Kapolka Jozef

Nosný modul a stavebnicový držiak náradia z neho zostavený

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2932

Dátum: 06.08.2001

Autor: Kapolka Jozef

MPK: B25H 3/00, B25H 1/10

Značky: zostavený, nosný, náradia, držiak, modul, stavebnicový

Text:

...modul,prípadne na nosnú stenu. Upínacie prvky môžu byt akékoľvek známe prvky od otvoru a skrutky, až po samoupínacie systémy otvor -rozpínací kolík.Je zrejmé, že v prípade výhodného riešenia aj závesné členy sú opatrené upínacími otvormi, alebo upínacími prvkami o takej istej osovej vzdialenosti ako nosné moduly. alebo jej celých presných násobkov C x.A, a CB y.B, pričom samozrejme x, y z 1.V najvýhodnejšom pripade osová vzdialenosť AB....

Zlučovacie zariadenie dlaždíc

Načítavanie...

Číslo patentu: 265523

Dátum: 13.10.1989

Autori: Matyas Karol, Kapolka Jozef, Mach Antonín, Mahutová Elena, Kavka Jaroslav, Podhradský Dušan

MPK: B65G 47/14

Značky: zariadenie, zlučovacie, dlaždíc

Text:

...zariadenia a znižuje opotrebenie klinových remeňov.Zlučovacie zariadenie dlaždíc podľa vynálezu je znázornená na obrázku č. 1.Zlučovaoie zariadenie dlaždíc pozostávajúce zo zdvižného môstika, valčekového dopravnĺka,dopravníka s klinovými remeñmi a zarážky je usporiadané tak, že dopravník § s klinovými remeňmi je umiestnený na zdvižnom môstiku g. Medzi klinové remene dopravníka § je vložený valčekový dopravník A a další dopravník l s...

Zariadenie pre vytváranie vrstiev dláždíc pre paletizáciu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264830

Dátum: 12.09.1989

Autori: Fuljer Jozef, Mach Antonín, Podhradský Dušan, Velič Karol, Kavka Jaroslav, Kapolka Jozef, Ďuratný Miloslav, Sliviak Peter, Ďuratný Zdeno, Matyas Karol

MPK: B65G 47/14

Značky: dlaždíc, vrstiev, paletizáciu, vytváranie, zariadenie

Text:

...mostíku tesne nad valčekmi tak, že umožňujú vysúvanie s zasuvsnie roštu medzi vslčekmi mostíka.zariadenie pre vytváranie vrstiev dleždíc pre psletizáciu je znázornená na výkrese, kde na obr. 1 je púdorys a na obr. 2 podelný rez.Valčeky ł mostíka 3 sú z časti kryté nosníkmi Q. Nosníky g majú výrezy a sú upevnené na mostíku 3 tesne nad valčekmi ł mostíku 3. Medzi valčeky ł a nosník 3 mostíka 3 je vložený rošt 1. Dlaždice sa v rade dqprsvujú po...

Zariadenie pre programové riadenie automatov v priemysle výroby stavebných látok

Načítavanie...

Číslo patentu: 264827

Dátum: 12.09.1989

Autori: Mach Antonín, Kapolka Jozef, Blaškovan Pavol, Ďurana Jozef, Kavka Jaroslav, Marcišin Ján

MPK: G05B 24/02, G05B 24/00

Značky: priemysle, látok, riadenie, programové, zariadenie, výroby, automatov, stavebných

Text:

...a štvrtého čitača gg, 31 a prvých logických obvodov gg s ich vstupmi, výstupmi tvori programový blok lgg vytvárania vrstvy. Druhý výstup ll z druhého posuvného registra gg je pripojený na Čstup tretej pamäte AQ, Al. Výstup lg z tretej pamäte gg je pripojený na prvý vstup obvodu 53 loqickej ekvivalencie. Výstup lg zo štvrtej pamäte il je pripojený na prvý vstup piateho čitača 53 pričom na jeho druhý vstup je pripojený výstup snímača gl...

