Kang Jaspal Singh

Cielené väzbové látky zacielené na PDGFR-alfa a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13675

Dátum: 02.08.2007

Autori: Foltz Ian, Cartlidge Susan Ann, Taylor Laura, Blakey David Charles, Gazit-bornstein Gadi, Yang Xiaodong Intradigm Corporation, Laing Naomi, Kang Jaspal Singh

MPK: A61K 39/395, C07K 16/28

Značky: väzbové, zacielené, použitie, pdgfr-alfa, látky, cielené

Text:

...Konkrétnejšie sa tento vynález týka protilátky alebo jej väzbového fragmentu, ktorý sa špeciñcky viaže na PDGFR-alfa s Kd nižšou ako 10 pikomolámou a inhibuje rast buniek,ktoré exprimujú PDGFR-alfa, ktorá zahŕňa nasledujúce sekvencie (a) ťažký reťazec s (i) aminokyselinovú sekvenciu SEQ ID N 0 10 alebo (ii) aminokyselinovú sekvenciu, ktorá má aspoň 99 identitu so SEQ ID NO 10, za predpokladu, že uvedená aminokyselinová sekvencia sa líši...

IL-18 väzbové proteíny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12122

Dátum: 12.11.2004

Autori: Kang Jaspal Singh, Wieler James, Green Larry, Labkovsky Boris, Jia Xiao-chi, Ghayur Tariq, Voss Jeffrey, Hedberg Brad, Babcook John

MPK: A61K 39/395, A61P 25/28, A61P 19/02...

Značky: proteiny, väzbové, il-18

Text:

...zahŕňa nasledujúce CDR Zvyšky 31-35 SEQ ID N 0.6 Zvyšky 50-66 SEQ ID N 0.6 Zvyšky 99-110 SEQ ID N 0.6 Zvyšky 24-34 SEQ ID N 0.7 Zvyšky 50-56 SEQ ID N 0.7 a Zvyšky 89-98 SEQ ID NO.7.0009 V inom výhodnom uskutočnení väzbový proteín zahŕňa VH doménu. Výhodne V doména zahŕňa arninokyselinovú sekvenciu SEQ lD NO 6. V inom uskutočnení zahŕňa väzbový proteín VL doménu. Výhodne VL doména zahŕňa aminokyselinovú sekvenciu SEQ ID0010 Vo výhodnom...