Karvaš Milan

Spôsob prípravy kvapalného koncentrátu na stabilizáciu polymérnych materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 278615

Dátum: 05.11.1997

Autori: Karvaš Milan, Humplík Antonín, Durmis Július, Zmítko Jiří, Göghová Marcela, Horáková Renata, Orlík Ivo, Gögh Tibor

MPK: C08K 5/18

Značky: stabilizáciu, přípravy, materiálov, kvapalného, spôsob, koncentrátů, polymérnych

Zhrnutie / Anotácia:

Koncentrát obsahujúci 30 až 70 % hmotnostných zmesi zlúčenín všeobecného vzorca (I), kde R1 a R2 sú rovnaké alebo rôzne a znamenajú alfa-metylbenzyl alebo alfa-, alfa'-dimetylbenzyl, x znamená celé číslo 0 až 2 a y znamená celé číslo 0 až 3, rozpustenej v 70 až 30 % hmotnostných zmäkčovadla, pozostávajúceho zo zmesi aromatických a/alebo naftenických uhľovodíkov sa pripraví alkyláciou difenylamínu styrénom alebo zmesou styrénu a...

Substituované N-/cyklohexyl/benzotiazolyl-2-sulfénamidy a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 279056

Dátum: 12.11.1991

Autori: Kosár Karol, Orlík Ivo, Gögh Tibor, Durmis Július, Karvaš Milan, Tomáš Ján, Danko Peter

MPK: C07D 277/80

Značky: spôsob, substituované, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Substituované N-(cyklohexyl)benzotiazolyl-2-sulfénamidy všeobecného vzorca (I), kde R1 znamená metyl, etyl alebo terc. butyl a R2 znamená metyl, etyl, izopropyl alebo terc. butyl a ich cis- a/alebo trans-izomérov, ktoré sú účinné ako urýchľovače sírnej vulkanizácie kaučukov. Uvedené substituované N-(cyklohexyl)benzotiazolyl-2-sulfénamidy vzorca (I) a ich cis- a/alebo trans-izoméry sa pripravia reakciou 2,2-dibenzotiazolyldisulfidu s amínom...

Stabilizačná kompozícia pre polymérne materiály

Načítavanie...

Číslo patentu: 269587

Dátum: 11.04.1990

Autori: Göghová Marcela, Považancová Marta, Humplík Antonín, Čaučík Pavol, Karvaš Milan, Orlík Ivo, Durmis Július, Bencková Mária

MPK: C08K 5/52, C08K 5/13

Značky: kompozícia, polymérne, materiály, stabilizačná

Text:

...stabilizátormi a účinná ochrana proti efnrbovaniu polyméru.Stabilizačný účinok kompozície podľa vynálezu predči pri rovnakom dávkovaní stabilizačné účinky iných stabilizétorov na báze pentaerytritolu, Jej zlozky sú netoxické, ich výroba využíva ľahko dostupné suroviny, získavé zhodnocovanim technologických odpadov.Kompozícia podľa vynálezu sa nôže aplikovat do polymérneho substrátu ako jednotlivé zložky v odpovedajúcom pomere ale ako zmeený...

Stabilizačná kompozícia esterov piperidinolu s antioxidantami pre polypropylén

Načítavanie...

Číslo patentu: 269002

Dátum: 11.04.1990

Autori: Čaučík Pavol, Samuhelová Zuzana, Považancová Marta, Durmis Július, Rzyman Tadeáš, Mašek Ján, Karvaš Milan

MPK: C08L 23/12, C09K 15/08, C09K 15/30...

Značky: esterov, piperidinolu, polypropylén, stabilizačná, kompozícia, antioxidantami

Text:

...ak zlúčeninazvšoobecného vzorca I Je zlúčenina vzor~ ca Is3 /In/, alebo zlúčonina vzorce Ibalebo zlúčenina vzorco IcCS 269 002 B 1 3 zlúčeninou všeobecného vzorce II je zlúčenina vzorca IIaa zlúčeninou všeobecného vzorce III je zlüčenina, pozostávajúca z 37 až 70 hmot. zlučeniny všeobecného vzorca,III, v ktorom A je gtparoyl, z 29 až 52 hmot. zlúč. všeob. vzorca III, v ktorom A je palmitoyl, z 0,2 až 6 hmot. zlúč. všeob. vzorce III,...