Zariadenie pre manipuláciu s vrecami

Načítavanie...

Číslo patentu: 256555

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kavka Jaroslav, Kapolka Jozef, Mach Antonín

MPK: B65G 57/20

Značky: manipuláciu, vrecami, zariadenie

Text:

...3 upevnené prech-odové plochy 2, pred ktorými je upevnené dopravná plocha, pričom nakaždej strane je rám zakončený hriadelom s dvojicou ozubených kôl 5 pre dvojicu reťazí B prepojených lištami 7. Dopravná plocha 2 je tvorená hnanými valčekmi 4 alebo je vytvorená ako predĺžená prechodová plo ~Ch.V základnej polohe sú lišty 7 pod hornou úrovňou valčekov 4 a otočnej podložky 3. Na hnané valčeky 4 sa dopraví nezrovnané vrece. Valčeky 4 sa...

Zapojenie pre nahrávanie konštant v riadiacom programe

Načítavanie...

Číslo patentu: 256552

Dátum: 15.04.1988

Autori: Mach Antonín, Kapolka Jozef, Kavka Jaroslav

MPK: G06K 1/18

Značky: zapojenie, riadiacom, nahrávanie, programe, konstant

Text:

...pričom jeho prvý výstup 3 je pripojený na druhý vstup 7 prvého obvodu 103 logického súčinu, druhý výstup 4 je pripojený na druhý vstup 9 druhého obvodu 104 logického súčinu a tretí výstup 5 je pripojený na druhý vstup 11 tretieho obvodu 105 logického súčinu. Výstup 12 z prvého obvodu 103 1 ogického süčinu je pripojený na prvý vstup prvej pamäte 107, prvý výstup 13 z druhého obvodu 104 logické-ho súčinu je pripojený na prvý vstup obvodu druhej...

Koncový spínač polohy

Načítavanie...

Číslo patentu: 238813

Dátum: 15.05.1987

Autori: Mach Antonín, Hroch Jozef, Blaškovan Pavol, Kapolka Jozef, Kavka Jaroslav

MPK: H03K 17/72

Značky: koncový, spínač, polohy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši približovací koncový spínač polohy pre automatizačné celky prevádzok pre priame spínanie relé, stykačov na napätie 0 - 220 V striedavých. Koncový snímač polohy pozostáva z usmerňovača, obvodu riadenia tyristora, jazýčkového kontaktu a tyristora. Jazýčkový kontakt zapojený medzi obvod riadiaceho napätia, tyristora a riadiacú elektródu tyristora ovláda takto spínanie tyristora, ktorý spína relé, resp. stykač cez usmerňovač.

Zariadenie pre programové riadenie automatov ve výrobe stavebných látok

Načítavanie...

Číslo patentu: 249862

Dátum: 15.04.1987

Autori: Blaškovan Pavol, Kavka Jaroslav, Kapolka Jozef, Mach Antonín, Hroch Jozef

MPK: G05B 19/18

Značky: látok, riadenie, programové, zariadenie, výrobe, automatov, stavebných

Text:

...manipulovaného predmetu.Pnvý výstup 24 z dekodéru 15 je tiež .pripojený na druhé vstupy prvých obvodov 30,31, 32, 33, 34, 35 logickej ekvivalencie, pričom na ich tretie vstupy sú pripojené výstupy snímačov 50, 51, 52, 53, 54, 55 polôh včítane dalších logických podmienok.Druhý výstup 25 z dekodéru 15 je ďalej pripojený na druhé vstupy druhých obvodov 36, 37, 36, 39, 40, 41 logickej ekvivalencie,pričom na ich tretie vstupy sú pripojené výstupy...

