Kaše Oldřich

Elektromagnetický převodník pro vyvolování činných elementů pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 270743

Dátum: 12.07.1990

Autori: Kaše Oldřich, Paar Miroslav, Andó Ján

MPK: D04B 15/78

Značky: převodník, elementů, činných, elektromagnetický, pletacího, stroje, vyvolování

Text:

...izolanty làł. Na jádŕe l je umistěn hlavní solenoid 3, který je navinut na kostřičce 2. Těleso je na neznázorněnou část pletacího stro je připevněn například pomocí neznázorněnýoh šroubů umístěných do otvorů 1.4 jádra l.Součinnost elektromagnetického pŕevodníku s činnými elementy, například se vzorovacími stopry 2, je znázorněna na obr. 2 a 3. Vzorovací stopr Ž je v ćinné poloze znázorněn jako vzorovací stopr jjl. V této poloze je...

Přidržovač elastomerové nitě

Načítavanie...

Číslo patentu: 269379

Dátum: 11.04.1990

Autori: Šídlo Eduard, Kaše Oldřich, Šustr Václav, Ptáček Miloš, Musil Ivan, Andó Ján, Župka Bedřich

MPK: D04B 15/46

Značky: nitě, přidržovač, elastomerové

Text:

...nitě s kuželovým otvorem a na obr. 3 je řez přidržovačem elastomerové nitě s válcovým otvorom.Přidržovač elastomerové nitě je tvořen základním tělesem 3 hranolovitěho tvaru,které je připevněno pomoci šroubu 1 ke známé odsávací hubici ł vícesystémového okouhlého pletacího stroje, například maloprůměrového. V tělese 3 přidržovače elastomerově nitě je vytvořen otvor 1, opatřený podélným zaváděcím výřezem gł. Podélný zaváděcí výřez gLł má...

Zařízení pro dopravu dutinek na různé vzdálenosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 236226

Dátum: 01.02.1988

Autori: Ptáček Jaroslav, Kaše Oldřich, Kartous Vladimír

MPK: B65H 67/06

Značky: dopravu, vzdálenosti, různé, zařízení, dutinek

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro dopravu dutinek na různé vzdálenosti, zejména na textilním stroji sestávajícím z více sekcí s pracovními jednotkami, kde mezi sekcemi je jiná vzdálenost než mezi jednotkami v sekcích, přičemž doprava dutinek se provádí prostřednictvím unášečů na posuvném táhlu, které je pro účely překonání rozdílných vzdáleností, zejména v oblasti mezi sekcemi stroje, vybaveno pomocným unášečem, který je před následným unášečem na táhlu uspořádán...

Zařízení pro pneumatické čištění rotoru spřádní jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: 234501

Dátum: 01.11.1987

Autori: Loučanský Stanislav, Kaše Oldřich

MPK: D01H 11/00

Značky: čištění, zařízení, spřádní, pneumatické, rotoru, jednotky

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro pneumatické čištění rotoru spřádní jednotky k předení příze s otevřeným koncem, kde ulpělé nečistoty zhoršují kvalitu příze, jsou z rotoru odsávány orientovaně usměrněným proudem podtlakového vzduchu, přičemž proces čištění je podporován i tlakovým vzduchem z přídavných trysek.

Zařízení pro uložení zásoby dutinek na textilních strojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 247874

Dátum: 15.01.1987

Autori: Kartous Vladimír, Ptáček Jaroslav, Kaše Oldřich

MPK: D01H 9/18, B65H 67/06

Značky: uložení, strojích, textilních, dutinek, zařízení, zásoby

Text:

...suvně uloženo posuu vové táhlo 5, opatřené soustevou unašečů Q a připojené k neznázorněněmu ovládacímu krokovacímu ústrojí. K hornímu konci každé zásobní skříně l je kloubově připojeno svislé táhlo 1 zakončené rukojetí §. V úrovni závěsu 1 je svislé táhlo 1 opatřeno opěrkou 2 pro styk s pružnou vidlícovitou podpěrou gg připevněnou-k boční stěně zásobní skříně l. Horní konec každé zásobní skříně l je upreven Jako plnicí otvor ll, který je...

Vzorovací zařízení okrouhlého pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 221105

Dátum: 15.01.1986

Autori: Havránek Milan, Štembera Jaroslav, Kaše Oldřich

Značky: okrouhlého, vzorovací, stroje, pletacího, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká okrouhlého pletacího stroje se vzorovacím zařízením obsahujícím výkyvné páčky, působící v jedné své poloze na výkyvné stopry, uložené pod jehlami v drážce jehelního válce, jehož podstata spočívá v tom, že výkyvným páčkám jsou přiřazeny palce s dorazy ovládané vačkou, pohybově spřaženou s jehelním válcem, při čemž tyto výkyvné páčky jsou opatřeny pružinami vetknutými svým druhým koncem do tělesa nosiče a přiřazenými ovládacímu...

Okrouhlý pletací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 216478

Dátum: 01.07.1984

Autori: Kaše Oldřich, Musil Ivan, Andó Ján, Župka Bedřich, Dolíhal František, Zouhar Drahomír, Havránek Milan

Značky: stroj, okrouhlý, pletací

Zhrnutie / Anotácia:

Okrouhlý pletací stroj, zejména maloprůměrový s větším počtem systémů, opatřený dvoukolénkovými pletacími jehlami a výkyvnými stopry a jím přiřazenou zámkovou soustavou, kde hornímu kolénku dvoukolénkové pletací jehly jsou přiřazeny zatahavací zámky a spodnímu kolénku zvedací zámky, přičemž zvedací zámek v činné poloze přiřazený spodnímu kolénku dvoukolénkové pletací jehly se nachází ode dna jehelního válce ve větší vzdálenosti než je délka...

Elektromagnetický převodník pro vyvolování činných elemnetů pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 216358

Dátum: 01.07.1984

Autori: Kaše Oldřich, Andó Ján, Paar Miroslav

Značky: převodník, stroje, elemnetů, pletacího, elektromagnetický, vyvolování, činných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení sloužícího pro vyvolování činných elementů pletacího stroje, které je opatřeno permanentními magnety, jim přiřazenými pólovými nástavci, elektromagnetem a volicím pólovým nástavcem. Je použitelný zejména u maloprůměrových okrouhlých pletacích strojů a klade si za cíl odstranit dosavadní složité konstrukce pólových nástavců a náročné seřizování nástavců. Podstata vynálezu spočívá v tom, že permanentní magnety jsou...

Okrouhlý pletací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 224195

Dátum: 01.07.1984

Autori: Kaše Oldřich, Andó Ján, Dolíhal František

Značky: okrouhlý, pletací, stroj

Zhrnutie / Anotácia:

Okrouhlý pletací stroj maloprůměrový, zejména vícesystémový, opatřený prostředky pro individuelní volbu pletacích jehel, kde každé pletací jehle je přiřazen stopr pružný vzorovací stopr a mezistopr, který je uložen posuvně a výkyvně v tělese mezistoprů, vyznačující se tím, že vnějšímu konci (91) mezistoprů je přiřazen pružný vzorovací stopr (13), uložený posuvně a výkyvně v drážce (14) tělesa (10) mezistoprů rovnoběžně s drážkou (2) jehelního...