbonyláciou pri teplote 60 až 220 °C a tlaku 0,2 až 30 MPa, pôsobením plynu obsahujúceho oxid uhoľnatý na aromatickú nitrozlúčeninu a vodu a/alebo látku obsahujúcu...

Spôsob výroby vyššiemolekulových alkylaryluretánov a/alebo oligouretánov

Načítavanie...

Číslo patentu: 280189

Dátum: 08.02.1995

Autori: Jakuš Vladimír, Macho Vendelín, Kaszonyi Alexander, Pupáková Jana

MPK: C07C 217/06, C07C 269/06, C07C 271/08...

Značky: alkylaryluretánov, spôsob, vyššiemolekulových, oligouretánov, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vyššie molekulové alkylaryluretány a/alebo oligouretány sa pripravujú z alkylaryluretánov až trialkylaryluretánov, pripravených reduktívnou karbonyláciou mono- až trinitroaromátov alebo oxidačnou karbonyláciou mono- až triarylamínov. Alkylaryluretány až trialkylaryluretány s metyl- alebo etylalkylmi sa transesterifikujú alifatickým alkanolom C8 až C22 a/alebo diolom až tetraolom pri 120 až 230 °C, spravidla za katalytického účinku zlúčenín Sn,...

Dvojitý propustný měnič

Načítavanie...

Číslo patentu: 242739

Dátum: 15.05.1987

Autori: Kaszonyi Alexander, Host Miroslav

MPK: G05F 1/10

Značky: propustný, dvojitý, měnič

Text:

...regulovených zdrojů na polovinu.Princip vyndlezu je popsán pomocí výkreeu, kde je uveden příkled řešení eekundúrní části dvojitého propustnáho meniče podle vynálezu, v něm začátek sekundárního vinutí prvního transformátoru je spojen s ketodou druhé oddělovací diody 2, a koncom eekundárního vinutí druhého traneformdtoru g e e anodou první usměrňovacídiody 1.Její katoda je spojene s ketodou druhé ueměrňovaoí diody i, e katodou relcuperační...

Startovací hlava zátkové tyče

Načítavanie...

Číslo patentu: 242714

Dátum: 15.05.1987

Autori: Kaszonyi Alexander, Ilavský Ján

MPK: B22D 11/08

Značky: tyče, hlava, startovací, zátkové

Text:

...vyaunutí látkové tyče vlivem přivaření hlavy předlitku na aatkovou tyč.Nevýhody dosud snaąých zařízení plně odstraňuje etartovací hlava zdtkovd tyče podle vyndlezu, jehož podetata spočíva v tom. že startovací hlava zátková tyče je opatŕana výetupkem, výatupek je dvouhákový s mezidrážkou, v rozuezí jedná poloviny až jedná deeatíąy prdrezu předlitku. llołnddprava sklonu dvouhdkovőho výatupku k oae předlitku je v rozmezí menäím na 90 ° a včtčím...

Průběžná postrkávací elektrická pec pro chemicko-tepelné zpracování

Načítavanie...

Číslo patentu: 239345

Dátum: 15.11.1986

Autori: Antoš Kamil, Hodúl Pavol, Maga Jozef, Žiška Jozef, Faneovie Karol, Kaszonyi Alexander, Masník František, Straeár Slavomír, Cvengrošová Zuzana, Hrušovský Mikuláš

MPK: C23C 8/00, F27B 9/22

Značky: postrkávací, elektrická, chemicko-tepelné, zpracování, průběžná

Text:

....oxlmzuplla o IOXIIISIOI 6 nan ropnaouzansuoro noanparno-noorynarenrnoro nx nepeleununs. TexnonorI 1 ocIan.nauepu 7 yoianonnena nan yponnoi ocuonnoro nanpannnnnu uepeueueula Isnnnnl, Ion 8 annaercn onopol nu uanenmn 9 u nepturausno uepeleqnercn c nolonsn uexnnIaIa.I 0. Hp arou non roplerlalpger oxnonoruuecxyn lllapy, odpaayn song uarpena aauonnennyn nnepnoI.aIooQapol Inn peannnonnnl rasol. Hoesn Isleul 3 neuu npn aarpwaxe I nnrpysxe...

Ropná živica a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 220277

Dátum: 15.02.1986

Autori: Kopernický Ivan, Révus Miloš, Kaszonyi Alexander, Ilavský Ján, Hronec Milan, Bučko Miloš, Mikulec Jozef

Značky: živica, spôsob, ropná, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru petrochemických výrob. Rieši výrobu ropnej živice, obsahujúcej 1 až 10 % hmotnosti produktov oligomerizácie a polymerizácie (-olefínov s počtom 8 až 30 atómov uhlíka, a to z nenasýtenej pyrolýznej frakcie s teplotou varu 30 až 260 °C. Reakcia kyslo-katalyzovanej kopolymerizácie sa uskutočňuje v prítomnosti 0,5 až 5,0 % hmotnosti kvapalných oligomérov a polymérov (-olefínov, ktoré v molekule obsahujú 8 až 30 atómov uhlíka.

Spôsob prípravy monoizopropylfenolov

Načítavanie...

Číslo patentu: 216434

Dátum: 01.06.1985

Autori: Štolcová Magdaléna, Holčík Ján, Kaszonyi Alexander, Hronec Milan, Cvengrošová Zuzana

Značky: monoizopropylfenolov, přípravy, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru organickej technológie. Rieši spôsob alkylácie fenolu propylénom v plynnej fáze pri teplotách 190 až 450 °C, s výhodou pri 300 až 350 °C na heterogénnych katalyzátoroch, pozostávajúcich z kremeliny ako nosiča, na ktorom je nanesená kyselina fosforečná v množstve 15 až 58 hmotnostných %, pri mólovom pomere propylénu ku fenolu 0,5 až 4 : 0,1 až 1, s výhodou 1 až 2 : 1, prietoku kvapalného fenolu 4.10-3 až 1.10-2...