Kára Jan

Zařízení pro měření objemového průtoku tekutin

Načítavanie...

Číslo patentu: 267408

Dátum: 12.02.1990

Autori: Valenta Svatopluk, Rybín Miroslav, Kára Jan

MPK: G01F 1/34

Značky: zařízení, tekutin, objemového, měření, průtoku

Text:

...odběrnými otvory s ústrojím pro snímaní tlaků a teploty. na obr. 2 je příčný řez prvním provedením čidla ve šroubovaném provedení. obr. 3 znázorňuje podélný řez čidlem z obr. 2, obr. 4 příčný řez druhým příkladným provedením čidla, opatřeného pouzdrem pravoúhelníkového průřezu. a na obr. 5 je příčný řez třetím příkladným provedením čidla. uloženého ve svařovaném pouzdru.Zařízení pro měření průtoku tekutín sestává 2 čidla 1, tvořeného...

Tryska pro rozprašování tekutin

Načítavanie...

Číslo patentu: 267003

Dátum: 12.02.1990

Autori: Kára Jan, Valenta Svatopluk, Rybín Miroslav

MPK: B01F 5/02

Značky: rozprašování, tekutin, tryska

Text:

...je možno vyrábět například lisováním, vstřikovým litím a jinými postupy.Příklady provedení trysky pro rozprašování tekutín podle vynálezu jsou zobrazeny na výkreseoh, kde na obr. l je znázorněn první príklad provedení trysky pro rozprašování kapaliny pod velkým tlakom, zobrazený v podélném řezu, na obr. 2 je podélný řez druhým příkladem provedení trysky, používající pro rozprašování kapeliny křížíoích se proudů plynu, obr. 3 znázorňuje...

Pojistná komora kapalinového manometru

Načítavanie...

Číslo patentu: 265458

Dátum: 13.10.1989

Autori: Kára Jan, Valenta Svatopluk

MPK: G01L 7/20

Značky: manometru, komora, pojistná, kapalinového

Text:

...komorou. na obr. 3 je vodorovný řez pojístnou komorou z obr. 1, na obr. 4 je boční pohled na natrubek pro vytvoření připojovacího kanalku vcelku se žlabkovou clonou a obr. 5 znázorňuje pohled na celkové uspořádání kapalinového manometru s U-trubicí.Pojistná komora podle vynálezu sestava ze dna l, bočních stěn 3 a víka 3 a je připojena prostřednictvím tělesa Q manometru na otevřene konce U-trubice Q, obsahující vodu nebo rtuč pro měření...

Zařízení pro mísení a/nebo rozprašování tekutin

Načítavanie...

Číslo patentu: 263433

Dátum: 11.04.1989

Autori: Rybín Miroslav, Kára Jan, Valenta Svatopluk

MPK: B01F 5/02

Značky: zařízení, tekutin, rozprašování, mísení

Text:

...z nejméně čtyř do sebe postupně zasunutých dutých válcových dílů, opatřených na výstupních koncích obvodovými tvarovými plocha mi prstencových štěrbinových trysek, napojených propojovacími ka R3 nálky na dvojici přívodních kanálků ve středním válcovém dílu.Podle výhodného konkrětmího provedení je alespoň část dutých válcových dílů axiálně posuvných vůči sousedním dutym válcovým dílům pro měnění šířky štěrbiny štěrbinové trysky, zejméne jsou...

Zařízení pro směšování a/nebo rozprašování tekutin

Načítavanie...

Číslo patentu: 263419

Dátum: 11.04.1989

Autori: Rybín Miroslav, Kára Jan, Valenta Svatopluk

MPK: B05B 7/02

Značky: rozprašování, tekutin, zařízení, směšování

Text:

...že všechny tvarové desky je možno vyrobit základními jednoduchýdený rovinou I-I z obr.16, na obr.16 je pohled na styčnou plochu horní vnitřní tvarové desky,a na obr.17 je pohled na styčnou plochu vnější dístanční desky a na obr.18 je pohled na styčnou plo chu vnitřní distanční desky.směšovací a/nebo rozprašovací zařízení podle vynálezu, určené pro směšování nebo rozprašování tekutín, zejména kapalin rozprašovaných paprsky plynu, je...