Prijímač elektromagnetického poľa pre odčítanie pecných vozov a riadenie koľajovej dopravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 234960

Dátum: 15.01.1987

Autori: Kapolka Jozef, Hroch Jozef, Kavka Jaroslav, Král Jan, Mach Antonín, Blaškovan Pavol

MPK: G06M 7/02

Značky: přijímač, dopravy, pecných, koľajovej, odčítanie, poľa, riadenie, elektromagnetického, vozov

Zhrnutie / Anotácia:

Prijímač elektromagnetického poľa pre počítanie pecných vozov a riadenie koľajovej dopravy je určený na vyhodnotenie signálu, ktorý vysiela vysielač o určitej frekvencii. Vývody smyčky antény sa pripoja na vstup dvojstupňového zosilovača a cez výkonový tranzistor je spínané relé. Príslušné kontakty relé sú v riadiacich obvodoch pre vyhodnotenie vysielaného signálu. Prijímač vyhodnocuje rozptylové magnetické pole ako zložku elektromagnetického...

Zariadenie pre riadenie automatov v keramickej výrobe

Načítavanie...

Číslo patentu: 234818

Dátum: 15.01.1987

Autor: Kapolka Jozef

MPK: G05B 19/02

Značky: výrobe, keramickej, zariadenie, riadenie, automatov

Zhrnutie / Anotácia:

Výstupy od snímačov polohy riadeného technologického procesu sú pripojené na vstupy programovateľného logického poľa, pričom ďalšie vstupy programovateľného logického poľa sú ešte pripojené výstupy bistabilného klopného obvodu a výstupy z programovej matice, na vstupy programovej matice sú cez dekóder pripojené výstupy čítača pozostávajúceho z bistabilných klopných obvodov, pričom na hlavný vstup čítača je pripojený výstup snímača polohy...

Zariadenie pre riadenie automatov v keramickej výrobe

Načítavanie...

Číslo patentu: 232115

Dátum: 15.12.1986

Autor: Kapolka Jozef

MPK: G05B 19/08

Značky: riadenie, keramickej, zariadenie, automatov, výrobe

Zhrnutie / Anotácia:

Vstupy od snímačov polohy riadeného technologického procesu a ďalších vstupných podmienok sú pripojené na vstupy prvej matice programovateľného logického poľa vytvárajúce logický súčin, ktorá je prepojená s druhou maticou vytvárajúcu logický súčet a výstupy z druhej matice sú vstupy pre akčné členy riadeného technologického procesu a tiež vstupy pre klopný obvod.

Vysielač elektromagnetického poľa pre počítanie pecných vozov a riadenie koľajovej dopravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 231509

Dátum: 15.12.1986

Autori: Král Jan, Blaškovan Pavol, Kavka Jaroslav, Hroch Jozef, Mach Antonín, Kapolka Jozef

MPK: G06M 7/02

Značky: dopravy, poľa, vysielač, riadenie, vozov, koľajovej, elektromagnetického, pecných, počítanie

Zhrnutie / Anotácia:

Vysielač elektromagnetického poľa pre počítanie pecných vozov a riadenie koľajovej dopravy je dvojčinný,sínusový generátor, ktorý vyrába kmity o určitej frekvencii. Prúdový odber vysielača sa nastaví potenciometrom a kondenzátorom v oscilačnom obvode sa naladí požadovaná frekvencia. Vysielač pracuje v dvoch fázach, a to v prvej, keď sa z batérie cez odpor a rozpínací kontakt mikrospínača nabíja elektrolytický kondenzátor. Keď dôjde k zapnutiu...

Kaskádne zapojenie programovateľných logických polí pre riadenie automatov v keramickej výrobe

Načítavanie...

Číslo patentu: 233458

Dátum: 15.09.1986

Autor: Kapolka Jozef

MPK: G06F 15/46

Značky: automatov, logických, riadenie, keramickej, kaskádne, polí, zapojenie, výrobe, programovatelných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši keskádne zapojenie programovateľných logických polí pre riadenie automatov v keramickej výrobe na vytvorenie kombinačných logických obvodov v prípade, že je potrebné rozšíriť počet vstupov, počet výstupov a počet termov. Signály od riadeného technologického procesu sú privedené na vstupy dvoch programovateľných logických polí, pričom ich výstupy sú privedené ne vstupy ďalšej dvojice programovateľných logických polí. Výstup z...

