Karth Beat

Vodná suspenzia pigmentov, plnív alebo minerálov, spôsob jej výroby, jej použitie, kompozícia, papier a kartón s jej obsahom, plnivo, pigment alebo minerál v suchom stave, spôsob ich úpravy, spôsob výroby listu papiera a kartónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 287894

Dátum: 15.02.2012

Autori: Karth Beat, Buri Matthias, Blum René Vinzenz, Gane Patrick

MPK: D21H 17/67, C09C 3/06, C09C 1/02...

Značky: papier, vodná, obsahom, spôsob, výroby, minerálov, pigment, použitie, listů, pigmentov, štávě, kompozícia, kartónu, minerál, suchom, plniv, kartón, papiera, úpravy, plnivo, suspenzia

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka pigmentu, plniva alebo minerálu obsahujúceho prírodný uhličitan vápenatý upravený jedným alebo viacerými donormi iónov H3O+ a plynným CO2 umožňujúcich zníženie plošnej hmotnosti papiera bez straty fyzikálnych vlastností pri použití vo výrobe uvedeného papiera ako pigment alebo náterová hmota. Vynález sa predovšetkým týka pigmentu, plniva alebo minerálu obsahujúcich prírodný uhličitan vápenatý alebo dolomit, alebo zmesí...

Spôsob výroby vodných suspenzií minerálneho materiálu alebo sušených minerálnych materiálov, získané produkty, ako aj ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15085

Dátum: 16.12.2009

Autori: Buri Matthias, Rentsch Samuel, Karth Beat, Gane Patrick

MPK: C09C 1/02, C09C 3/04, C09C 1/04...

Značky: výroby, produkty, suspenzií, sušených, získané, materiálů, použitie, minerálneho, minerálnych, vodných, materiálov, spôsob

Text:

...rozomletie roztoku uhličitanu vápenatého vprítomnosti organických polymérov obsahujúcich aspoň jeden monomérvybratý z kyseliny akrylovej, kyseliny metakrylovej a ich zmesí a aspoň jeden monomér, ktorým je anhydrid kyseliny maleínovej, čo je povinná zložka,v presne deñnovanom pomere. Polyméry sú čiastočne neutralizované určitými soľami, kde je výslovne uvedené, že vápenaté, sodné a draselné soli alebo amónne soli sú obzvlášť...

Spôsob výroby materiálov uhličitanu vápenatého, ktoré majú povrch častice so zlepšenými adsorpčnými vlastnosťami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14947

Dátum: 02.12.2009

Autori: Pudack Claudia, Buri Matthias, Karth Beat, Gane Patrick

MPK: C09C 1/02, D21H 17/00, C09C 3/04...

Značky: vlastnosťami, částice, spôsob, povrch, zlepšenými, výroby, adsorpčnými, materiálov, vápenatého, uhličitanu

Text:

...dispersion (Robert Petzenhauser - 1993), ktorá študuje vplyv rôznych polyakrylátov vo vzťahu k suspenzii kalcitu, potvrdzuje, že existujú problémy z hladiska stability viskozity výsledných suspenzii u všetkých študovaných polyakrylátov vrátane polyakrylátov lítnych.0010 Avšak žiadne zo známych riešení neposkytuje odborníkovi riešenie problému dosiahnutia toho, aby materiál obsahujúci uhličitan vápenatý bol v suchej forme alebo vo forme...

Spôsob prípravy častíc založených na prírodnom uhličitane vápenatom a soliach kyseliny etylénakrylovej, získané suspenzie a suché pigmenty a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15946

Dátum: 09.01.2007

Autori: Burkhalter René, Buri Matthias, Hunziker Philipp, Karth Beat, Gane Patrick

MPK: C08K 3/26, C09C 1/02, B01F 3/12...

Značky: soliach, prírodnom, suspenzie, založených, spôsob, etylénakrylovej, použitie, kyseliny, přípravy, suché, uhličitane, vápenatom, pigmenty, částic, získané

Text:

...properties of rígid vinyl products (Society of Plastic Engineers, Conf., 12-14. ríjen 1999). Ostatne je nemenej bežné nahradzovať časť plastických živíc, ktoré sú nákladné, týmito pigmentmi a/alebo minerálnymi látkami.vyrábajúci minerálne látky špecificky na ich aplikáciu v plastických materiáloch, že na zlepšenieV oblasti používania uhličitanu vápenatého V plastických materiáloch vie odborníkkompatibility tohto uhličitanu s plastom, v ktorom...