Kardorff Uwe

3-heterocyklyl-substituované benzoylderiváty, spôsob ich prípravy, kompozície s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 286069

Dátum: 06.02.2008

Autori: Rack Michael, Gebhardt Joachim, Baumann Ernst, Götz Norbert, Mayer Guido, Rheinheimer Joachim, Kardorff Uwe, Hill Regina Luise, Westphalen Karl-otto, Walter Helmut, Otten Martina, Engel Stefan, Witschel Matthias, Misslitz Ulf, Von Deyn Wolfgang

MPK: A01P 13/00, C07D 261/00, A01N 43/72...

Značky: použitie, kompozície, benzoylderiváty, spôsob, 3-heterocyklyl-substituované, přípravy, obsahom

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú herbicídne účinné benzoylové deriváty všeobecného vzorca (I), v ktorom R1 znamená nitroskupinu, C1-C6-alkyl, C1-C6-halogénalkyl, C1-C6-alkoxy, C1-C6-alkylsulfonyl alebo C1-C6-halogénalkylsulfonyl R2 znamená nitroskupinu, halogén, C1-C6-alkyl, C1-C6-halogénalkyl, C1-C6-alkyltio, C1-C6-alkylsulfinyl, C1-C6-alkylsulfonyl alebo C1-C6-halogénalkylsulfonyl Y znamená CR13R14 R13 a R14 znamenajú atóm vodíka, C1-C4-alkyl, C1-C4-halogénalkyl,...

Derivát pyrazolylbenzoylu, spôsob jeho prípravy a herbicídny prostriedok, ktorý ho obsahuje

Načítavanie...

Číslo patentu: 285225

Dátum: 14.08.2006

Autori: Walter Helmut, Kardorff Uwe, Plath Peter, Vossen Marcus, Otten Martina, Von Deyn Wolfgang, Hill Regina Luise, Harreus Albrecht, Misslitz Ulf, König Hartmann, Engel Stefan, Westphalen Karl-otto, Rang Harald

MPK: A01P 13/00, C07D 409/00, A01N 43/48...

Značky: obsahuje, pyrazolylbenzoylu, prostriedok, ktorý, herbicídny, spôsob, derivát, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný derivát pyrazolylbenzoylu všeobecného vzorca (I), kde význam symbolov je uvedený v opise, jeho poľnohospodársky vhodné soli, spôsob prípravy tohto derivátu a herbicídny prostriedok s jeho obsahom.

Substituované 4-benzoylpyrazoly

Načítavanie...

Číslo patentu: 284921

Dátum: 18.01.2006

Autori: Misslitz Ulf, Mayer Guido, Otten Martina, Hill Regina Luise, Baumann Ernst, Reinheimer Joachim, Rack Michael, Von Deyn Wolfgang, Götz Norbert, Westphalen Karl-otto, Engel Stefan, Kardorff Uwe, Walter Helmut, Witschel Matthias

MPK: C07D 231/00, A01P 13/00

Značky: substituované, 4-benzoylpyrazoly

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom jednotlivé symboly majú svoje špecifické významy uvedené v opise, a ich poľnohospodársky užitočné soli
postup na prípravu zlúčenín vzorca (I)
kompozície s ich obsahom a použitie týchto zlúčenín alebo kompozícií ako herbicídu.

Pyrazol-4-ylhetaroylderiváty ako herbicídy

Načítavanie...

Číslo patentu: 283200

Dátum: 17.02.2003

Autori: Misslitz Ulf, Hill Regina Luise, Vossen Marcus, Westphalen Karl-otto, Engel Stefan, Götz Norbert, Otten Martina, Walter Helmut, Von Deyn Wolfgang, Plath Peter, Kardorff Uwe

MPK: C07D 409/06, A01N 43/56, C07D 411/06...

Značky: herbicidy, pyrazol-4-ylhetaroylderiváty

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom substituenty majú nasledujúci význam: L, M je vodík, C1-C6alkyl, C2-C6alkenyl, C2-C6-alkinyl, C1-C4alkoxy, pričom tieto skupiny môžu byť prípadne substituované jedným až piatimi atómami halogénu alebo C1-C4alkoxylmi halogén, kyanoskupina, nitroskupina X je kyslík alebo síra, ktoré môžu byť substituované jedným alebo dvoma atómami kyslíka n je 0, 1 alebo 2 Q, R1, R2, R3, R4 majú význam...

2-Benzoylcyklohexán-1,3-dióny, spôsob ich prípravy, kompozície s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282886

Dátum: 02.12.2002

Autori: Westphalen Karl-otto, Hill Regina Luise, Walter Helmut, Kardorff Uwe, Von Deyn Wolfgang, Baumann Ernst, Rack Michael, Mayer Guido, Misslitz Ulf, Otten Martina, Engel Stefan, Witschel Matthias, Rheinheimer Joachim

MPK: A01N 33/26, C07C 251/60, A01N 33/24...

Značky: použitie, přípravy, spôsob, obsahom, kompozície, 2-benzoylcyklohexán-1,3-dióny

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom R1, R2 znamenajú atóm vodíka, nitroskupinu, halogén, kyanoskupinu, tiokyanátovú skupinu, alkyl, halogénalkyl, alkoxyalkyl, alkenyl, alkinyl, -OR5, -OCOR6, -OSO2R6, -SH, -S(O)nR7, -SO2OR5, -SO2NR5R8, -NR8SO2R6 alebo -NR8COR6 R3 predstavuje atóm vodíka, alkyl, halogénalkyl, alkenyl alebo alkinyl R4 znamená atóm vodíka, nesubstituovaný alebo substituovaný alkyl, cykloalkyl, alkenyl,...

