Kania Robert Steven

Derivát indazolu, jeho použitie na liečenie chorobného stavu cicavca a farmaceutický prípravok s jeho obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 286936

Dátum: 29.06.2009

Autori: Wallace Michael Brennan, Luu Hiep The, Teng Min, Varney Michael David, Tempczyk-russell Anna Maria, Johnson Michael David, Palmer Cynthia Louise, Thomas Christine, Braganza John, Johnson Theodore Otto, Hua Ye, Collins Michael Raymond, Borchardt Allen, Reich Siegfried Heinz, Bender Steven Lee, Kania Robert Steven, Cripps Stephan James

MPK: A61K 31/4196, A61K 31/4164, A61K 31/416...

Značky: obsahom, derivát, chorobného, stavu, použitie, indazolu, prípravok, liečenie, farmaceutický, cicavca

Zhrnutie / Anotácia:

Derivát indazolu všeobecného vzorca (I(a)), jeho použitie na liečenie chorobného stavu cicavca a farmaceutický prípravok s jeho obsahom. Tento derivát moduluje a/alebo inhibuje aktivitu niektorých proteínkináz a je schopný sprostredkovať tyrozínkinázovú signálnu transdukciu, a tým modulovať a/alebo inhibovať nežiaducu bunkovú proliferáciu.

Pyrido (2,3-D) pyridinónové zlúčeniny a ich použitie ako inhibítorov PI3

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10129

Dátum: 03.09.2007

Autori: Bhumralkar Dilip, Kania Robert Steven, Plewe Michael Bruno, Le Phuong Thi Quy, Cheng Hengmiao, Pairish Mason Alan, Johnson Mary Catherine, Dress Klaus Ruprecht, Nambu Mitchell David, Hoffman Jacqui Elizabet, Tran Khanh Tuan

MPK: A61P 35/00, A61K 31/519, C07D 471/04...

Značky: inhibítorov, pyridinónové, použitie, pyrido, 2,3-d, zlúčeniny

Text:

...Cancer Research 64 (2004), str. 5048-5050).0004 Deriváty pyrido 2,3-dlpyrimidin-7-ónu sú známe zo stavu techniky. W 0 2005/105801 opisuje deriváty 2-aminopyrido 2,3-dpyrimidín-7-ónu ako inhibítory PI 3, v ktorých je uvedená aminoskupina substituovaná pyrolidylovou skupinou.US 2004/0009993 opisuje deriváty pyrido 2,3-dpyrimidín-7(8 H)-ónu, nesubstituované v polohe 6, ako inhibítory telomerázy. W 0 2007/044698 a W 0 2007/044813,...

Deriváty 2-(1H-indazol-6-ylamino)benzamidu ako inhibítory proteínkináz vhodné na liečenie oftalmických ochorení

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2291

Dátum: 08.12.2003

Autori: Borchardt Allen, Palmer Cynthia, Kania Robert Steven

MPK: A61K 31/416, A61P 27/00, A61P 35/00...

Značky: liečenie, inhibitory, 2-(1h-indazol-6-ylamino)benzamidu, vhodné, oftalmických, deriváty, proteínkináz, ochorení

Text:

...Lab. Invest. 481169-180, 1983, ktorej obsah je formou odkazu zahmutý v tomto texte,zahŕňa korneálna anglogenéza tri fázy provaskulárne Iatentné obdobie, aktívnu neovaskularizáciu a zrenie vaskulatúry a regresiu. identitu a mechanizmus rôznych angiogénnych faktorov, vrátane prvkov zápaiovej odozvy, ako sú leukocyty, krvné doštičky, cytokiny a eikozanoidy, alebo neidentifikované zložkyplazmy, je potrebné najprv odhaliť.0008 V súčasnej dobe...