Kašpar Jiří

Soustava pro jemné vibrační třídění za mokra

Načítavanie...

Číslo patentu: 270046

Dátum: 13.06.1990

Autori: Kašpar Jiří, Žůrek František, Josífek Miroslav, Havlíček Tomáš

MPK: B03B 5/48

Značky: soustava, třídění, vibrační, jemné, mokra

Text:

...g opstřené výpsdovým plechem iL 2.|, e. zadní čelo l opatřené podávacím plechem ljłfBočnioe g, lg má každá z vněJší strany uchyceny dvě podpěry lg, ...e. s válcovými pouzdry gg, Lige, natočené v tíhlu sklonu třídiěe l. Rám Je ve svém prostorověm těžišti opatřen ttzhąím budicím členem, tvořeným dvěma příčný-zni trubkami 14, 14 g, symetrioząy uspořádanými kolem příčnó ony prooházeJíoí zmíněným tčžištěm, s to v záviulosti na. velikosti...

Klenba plamenem vytápěné průmyslové pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 269100

Dátum: 11.04.1990

Autori: Křížková Jitka, Bendlová Alena, Kašpar Jiří, Holec Jiří, Smrček Josef

MPK: C03B 5/00

Značky: klenba, plamenem, průmyslové, vytápěné

Text:

...případně so sestaví zo stejně dlcuhých klínů, nebo ksmenů JeJioh posunutím řad a pod. K dosažení účinku vynález není bezpcdmínečně nutná použít specielně tvarovanýoh kamenň ěi klínů, ale Je možné využití běžně dostupzüch, nomnlizovanýoh kamenů či klíg nů., ktoré se při stavbě klenby pouze posunou k vytvoření žádaně drážky. zvýšením emisivity klanby s dríäkeni dochází k Íspcře paliva o 10 f až 20 ve srovnání s klelheu be drážek.Příkladnó...

Výměník tepla s alespoň jedním spalinovým tahem

Načítavanie...

Číslo patentu: 268440

Dátum: 14.03.1990

Autori: Kučera Vladimír, Kašpar Jiří, Vlk Jan

MPK: C03B 5/16

Značky: tahem, spalinovým, alespoň, jedním, tepla, výměník

Text:

...komína a čištění teplosměnná plochy spalinového výměníku je automatické. Nevýhodou zařízení je jeho vysoká investiční nâročnost a nároky na stavební prostor. Tepelný ziskpopsaného zařízení je nízký vzhledem k omezene teplosměnná ploše otoćnáho válcovéhq výměníku. Ze zařízení odcházejí spalíny značne teplé. Odlučování zkondenzovaných škodlivých emisí za spalín je nedostatočne, protože část prachových kondenzátů se v tepelnem výměníku...

Sklářská elektrická tavicí pec

Načítavanie...

Číslo patentu: 264593

Dátum: 14.08.1989

Autori: Prihara František, Steklý Zdeněk, Bláha Jiří, Bedroš Petr, Seborský Jiří, Kašpar Jiří, Baborák Radko

MPK: C03B 5/04

Značky: sklářská, elektrická, tavicí

Text:

...stejnosměrného proudu, přičemž pomocné elektroda je tvořena kovovou taveninou umistěnou v jimce ve dně tavici části bazénu pece. Jimka je vyložena žáruvzdorným keramickým materiálem a opatřena pláštěm z žárupevného kovu, který je připojen ke zdroji stejnosměrného proudu.V praxi je výhodné, aby pomocné tekuté elektroda bylaz kovu, který se v dané tavenině i při aplikaci elektrochemické ochrany může někdy na topných elektrodách vylučovat,...

Zařízení pro odsávání a odfukování nečistot z textilních strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255703

Dátum: 15.03.1988

Autor: Kašpar Jiří

MPK: D01H 11/00

Značky: strojů, textilních, zařízení, nečistot, odfukování, odsávání

Text:

...víření prachu ve filtrační komoře a jejím okolí3 255 703 pri vyprszdňovánío Isvýhodou tohoto zařízení však je, že plně nsvyužívá kinetické energie vzduchu poudícího z ofukoveoí trysky, zsjmens pro odlučování nečistot s velkou přilnavostíTuto nevýhodu odstraňuje nařízení podle vynálezu, které sestává z ventílátorové komory e nejméně jedné filtrační komory, v níž je umístěn filtr vzduchu válcovitého tvaru, k jehož vnitřnímu povrchu je ustavena...

Způsob zamezení vzniku bublin ve sklovině a pec k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238047

Dátum: 15.10.1987

Autori: Pešek Karel, Kašpar Jiří

MPK: C03B 5/225

Značky: bublin, tohoto, způsob, sklovině, zamezení, vzniku, provádění, způsobu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší otázku odstranění bublin ve sklovině. Podstata způsobu podle vynálezu spočívá v tom, že provazec skloviny, stékající při oddělování dávky nabrané skloviny od hladiny, od skloviny, se přenese dávkovačem mimo pracovní část pece, načež odkápnutá část tohoto provazce skloviny se odvede žlábkem /1/ přes fritovací zařízení /4/ mimo pec. Pec obsahuje žlábek /1/ umístěný pod pracovním otvorem, přičemž tento žlábek /1/ je součástí sestavy...

