Kasafírek Evžen

Způsob stanovení aktivity proteolytických enzymů a prostředek ke stanovení této aktivity

Načítavanie...

Číslo patentu: 270355

Dátum: 13.06.1990

Autori: Rybák Miroslav, Hrbotická Eva, Kasafírek Evžen

MPK: G01N 23/16

Značky: prostředek, způsob, proteolytických, aktivity, enzymů, stanovení, této

Text:

...tady proetředek ke stanovení aktivity proteclytíckých anzymů, jehož podstate spočívá v tom, že sestává 2 nstečného organickéhonebo anorganického materiálu s kepilárníní vlaetnoatmi, obsahujícího peptidický derivát p-fenylendiaminu obecného vzorce I jako chromogenní aubetrát, činidlo udržujicípH systému na hodnotě 5 až 10, činidlo enižující hodnotu pH eyetćmu pod 4 a eloučeninu obecného vzorce III v množství nejnéně jednoho ekvivalentu,...

Argininové peptidy

Načítavanie...

Číslo patentu: 269492

Dátum: 11.04.1990

Autori: Novák Karel, Roubalová Alena, Křepela Evžen, Kasafírek Evžen, Šturc Antonín

MPK: C07K 7/06, C07K 5/08, C07K 5/10...

Značky: argininové, peptidy

Text:

...roztok Arg(N 02)-MCU (3,8 3 10 mmolů) v dimathylformamidu (50 ml). Po 12 n atáni při teplotě míetnoati byl renkční róztok odpařen, k nekryatalickěmu odparkn byla přidánn IM HC 1 n vyloučený kryatalický produkt byl postupnä (lkrát) rozetírán 5 hydrogen-uhličitnnem aadným, nakonec 3 vodou a krystalováh ze směsi dimethylformamiduK roztoku Z-Arg(N 02)-arg(NQ 2)-MCU (10,7 5 15 mmolů) v ledově kya§ 1 ině octové (100 ml) byl přidán 35...

Způsob výroby chirálně vysoce čistého N-acetyl-L-alfa-alaninu nebo N-acetyl-D-alfa-alaninu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263987

Dátum: 12.05.1989

Autori: Křepelka Jiří, Vanžura Jiří, Hrabálek Alexandr, Kasafírek Evžen, Vinšová Jarmila

MPK: C07C 103/46, C07C 101/08

Značky: chirálně, čistého, výroby, vysoce, n-acetyl-d-alfa-alaninu, způsob, n-acetyl-l-alfa-alaninu

Text:

...nutn-ost po užití zn-ačného přebytku ekonomicky i zdravotně nevýhowdného uacetylchlovridu.Zmíněné nevýhody odstraňuje způsob výrolby chirálně vysoce čistého N-acetyl-L-a-ialaninu nebo N-.acetyl-D-a-.alaninu uvedeného vzorce, a to acetylací L- nebo D-ae-alaninu acetanhvdridem ve vodně alkalic~ kém prostředí, podle vynálezu. Podstata tohoto způsobu spočíva v tom, že se acetylace provádí ve voclném roztoku, obsahujícim stechiometrické množství...

Chromogenní substráty pro proteolytické enzymy štěpící v kyselé oblasti pH

Načítavanie...

Číslo patentu: 262120

Dátum: 10.02.1989

Autori: Kasafírek Evžen, Bartík Michal, Roubalová Alena, Heinová Dagmar

MPK: C07K 5/10

Značky: enzymy, chromogenní, substráty, kysele, oblastí, štěpicí, proteolytické

Text:

...kyseliny chlorovodíkové V led. kyselině octově 6 Inílilitrůj. Po 3 h stání při teplotě místnosti byl krystalický hydrochlorid odfiltrován,promyt etherem a vysušen nad hydroxidem sodným a oxidem fosforečným. Bylo získáno 1,8 g kvant produktu o t. t. 232 až 236 °C. Vzorek k analýze byl krystałován z kyseliny octové a etheru t. t. 254 až 257 °C,mhf-ĺ 2,7 ° c - 0,2 dimethylformamidLRoztok hydrochloridx rniiroanilidu...

