Kašpar Peter

Zariadenie na skúšanie celistvosti materiálu teplovýmenných rúrok parogenerátorov pomocou X-sondy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6490

Dátum: 03.09.2013

Autori: Kašpar Peter, Pilát Peter, Jablonický Pavol

MPK: G01N 29/24, F22B 37/00

Značky: teplovýmenných, rúrok, x-sondy, parogenerátorov, pomocou, materiálů, skúšanie, celistvosti, zariadenie

Text:

...mechanizmu. Podstata zariadenia podľa tohto technického riešenia spočíva v konštrukcii diaľkovo ovládaného zariadenia(modulu), ktorý umožňuje navinutie X-sondy iba po prvú kladku prítlačného mechanizmu.Prehľad obrázka na výkreseTechnické riešenie je bližšie objasnené pomocou obr. l, ktorý znázorňuje konštrukčné riešenie zariadenia(modulu) určeného na skúšanie celistvosti materiálu teplovýmenných rúrok parogenerátorov pomocou X-sondy...

Zariadenie na skúšanie teplovýmenných rúrok parogenerátorov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5853

Dátum: 04.10.2011

Autori: Krajčovič Peter, Jablonický Pavol, Kašpar Peter, Urban Peter

MPK: F22B 37/00, G01N 29/24

Značky: teplovýmenných, zariadenie, skúšanie, rúrok, parogenerátorov

Text:

...ovládaného plne automatizovaného zariadenia - manipulátora, umožňujúceho všetkým pracovným uzlom pre skúšanie celistvosti materiálu rúrok štyri stupne voľnosti a jeden pomocný pohyb. Zariadenie na skúšanie teplovýmenných rúrok parogenerátorov tvorené stojanom upevneným do kolektora parogenerátora podľa tohto technického zariadenia spočíva v tom, že nosnou časťou stojana je stĺp zabezpečený otočným mechanizmom s elektropohonom a ďalej...

Vymeniteľné zariadenie manipulátora určené na tesniacich tvaroch rúrok

Načítavanie...

Číslo patentu: 263399

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kašpar Peter, Morvay Jozef

MPK: G01N 23/00

Značky: tvaroch, zariadenie, tesniacich, manipulátora, vyměnitelné, určené, rúrok

Text:

...tak vodiacimi kladkami otočne uloženými na prestaviteľných čapoch ako aj hlavnou kladkou otočne uloženou na hriadeli spojenom s hnacou jednotkou a 5 ozubeným kolesom, ktoré je v trvalom zábere s ozubeným segmentom.Zariadenie podľa vynálezu umožňuje urýchliť a zvýšiť bezpečnost prác pri zhotovovani snímkov zvarov pomocou rádioaktivneho žiariča v ťažko prístupných miestach. Jeho konštrukcia a výroba je jednoduchšia a lacnejšia oproti...

Zariadenie na kyvné uchytenie ultrazvukovej sondy

Načítavanie...

Číslo patentu: 258690

Dátum: 16.09.1988

Autor: Kašpar Peter

MPK: G01N 29/00

Značky: sondy, kyvné, uchytenie, ultrazvukovej, zariadenie

Text:

...posunute bližšie k UZ-sonde o vzdialenosť, ktorá sa rovná vzdialenosti medzi čapmi telesa UZ-sondy a jej pracovnou plochou, sú umiest 4 nené čapy, na ktorých je otočne uchytený držiak.Hlavné výhody zariadenia podľa vynálezu spočívajú v tom, že pri pootočeni UZ-sondy pomocou opisaeného. zariadenia nevzniká nijaký posuv stredu jej pracovnej plochy voči osi rameno. To značí, že UZ-signál vstupuje do materiálu vždy v mieste osi ramena a toto...

Zariadenie na kontrolu svorníkov ultrazvukem a vírivými prúdmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 258247

Dátum: 15.07.1988

Autori: Kašpar Peter, Hromek Jaroslav

MPK: G01B 17/04, G01N 29/04

Značky: kontrolu, prúdmi, svorníkov, ultrazvukem, vírivými, zariadenie

Text:

...§ a 2 na obe strany výstrednikom ll o výšku jeho zdvihu. V nosnej doske 3 je otočne uchytený hnací lievik l, širšou častou proti prichytnému kužeľu 3, ktorý je otočne uchytený V nosnej doske 3, špicom proti hnaciemu lieviku l. Hnací lievik l i prichytný kužel g sú umiestnené na jednej osi. Ďalej je zariadenie tvorené dvoma sondami virivých prúdov lg, ktoré sú umiestnené v závitových segmenťoch lg, pevne uchytených o,vyklápacie ramená lg,...

Zariadenie na vytváranie kruhových oblúkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 257377

Dátum: 15.04.1988

Autor: Kašpar Peter

MPK: B23K 37/00

Značky: oblúkov, zariadenie, vytváranie, kruhových

Text:

...články sú medzi sebou pospájané klbovými čapmi, pričom priečky sú v rovnakej vzájomnej vzdialenosti upevnené o pružný pás a viacnásobný kĺbový paralelogram je v miestach kríženia jednotlivých článkov otočne uchytený na čapoch priečok.Výhoda vynalezu spočíva v tom, že zariadenie opísané vo vynáleze umožňuje vytvoriť veľmi presný a pravidelný kruhový oblúk od najmenšieho po-lomera daného vlast 4nosťami použitého materiálu až po polomer rovnajüci...