Stabilizačná kompozícia esterov piperidinolu s antioxidantami pre polypropylén

Načítavanie...

Číslo patentu: 269001

Dátum: 11.04.1990

Autori: Durmis Július, Karvaš Milan, Mašek Ján, Rzyman Tadeáš, Považancová Marta, Čaučík Pavol, Samuhelová Zuzana

MPK: C09K 15/32, C08L 23/12, C09K 15/30...

Značky: antioxidantami, esterov, kompozícia, stabilizačná, polypropylén, piperidinolu

Text:

...n čiastočne 1 odolnosč voči tepelnooxidačnej dagradácii. Je farebne stála 8 je možná k nej pridať čalšie prísady ako plnivá, piguenty, antioxidanty, svetelné stabilizátory, atearát vápenntý, antistatiká a pod.Zmes Je možné pripravič obvyklyni spôsobmi, akými sa v praxi stabilizovaný polyproKoncentrácie antioxidantov obsahujúcich rosfor aa pohybuje v rozmedzí 0,01 až 0,5 hmotnoatných podla požiadaviek na celkovú stabilitu, najčastejšie...

Zmesný termický a termooxidačný stabilizátor a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 261547

Dátum: 10.02.1989

Autori: Karvaš Milan, Humplík Antonín, Durmis Július, Horáková Renata, Hrabinová Jarmila, Krutilová Elena, Gögh Tibor

MPK: C09K 15/18

Značky: přípravy, zmesný, termicky, stabilizátor, termooxidačný, spôsob

Text:

...- umožňuje využitie polo a plnoautomaltického systému navažovania a následné okamžité zapracovanie do polymérneho substrátu, prípadne oleja, bez predchádzajúcej úpravy.Ďalšou Výhodou aralkylovaného ditenyl»amíinu je možnost náhrady nákladnejších a menej dostupných derivátov ,p-fenyléndiamínu, kondenzačných produktov ketón-anilín, .alkyl-ovaíných derivátov difenylamínu(oktyl-nonyl- . resp. zo zdravotného hladiska diskutabílného...

Zmesný termický a termooxidačný stabilizátor a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 261085

Dátum: 12.01.1989

Autori: Krutilová Elena, Gögh Tibor, Durmis Július, Karvaš Milan, Hrabinová Jarmila, Humplík Antonín, Horáková Renata

MPK: C09K 15/18

Značky: termicky, přípravy, spôsob, zmesný, termooxidačný, stabilizátor

Text:

...ľahkú prípravu vodnej emulzie, poprípade roztoku vo vhodnom nosiči, čo je potrebné pre dávkovanie stabilizátora do latexu prírodného alebo syntetického kaučuku, prípadne do latexovej zmesi.Pre uľahčenie prípravy potrebnej emulzie je možné pridat k predmetnému stabilizátoru vhodný neionogény, prípadne aniön aktívny emulgátor, napr. na báze alkylpolyglykoléteru, resp. alkyltenylpolyglykoléteru v množstve 3 až 10 hmotnostných, čim sa vlastný...

4-(alfa, alfa-dimetylbenzyl)difenylamín a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 261084

Dátum: 12.01.1989

Autori: Humplík Antonín, Durmis Július, Horáková Renata, Gögh Tibor, Karvaš Milan

MPK: C07C 87/54

Značky: přípravy, 4-(alfa, alfa-dimetylbenzyl)difenylamín, spôsob

Text:

...po kvapkách pridávalo 0,418 mólu 49,41 g alfa-metylstyrénu tak,aby teplota bola v rozmedzí 80 až 120 °C. Po 6 hodinách sa reakčná zmes prefiltrovala, filtračný koláč premyl benzénom zahria 4tym na G 0 °C. Benzén sa vakuovo oddestiloval a čistý 4-altąaltaídimetyibenzyiditenylamín sa získal frakčn-ou destiláciou pri teplote 190 až 192 °C a tlaku 266.10 kPa. Takto získaný produkt sa kryštalizoval z hexánu. výťažok reakcie je 74 ...