Kapalinový U manometr

Načítavanie...

Číslo patentu: 261498

Dátum: 10.02.1989

Autori: Valenta Svatopluk, Kára Jan

MPK: G01L 7/18

Značky: kapalinový, manometr

Text:

...manometrem podle vyná lezu, sestávajícím z dvojice navzájem rovnoběžných trubic s kapa linou, spojených navzájem na spodním konci propojovacím kanálkem, 261 498-řádána nejméně jedna měrná stupnice a nejméně jeden posuvný jezdecpodstata vynálezu spočívá V tom, že trubice s kapalinou jsou nasvých horních koncích připojeny na vyrovnávací nádobku, do nížje nad úrovní nejvyšší hladiny vytlačené kapaliny zaústěn připo jovací kanálek, napojený u...

Zařízení pro měření objemového průtoku kapaliny nebo plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259304

Dátum: 17.10.1988

Autori: Valenta Svatopluk, Rybín Miroslav, Král Jan, Kára Jan

MPK: G01F 1/34

Značky: měření, kapaliny, průtoku, objemového, plynů, zařízení

Text:

...kapaliny nebo plynu a na snímání statického tlaku ve dvou místech kanálu l, přičemž odběry 2 statíokého tlaku jsou umístěny v odstupu od sebe ve směru proudění tekutiny. Podle obr. 1, 2 a 3 je kanál l tvořen kruhovou drážkou, vyhloubenou v horní krycí desce 5 čidla a přerušenou V jednom místě příčným můstkem Q, který je V příkladném provedení rozdělen na dvě části spojovacím radíálním úsekem 1 těsnicích drážek 3, které jsou ještě podrobněji...

Zařízení pro směšování a/nebo rozprašování tekutin

Načítavanie...

Číslo patentu: 255080

Dátum: 15.02.1988

Autori: Rybín Miroslav, Král Jan, Kára Jan, Valenta Svatopluk

MPK: B01F 5/06

Značky: zařízení, rozprašování, tekutin, směšování

Text:

...zařízení podle vynálezu, na obr. 10 je pohled na dělicí plech, na obr. 11 je pohled na styčnou plochu desky s kanálem pro přívod kapaliny a na obr. 12 je pohled na styčnou plochu desky s kanálem pro přívod plynu.základní součástí směšovacího a/nebo rozprašovacího zařízení, například zařízení pro rozprašování kapalného paliva ve spalovacím vzduchu, je hranolovité těleso l, opatřené V prvním příkladném provedení dvěma štěrbinovými...

Převodová skříň pro pohon hutních válců

Načítavanie...

Číslo patentu: 242373

Dátum: 01.12.1987

Autori: Kára Jan, Preisler Vlastimil, Král Jan

MPK: F16H 57/02

Značky: převodová, hutních, válců, pohon, skříň

Text:

...využití převodových skříní.Jedno z možných provedení převodové skříně podle vynálezu je znázorněno na výkreaech, kde na obr. 1 je zobrazen boční pohled na pohon běhounu hutnlcího válce. na obr. 2 boční pohled na pohon pneumatikového kola hutnícího válce. Na obr. 3 je půdorysný pohled na převodovou skříň pro pohon pneumatíkováho kola. přičemž jedno z možných řešení přírubověho spojení částí skříní je znázorněno v částečnám řszu....

Homogenizační komora

Načítavanie...

Číslo patentu: 253540

Dátum: 12.11.1987

Autori: Janeš Karel, Hessler Jiří, Valenta Svatopluk, Kára Jan, Souček Jiří

MPK: B01F 5/06

Značky: komora, homogenizační

Text:

...pretencové pouzdro, na konci uzavřené, do kterého je zaústěn odvod tekutiny.vHomogenizační komora podle vynálezu je výrobně a konstrukčně velmi jednoduchá je v podstatě univerzálně použitelná, protože houogenizační podmínky se mohou v širokých mezích nastavovat změ nou vzdálenosti výtokové trysky ode dna komory, popřípadě změnou vzájemné polohy výtokové trysky a odtokového otvoru. Stavitelnost přívodní trubky 1 prstencového pouzdra je snadno...

