Kastel Pavel

Valčekovací nástroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 259368

Dátum: 17.10.1988

Autori: Kastel Pavel, Petrík Juraj, Hladík Rastislav, Charvát Marián

MPK: B21D 39/10

Značky: valčekovací, nástroj

Text:

...dnu posúvača.Výhodou valčekovacieho nástroja podľa vynálezu je jeho automatické nastavenie na daný priemer obrobku a široký rozsah priemerov valčekovania. Tieto výhody sa uplatnia najmä v prevádzkach s častou zmenou výrobného programu šetrením vedľajších časov nutných pri prestavovaní stroja.Ďalšou výhodou valčekovacieho nástroja podľa vynalezu je, že pozostáva z jednoduchých, ľahko a presne v-yrobiteľných súčiastok, čo uľahčuje realizáciu....

Způsob tepelného zpracování pásů z hlubokotažných ocelí

Načítavanie...

Číslo patentu: 243069

Dátum: 15.11.1987

Autori: Kastel Pavel, Hladík Rastislav, Charvát Marián, Petrík Juraj

MPK: C21D 9/52, C21D 9/48

Značky: oceli, tepelného, zpracování, pásu, hlubokotažných, způsob

Text:

...až 2,50 manganu, 0,1 až 2,0 fkřemíku, max. 0,04 0/0 síry, max. 0,05 fosforu a max. 0,1 °/1 hliníku. Mohou být obsaženy i další legující prvky, a to jednotlivé nebo ve skupinách, chrom max. 1,5 hmot.,molybden max. 0,8 9/0 hmot., vanad max. 0,2 hmot., niob max. 0,2 0/0 hmot., nikl max. 1,5 hmot. Teplota ACl je v rozmezí 700 až 1 100 °C.ąPři způsobu tepelného zpracování podle vynálezu lze jednoduše dodržet konstantní rychlost...

Viacpolohová meracia stanica

Načítavanie...

Číslo patentu: 252745

Dátum: 15.10.1987

Autori: Charvát Marián, Petrík Juraj, Hladík Rastislav, Kastel Pavel

MPK: B23Q 15/20

Značky: meracia, stanica, viacpolohová

Text:

...do pracovnej polohy podľa typu obrobku práve na stroji obrábaného.Na priložených obrázkoch je znázornený príklad prevedenia. viacpolohovej meracej stanice podľa vynálezu pre štyri typy obrobk-ov, kde na obr. 1 je celková dispozície stanice a na obr. 2 je znázornený rez A~-A merac-ou stanicou.Viarcpolohová Ineracia stanica pozostáva z pniamočiareho posuvového mechanizmu 1,ktorého pohonný valec 3 ovláda posuv suportu 2, uloženého vo vedení....

Zapojení napěťového adaptéru

Načítavanie...

Číslo patentu: 243042

Dátum: 15.05.1987

Autori: Cejp Jozef, Kastel Pavel

MPK: G08C 13/02, G08C 19/02

Značky: zapojení, napěťového, adaptéru

Text:

...(obr. 1). Výstup invertoru Lg je připojen na první vstupobvodu u, typu negsce ilogického součtu, jehož druhý vstup tvoří současně druhý vstup 3 zapojení pro připojení na tester.Výstup obvodu g typu negace logickáho souětu je připojen na první a druhý logický vstup 1 L, 3, budiče 33 signálu, jehož prvnía druhý hredieí vstup 33 a 1 L tvoří současně třetí vstup J zapojení pro připojení na nesnásornäný zdroj úrovně logická jedničky. První výstup...

Zařízení k mechanickému draní peří nebo rozvolňování a čištění textilních materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 242702

Dátum: 15.05.1987

Autori: Petrak Juraj, Cejp Jozef, Hladak Rastislav, Jamrich Anton, Mach Antonín, Kastel Pavel, Charvát Marián

MPK: D01G 11/00, D06M 19/00

Značky: mechanickému, peří, textilních, materiálů, čištění, zařízení, draní, rozvolňování

Text:

...materiálu atoupl hustota rozvolňovacích prvků, podle povany spracovávane suroviny se není počet rozvolňovacích prvků a podle stupně znečiätění tvar typ a počet číatících prvků.Část Q představuje anílací ústrojí tvorené mechanickým rotačníni nebo pneumatickými prvky, zatím cokčást Elznázorňuje odváděoí ústrojí s výhodou pracující pomocí podtlaku vzduchu zeeahujícího do části Q a E a pretlaku vzduchu, a jeho pomocí je rozvolněný,...

Rôznobežne prestavovacie zariadenie pracovných jednotiek

Načítavanie...