Spôsob prípravy 4-substituovaných-2,2,6,6-tetrametylpiperidín-N-oxylov

Načítavanie...

Číslo patentu: 260755

Dátum: 12.01.1989

Autori: Göghová Marcela, Karvaš Milan, Durmis Július, Kaliská Viera, Toma Štefan

MPK: C07D 211/94

Značky: spôsob, přípravy, 4-substituovaných-2,2,6,6-tetrametylpiperidín-n-oxylov

Text:

...pôsobeniu ultrazvuku. Približne po 20 minúnach teplota vody v ultrazvukovej vani dosiahla 50 °C. Po zvolenom reakčnom čase rozpúštadluo sa vakuove oddestilovalo, orgnanický materiál sa vyextrahoval do benzénu. Po prefiltrovaní roztoku sa benzén vakuovo odparil a v odparku sa kalibračnou krivkou EPR stanovil obsah 2,2,6,6-tetrametyl-4-stearoyloxypiperidín-N-oxylu výsledky sú uvedené v tabułľke 1.Produkt...

Stabilizačná kompozícia pre polypropylén

Načítavanie...

Číslo patentu: 258701

Dátum: 16.09.1988

Autori: Rzyman Tadeáš, Mašek Ján, Karvaš Milan, Považancová Marta, Čaučík Pavol, Samuhelová Zuzana, Durmis Július

MPK: C08L 23/12, C09K 15/30

Značky: stabilizačná, polypropylén, kompozícia

Text:

...degradácii, zabezpečujú výborné mechanické vlastnosti polypropylénu a majú vynikajúcu sv.etelnú stabilitu. Farebne sú stále. je možné ich/ l- »cw Q U 13 s, použit na pripravu ktorýchkolvek výrobkov neijmä polypropylénových vlákien. Doporučujeme ich kombinovať s ďalšími prisadami ako antivoxidanty, stearát Ca. UV absorbéry,plnivá, pigmenty a pod.Zmesi je možné pripraviť obvyklými v pra.xí používanými spôsobmi, ktoiré sa pri výrobe...

Spôsob úpravy tuhých amorfných odpadov z organických výrob

Načítavanie...

Číslo patentu: 257064

Dátum: 15.04.1988

Autori: Žatkulák Milan, Gál Igor, Karvaš Milan, Humplík Antonín, Durmis Július, Gögh Tibor

MPK: B09B 3/00

Značky: odpadov, amorfných, organických, spôsob, úpravy, tuhých, výrob

Text:

...kremičitý. Uvedeným spôsobom upravený odpad je homogénny sypký práškový materiál v neprášivej úprave, vhodný pre dalšie použitie a zhodnotenie, najmä spálením.Výhodou spôsobu úpravy odpadov z organických výrob podľa vynálezu je odstránenie nespracovatelností a lepivosti odpadu, čo uľahčí transport a manipuláciu so získaným materiálom. Daný spôsob úpravy je lahko realizovateľný v dostupných strojnp-technologických zariadeniach,bežných pre...

Termický a termooxidačný stabilizátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 254186

Dátum: 15.01.1988

Autori: Orlík Ivo, Karvaš Milan, Čaučík Pavol, Sedlář Jiří, Durmis Július, Považancová Marta, Pác Jiří

MPK: C08K 5/34

Značky: termicky, stabilizátor, termooxidačný

Text:

...použitie stabilizátora podla vynálezu pri spracovaní polymérov zabraňuje pri polyetyléne nežiadúcemu zosieteniu.Stabilizátor podľa vynálezu má nízku toxicitu a je možné kombinovať ho s dalšími stabilizačnymi prísadami, ako sú antioxidanty svetelné stabilizátory, plnidlá, pigmenty,aintistatiká, retardéry horenia ap. Stabilizačné prísady sa môžu pridávať do polymérov obvyklými spôsobmi priamo pri polymérizácii, resp. po...