Zariadenie pre určenie prvého pecného voza

Načítavanie...

Číslo patentu: 230209

Dátum: 15.08.1986

Autori: Hroch Jozef, Kapolka Jozef, Král Jan, Mach Antonín, Blažkovan Pavol, Kavka Jaroslav

MPK: G08G 9/00

Značky: prvého, pecného, zariadenie, určenie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši určenie prvého pecného voza pri riadení koľajovej dopravy. Zariadenie pozostáva z vysielača, prijímača magnetických vĺn a vodivej slučky. Vodivá slučka je umiestnená medzi koľajami a je pripojená na prijímač. Vysielač je upevnený na vozíku lanového dopravníka tesne nad povrchom dlážky v osi vodivej slučky.

Kaskádne zapojenie programovateľných logických polí pre riadenie automatov v keramickej výrobe

Načítavanie...

Číslo patentu: 227168

Dátum: 15.06.1986

Autor: Kapolka Jozef

Značky: kaskádne, programovatelných, keramickej, automatov, riadenie, výrobe, polí, logických, zapojenie

Zhrnutie / Anotácia:

Kaskádne zapojenie programovateľných logických polí pre riadenie automatov v keramickej výrobe, ktoré je zložené z programovateľných logických polí ako prvkov s veľmi veľkou integráciou k vytvoreniu sekvenčných logických obvodov, vyznačujúce sa tým, že výstupy snímačov polohy riadeného technologického procesu sú pripojené na prvé vstupy (1 a 2) prvého a druhého programovateľného logického poľa (101 a 102), prvé výstupy (3 a 4) prvého a druhé ho...

Zariadenie pre ukladanie tehál do skládok

Načítavanie...

Číslo patentu: 227709

Dátum: 15.05.1986

Autori: Hroch Jozef, Blaškovan Pavol, Mach Antonín, Kavka Jaroslav, Kapolka Jozef

Značky: zariadenie, ukladanie, skládok, tehál

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pre ukladanie tehál do skládok pozostávajúce z manipulátora, podložky, zhrňovača a plošiny vyznačené tým, že podložka (7) je umiestnená nad plošinou (9) pod manipulátorom (5) a zhrňovačom (8).

Zariadenie pre určenie prvého pecného voza v zásobe pecných vozov

Načítavanie...

Číslo patentu: 218727

Dátum: 01.06.1985

Autori: Kavka Jaroslav, Hroch Jozef, Kapolka Jozef, Blaškovan Pavol, Mach Antonín

Značky: vozov, zariadenie, určenie, pecného, zásobe, prvého, pecných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši zastavenie lanového dopravníka pod prvým pecným vozom v zásobe pecných vozov pri rozoberaní tejto zásoby lanovým dopravníkom pomocou zariadenia podľa vynálezu. Medzi koľajami sú pod celou zásobou pecných vozov umiestnené jazýčkové kontakty paralelne zapojené medzi sebou a vyvedené na akčný člen. Permanentný magnet je umiestnený na sklopnej zarážke na konštrukcii palca lanového dopravníka. Pri pohybe lanového dopravníka sa...

Zariadenie na obojsmernú dopravu pecných vozov na jednej koľaji

Načítavanie...

Číslo patentu: 218177

Dátum: 15.09.1984

Autori: Mach Antonín, Kavka Jaroslav, Kapolka Jozef, Hroch Jozef, Zvara Ján, Blaškovan Pavol

Značky: koľaji, dopravu, obojsmernú, vozov, jednej, zariadenie, pecných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zariadenia na obojsmernú dopravu pecných vozov na jednej koľaji v keramickom a tehliarskom odbore. Účelom vynálezu je zjednodušenie zariadení používaných pre obojsmernú dopravu pecných vozov na jednej koľaji. Uvedeného účelu sa dosiahne použitím zariadení pre jednosmernú dopravu, t. j. lanového dopravníka a hydraulického posunovadla usporiadaných proti sebe, pričom palec lanového dopravníka je sklopený pod prvou zarážkou pri...