Způsob výměny tepla mezi dvěma oddělitelnými, protiproudně uspořádanými proudy kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 253061

Dátum: 15.10.1987

Autori: Gemza Emil, Komůrka Josef, Mácha Václav, Miksa Čestmír, Novotný Miloslav, Kašpar Jiří, Krejčí Stanislav

MPK: F28D 7/00

Značky: uspořádanými, oddělitelnými, dvěma, způsob, proudy, protiproudně, tepla, výměny, kapalin

Text:

...(kontinuálním) louhu 3 a odtahem zahuštěného roztoku lg je udržována koncentrace cirku-lujícího roztoku konstantí. Ze zásobníku g je roztok 2 veden do výměníku tepla Q. Ohřátýproud lg se dělí na recykl ll do chladící věže D a část lg, odebíranou k dalšímu zpracováníV trubkových odparkách na konečný produkt tohoto zařízení. V chladící věži D se část vodyodpaří a odpařená voda ve směsi se vzduchem odchází do atmosféry lg.Navrhovaný...

Nástroj na výrobu žebrovaného plechového pláště

Načítavanie...

Číslo patentu: 252789

Dátum: 15.10.1987

Autori: Kašpar Jiří, Ráčil Jiří, Jakeš Jiří

MPK: B21D 47/04

Značky: plechového, výrobu, pláště, žebrovaného, nástroj

Text:

...které podmiňuje použití uvedeného nástroje v seriové výrobě. Dále se docílí zvýšení energetické účinnosti svářeciho zařízení, zvýšení využití strojniho zařízení enížením prostojů, které byly způsobovány poruchami čelisti a následnou nutnosti jejich výměny.Na připojeném.výkrese je znázorněn príklad provedení nástroje podle vynálezu v přičném řezu.Nástroj 1 na výrobu žebroveného plechového pláště g současným tvářenim a evařováním jeho žeber g...

Mobilní detekční a signalizační souprava

Načítavanie...

Číslo patentu: 250193

Dátum: 15.04.1987

Autori: Put Jiří, Kašpar Jiří, Václavíček František, Michal Jan

MPK: G01N 35/08

Značky: souprava, detekční, mobilní, signalizační

Text:

...je připojema indikační komora Q, která má na přední straně umístimou ventilátoro vou jednotku i.Indikační komora § má jednak v pravé polovině inatalovaaé čidlo 53, ktoré pomocí pravého samonavíjecího bubnu g je prepojené s úetřodoou 1 a jednak v levé polovině je instolováno deläí čidlo 53, ktoré pomocí levého aamonavíjecího hubmu ju je opojemo též s ústřednou 1, přičemž pravá sací vzorkovací trubice à a levá sací vzorkovecí trubiceQ je...

Elektrický stroj točivý s chladicími trubkami

Načítavanie...

Číslo patentu: 249691

Dátum: 15.04.1987

Autori: Ráčil Jiří, Kašpar Jiří

MPK: H02K 9/19, H02K 9/00

Značky: točivý, elektricky, trubkami, stroj, chladícími

Text:

...tepe 1 ~ ného odporu v cestě ztrátového tepelného toku mezi svazkem magnetického obvodu s přilehlými povrchy chladicích trubeą a tím zvýšení výkonu chladicího systému stroje, zvýšení jeho životnosti, případně zvýšení jeho výkonu při daných vestavných rozměrech.Na připojeném výkresu jsou na obr. 1 a 2 znázorněny příklady řešení podle vynálezu v podélném řezu.kovové chladící trubky g, jejichž vnější povrch je v místě stykuse svazkem 1...

Zařízení pro mechanicko-pneumatickou filtroventilaci u odsávací a ofukovací jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: 234482

Dátum: 01.03.1987

Autor: Kašpar Jiří

MPK: D01H 11/00

Značky: filtroventilaci, mechanicko-pneumatickou, jednotky, odsávací, ofukovací, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení podle vynálezu je určeno jako filtrační a samočisticí část čisticí pojízdné jednotky podél textilních strojů. Sestává z elastického filtru a soustavy klapek s připojenou pružnou zarážkou a profilem, usměrňujícím pomocný proud vzduchu pro samočištění. Samočištění je mechanicko-pneumatické.