Tříčlenný objektiv

Načítavanie...

Číslo patentu: 245644

Dátum: 15.10.1987

Autori: Karvaš Milan, Durmis Július, Göghová Marcela

MPK: G02B 11/06

Značky: tříčlenný, objektiv

Text:

...členů platí následující vztahykde symboly dl, dz, da představují tlouščky čoček tříčlennéhc objektívu. Pro indexy lomu jednotlivých čoček platí následující vztahypŕičmž symboly nl, n 2 a n 3 jsou indexy lomu čoček tříčlenného objsktivu.Pro Abbeova čísla jednotlivých skel platí vztahkde vl, v 2 a v 3 jsou Abbeova čísla jednotlivých skel čoček tříčlenného objektivu.zvláště výhodné provedení tříčlenného objektívu podle vynálezu je...

Mechanická čelisťová spojka s pneumatickým ovládáním

Načítavanie...

Číslo patentu: 245611

Dátum: 15.10.1987

Autori: Kusá Anna, Eaueík Pavol, Karvaš Milan

MPK: F16D 25/11

Značky: spojka, pneumatickým, čelisťová, ovládáním, mechanická

Text:

...čelisčovou spnjkou s pneumatickým ovládáním podle vynálezu je možno poměrně malou tlačuou silou vyvozenou od rozpínané vzdušnice docílit velkou přítlačnou sílu třecích segmentů na třecí buben přes zvedącí páky vačkové hřidele a vačku.Pomer zvedací páky k vačce je možno podle požadované přítlačné síly upravit. Dále jsou odstraněny poruchy zapříčlněné únikem tlakové kapaliny vlivem netěsností u hydraulických spojek, a tím vyřazení spojky z...

Tepelne a svetelne stabilizovaná zmes na báze polypropylénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252501

Dátum: 17.09.1987

Autori: Čaučík Pavol, Karvaš Milan, Mašek Ján, Považancová Mária, Göghová Marcela, Durmis Július

MPK: C08K 5/34, C08L 23/12, C08K 5/52...

Značky: stabilizovaná, světelné, tepelně, báze, polypropylénu

Text:

...až 0,3 9/0 hmotnostného fosfibového antioxidantu všeobecného vzorca IA je acylový zvyšok odvodený od karboxylovej kyseliny s počtom uhlikov 0 až 18,alebo ich zmesí. Príslušná karboxylová kyselina je nesýtená, ale obsahuje aj nenasýtené zložky.Predmetná zmes má mimoriadnu tepelnú i svetelnú stabilitu a je možné ju použiť na prípravu. ktorýchkolvek výrobkov z polypropylénu včítane polypropylénových vláken. Okrem výhody v spracovatelskej tepelne...

Spôsob výroby 2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238851

Dátum: 15.05.1987

Autori: Moravec Peter, Durmis Július, Hoľko Michal, Magura Miroslav, Mašek Ján, Balogh Alojz, Kukučka Ľubomír, Karvaš Milan, Sabadoš Július, Čollák Mikuláš

MPK: C07D 211/74

Značky: spôsob, 2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidonu, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši kontinuálny spôsob výroby 2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidónu (nazývaného tiež triacetónamín), ktorý je dôležitým medziproduktom pre svetelné stabilizátory a farmaceutické preparáty. Príprava je kontinuálna za použitia silne kyslých vymieňačov iónov, ktoré reakciu katalyzujú. Základné suroviny sú acetón a amoniak, môžu sa tiež použiť kondenzáty acetónu a acetónu s amoniakom. Reakcia sa robí za tlaku v intervale 0,19-5,0 MPa a zvýšenej...