Číslo patentu: 238869

Dátum: 15.05.1987

Autori: Charvát Marián, Cejp Jozef, Kastel Pavel, Petrík Juraj

MPK: B23Q 1/26

Značky: zariadenie, pracovných, prestavovacie, jednotiek, rôznobežne

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je umožniť ľubovoľné prestavenie pracovnej jednotky v danej rovine najmä jednoúčelového obrábacieho stroja alebo obrábacej linky pri zmene obrobku. Uvedeného účelu sa dosiahne tým, že zariadenie je vytvorené základovou doskou, s ktorou je pracovná jednotka pevne spojená, a medzidoskou, zoskrutkovanou so základovou doskou, kde v stykovej rovine dosiek, je vytvorená komora, spojená kanálikom so zdrojom tlakového média. V...

Rovnobežne prestavovacie zariadenie pracovných jednotiek

Načítavanie...

Číslo patentu: 238868

Dátum: 15.05.1987

Autori: Kastel Pavel, Cejp Jozef, Petrík Juraj, Charvát Marián

MPK: B23Q 1/26

Značky: zariadenie, rovnoběžně, prestavovacie, jednotiek, pracovných

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je umožniť rovnobežné prestavenie pracovnej jednotky v danej rovine najm( jednoúčelového obrábacieho stroja alebo obrábacej linky pri zmene obrobku, s navzájom rovnobežnými osami pracovnej jednotky v pôvodnej a prestavenej polohe. Uvedeného účelu sa dosiahne tým, že zariadenie je vytvorené základovou doskou, s ktorou je pracovná jednotka pevne spojená, a medzidoskou, zoskrutkovanou so základovou doskou, pričom v stykovej rovine...

Jednoúčelový obrábací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 250860

Dátum: 14.05.1987

Autori: Charvát Marián, Hladík Rastislav, Kastel Pavel, Petrík Juraj

MPK: B23Q 1/14

Značky: jednoúčelový, obrábací, stroj

Text:

...upinač~ov od osi meracích jednotiek.vynález sa ďalej vyznačuje tým, že »medzi hrulbovacínmi pracovný-mi jednotkami a mera-cími jednotkami sú umiestnené dolkonč-ovaçie pracovné jednotky.Dalej sa vynález vyznačuje tým, že meracie jednotky sú priskrutikované k dokončovacím pracovným .jednotkám na (boku ich vretennikldv.-obrabacieho cstroja s priatmoučiarym polohovacim stolom .podľa vynálezu je, že výmena opracovalného obrohku v-o výniennej...

Otočné viacpolohové upínacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 237121

Dátum: 15.03.1987

Autori: Hronec Július, Cejp Jozef, Charvát Marián, Kastel Pavel, Petrík Juraj

MPK: B23Q 3/08

Značky: viacpolohové, zariadenie, otočné, upínacie

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je riešenie otočného, prepravného, polohovacieho a upínacieho zariadenia s malým počtom mechanizmov, s malými stavebnými rozmermi a so samočistiacou schopnosťou polohovacích elementov aj obrobkov. Uvedený účel sa dosiahne riešením zariadenia spôsobom, pri ktorom je v telese portálového tvaru otočne uložený hriadeľ, spojený s natáčacím mechanizmom, na ktorý je nasunutý rotor, osadený po obvode výkyvnými unášačmi obrobkov....

Obrábací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 235374

Dátum: 15.02.1987

Autori: Petrík Juraj, Charvát Marián, Kastel Pavel

MPK: B23Q 39/00

Značky: stroj, obrábací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši problém komplexného opracovania obrobkov najmä vo velkosériovej a hromadnej výrobe z viacerých strán na jednom obrábacom stroji. Uvedený problém je riešený tým, že obrábací stroj s najmenej dvomi pracovnými stanicami pozostáva najmenej z dvoch otočných viacpolohových stolov, umiestnených vedľa seba na spoločnom podstavci, vo vzdialenosti, určenej šírkou obrobku, ma ktorých sú uložené upínače obrobkov, ktorých súčasťou je prekladač...

Otočný viacpolohový nosič upínačov

Načítavanie...

Číslo patentu: 235373

Dátum: 15.02.1987

Autori: Kastel Pavel, Charvát Marián, Petrík Juraj

MPK: B23Q 1/08

Značky: viacpolohový, otočný, upínačov, nosič

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka otočného viacpolohového nosiča upínačov, ovládaného natáčacím mechanizmom pomocou tlakového média, určeného najmä ako stavebnicový prvok jednoúčelových obrábacích strojov. Podstata vynálezu spočíva v tom, že pozostáva zo základného telesa, v dutine ktorého je uložený spevňovací valec s vekom, pričom s voľným koncom piesta spevňovacieho valca je spojený stator natáčacieho mechanizmu, ktorého rotor je spojený s otočným čapom,...

Upínač obrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 231790

Dátum: 15.12.1986

Autori: Charvát Marián, Kastel Pavel, Petrík Juraj

MPK: B23Q 3/06

Značky: obrobkov, upínač

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka upínača obrobkov s najmenej dvomi upínacími valcami s upínkami, uchytenými na voľnom konci piestnic upínacích valcov, určeného najmä pre jednoúčelové obrábacie stroje, u ktorých je nutné priamočiare vyberanie a vkladanie obrobkov do upínača. Podstata vynálezu spočíva v tom, že v telese upínača sú vytvorené aspoň dva valcové otvory pre puzdra so šikmou dutinou, v ktorej sú uložené upínacie valce s upínkou. Os šikmej dutiny,...

