Kastel Pavol

Upínač obrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 269010

Dátum: 11.04.1990

Autori: Petrík Juraj, Charvát Marián, Cejp Jozef, Kastel Pavol

MPK: B23Q 3/06, B23B 15/00

Značky: upínač, obrobkov

Text:

...zariadenia umožnuje vstup operačný nástrojom axiálne 2 oboch strán obrobku a radiálna asi z troch žtvrtin obvodu obrobku. S výhodou sa tieto upinače m 3 žu použit na viacpolohových rotačných nosičoch, lebo nepotrebujú stály privod tlskovčho nčdia a teda ani jeho rőtačný rozvod či sninač tlaku.Na priložených výkresoch ja znázornené konkrétne prevedenie upinača podla vynálezu,kde na obr. 1 je pohĺsd na upinač a na obr. 2 je upinač v reze A-A...

Snímač axiálnej sily

Načítavanie...

Číslo patentu: 267918

Dátum: 12.02.1990

Autori: Charvát Marián, Hladík Rastislav, Kastel Pavol, Petrík Juraj

MPK: G01L 1/22

Značky: axiálnej, snímač

Text:

...prípadne poškodenim. Priebežným vyhodnocovaním reznej sily u každého vretena a teda aj nástroja zároveň možno priebežne sledovať stav nástroja, prípadne zabezpečiť jeho včasnú výmenu pri nadmernom otupení. Takým spôsobom je možné dosiahnuť optimálnu životnosť nástrojov a šetrí sa aj obrábací stroj.Zabudovaním snímačov do viacvretenovej operačnej hlavy v danej stanici jednoúčelového obrábacieho stroja alebo automatickej obrábacej...

Přístroj pro snímání a záznam Kirlianova efektu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242771

Dátum: 15.05.1987

Autor: Kastel Pavol

MPK: A61B 5/05

Značky: kirlianova, snímání, prístroj, efektu, záznam

Text:

...zapojení přístroje.Přístroj pro snímání a záznam Kirlianova efektu sestává ze síčového transformátoru l,vysokonapětové indukční cívky g a expoziční elektrody, přičemž za přepínač 3 je zapojen usměrňovač 3 s vyhlazovacím členem 3, který je přípojen na astabilní multivihrátor Š, napojený na oddělovací zesilovač g, který je spojen s výkonovým koncovým zesilovačem 1, napojeným na vinutí vysokonapětové cívky §, jejíž výstup je spojen se vstupem...

Spevňovací maticový komplet

Načítavanie...

Číslo patentu: 250781

Dátum: 14.05.1987

Autori: Charvát Marián, Petrík Juraj, Cejp Jozef, Kastel Pavol

MPK: F16B 39/16

Značky: spevňovací, maticový, komplet

Text:

...funkciu, zaistiť polohu spevňovaného telesa na skratke a vytvoriť poistenie proti uvoľneniu. V pripadoch, kedy môže byť poloha spevňovaného telesa axiálne rôzna v širšom rozmedzí, dochádza k prípadu, že bud matica má málo nosných, buď mei-c poistných závit-ov.Talk isto pre koniec skrutiek použiteľné riešenie podľa FR-PS 4 03 932 má šesťhrannú rmaticu vsaldeniú do matice čapu. ZáJVItOVÝ čap menšieho priemeru je zaskrutkovaný do...

Obmedzovač zdvihu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232609

Dátum: 15.12.1986

Autori: Kastel Pavol, Charvát Marián, Cejp Jozef, Petrík Juraj

MPK: B23Q 5/52

Značky: zdvihu, obmedzovač

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom riešenia je zabezpečiť vyvodenie ako aj obmedzenie pracovného a pomocného zdvihu vedenia vodiacich dosiek. Podstata vynálezu spočíva v tom, že vo valci na jednom konci uchytenom na operačnej hlave, je umiestnený dutý piest pomocného zdvihu, aretovaný voči valcu aretačným zariadením, umiestneným na protiľahlom konci valca, a v otvore dutého piesta sa pohybuje plunžer, ktorého vyčnievajúci koniec je spojený s vodiacou doskou a protiľahlý...

Pracovná jednotka s najmenej dvomi operačnými hlavami

Načítavanie...

Číslo patentu: 228614

Dátum: 01.01.1986

Autori: Kastel Pavol, Charavát Marián, Petrík Juraj

MPK: B23P 23/00

Značky: dvomi, operačnými, hlavami, najmenej, jednotka, pracovná

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je zabezpečiť čo najkomplexnejšie vykonanie technologických operácii na obrobku z jeho dvoch protiľahlých stran a zmenšiť počet pracovných jednotiek. Uvedeného účelu sa dosiahne tým, ža posuvová čásť pracovnej jednotky nesie dve operačné hlavy, ktorých osi nástrojov sú rovnobežné so smerom posuvu pracovnej jednotky, pričom na posuvovej časti jednotky je uložená predná operačná hlava, ku kterej je spojacím nosníkom pripevnená...