Homogenizační komora pro homogenizaci a/nebo směšování tekutin

Načítavanie...

Číslo patentu: 253539

Dátum: 12.11.1987

Autori: Janeš Karel, Valenta Svatopluk, Kára Jan, Souček Jiří, Hessler Jiří

MPK: B01F 5/06

Značky: homogenizaci, komora, homogenizační, směšování, tekutin

Text:

...jednak vysunutím jazýčku a jednak jeho polohou, natočením vůči podélné ose průtočného kanálu. Obtokový jazýček může zasahovat dokonce až do protilehlé části příčného otvoru za průtočným kanálem, takže proud tekutiny musí být protlačován po emyčkové dráze. vhodnou volbou vysunutí jazýčků a jejich různým natočenim je možno dosáhnout velký počet různých turbulentních vírů v proudu tekutiny a dosáhnout tak dokonalé homogenizace. šrouby jsou s...

Statický směšovač pro směšování tekutin

Načítavanie...

Číslo patentu: 251891

Dátum: 13.08.1987

Autori: Valenta Svatopluk, Rybín Miroslav, Kára Jan, Král Jan

MPK: B01F 5/02

Značky: tekutin, směšování, staticky, směšovač

Text:

...pravoúhléhou nehotobecně podlouhlého průřezuvmůže mítmenší roizměr -průřezu, výšku-jen .několikamožno jednoduše vyrobit napříkladąvybrou-xwrtšením nebo vyfrézovärním jen velmi mělké udrážky do jediné nebio obou polovin tělesa trysky. Obě poloviny tělesa trysky je Intoižno velmi snadno od sebe odtdělit a trysku tak vyčistlt. Nastavením úhlu, který spolu svírají osy trysek, je možno ouvlivňooat homogenitu směsi kłapualín, kiapalrn a plynů...

Zařízení pro měření průtoku kapaliny nebo plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249565

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kára Jan, Král Jan, Horina Rudolf, Králíček Jaroslav, Preisler Vlastimil, Baláš Vratislav

MPK: G01F 1/34

Značky: měření, kapaliny, zařízení, průtoku, plynů

Text:

...charak 3 249 565teristiky téhož čidla lze měnit různou odlehlostí odběrů impulzních tlaků. Zařízení podle vynálezu umožňuje získávat sig~ nál o nestacionárním průtoku tekutiny a dovoluje měřit protek~ lé množství tekutiny i při nestacionárním průtoku a umožňuje měření průtoku tekutin o viskozitě 7 /l.105 až 1.100/ Pas.Z konstrukčního hlediska je výhodné použití jednoho nebo několika průtočných kanálů stejně velkého průřezu a délky. Za~...

Spôsob prípravy 11- až 66 %-ných vodných roztokov solí 1,2-etán-bis-ditiokarbamovej kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 245072

Dátum: 13.11.1985

Autori: Smutný Lubomír, Kára Jan, Valenta Svatopluk, Horina Rudolf

MPK: C07C 155/06, A01N 47/14

Značky: solí, přípravy, 1,2-etán-bis-ditiokarbamovej, spôsob, vodných, ných, kyseliny, roztokov

Text:

...pripada 2,01 až 2,35 molu sirouhlika a 1,95 až 2,40 mólu amoniaku, hydroxidu sodného alebo bydroxidu draselného, alebo 0,98 až 1,27 molu uhličitanu sodného alebo uhličitanu draselného, alebo 0,98 až 1,90 mólu hydrogénuhličitanu horečnatébo, uhličitanu horečnatého, hydroxidu alebo oxidu horečnatého,reakčné prostredie obsahuje 34 až 89 hmotnostných percent vody, stredná doba zotrvania reakčnej zmesi v reakčnom prostredí je 9,0 . 102 až 21,6....