Způsob stanovení proteolytických enzymů

Načítavanie...

Číslo patentu: 261172

Dátum: 12.01.1989

Autori: Kasafírek Evžen, Heinová Dagmar, Bartík Michal

MPK: C12Q 1/38

Značky: enzymů, proteolytických, způsob, stanovení

Text:

...substrátů pG 1 u-His-Phe-Phe-NAn (I), Glt-Gly-Gly-Phe-Phe-NAn (II) a EUC-His-Phe-Phe-NAn (III),kde NAn značí zbytek 4-nitroanílínu, Glt značí zbytek kyseliny glutarové a EUC značí 2-oxo~ imidazolidin-1-karbonyl, v časovém úseku 1 až 21 minut při počáteční koncentraci substrátů 0,2 mmol.ll, při koncentraci enzymu 1 g.ml 1 a při koncentraci dímethylformamidu 7,25 .V tomto časovém úseku enzymatická hydrolysa substrátů má lineární průběh...

Léčivo gastrointestinálních chorob

Načítavanie...

Číslo patentu: 260899

Dátum: 12.01.1989

Autori: Korbová Libuše, Krejčí Ivan, Plaisner Václav, Čížková Jiřina, Pešák Milan, Dlabač Antonín, Křepelka Jiří, Kohout Jiří, Pospíšil Arnošt, Vanžura Jiří, Kasafírek Evžen, Šturc Antonín

MPK: A61K 31/495

Značky: chorôb, léčivo, gastrointestinálních

Text:

...modelu došlo podáním 2 mg látky vzorce I ke snížení rozsahu a počtu experšuíentálnilío Vředu o 88 0/0 Studentův Host, p 0,001 u kontrolní skupiny lil. a u kontrolní skupiny K 2 o 64 0/0 p 0,005). Podobné i V této skupině došlo k BGVýľčłZ němu snížćení proteolytické aktivity, bílkoVin a hexos.V pokusech u žaludečního Vředu vyvolaného íiídomethacinem nebo ketezonení nedošlo k výraznému snížení rozsahu a počtu žaludečních vředů ani k...

Peptidy typu analogů sérového thymického faktoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 256897

Dátum: 15.04.1988

Autori: Křepelka Jiří, Rovenský Josef, Černý Martin, Kasafírek Evžen, Kočiš Petr

MPK: C07K 7/06

Značky: peptidy, analogů, faktoru, thymického, sérového

Text:

...II Photovolta. T a b u 1 k a 1Thymjcké hormony Rozdíl počtu znovuvzniklýchx metodou víz. Clin. exp. Immunol. 47, 183 (1982) pGlu kyselina pyroglutámová alanin bys lysin ser serín Gln glutamin Gly qlycin Asn asparagin Phe fenylalamin -NH-EtPh 2-feny 1 ethylamidová skupina -NH 2 amidová skupina.Chromatografia byla provedena na tenké vrstvě silikaqelu íkiu 5 eĺ~gel G, Merck) V náslev dujicích systémechDetekce volných aminokyselín a...

Způsob výroby cyklických dipeptidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 254868

Dátum: 15.02.1988

Autori: Krejčí Ivan, Kasafírek Evžen, Křepelka Jiří, Dlabač Antonín, Vanžura Jiří

MPK: C07K 5/12

Značky: výroby, způsob, cyklických, dipeptidů

Text:

...výrobné nenáročný, ekonomicky výhodný a vede k opticky čistým produktům. S použitím organických rozpouštědel tvořících ternární azeotropní směsi,výhodné toluenu a za kyselé katalýzy, nejlépe opět kyselinou octovou, bez požadavků na bezvodost substrátu a rozpouštědla, vyžadovaných často u jiných způsobů, se dosahuje překvapivě dobrých výsledků.Při provedení způsobu podle vynálezu se zahřívá výchozí líneární ester dipeptidu obecného vzorce II,...

Samostatný pohon ohýbacích válců u strojů na ohýbání plechů

Načítavanie...