Spôsob stabilizácie izotaktického polypropylénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232097

Dátum: 01.04.1987

Autori: Chrástová Viera, Lesná Marie, Sedlář Jiří, Karvaš Milan, Mejzlík Jiří, Citovický Pavol, Považancová Marta, Durmis Július, Beniska Jozef, Košík Martin

MPK: C08L 23/12, C08K 5/17

Značky: izotaktického, spôsob, stabilizácie, polypropylénu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadajúci do odboru chémie a technológie makromolekulových látok rieši spôsob UV stabilizácie izotaktického polypropylénu. Podstata spôsobu podľa vynálezu je v tom, že ako UV stabilizátor sa použije 0,14 až 0,8 % hmotnostných sekundárnych alicyklických amínov so stericky bráneným atómom dusíka zo skupiny zabraňujúcej látky ako 4-amino-2,2,6,6-tetrametylpiperidínu, dispiro(5,1,5,3)-7,15-diazohexadekán, dispiro(5,l,5,3)-14,...

Sposob prípravy tris-karboxylát-metaloxyboranov

Načítavanie...

Číslo patentu: 248926

Dátum: 12.03.1987

Autori: Karvaš Milan, Obdržálková Jana, Skalský Jiří, Vagačová Katarina, Volf Jaroslav, Goegh Tibor, Kosár Karol, Varsányi Vlasta, Durmis Július

MPK: C09J 3/16

Značky: tris-karboxylát-metaloxyboranov, spôsob, přípravy

Text:

...boritej pri teplote 80 až 235 °Č.Nadbytok butanolu je potrebný na azeotropické vydestilovanie reakčnej vody ako aj na lepšie rozpúšćanie zložiek.Produkt sa pri teplote 235 °C vypusti z reaktora a po stuhnutí sa rozdrví alebo pastilkuje.Ďalšia možnost finálnej formy spočíva V pridaní inertného rozpúšćadla /napr. rôzne oleje/. Rovnako možno uskutočniť reakcie v inertnom rozpúštadle už od začiatku.Spôsob podľa vynálezu má oproti...

Zmesný nesfarbujúci stabilizátor syntetických kaučukov so zlepšenou spracovatelnosťou

Načítavanie...

Číslo patentu: 249496

Dátum: 12.03.1987

Autori: Orlík Ivo, Vašš František, Karvaš Milan, Humplík Antonín, Durmis Július

MPK: C08K 5/52

Značky: zmesný, kaučukov, syntetických, stabilizátor, nesfarbujúci, zlepšenou, spracovatelnosťou

Text:

...pre odsávanie a regeneráciu rozpúštadiel, nedochádza súčasne s tým k znižovaniu výkonu výrobného zariadenia a zlepšuje sa hygiena pracovného prostredia.Taktiež príprava vodných emulzií a ich stabilita je v dôsledku homoqenity stabilizátora oproti existujúcemu stavu spoľahlivejšia a bez výkyvov z titulu kvality a zloženia základnejPrínos riešenia spočíva taktiež v úspore nákladov na emulgátory, úspora nákladov na prípravu vodných roztokov...

Spôsob prípravy kryštalického 2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidinolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235599

Dátum: 15.02.1987

Autori: Hoľko Michal, Sabadoš Július, Karvaš Milan, Magura Miroslav, Čollák Mikuláš, Chocholáček Ľudovít, Moravec Peter, Jexová Ema, Durmis Július

MPK: C07D 211/46

Značky: krystalického, 2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidinolu, spôsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu prípravy kryštalického 2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidinolu z reakčnej zmesi, ktorá sa získa kontinuálnou alebo diskontinuálnou hydrogenáciou 2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidónu v izopropylalkohole, reakčná zmes sa pred kryštalizáciou zahusťuje oddestilovaním rozpúšťadla.

Spôsob prípravy 2,4-disubstituovaných fenolov

Načítavanie...

Číslo patentu: 235596

Dátum: 15.02.1987

Autori: Durmis Július, Göghová Marcela, Mašek Ján, Karvaš Milan

MPK: C07C 39/06

Značky: přípravy, fenolov, 2,4-disubstituovaných, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši nový spôsob prípravy 2,4-disubstituovaných fenolov všeobecného vzorca I. kde je izopropyl a terc. butyl a R2 je normálny, alebo rozvetvený alkyl s 1 až 12 atómami uhlíka. Spočíva v alkylácii 4-substituovaných fenolov propylénom, alebo izobutylénom najprv za katalýzy 5 až 10 % hmotnostných bieliacej hlinky pri teplote 40 až 65 °C a potom za katalýzy 0,01 až 1 % hmotnostné ptoluénsulfónovej kyseliny pri teplote 50 až 80 °C v...

