Kalina Rudolf

Zařízení pro redukci počtu řad dopravovaných výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 266816

Dátum: 12.01.1990

Autori: Babka Karel, Gregoriades Pavel, Kalina Rudolf

MPK: B65G 47/08

Značky: výrobků, dopravovaných, počtu, zařízení, redukci

Text:

...výrobků. Držáky lg umožňují nastavení snímačů A až 2 V příčném i podélném směru. Výkyvný dopravník 3 je pásový a jeho stranový pohyb zajišťuje pneumatický válec ll, přičemž krajní polohy dopravníku registrují snímače polohy gg a lg. Pohon blokovacího dopravníku l a výkyvnéhc dopravníku g zajištují elektromotory lg. Přerušení posunu výrobků v krajních řadách zajištují zdvihátka lg až ll, ovládaná pneumatickými válečky lg až gg. Při...

Zařízení pro automatizovanou výrobu bednových dílců

Načítavanie...

Číslo patentu: 263745

Dátum: 11.04.1989

Autori: Prokop Vladimír, Kislinger Jan, Volek Vladimír, Kalina Rudolf

MPK: B27F 7/02

Značky: dílců, automatizovanou, výrobu, zařízení, bednových

Text:

...prostoruS pneumaticky ovládaným vedením É, pfužným dorazem 1 sloužíoímik zabezpečení srovnání a dokonalé fixaci přířezů před sponkováním, ze sady výklopných podpěr § a ze sady sponkovaček g umístěnými na rámu lg pohybujícím se v příčném směru a ze sponkovaček ll uchycených nad bočnicemi 1 a Ä zabezpečujíoíoh sponkování podél-VPo vložení přířezů do zařízení se pomocí řetězového dopravníku 5 s nastavitelnými úchyty 2 dopraví tyto přířezy do...

Zařízení pro neumatický pohon posuvu fólie

Načítavanie...

Číslo patentu: 261728

Dátum: 10.02.1989

Autori: Kislinger Jan, Kalina Rudolf

MPK: B65B 41/12

Značky: pohon, neumatický, zařízení, fólie, posuvu

Text:

...ze dvou pneumntiokých válců spojených jednou pístnicí, na které je vytvořen ozubený hřeben, který spoluzabírá s ozubeným kolem umístěným v tělese mezi oběma pneumatickými válci. Ozubené kolo je umístěno na hřídeli, která se při posuvu píetnice otáčí s pevně připojenou pákou, která je součástí pákového mechanizmu s lištou posuvu főlie. Pákový mechanizmus má plynule seřiditelnou délku páky, a tím umožňuje plynulou změnu délky kroku posuvu...

Zařízení pohonu souběžně vratných funkčních orgánů s plynulou regulací délky balení

Načítavanie...

Číslo patentu: 256031

Dátum: 15.04.1988

Autori: Sigl František, Kalina Rudolf

MPK: B65B 9/12

Značky: plynulou, zařízení, vratných, regulaci, balení, pohonů, orgánů, souběžně, funkčních, délky

Text:

...při zmenách rozmeru baleni.Příklad uspořádání zařízení podle vynàlezu pro pohon souběžně vratných funkčních orgánů s plynulou regulací délky balení je na obrázku, který představuje schbma hlavních mechanických principů.Hnacim kolem Q se šikmým ozubením je pohàněno hnane kolo g se šikmý ozubením spojene posuvné vodicím perem Q s vačkovým hřídelem §, na kterém jsou upevnůny vačky Q s korespondujícími profily, jež udilejí souběžný vrstný...

Zařízení na uzavírání misek

Načítavanie...

Číslo patentu: 255652

Dátum: 15.03.1988

Autori: Kalina Rudolf, Mařík Stanislav, Šimáček Jiří

MPK: B65B 7/28

Značky: uzavírání, misek, zařízení

Text:

...je snadné a bezpečná manipulace 5 miskami, jednoduchéuspořádání pohonu a závislost pouze na přívodu elektrické energie.Příklad uspořádání zařízení na uzavírání misok podél vynálezu je na obrázku. Zařízení se skládá z otočného stolu g s otvory pro misku Ä s víčkem 3. Pod stolem g je umístěnaVýsuvná deska a nad ní je upevněn svařovací nástroj. Elektrohydraulíckým měníčem lg pro chází táhlo lg, na němž je V horní polovině upevněna ohjímka...

Snímatelný ochranný lak

Načítavanie...

Číslo patentu: 246986

Dátum: 15.10.1987

Autori: Kalina Rudolf, Kalina Jan, Šebela Jioí

MPK: C09D 3/74

Značky: ochranný, snímatelný

Text:

...tixotropizovaąý a plněny k vytváření vretev ve větších vretvách slouží i ochraně stavebních výrobků jako jsou kavání, leětěné a eloxovane kovové předměty nebo dřevěné výrobky e vysokým leskom před poškožením při aanipulaci.Další oblaetí použití je ochrana ekel, obrub, kování e jirvch částí keroeerií při zhotovćvúní nových ndtěrů. chrouovurych díla karoserie před účinky poaypových solí ,v zimní období. Ve výrobě automobilů jin lze s lepším...