Číslo patentu: 244532

Dátum: 10.02.1987

Autori: Roubalová Alena, Kasafírek Evžen, Míeko František, Fukal Ladislav

MPK: B21D 5/14

Značky: samostatný, plechů, ohýbání, strojů, pohon, ohýbacích, válců

Text:

...m nsauuoneücrayem onnonpeueuHO qepea coomnewcwnywmme carenunmu c couneuauu Kouecou Gonnmero qncaa ayusen M aaxonmrca B sauenuenum c cmuonuu aauunauueu qepea cnasannoe nnympeauuu aauenneuueu coennnumennuyn nrynny c 3 mynKoñ,saxpenneHHoñ na onopnoñ meñue rmöoqnux nanxoa. Oöa c nnemnun aauenneuneu ćonnequux Koueca coenmaeuu c uymron cuennesun, nowopue nuecme npnnonamca om nnmramenn qepes npoueàymoąuym.cmynean ą napnannuü náà. Guennue umwu...

Způsob výroby soli lysinu s kyselinou acetylsalicylovou

Načítavanie...

Číslo patentu: 247688

Dátum: 15.01.1987

Autori: Pohorský Jaroslav, Roubalová Alena, Heřmanský Miroslav, Kasafírek Evžen

MPK: C07C 101/24

Značky: lysinu, způsob, výroby, acetylsalicylovou, kyselinou

Text:

...a zbaví těkavých podilů.247 aaa Způsob podle vynálezu se dále vyznačuje tim, že sevšechny operace prováději za starilnich podmínek. Prováději-li se všechny operace postupu podle vynálezu za sterilnich podmínek, zieká se produkt použitelný ve formě injekčniho roztoku. Obsah volné kyseliny ealicylové Jako zplodiny hydrolážy nepřesahuje v produktu ziekaném podle vynálezu 2 . Následující příklady způsob podle vynálezu dokládaji,ale...

Způsob výroby 4,4´-dimetoxybenzhydrylamidu prolinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247585

Dátum: 15.01.1987

Autori: Šturc Antonín, Moravec Julius, Kasafírek Evžen, Roubalová Alena, Šimek Petr

MPK: C07D 207/16

Značky: způsob, výroby, 4,4´-dimetoxybenzhydrylamidu, prolinů

Text:

...4,4- dimetozybenzhydrylamidu prolinu vzorceI ze 4,4-dimetoxybenzhydrylamindu benyloxykarbonyl-prolinu vzorce II hydrogenolýzou vodíkem za přítomnosti katalyzâtoru, např. paladia na uhlí, v prostředí organického rozpouštědla,např. metanolu nebo etanolu, za zvýšené teploty podle vynálezu. Jeho podstata spočíva v tom,že se hydrogenolyzuje sloučenina vzorce II v roztoku metanolu nebo etanolu, o koncentraci10 až 60 8 hmot., s výhodou 20 až 40 ...

Způsob výroby derivátů 2,5-dioxopiperazinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232319

Dátum: 15.07.1986

Autori: Kasafírek Evžen, Křepelka Jiří, Cvak Ladislav, Stuchlík Josef

MPK: C07D 241/08

Značky: 2,5-dioxopiperazinu, derivátů, výroby, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby derivátů 2,5-dioxopiperezinu termickou cyklizací esterů dipeptidů ve formě solí se slabými kyselinami, s výhodou acetátů, připravených konverzí solí esterů dipeptidů se silnými kyselinami, například hydrobromidů nebo hydrochloridů, pomocí silně bazických anexů v cyklu slabé kyseliny, zejména kyseliny octové. 2,5-dioxopiperaziny jsou významnými meziprodukty syntézy peptidických námelových alkaloidů.

Způsob výroby derivátů 2,5-piperazindionů

Načítavanie...

Číslo patentu: 231231

Dátum: 15.06.1986

Autori: Kasafírek Evžen, Vanžura Jiří, Křepelka Jiří, Krejčí Ivan, Dlabač Antonín

MPK: C07D 241/38

Značky: derivátů, způsob, výroby, 2,5-piperazindionu

Zhrnutie / Anotácia:

Příprava derivátů 2,5-piperazindionů termickou cyklizací esterů dipeptidů solí slabých kyselin, výhodně acetátů, připravených konverzí odpovídajících sloučenin solí silných kyselin, například hydrobromidů, hydrochloridů, pomocí bazických anexů v cyklu slabé kyseliny, například v acetátovém cyklu.

