Karth Beat

Vodná suspenzia pigmentov, plnív alebo minerálov, spôsob jej výroby, jej použitie, kompozícia, papier a kartón s jej obsahom, plnivo, pigment alebo minerál v suchom stave, spôsob ich úpravy, spôsob výroby listu papiera a kartónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 287894

Dátum: 15.02.2012

Autori: Buri Matthias, Karth Beat, Blum René Vinzenz, Gane Patrick

MPK: C09C 3/06, C09C 1/02, D21H 17/67...

Značky: papiera, minerálov, pigment, minerál, kartón, štávě, suchom, suspenzia, plnivo, výroby, listů, obsahom, plniv, kartónu, úpravy, kompozícia, použitie, vodná, papier, pigmentov, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka pigmentu, plniva alebo minerálu obsahujúceho prírodný uhličitan vápenatý upravený jedným alebo viacerými donormi iónov H3O+ a plynným CO2 umožňujúcich zníženie plošnej hmotnosti papiera bez straty fyzikálnych vlastností pri použití vo výrobe uvedeného papiera ako pigment alebo náterová hmota. Vynález sa predovšetkým týka pigmentu, plniva alebo minerálu obsahujúcich prírodný uhličitan vápenatý alebo dolomit, alebo zmesí...

Spôsob výroby vodných suspenzií minerálneho materiálu alebo sušených minerálnych materiálov, získané produkty, ako aj ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15085

Dátum: 16.12.2009

Autori: Karth Beat, Rentsch Samuel, Gane Patrick, Buri Matthias

MPK: C09C 3/04, C09C 1/02, C09C 1/04...

Značky: minerálneho, spôsob, sušených, materiálov, vodných, použitie, produkty, suspenzií, získané, minerálnych, materiálů, výroby

Text:

...rozomletie roztoku uhličitanu vápenatého vprítomnosti organických polymérov obsahujúcich aspoň jeden monomérvybratý z kyseliny akrylovej, kyseliny metakrylovej a ich zmesí a aspoň jeden monomér, ktorým je anhydrid kyseliny maleínovej, čo je povinná zložka,v presne deñnovanom pomere. Polyméry sú čiastočne neutralizované určitými soľami, kde je výslovne uvedené, že vápenaté, sodné a draselné soli alebo amónne soli sú obzvlášť...

Spôsob výroby materiálov uhličitanu vápenatého, ktoré majú povrch častice so zlepšenými adsorpčnými vlastnosťami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14947

Dátum: 02.12.2009

Autori: Buri Matthias, Pudack Claudia, Karth Beat, Gane Patrick

MPK: C09C 3/04, D21H 17/00, C09C 1/02...

Značky: spôsob, povrch, zlepšenými, uhličitanu, materiálov, vápenatého, vlastnosťami, částice, adsorpčnými, výroby

Text:

...dispersion (Robert Petzenhauser - 1993), ktorá študuje vplyv rôznych polyakrylátov vo vzťahu k suspenzii kalcitu, potvrdzuje, že existujú problémy z hladiska stability viskozity výsledných suspenzii u všetkých študovaných polyakrylátov vrátane polyakrylátov lítnych.0010 Avšak žiadne zo známych riešení neposkytuje odborníkovi riešenie problému dosiahnutia toho, aby materiál obsahujúci uhličitan vápenatý bol v suchej forme alebo vo forme...

Spôsob prípravy častíc založených na prírodnom uhličitane vápenatom a soliach kyseliny etylénakrylovej, získané suspenzie a suché pigmenty a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15946

Dátum: 09.01.2007

Autori: Karth Beat, Hunziker Philipp, Buri Matthias, Burkhalter René, Gane Patrick

MPK: C08K 3/26, B01F 3/12, C09C 1/02...

Značky: použitie, pigmenty, kyseliny, vápenatom, spôsob, částic, soliach, uhličitane, přípravy, prírodnom, etylénakrylovej, získané, suspenzie, založených, suché

Text:

...properties of rígid vinyl products (Society of Plastic Engineers, Conf., 12-14. ríjen 1999). Ostatne je nemenej bežné nahradzovať časť plastických živíc, ktoré sú nákladné, týmito pigmentmi a/alebo minerálnymi látkami.vyrábajúci minerálne látky špecificky na ich aplikáciu v plastických materiáloch, že na zlepšenieV oblasti používania uhličitanu vápenatého V plastických materiáloch vie odborníkkompatibility tohto uhličitanu s plastom, v ktorom...