Automatický upínač s podávačom

Načítavanie...

Číslo patentu: 227728

Dátum: 15.05.1986

Autori: Petrík Juraj, Charvát Marián, Kastel Pavel

Značky: automatický, podávačom, upínač

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši automatické upínanie a podávanie prevažne drobných obrobkov hranolovitého a iného tvaru najm( na jednoúčelových obrábacích strojoch. Vynález predstavuje upínač, ktorý je tvorený vrchným a spodným upínacím valcom, so strednými výstrednými válcovými plochami. Upínacie valce sú umiestnené nad sebou a uložené v naklápacích ložiskách v telese upínača a kinematicky viazané dvojicou spoluzaberajúcich ozubených kolies, pričom koniec...

Krížový manipulátor technologických paliet

Načítavanie...

Číslo patentu: 221164

Dátum: 15.03.1986

Autori: Petrík Juraj, Kastel Pavel, Charvát Marián, Hronec Július

Značky: technologických, křížový, paliet, manipulátor

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši dopravu najmenej troch technologických paliet obrobkov v technologickom slede operácií medzi najmenej dvomi pracovnými stanicami jednoúčelového obrábacieho stroja alebo automatickej obrábacej linky. Podstata krížového manipulátora podľa vynálezu spočíva v tom, že je tvorený spojovacím vedením technologických paliet, umiestneným medzi dvomi pracovnými stanicami, rozdeleným priečnym vedením technologických paliet na dva úseky,...

Oplachovacie a pracie zariadenie s viacnásobným ponorom

Načítavanie...

Číslo patentu: 218634

Dátum: 01.06.1985

Autori: Charvát Marián, Petrík Juraj, Marušinec Peter, Kastel Pavel

Značky: oplachovacie, viacnásobným, zariadenie, pracie, ponorom

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka oplachovacieho a pracieho zariadenia s viacnásobným ponorom, určeného najmä na odmasťovanie a pranie predmetov v priemyselných odmasťovacích a pracích roztokoch, oplachovanie horúcou vodou a konzerváciu olejom. Podstata vynálezu spočíva v tom, že predmety, určené k oplachovaniu, praniu resp. konzervovaniu, uložené na ponornom stole 3, spojenom s piestnicou ponorného valca 4, sa viackrát za sebou ponárajú do nádoby 1 s príslušným...

Automatické nitovacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 225311

Dátum: 01.12.1984

Autori: Hronec Július, Petrík Juraj, Kastel Pavel, Charvát Marián

Značky: zariadenie, automatické, nitovacie

Zhrnutie / Anotácia:

Automatické nitovacie zariadenie automatickým plnením nitov, určené najmä pre nitovanie obloženie trecích spojok vyznačené tým, že pozostáva z presuvného stola (1), uloženého v priamočiarom vedení (6), ukončenom dorazmi (6) narážok (7) presuvného stola(1), určujúcimi výmenné polohy (9) pre dielce spojky (13), opatreného najmenej jednou otočnou doskou (2), v ktorej je vytvorené jednak zhora osadenie pre dielce spojky (13), jednak otvory po...

Operačná otočná hlava na opracovanie otvorov s malými rozstupmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 216255

Dátum: 15.05.1984

Autori: Petrík Juraj, Charvát Marián, Kastel Pavel

Značky: hlava, operačná, opracovanie, malými, otvorov, rozstupmi, otočná

Zhrnutie / Anotácia:

Operačná otočná hlava na opracovanie otvorov s malými rozstupmi v jednej pracovnej stanici obrábacieho stroja bez zmeny polohy obrobku vyznačená tým, že v operačnej otočnej hlave (3) sú uložené dvojice pracovných vretien (1, 2), z ktorých vretená (1) sú na polomere (r1) a vretená (2) sú na polomere (r2) od osi otáčania otočnej hlavy (3), pričom osi pracovných vretien sú s ňou rovnobežné a vzájomná poloha vretien (1, 2) je daná uhlom natáčania...

Skupinový upínací prípravok s centrálnym upínacím obrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 222752

Dátum: 01.02.1984

Autori: Charvát Marián, Kastel Pavel, Petrík Juraj

Značky: upínacím, obrobkov, centrálnym, prípravok, skupinový, upínací

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je vyriešit upínanie viacerých obrobkov, najmä rotačného tvaru naraz v konštrukčne aj výrobne jednoduchom upínacom prípravku pomerne malých stavebných rozmerov s použitím plastického tlakového média, pričom upínanie a uvoľňovanie je centrálne. Podstata vynálezu spočívá v tom, že v základnom telese 1 s viacerými upínacími miestami 20, v kto rom je vytvorený priestor 2 pre plastické tlakové médium, je umiestnená centrálna upinacia...