Zařízení pro pneumatický pohon zejména segmentového dávkovače

Načítavanie...

Číslo patentu: 251720

Dátum: 16.07.1987

Autori: Kislinger Jan, Kalina Rudolf

MPK: B65B 3/36

Značky: segmentového, zejména, zařízení, pneumatický, dávkovače, pohon

Text:

...celkový potřebný zdvih rozdělit na dvě částí.Zařízení podle vynálezu umožní plné využití doby pro dávkování bez nutnosti aeřízování počátku pohybu píetu při změnách výkonu nebo baleného produktu tím, že jsou od sebe odděleny pohyby pro přenášení dávky do polohy dávkování od vlastního dávkování, pro které je pak možno využít delšího času a snížít rychlost dávkování.Uspořmäníjednoho z případů provedení podle vynálezu je znázorněno na obrázku,...

Zařízení k označování obalových nádob

Načítavanie...

Číslo patentu: 234559

Dátum: 01.01.1987

Autor: Kalina Rudolf

MPK: B65D 1/26

Značky: obalových, nádob, zařízení, označování

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k označování obalových nádob řeší snadnou a bezpečnou výměnu znaků, které se při tvarování kelímků z termoplastických fóliových materiálů na balicích automatech vytvarovávají do povrchu obalu. Oproti dosavadnímu uspořádání, kdy dno tvarovacího nástroje se znaky je výměnné, což způsobuje špatné chlazení fólie, je podle vynálezu dno pevné, dobře chlazené, a výměna znaků vložkou z boku tvarovacího nástroje je snadná.

Zařízení pro tvarování obalových nádob

Načítavanie...

Číslo patentu: 234558

Dátum: 01.01.1987

Autor: Kalina Rudolf

MPK: B65D 1/26

Značky: nádob, tvarování, obalových, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

U dosavadních tvarovacích nástrojů používaných na strojích na tvarování, plnění a uzavírání kelímků z termoplastických fóliových materiálů je vzduch vytlačovaný tvarovanou fólií z tvarovacího nástroje odváděn soustavou kanálů vytvořených vloženým dnem a spodní částí tvarovacího nástroje. Tato soustava kanálů je pracná a dno neumožňuje dobrý přestup tepla při chlazení. Podstata zařízení podle vynálezu spočívá v tom, že tvarovací nástroj sestává...

Zařízení pro uzavírání obalových nádob

Načítavanie...

Číslo patentu: 237528

Dátum: 15.12.1986

Autor: Kalina Rudolf

MPK: B65D 1/26

Značky: zařízení, uzavírání, obalových, nádob

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká zabezpečení kvalitního svaru mezi obalovou nádobou a víčkem u strojů na tvarování, plnění a uzavírání kelímků z termoplastických fóliových materiálů a zároveň zabraňuje poškození krycí fólie při zastavení stroje. Podstata zařízení podle vynálezu spočívá v tom, že horní vytápěná část svařovacího nástroje je spojena s předepnutým nízkozdvihovým, obvykle pneumatickým válcem a po dosednutí spodní části svařovacího nástroje omezuje...

Zařízení pro pohon tandemových souběžných vratných funkčních orgánů

Načítavanie...

Číslo patentu: 220812

Dátum: 15.12.1985

Autori: Sigl František, Kalina Rudolf

Značky: funkčních, souběžných, pohon, orgánů, vratných, zařízení, tandemových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález je určen pro využití u vertikálních balicích strojů určených pro hadicový způsob balení. Vynález využívá k technologické operaci nefunkční vratný čas funkčního orgánu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že kontinuální souběžný vratný funkční orgán je zdvojen a tandemově uspořádán. Časově je činnost těchto funkčních orgánů posunutá o 180°. V době nefunkčního vratného času jednoho funkčního orgánu vykonává druhý technologickou operaci.

Zařízení k tvarování fólií, sloužící k zeslabení obalové fólie v tvarovací stanici

Načítavanie...

Číslo patentu: 222370

Dátum: 15.08.1985

Autor: Kalina Rudolf

Značky: tvarovací, stanici, obalové, tvarování, zeslabení, fólie, zařízení, sloužící, fólií

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká vytlačení obvodové drážky podél okraje obalové nádoby současně s tvarováním nádoby na balicím stroji ve chvíli, kdy je vytemperovaná fólie ještě měkká, za účelem ztenčení fólie v místě, kde bude obalová nádoba vystřižena. Cílem je, aby mohla být stříhací síla v důsledku zeslabení fólie menší a tedy i dimenzování stříhacího nástroje menší.

Zařízení k páskování přířezů

Načítavanie...

Číslo patentu: 214268

Dátum: 01.06.1984

Autori: Kalina Rudolf, Kovář Josef, Doležal Václav, Mužík Vladimír

Značky: přířezu, páskování, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k páskování přířezů obsahující alespoň jednu cívku s obalovým materiálem, manipulační zařízení pro ustavení přířezů před vlastním páskováním a svařovací zařízení pro uzavření obalu, vyznačené tím, že čelisti (1, 2) svařovacího zařízení jsou uspořádány na vzájemně výkyvných ramenech (3, 4), mezi nimiž je uspořádáno vodící zařízení (7) a referenční deska (8).