Způsob využití tepla ve formě odpadní páry tepelným čerpadlem a zařízení k povádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247617

Dátum: 15.01.1987

Autori: Krejčí Stanislav, Gemza Emil, Mácha Václav, Wergner František, Komůrka Josef, Kašpar Jiří

MPK: F25B 29/00

Značky: odpadní, zařízení, povádění, tepelným, páry, tohoto, tepla, formě, čerpadlem, využití, způsobu, způsob

Text:

...ejektoru 3, zkomprimuje se na parokapalinovou směs, která předá své teploVe výměníku A se odvádí přebytečné teplo, kapalina na výstupu 2 výměníku A se dělí na část odváděnou jako kondenzát a část, která je cirkulována čerpadlem É. Ve výměníku É je jí dodáváno teplo a takto ohřátá kapalina nebo parokapalinová směs je přiváděna na vstupKontinuální odparka /obr. 4/ se liší od předchozího případu tím, že přebytečné teplo ve výstupním...

Nekovová sítová plocha

Načítavanie...

Číslo patentu: 233992

Dátum: 01.12.1986

Autori: Volfová Eva, Josífek Miroslav, Černá Zdeňka, Bauer Jiří, Skok Milan, Houda Jaroslav, Asmík Jaroslav, Kašpar Jiří

MPK: B07B 1/46

Značky: sítová, plocha, nekovová

Zhrnutie / Anotácia:

Nekovová sítová plocha je sestavena z jednotlivých pružných pravoúhlých sítových tvárnic s děrovanými pracovními ploškami ohraničenými úzkými neprostupnými pásy. Pod pásy jsou uspořádány upevňovací okraje, opatřené vytvarovanými plochami a vsazenými do upínacích profilů jež jsou uchyceny na nosném rámu. Každá sítová tvárnice (2, 2a) je opatřena jednak dvěma podélnými upevňovacími okraji (6, 6a) a jednak nejméně dvěma příčnými nosnými žebry (5),...

Způsob rotačního náběru skloviny z volné hladiny a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 228754

Dátum: 15.04.1986

Autori: Felkr Miroslav, Křížková Jitka, Kašpar Jiří, Weidlich Milan, Pešek Karel

MPK: C03B 7/00

Značky: způsobu, zařízení, způsob, skloviny, provádění, rotačního, hladiny, volně, náběru, tohoto

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je způsob rotačního náběru skloviny z volné hladiny, například pomocí palicového dávkovače, který je vybaven výkyvnou otočnou hřídelí a opatřen kulovou nabírací palicí a dále pec k provádění tohoto způsobu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že po nabalení dávky skloviny a oddělení dávky skloviny od hladiny skloviny se přebytečná sklovina z palice oddělí před dalším náběrem a odkápne do samostatného odděleného prostoru pracovní...

Zařízení k otopu sklářských pecí teplovzdušně předmísených zemním plynem

Načítavanie...

Číslo patentu: 226858

Dátum: 01.10.1985

Autori: Šefl Viktor, Kašpar Jiří

Značky: předmísených, otopu, teplovzdušně, pecí, zařízení, plynem, zemním, sklářských

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k otopu sklářských pecí teplovzdušně předmíseným zemním plynem, sestávající nejméně z jednoho jednostupňového teplovzdušného směšovače zaústěného pomocí hořákové tvarovky do spalovacího prostoru sklářské pece, vyznačující se tím, že jednostupňový teplovzdušný směšovač (3) je vytvořen z plynové trysky (4), ústící souose do difuzoru (9) směšovače (3), přičemž vnitřní prostor difuzoru (9) je připojen přívodem (5) přes regulační orgán (8)...

Způsob otopu sklářských pecí a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 217130

Dátum: 01.09.1984

Autori: Beránek Jaroslav, Šefl Viktor, Vinš Jan, Kašpar Jiří, Weidlich Milan, Křížková Jitka

Značky: provádění, otopu, pecí, zařízení, způsobu, sklářských, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém tepelné účinnosti tavicích pecí, zejména efektivnosti v oblasti přestupu tepla z plamene do skloviny, a tím problém spotřeby energie na výrobní jednotku.Podstata vynálezu spočívá v tom, že vysoce výhřevný spalovací plyn se ředí primárním vzduchem, který se odebírá z proudu oředehřátého sekundárního vzduchu proudícího z regenerátoru nebo rekuperátoru do spalovacího prostoru pece.Ze zděného hořáku 1 se nasává část...

Bubnový třídič pro třídění zrnitých materiálů v okruhu mokrého mletí

Načítavanie...

Číslo patentu: 223589

Dátum: 01.09.1984

Autori: Kašpar Jiří, Blecha František, Zahradníček Jiří

Značky: bubnový, mokrého, mletí, třídění, okruhu, třídič, zrnitých, materiálů

Zhrnutie / Anotácia:

Bubnový třídič pro třídění zrnitých materiálů v okruhu mokrého mletí, kterýžto třídič má plášť bubnu sestavený z podélných žeber překrytých sítovou plochu a přidržovaných na obou koncích do kruhu, vyznačující se tím, že na výstupní hrdlo (1) mlýnu (2) je upevněna nosné příruba (3), jejíž nátrubek (4) souose přiléhá na výstupní hrdlo (1) a přitom je na nosnou přírubu (3) pružně uchyceno pryžovými zpružinami (5) vstupní mezikruží (6) bubnu (7),...