Viacvretenové deliace a upínacie zariadenie s centrálnym upínaním obrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 219571

Dátum: 30.09.1985

Autori: Klučiar Rudolf, Charvát Marián, Kastel Pavol, Petrík Juraj

Značky: zariadenie, upínaním, upínacie, centrálnym, obrobkov, deliace, viacvretenové

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je umožniť na danom obrábacom stroji opracovať viac výrobkov naraz pracovnými operáciami, rozdelenými po obvode obrobku v určitom uhlovom rozstupe pri centrálnom upnutí týchto obrobkov. Uvedený účel sa dosiahne zariadením, pozostávajúcim zo skrine s deliacim zariadením a rozvodom natáčania ozubenými kolesami na pracovné vretená, uložené v telese skrine a ukončené upínacím hrotom, pričom skriňa je priskrutkovaná k stolu...

Zariadenie na natáčanie upínača obrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 216401

Dátum: 01.06.1985

Autori: Charvát Marián, Kastel Pavol, Petrík Juraj

Značky: upínača, zariadenie, natáčanie, obrobkov

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je umožniť opracovanie obrobku na jednoúčelovom obrábacom stroji s viacerými pracovnými stanicami s otočným, alebo priamočiarym nosičom upínačov z viacerých ľubovoľných smerov. Uvedeného účelu sa dosiahne zariadením na natáčanie upínača obrobkov na otočnom alebo priamočiarom nosiči upínačov, ktoré pozostáva z natáčavej dosky, pevne spojenej s otočne uloženým čapom, na ktorej je uchytený upínač a polohovacie prvky obrobku. Ďalej...

Prestaviteľné vreteno operačnej hlavy

Načítavanie...

Číslo patentu: 221778

Dátum: 15.05.1985

Autori: Boor Ján, Cejp Jozef, Petrík Juraj, Charvát Marián, Kastel Pavol

Značky: hlavy, operačnej, přestavitelné, vřeteno

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je umožniť komplexnejšie opracovanie technologicky alebo tvarove podobných obrobkov danou operačnou hlavou presunutím jedného alebo viacerých pracovných vretien do príslušnej pracovnej polohy s následovným ondexovaním a spevnením telesa prestaviteľného vretena v tejto polohe. Uvedeného účelu sa dosiahne uložením vretena 1 výstredne vo valcovom telese 2, vsadenom do vŕtania operačnej hlavy 5, pričom os vretena je rovnobežná s...

Zariadenie na natáčanie otočných hláv jednoúčelových obrábacích strojov

Načítavanie...

Číslo patentu: 214617

Dátum: 01.07.1984

Autori: Kastel Pavol, Charvát Marián, Petrík Juraj

Značky: jednoúčelových, zariadenie, hláv, obrábacích, natáčanie, otočných, strojov

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je zabezpečenie natáčania otočných hláv najm( jednoúčelových obrábacích strojov s automatickým cyklom pomocou jednoduchého a prevádzkovo spoľahlivého zariadenia postupne do dvoch pracovných polóh s následným spevnením v danej polohe a vyhodnotením tohto stavu. Uvedeného účelu sa dosiahne riešením zariadenia podľa vynálezu, ktorého podstatnou časťou je natáčavý motor, nachádzajúci sa v osi natáčania otočnej hlavy, pozostávajúci...

Komplet radiacej páky najmä pre osobné automobily

Načítavanie...

Číslo patentu: 217482

Dátum: 15.05.1984

Autori: Kastel Pavol, Petrík Juraj, Charvát Marián, Klučiar Rudolf, Juhás Ondrej

Značky: radiacej, osobné, najmä, páky, automobily, komplet

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši konštrukciu uloženia radiacej páky rýchlostných stupňov najmä osobných automobilov umiestnenej prevažne na podlahe vozidla. Podstata vynálezu spočíva v tom, že radiaca páka je uložená v konzole z vhodného plastického materiálu v guľovom ložisku s viacerými zoslabujúcimi drážkami, uľahčujúcimi montáž radiacej páky a stavacia pružina je nasunutá na rebrovanom čape vytvorenom ako súčasť konzoly a je zaistená podložkou a ozubcami...

Prípravok na sústruženie presnej guľovej plochy

Načítavanie...

Číslo patentu: 222914

Dátum: 01.03.1984

Autori: Kastel Pavol, Petrík Juraj, Charvát Marián

Značky: presnej, prípravok, plochy, sústruženie, guľovej

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je umožniť pri jednom upnutí obrobku po hrubovacích operáciách vykonať aj dokončovacie operácie obrábania guľovej plochy a pritom zabezpečiť vysokú presnosť rozmeru, geometrického tvaru a akosti povrchu guľovej plochy. Podstata vynálezu spočíva v tom, že sústružnicky nôž, vytvárajúci tvar guľovej plochy, je upnutý v dutine nožového držiaka, otočne uloženého v základnom telese, pričom natáčecie držiaka spôsobuje ľubovoľný...