Spôsob prípravy 2,2,4,4,6-pentametyl-2,3,4,5-tetrahydropyrimidínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235379

Dátum: 15.02.1987

Autori: Balogh Alojz, Magura Miroslav, Karvaš Milan, Čollák Mikuláš, Hoľko Michal, Sabadoš Július, Durmis Július

MPK: C07D 239/06

Značky: spôsob, přípravy, 2,2,4,4,6-pentametyl-2,3,4,5-tetrahydropyrimidínu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši prípravu 2,2,4,4,6-pentametyl-2,3,4,5-tetrahydropyrimidínu (nazývaného tiež acetonín) bez prítomnosti katalyzátora alebo promotora za zvýšeného tlaku 0,2 až 6,0 MPa a teploty 30 až 130 °C. Acetonín sa používa ako medziprodukt pre prípravu triacetónamínu, z ktorého je ďalej možné pripraviť celú radu stabilizátorov syntetických polymérov s vynikajúcimi účinkami, alebo slúži ako medziprodukt pre prípravu farmaceutických preparátov....

N-(4-Oxo-2,2,6,6-tetrametylpentametylén)-2-benzotiazolylsulfénamid a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 235192

Dátum: 15.02.1987

Autori: Šalko Juraj, Gögh Tibor, Karvaš Milan, Argaláš Peter, Durmis Július

MPK: C07D 417/12

Značky: spôsob, n-(4-oxo-2,2,6,6-tetrametylpentametylén)-2-benzotiazolylsulfénamid, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka N-(4-oxo-2,2,6,6-tetrametylpentametylén)-2-benzotiazolylsulfénamidu vzorca I. Uvedenú zlúčeninu je možné pripraviť reakciou 2-benzotiazolylsulfenylchloridu s 2,2,6,6-tetrametylpiperidín-4-ónom v molovom pomere 1 : 2 v prítomnosti chloridu uhličitého.

Spôsob stabilizácie materiálov proti tepelnej a tepelno-oxidačnej degradácii

Načítavanie...

Číslo patentu: 235169

Dátum: 15.02.1987

Autori: Karvaš Milan, Orlík Ivo, Kopernický Ivan, Göghová Marcela, Durmis Július, Mašek Ján, Humplík Anton

MPK: C07C 39/12

Značky: tepelno-oxidačnej, materiálov, spôsob, proti, degradácii, stabilizácie, tepelnej

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši problém stabilizácie polymérnych materiálov, minerálnych olejov a mazadiel proti termooxidačnému stárnutiu a zvýšenie termooxidačnej a antidegradačnej odolnosti vulkanizátov z prírodného a/alebo syntetických a termoplastických kaučukov použitím málo prchavého stabilizátora. Spočíva v tom, že sa k stabilizácii polymérneho substrátu, oleja, mazadla, kaučuku alebo kaučukovej vulkanizačnej predzmesi použije 0,02 až 3 % hmotnostné...

Způsob přípravy 2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidinolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235487

Dátum: 15.11.1986

Autori: Durmis Július, Volf Jiří, Pašek Josef, Jexová Ema, Karvaš Milan

MPK: C07D 211/46

Značky: přípravy, 2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidinolu, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Podle vynálezu se použije sekundární alifatický a cykloalifatický alkohol s až 7 atomy uhlíku jako rozpouštědlo při katalytické hydrogenaci 2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidonu na 2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidinol. Hydrogenace vedená s těmito rozpouštědly za zvýšené teploty a tlaku v autoklávech probíhá s vysokou selektivitou. Z tohoto důvodu lze z hydrogenátu získat 2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidinol ve vysoké čistotě až 99,9 % pouhým oddestilováním...

