Kalinčík Jozef

Upínacie čeľuste

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2894

Dátum: 11.06.2001

Autor: Kalinčík Jozef

MPK: B23Q 3/06

Značky: upínacie, čeľuste

Text:

...10 od menovitej hodnoty upínacieho rozmeru čeľustí, pri zachovaní schopnosti prispôsobenia sa geometrickej nerovnosti upínaného lcrúžku. Ďalšia výhoda spočíva vtom, že upínacia čeľuste sú konštmkčne riešené tak, aby V jedných čeľustiach bolo možné upnutie za otvor i za povrch, čím sa sortiment čeľustí vo výrobe zníži na polovicu a tým i náklady na náradie.Prehľad obrázkov na gjłkresochVýkyvné čeľuste podľa technického riešenia sú na...

Upínacie čeľuste

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2570

Dátum: 11.07.2000

Autor: Kalinčík Jozef

MPK: B25B 7/02, B25B 7/08

Značky: upínacie, čeľuste

Text:

...tvaru s odchýlkou rozmeru vonkajšieho alebo vnútomého priemeru v rozsahu 10 od menovitej hodnoty upínacieho rozmeru čeľustí, pri zachovaní schopnosti prispôsobenia sa geometrickej nerovnosti upínanej kruhovej sťičasti a nevytváraní trojhranu. Ďalšia výhoda spočíva v tom, že upínacie čeľuste sú konštrukčne riešené tak, aby v jedných čeľustiach bolo možné upínanie za otvor i za povrch, čím sa zníži potreba čeľustí vo výrobe naPrehľad...

Výkyvné čeľuste

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1466

Dátum: 07.05.1997

Autor: Kalinčík Jozef

MPK: B23B 31/00

Značky: čeľuste, výkyvné

Text:

...výkyvných čeľustí (oval do hodnoty 0,05) sa dosiahnu, keď sú v spojení s trojčeľustovou hlavou s predpätým guličkovým ložiskom.Prehľad obrázkov na yýkresochVýkyvné čeľuste podľa technického riešenia, sú na pripojených výkresoch, kde- obr. 1 predstavuje detail výkyvnej upínacej jednotky za otvor,- obr. 2 detail výkyvnej upínacej jednotky za povrch,- obr. 3 čelný pohľad na upínacie čeľuste za otvor pripevnené na hlave,- obr. 4 čelný pohľad na...

Upínacia hlava

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1465

Dátum: 07.05.1997

Autor: Kalinčík Jozef

MPK: B23B 31/00

Značky: hlava, upínacia

Text:

...hlavy bude niekoľkokrát vyššia ako doteraz. Príložky, ktoré prekrývajú šmykadlá umožňujú opravu trecích plôch hlavy po niekoľkoročnom prevádzkovani.Prevedenie hláv je trojčeľustové a viacčeľustovê. Pri sústružení tenkostenných krúžkov a zamedzení vytvorenia trojhranu je nutné použit hlavu štvorčeľusćovú, prípadne šestčeľustovú.Prehľad obrázkov na gýkresochUpínacia hlava podľa technického riešenia je na pripojených výkresoch, kde- obr. 1...

Upínacia hlava pre sústruženie tenkostenných krúžkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 234106

Dátum: 01.10.1986

Autor: Kalinčík Jozef

MPK: B23B 31/18

Značky: krúžkov, sústruženie, tenkostenných, upínacia, hlava

Zhrnutie / Anotácia:

Za účelom umožnenia upnutia oválneho tenkostenného krúžku bez jeho deformácie sa použije upínacia hlava s vahadlami, ktoré sú opatrené výkyvnými čeľusťami, upravenými na vahadlách prostredníctvom čapov. Vonkajší vydutý povrch vahadiel je opásaný odpruženou príložkou, pre udržiavanie vahadiel v kruhovej polohe.

Upínacia hlava pre sústruženie klietok valivých ložísk

Načítavanie...

Číslo patentu: 227723

Dátum: 15.05.1986

Autor: Kalinčík Jozef

Značky: upínacia, klietok, valivých, hlava, sústruženie, ložísk

Zhrnutie / Anotácia:

Upínacia hlava pre sústruženie klietok valivých ložísk pozostávajúca z telesa, klieštiny, unášacích kolíkov, predp(tého guľkového ložiska a jadra spojeného s tiahlom vyznačená tým, že v telese (2) sú uchytené unášacie kolíky (11), na ktoré je nasunutá klieština (3) vedená svojou valcovou časťou (12) v otvoru (13) telesa (2), pričom klieština (3) je na svojej čelnej časti (14) spojená s jadrom (5) vedeným v predp(tom guličkovom ložisku (8),...