Kantor Milan

Způsob přípravy esterů kyseliny akrylové a metakrylové

Načítavanie...

Číslo patentu: 259635

Dátum: 17.10.1988

Autori: Seifert Jan, Beneš Radomír, Kantor Milan, Beránek Jan

MPK: C07C 69/54

Značky: esterů, přípravy, metakrylové, způsob, akrylové, kyseliny

Text:

...při zvýšené teplotě a zvýši se tak stabilita reakční směsi, což umožňuje snižit ttčinné množství inhibitorů polymerace. Za těchto podmínek nedocházi proti očekávání ve spojení s katalyzátorem roesteriiikace na bázi alkoholátu hořčíku prakticky ke snížení rychlosti reesteritikace a naopak bylo možné množství katalyzátoru proti údajům patentové literatury snížit.Uvedené inhibitory, 2,6-di-terc.butyl-p-metyllenol dále DTBMF a...

Způsob přípravy esterů kyseliny akrylové nebo metakrylové

Načítavanie...

Číslo patentu: 259632

Dátum: 17.10.1988

Autori: Beneš Radek, Gutwirth Karel, Kantor Milan, Beránek Jan, Machová Marta

MPK: C07C 69/54

Značky: esterů, metakrylové, způsob, akrylové, přípravy, kyseliny

Text:

...kyslíkom, aby se zabránil.o polymeraci. nenasycených esterů. Na druhé straně zředění oxidu uhličitého se v důsledku pornalejších difúzních pochodů projeví V jeho zhoršeném využití a ve vyšších nákladoch na jeho spotřebu.zdrojem oxidu uhličitého může být stlačený plyn z ocelových tlakových nádob nebo plyn získaný tepelným či chemickým rozkladem uhličitanů, popřípadě i kouřové plyny vzniklé spalováním nejlépe čistých kapalných paliv...

Způsob výroby dimetylaminooctanu draselného

Načítavanie...

Číslo patentu: 225769

Dátum: 01.07.1985

Autori: Růžička Jaromír, Kubík Otakar, Kantor Milan

Značky: způsob, dimetylaminooctanu, draselného, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby dimethylaminooctanu draselného z formaldehydu, kyanovodíku, dimethylaminu a hydroxidu draselného ve vodném roztoku syntézou nitrilu a jeho zmýdelněním, vyznačený tím, že dimethylaminoacetonitri1 se vyrábí mícháním dimethylaminu se stabilizovanou směsí formaldehyd kyanovodík za přebytku 1 až 5 % hmot. HCN nad stechiometrický poměr za atmosférického tlaku při teplotách 15 až 96,6 °C, tj. až do bodu varu azeotropické směsi...