Způsob přípravy 2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidinolu kontinuální hydrogenací 2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235486

Dátum: 15.11.1986

Autori: Durmis Július, Pašek Josef, Jexová Ema, Karvaš Milan, Volf Jiří

MPK: C07D 211/46

Značky: 2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidonu, způsob, přípravy, 2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidinolu, hydrogenaci, kontinuální

Zhrnutie / Anotácia:

Podle vynálezu se 5 až 60% roztok 2,2, 6, 6-tetrametyl-4-piperidonu v sekundárním alifatickém nebo cykloalifatickém alkoholu, s výhodou v 2-propanolu nebo 2-butanolu, dávkuje do reaktoru v množství 0,02 až 3m3/m3 katalyzátoru za hodinu v rozmezí teplot katalytické vrstvy 20 až 180°C při parciálním tlaku vodíku v reaktoru 0,5 až 25 MPa.

Způsob kontinuální přípravy 2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidinolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236437

Dátum: 01.06.1986

Autori: Jexová Ema, Durmis Július, Karvaš Milan, Volf Jiří, Pašek Josef

MPK: C07D 211/46

Značky: způsob, 2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidinolu, přípravy, kontinuální

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy se provádí hydrogenací 2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidonu za zvýšeného tlaku, zvýšené teploty a v přítomnosti vhodného rozpouštědla. Jako katalyzátor se při hydrogenaci použije směs redukovaného kysličníku nikelnatého a kysličníku hlinitého, obsahující 10 až 80 % hmot. niklu.

Deriváty sulfénamidov

Načítavanie...

Číslo patentu: 226937

Dátum: 15.05.1986

Autori: Karvaš Milan, Durmis Július, Gögh Tibor, Mašek Ján, Toma Štefan, Argaláš Peter, Bzdušková Ľubica, Talapka Miroslav

Značky: deriváty, sulfénamidov

Zhrnutie / Anotácia:

Deriváty sulfénamidov obecného vzorca kde R je terc.butyl alebo cyklohexyl.

Substituované fenoly

Načítavanie...

Číslo patentu: 226912

Dátum: 15.05.1986

Autori: Uhlíř Miloš, Holčík Ján, Sabadoš Július, Pác Jiří, Mašek Ján, Čollák Mikuláš, Kubečka Tomáš, Karvaš Milan, Švejdová Ema, Magura Miroslav

Značky: fenoly, substituované

Zhrnutie / Anotácia:

Substituované fenoly obecného vzorce I kde Rl je alkyl s jedním až osmi uhlíkovými atomy, alkoxyl s jedním až čtyřmi uhlíkovými atomy, styryl- nebo alfamethyl styryl-nebo cykloalkyl, R2 radikál, odvozený od oligomeru propenu s polymeračním stupněm 5 až 50, který má strukturu odpovídající vzorci II kde n = 1 + m + n2 je v číselném rozmezí 5 až 50 a n1 a n2 mají hodnoty 1 až 48 a index u nabývá hodnoty 0 až 2, index v hodnoty 1 až 2 a součet u +...

Stabilizačná zmes pre polyméry a spôsob prípravy tejto zmesi

Načítavanie...

Číslo patentu: 229069

Dátum: 15.04.1986

Autori: Balogh Alojz, Karvaš Milan, Čaučík Pavol, Hrachovcová Mária, Považancová Mária, Mašek Ján, Durmis Július

MPK: C08K 5/34

Značky: přípravy, polyméry, spôsob, stabilizačná, tejto, zmesí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši problém stabilizačnej zmesi pre polyméry, ktorá by vykazovala okrem vysokej stabilizačnej účinnosti najmä proti účinkom ultrafialového žiarenia súčasne veľmi nízku toxicitu. Stabilizačná zmes je zložená z 80 až 100 % zo zmesi esterov 2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidinolu, poprípade jeho derivátov obecného vzorca I a z 0 až 20 % zo zmesi ich amóniových karboxylátov obecného vzorca II, kde R je acylový zbytok odvodený od normálnej...