Zariadenie na elektrické prepojenie rotačnej a pevnej časti elektrických zariadení

Načítavanie...

Číslo patentu: 252888

Dátum: 15.10.1987

Autor: Kašpar Peter

MPK: H01R 35/00

Značky: zariadení, elektrických, prepojenie, elektrické, pevnej, rotačnej, zariadenie, částí

Text:

...vodičom. z č~aeti rotawčnej na ~čast pevnú nie je ničím rušený a vzhľadom na to, že v žiadnom .mieste zariadenia .nenastúva klzný posuv vodiča, je životnost takéhoto zariadenia ,neobłmedzeněrNa priloženom výkrese predstavuje obr.2 zariadenie podľa vynáiezu v p~ohl~ande a obr. 1 to isté zariadenie v reze, 1 PIÍČOIH rovina rezu je rovnohežná s jeho osou a prechádza -strercbosm rsatelitu.Zariadenie na elektrické .p-repojenie rotačnej a .pevnej...

Diskový navíjací bubon

Načítavanie...

Číslo patentu: 252514

Dátum: 17.09.1987

Autor: Kašpar Peter

MPK: B66D 1/30

Značky: diskový, bubon, navíjací

Text:

...je u drážok pracovných n-násobok, najmenej však dvojnásobok priemeru lana a u drážok pomocných sa mení priamo lineárne od veľkosti priemeru lana po n-näsobok priemeru lana,pričom v stenách, ktoré oddelujú drážky pracovné od drážok pomocných, sú priechodzie výrezy.Výhoda vynálezu spočíva V tom, že rýchlosť navíjanla lana na navíjaci bubon je síce nestála, no pulzuje s výkyvmi okolo hod 4noty, ktorá je konštantné počas celého procesu...

Zariadenie na točivé uchytenie tyčového materiálu pri priečnej magnetizácii

Načítavanie...

Číslo patentu: 250780

Dátum: 14.05.1987

Autori: Kašpar Peter, Hromek Jaroslav

MPK: H01F 13/00

Značky: magnetizácii, materiálů, zariadenie, priečnej, tyčového, točivé, uchytenie

Text:

...na točivé uchytenie tysčového materiálu pri priečnej magnetizálcii je tvorené k-onzolami 9 a 14, v ktorých sú posuvne upevnené vodiace tyče 7, prilčom sú z jednej strany -odpružené pružinami 8. Na vodiacich tyčialch 7 .sú posuvné uchytené nosné dosky 2 a 12. N-osná doska 2 sa posúva po vodiacich tyičiach 7 vpravo i vlavoa je možné ju o vodiace tyče 7 fixovať poistnými skrurkami 15 v ľubovolnej polohe. N-osnä .doska 12 sa posúva po...

Manipulátor pre kontrolu jadrového reaktora

Načítavanie...

Číslo patentu: 229546

Dátum: 15.08.1986

Autor: Kašpar Peter

MPK: G21C 17/04

Značky: reaktora, manipulátor, kontrolu, jadrového

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je ušetrenie materiálu pre výrobu manipulátora na kontrolu jadrového reaktora. Uvedeného účelu dosiahneme tým, že kryt žiariča umiestnime na jednu z troch nožičiek trojnožky manipulátora.

Prostředek k průkazu proteolytických enzymů

Načítavanie...

Číslo patentu: 245763

Dátum: 16.01.1986

Autori: Kašpar Peter, Kaniok Jozef, Streeanský Michal, Fratrie Anton, Zubák Ján

MPK: C07D 333/64, C07K 5/04, C07D 209/36...

Značky: proteolytických, průkazu, enzymů, prostředek

Text:

...složky se pouzivaji s výhodou výše uvedene aminokyseliny.bodla vynálezu se chromogeny ploužívané estery odvozené od indoxylových aminokyselín nebo thioâvndoxylrových aznřnokyselin neho/a peptidů obecného vzorce I pojužívají V koncentracich 10 až 1 mol/litr,s výhodou 10 až 10 mol/litr impregnąčního roztoku, potahovací hmoty neho vyšethované tekutiny.Další složkíou prostředku podle vynálezu k plrůkazu proteolýtických enzymů a zejména pnoteáz...

Zariadenie na meranie posuvu zvislého teleskopického stĺpa

Načítavanie...

Číslo patentu: 228641

Dátum: 01.01.1986

Autor: Kašpar Peter

MPK: G01B 21/02

Značky: meranie, zvislého, posuvu, zariadenie, teleskopického, stĺpa

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je spresnenie a zjednodušenie merania posuvu zvislého teleskopického stĺpa. Uvedeného účelu sa dosiahne tým, že strednú časť teleskopického stĺpa zavesíme na meracie a pomocné lanko, ktoré uchytíme o hornú a dolnú časť teleskopického stĺpa. Lanka pritom vedieme cez dve kladky tak, aby boli tiažou strednej časti neustále napínané, pričom kladku 2 umiestenú v strednej časti teleskopického stĺpa pevne spojíme s odmeriacím členom....