Biologicky účinné deriváty alkylamidů tri- a tetrapeptidů a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 231228

Dátum: 15.06.1986

Autori: Roubalová Alena, Kasafírek Evžen, Frič Přemysl, Slabý Jan

MPK: C07C 103/52, A61K 37/02

Značky: tetrapeptidů, deriváty, přípravy, biologicky, způsob, účinné, alkylamidů, jejich

Zhrnutie / Anotácia:

Biologicky účinné deriváty alkylamidů tri- a tetrapeptidů obecného vzorce I kde R1 značí alkyl s 1 až 5 atomy uhlíku, A zbytek peptidicky vázaného alaninu nebo prolinu, B zbytek peptidicky vázaného glycinu, alaninu nebo prolinu, n celé číslo od 1 do 2, R2 alkylkarbonylaminoskupinu s 1 až 12 atomy uhlíku, nebo dodecenyl nebo benzyloxykarbonylaminoskupinu.

Deriváty 2,5-piperazindionu

Načítavanie...

Číslo patentu: 231227

Dátum: 15.06.1986

Autori: Křepelka Jiří, Kasafírek Evžen, Krejčí Ivan, Valchář Martin, Dlabač Antonín, Vanžura Jiří

MPK: C07D 241/38

Značky: deriváty, 2,5-piperazindionu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká derivátů 2,5-piperazindionu obecného vzorce I nových látek, které prokázaly v experimentech na zvířatech použitelný účinek pro terapii poruch paměti, tardivních dyskines a Parkinsonovy nemoci.

Alkylamidy karboxyalkanoylpeptidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 226907

Dátum: 15.05.1986

Autori: Roubalová Alena, Slabý Jan, Kasafírek Evžen, Frič Přemysl

Značky: karboxyalkanoylpeptidů, alkylamidy

Zhrnutie / Anotácia:

Alkylamidy karboxyalkanoylpeptidů obecného vzorce I, kde R je přímý nebo rozvětvený alkyl s 1 až 5 atomy uhlíku nebo fenylethyl, A je zbytek peptidicky vázaného prolinu nebo alaninu, B je zbytek peptidicky vázaného prolinu nebo alaninu nebo nula, X je skupina -CH2-CH2-,-CH2-CH2-CH2-, nebo-CH=CH-.

Deriváty pentapeptidů s účinkem podobným morfinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 223405

Dátum: 15.03.1986

Autori: Roubalová Alena, Kužílek Vladimír, Dlabač Antonín, Frič Přemysl, Kasafírek Evžen

Značky: morfínu, deriváty, pentapeptidů, podobným, účinkem

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká nových derivátů pentapeptidů s účinkem podobným morfinu, obecného vzorce ve kterém Rl je alkyl s 1 až 5 atomy uhlíku, R2 je atom vodíku, R3 je karboxyl nebo aminokarbonyl, A je zbytek glycinu, D-alaninu, D-methioninu nebo D-leucinu, B je atom síry nebo sulfoskupina. Tyto nové látky se připravují obecnými metodami používanými v chemii peptidů z vhodně substituovaných derivátů aminokyselin. Deriváty pentapeptidů uvedeného obecného...

Součást testačního pokrmu

Načítavanie...

Číslo patentu: 215693

Dátum: 15.03.1984

Autori: Kolínský Jiří, Tichý Richard, Moravec Julius, Pancová Marcela, Pospíšil Arnošt, Kasafírek Evžen, Spálený Jiří

Značky: testačního, součást, pokrmu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká nové formy součástí testačního pokrmu na bázi směsi kaseinátu sodného, glukosy a jedlého oleje, například olivového, tzv. testačního pokrmu podle Lundha. Obvyklé složky, tj. kaseinát sodný a glukosa, jsou zpracovány se stabilizátory, popřípadě antimikrobiálními látkami do formy stabilního granulátu, který se plní do obalů z hliníkových folií. Vynález představuje podstatná zjednodušení klinického důležitého vyšetření.