Kappler Detlef

Pochôdzna alebo pracovná plošina

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17316

Dátum: 21.07.2012

Autori: Neumann Michael, Kasper Jens, Töppel Matthias, Göhring Dieter, Kappler Detlef

MPK: B60R 3/00

Značky: pracovná, pochôdzna, plošina

Text:

...silu pôsobiacu na zábradlie a tam vytvárajúcu okolo pätových bodov zábradlových0004 Pri všetkých známych použitiach takýchto sklopných zábradlí však chýba po naklopení zábradlia do pracovného postavenia nielen pre obslužnýpersonál prístupná možnosť držania, resp. uchopeníe v prechodnej oblasti medzi stúpacou pomôckou a pochôdznou, resp. pracovnou plošinou, ale tiež zabezpečenie proti pádu v oblasti medzere v zábradlí, ktorá je podmienená...

Podvozok koľajových vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 281278

Dátum: 08.05.1996

Autori: Lange Rűdiger, Göhring Dieter, Kappler Detlef, Rode Walter, Wiessner Manfred, Koch Hartmut, Petrick Renee, Wenke Siegbert

MPK: B61F 5/38, B61F 5/26

Značky: koľajových, vozidiel, podvozok

Zhrnutie / Anotácia:

Podvozkový alebo vozidlový rám podvozka na koľajových vozidiel sa opiera prostredníctvom pružiacich prvkov o telesá ložísk dvojkolesia, vedených s pozdĺžnou a priečnou vôľou. Medzi rámom (6) a telesom (5) ložiska dvojkolesia je jednostranne umiestnené, nad vodorovným stredom (4) nápravy alebo pod ním približne vodorovne ležiace vodidlo (10) nápravy, s bodmi (12, 13) uloženia vyhotovenými kĺbovo kardanovým spôsobom, ktorého čiara (11) silového...

Podvozok najmä na cestnokoľajové vozidlá

Načítavanie...

Číslo patentu: 281248

Dátum: 10.05.1995

Autori: Kappler Detlef, Wenke Siegbert, Streich Rüdiger, Lange Rűdiger, Wieloch Bertram

MPK: B60F 1/04

Značky: cestnokoľajové, podvozok, vozidla, najmä

Zhrnutie / Anotácia:

Podvozok najmä na cestnokoľajové vozidlá, s malým konštrukčným objemom, ktorý umožňuje bezpečný prejazd bez vykoľajenia aj po zlých koľajniciach, môže pružne zachytávať nárazy a v konštrukčnom vyhotovení je nekomplikovaný. Podvozok je vytvorený ako podvozok mäkký v krútení s odpružením kolísky (4) umiestneným v rohoch, spojovacie zariadenie medzi kolískou (4) a spodným rámom (14) cestného vozidla je pripevnené na ovládacom nosiči (5), pričom...