Hetaryolderiváty, spôsob ich prípravy, medziprodukty na ich prípravu, herbicídne prostriedky s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282671

Dátum: 10.10.2002

Autori: Westphalen Karl-otto, Misslitz Ulf, Plath Peter, Walter Helmut, Vossen Marcus, Von Deyn Wolfgang, Hill Regina Luise, Kardorff Uwe, Engel Stefan, Otten Martina

MPK: C07D 339/08, C07D 327/06, A01N 43/32...

Značky: herbicídne, použitie, přípravy, obsahom, prostriedky, spôsob, medziprodukty, přípravu, hetaryolderiváty

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané hetaroylderiváty všeobecného vzorca (I). Ďalej je opisovaný spôsob prípravy hetaroylderivátov, prostriedky, ktoré ich obsahujú, ako aj použitie týchto derivátov alebo takýchto prostriedkov na ničenie burín.

Vodný viacfázový stabilný pesticídny prípravok na ochranu rastlín, spôsob jeho výroby a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282488

Dátum: 11.01.2002

Autori: Kardorff Uwe, Fricke Hans-michael, Parg Adolf, Kober Reiner, Wigger August

MPK: A01N 25/04

Značky: vodný, viacfázový, prípravok, stabilný, spôsob, pesticídny, výroby, rastlín, ochranu, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa vodný viacfázový stabilný pesticídny prípravok na ochranu rastlín, obsahujúci okrem vody a) 10 až 700 g/l jednej alebo viac účinných látok na ochranu rastlín, b) 5 až 150 g/l jedného alebo viac dispergačných prostriedkov, c) 50 až 500 g/l jedného alebo viac zmáčadiel, d) 0,5 až 5 g/l jedného alebo viac zahusťovadiel a e) prípadne organické rozpúšťadlo.

Tekutá zmes, spôsob jej výroby a jej použitie na zamedzenie nežiadúceho rastu rastlín

Načítavanie...

Číslo patentu: 282014

Dátum: 03.08.2001

Autori: Wigger August, Kober Reiner, Kardorff Uwe, Parg Adolf

MPK: A01N 43/56

Značky: zamedzenie, tekutá, rastlín, změs, rastu, použitie, nežiaducého, spôsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaná tekutá zmes obsahujúca 2-chlór-(2',6'-dimetyl-N-pyrazol-1-yl-metyl)-acetanilid, ktorý môže byť až do 40 % vlastnej hmotnosti nahradený jedným alebo viacerými prostriedkami na ochranu rastlín, kopolymér, ktorý sa pripravuje kopolymerizáciou b1) jedného alebo viacerých C2-C20-monoolefínov, b2) jedného alebo viacerých monoolefinických nenasýtených C4-C8-anhydridov, a b3) prípadne iných monoolefinických nenasýtených zlúčenín, ktoré sú...

Orto – Substituované amidy kyseliny fenyloctovej, fungicídny prostriedok s ich obsahom, spôsob ich prípravy a medziprodukty na ich prípravu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280714

Dátum: 15.04.1992

Autori: Siegbert Brand, Kuenast Christoph, Ammermann Eberhard, Lorenz Gisela, Seuter Hubert, Kardorff Uwe, Oberdorf Klaus

MPK: A01N 37/18, C07C 235/34

Značky: spôsob, fungicídný, medziprodukty, substituované, přípravu, obsahom, amidy, kyseliny, prostriedok, přípravy, fenyloctovej

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané orto-substituované amidy kyseliny fenyloctovej všeobecného vzorca (I), kde R1 znamená vodík, alkyl, cykloalkyl, alkenyl, alkoxyalkyl, fenyl, fenylalkyl, fenylalkenyl alebo fenoxyalkyl, päť- alebo šesťčlenný heterocyklus s 1 až 3 heteroatómami na benzénovom kruhu alebo päť- alebo šesťčlennom heterocykle prípadne anelovaný, R2 a R3 znamenajú vodík, R4 a R5 znamenajú vodík alebo alkyl a R4 alebo R5 znamenajú alkoxy skupinu, Y...

O-benzyloximétery, fungicídne prostriedky s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280842

Dátum: 19.02.1992

Autori: Harreus Albrecht, Lorenz Gisela, Mueller Bernd, Kirstgen Reinhard, Kuenast Christoph, Ammermann Eberhard, Kardorff Uwe, Brand Siegbert, Oberdorf Klaus, Sauter Hubert

MPK: A01N 37/42, A01N 37/34, A01N 37/36...

Značky: prostriedky, obsahom, použitie, o-benzyloximétery, fungicidně

Zhrnutie / Anotácia:

O-benzyloxímétery všeobecného vzorca (I), kde X je Cu-C1-C4-alkyl, CH-C1-C4-alkyltio alebo N-C1-C4-alkoxy, Y je 0,5 alebo NR5, R1, R2 a R5 sú každý nezávisle H alebo C1-C4 alkyl, Z1 a Z2 sú každý nezávisle H, halogén, metyl, metoxy alebo kyano, fungicídne prostriedky s ich obsahom a ich použitie na ničenie húb, pričom sa týmito zlúčeninami ošetrujú huby alebo materiál, rastliny alebo semená, ktoré sú ohrozené napadnutím hubami alebo pôda.