Karnovský Miloš

Zařízení pro uzavírání výtokového otvoru kyslíkového konvertoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 264944

Dátum: 12.09.1989

Autori: Štrobl Rudolf, Karnovský Miloš, Kaloč Rudolf

MPK: C21C 5/46

Značky: výtokového, kyslíkového, uzavírání, konvertoru, otvorů, zařízení

Text:

...s tlačnou pákou 1 tvořící výstupní část převodového mechanismu lg,která je otočně uložena na víku 3 výtokového otvoru 3 společně s pohyblivým ramenem lg.Na konci pohyblivého ramena lg proti výtokovému otvoru Q konvertoru Ä je pomocí šroubull s maticí lg, uloženého pod ochranným krytem lg, upevněna zátka lg kuželového tvaru,zhotovená z lisovaného papíru. Na upevňovacim nosniku g je uložena uvolñovací západka 13,odpružená z jedné strany tlačnou...

Směs pro výrobu zkujňovacího prostředku

Načítavanie...

Číslo patentu: 258525

Dátum: 16.08.1988

Autori: Karnovský Miloš, Šimsa Jiří, Jelínek Jan, Grochol Luděk, Mojžíšek Jiří, Vítek Václav

MPK: C22B 1/14

Značky: prostředků, výrobu, zkujňovacího, směs

Text:

...pilin, nebo kalů s obsahem min. 80 3 kovového železa.Výhodou směsi dle vynálezu je, že spalováním železa se značné zvýši teplota v prohořívající zóně a dochází k natavení všech těžko tavitelných komponentů. především oxidů železitého a železičitého, a vytvoření homogenní struktury V celém objemu aglomerované vrstvy. Takto vyrobený aglomerát vykazuje vysokou objemovou hmotnost v průměru 4,5 g.cm-3, dlouhodobou stélost i při nepříznivých...

Směs na bázi termoplastu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241821

Dátum: 15.09.1987

Autori: Stloukal Petr, Blažek Jan, Grapl Jioí, Pašek Josef, Karnovský Miloš, Pavlas Pavel, Smutný Eduard, Bancío Karel

MPK: C08L 25/04, C08L 51/04, C08J 3/20...

Značky: bázi, termoplastů, směs

Text:

...dispergaíce 14 m a 10 hmotnostnich dílů vysokotlakéh-o polyetylénu o indexvu toku taveniny 7 g/10 minut. Dale bylo postupováno jako v příkladeoh 1 a 2. Získané výsledky jsou uvedeny v ta-bulce 1. ňzortky vykaízovaly poněkud bělejší odstín než v příkladu 2.Byla pripravena smés 10000 hmotnostnich dílů houževnatého .polystyrénu a 100 hmotnostních udílů titanové běloby rutilového typu o Ibarvivosti 105 bodů, bělosti 95,8 0/0, dispergace 14 um,...

Zařízení k obalování a zhutňování prachových a jemnozrnných materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 251717

Dátum: 16.07.1987

Autori: Pospíšil Josef, Fotul Ilja, Karnovský Miloš, Šváb Roman, Bečvář Jaroslav, Řehák Boris

MPK: C21C 7/04

Značky: materiálů, prachových, jemnozrnných, zařízení, zhutňování, obalování

Text:

...umístění kladek s různým funkčním zaměřením se společným pohonem na jednom kompaktním rámu. Docílilo se snížení energetické náročnosti jakož i úspory na nákladech, snížila se mezi~ provozní manipulacą jakož i prašnost prostředí.Zařízení podle vynálezu je v příkladném provedení znázorněno na připojeném výkresu, kde na obr. 1 je schematický nárys zařízení,na obr. 2 a 3 jsou dvojice tvarovacích kladek, na obr. 4 a 5 dvo~ jice pěchovacích...