Kalina Josef

Zařízení se týká geodetických zařízení a měřictví.

Načítavanie...

Číslo patentu: 241406

Dátum: 01.02.1988

Autori: Oíha Zdenik, Kalina Josef

MPK: E21B 47/02

Značky: zařízení, geodetických, měřictví, týká

Text:

...strojů a laserů pod nebo nad měřickým bodom. Konzolový stativ je mobilní, lehký, dá se velmi rychle upncut i demontovat dotažením nebo povolením jediného šroubu, což je nepostradatelné při měření ve-výäkáoh nebo těžko dostupných místech.Na připojených výkresoch jeznězorräňuá příkladné konkrétní provedení konzolového stativu podle vynálezu, kde obr. 1 představuje nárys, obr. 2 představuje půdorys-e obr. 3 představuje bokorys...

Zařízení k měření dynamických parametrů obvodu oko-ruka

Načítavanie...

Číslo patentu: 243502

Dátum: 15.12.1987

Autori: Kalina Josef, Maxa Stanislav, Jakubec Jioí

MPK: A61B 5/00

Značky: dynamických, parametrů, měření, oko-ruka, obvodů, zařízení

Text:

...fáze a amplitudy ovládané pohyblivé rukojetí číslicovým a logickým vyhodnocovačem, čímž jsou získány tři základní údaje - frekvence, fáze a amplituda obvodu oko-ruka zkoumané osoby, ze kterých se pak algebraitskými metodami vypočtou a stanoví dynamické vlastnosti přenosu oko-ruka zkoumané osoby. APodstatouvynálezu je zařízení, které je tvořeno jednak elektrickým generátorem vstupního hamonického. sinusového signálu s řídicí skříňkou...

Dvojčinná souměrná pneumatická brzda pro pneumatické pohony spínačů vysokého a velmi vysokého napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 253026

Dátum: 15.10.1987

Autori: Karel Zdeněk, Kalina Josef

MPK: H01H 33/42

Značky: brzda, souměrná, vysokého, dvojčinná, pohony, pneumatická, napětí, pneumatické, spínačů, velmi

Text:

...válec Q s pracovním,pístem 1 a tlumícím pístem § v dolní poloze tak, že tlumicí píst § je opřen o tlumicí podložku 32 a opěrné šrouby gg. Horním talířem il jsou zatěsněny otvory 3 závislého přepouštění mezi horní stranou společného dna L a kanálem Z. Dolní talíř zg je držen distančními svorníky EQ volně v prostoru pod dolní stranou společného dna 1. Přestavení pístü 1, §, dutého válce § do horní polohy, kdy je spínač v zapnutém stavu, je možné...

Dvojčinná nesouměrná pneumatická brzda pro pneumatické pohony spínačů vysokého a velmi vysokého napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 252761

Dátum: 15.10.1987

Autori: Kalina Josef, Bruha Michal

MPK: H01H 33/42

Značky: vysokého, velmi, dvojčinná, brzda, spínačů, pohony, pneumatické, napětí, nesouměrná, pneumatická

Text:

...prvním těeněním li. Dutý zapínací píst a je vložen do vnitřního prostoru 39 dutého válce Q. Dutý válec g má na konci uloženém v pracovním prostoru g§ pracovního válce i vytvořen pracovní píst llopatřený čtvrtým těsněnímjł a pístnicí 1 g. Na konci uloženém v tlumicím prostoru 33 dutého tlumicího válce g je opatřen tlumicím pístem§ sed sedmçým těsněním 31. Pod pracovním pístem l je na vnějším povrchu dutého válce § první válcový nákružek...

Pneumatický ovládací blok pro pohon spínače

Načítavanie...

Číslo patentu: 251386

Dátum: 16.07.1987

Autori: Kalina Josef, Slunčík Pavel

MPK: H01H 33/42

Značky: spínače, pohon, pneumatický, ovládací

Text:

...zňpadłw EL Je opatřeno odvsduiñovací otvorel u. Dutina L 8 blokovecí odpadky il přechňzí elěre k dutćnu pístu g hlavního ventílu K v prostor 31 nad píste g blokovací odpadky í a dále v otvor § 51, úetící do první duv tmy 33 hlavního ventílu Ľ.Píet g hlokovací apadky x Je na straně přlvrlcenć k dutonu píetu n hlavního ventílu H 1 opatřen hřídele 22. těsnčný šesti thnění Q a ukončený na konci jí kužele o vrcholovó úhlu větěí než 20 ° a enší...

Elektromagnetický ventil se dvěma nezávislými elektromagnetickými obvody pro zdvojené ovládání pneumatické části ventilu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251383

Dátum: 16.07.1987

Autor: Kalina Josef

MPK: H01H 33/42

Značky: ventil, částí, dvěma, nezávislými, ovládání, elektromagnetický, zdvojené, obvody, ventilu, pneumatické, elektromagnetickými

Text:

...vo druho oiovo vrtoní 51. Vnitřní podolnou dutinou 11 proeloní pnounotickt konol Q. Druho nopohyblivo ,jodQ 12, no nn obvodo čtyři otvory o vnitřníni an pro otohovncí orouby.tyto otvory nohou no obrozku okruhu o Jsou no obvodu druhoho nepołwblivoho idu n. In horní plolo 55, příruhy druhoho nopołxyblivoho áodro n je áodonocto connoní oouoní 41,. Vo opodní um. druhoho ooovoho vrtoní § 1 druhoho nopołwblivoho jádro 31.jo tłotí txjubkovo...

Vstřikovací čerpadlo pro motory, zejména naftové

Načítavanie...

Číslo patentu: 237270

Dátum: 01.05.1987

Autor: Kalina Josef

MPK: F02M 59/44, F02M 59/20

Značky: motory, naftové, zejména, čerpadlo, vstřikovací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká vstřikovacího čerpadla pro motory, zejména naftové. Vynález řeší ovládání předstihu vstřiku a seřizování čerpadla. Podstata vynálezu spočívá v tom, že píst (7) má vytvořen podélný kanál (71), horní kanál (72), dolní kanál (73), že píst (7) je suvně uložen ve válci (12) a že na pístu (7) je dále suvně nasazena horní objímka (10) a dolní objímka (11), přičemž horní objímka (10) má na svém obvodu vytvořen horní zápich (101), do...

Převodový mechanismus

Načítavanie...

Číslo patentu: 235798

Dátum: 01.12.1986

Autori: Bruha Michal, Maxa Stanislav, Kalina Josef

MPK: H01H 33/42, H01H 33/00, H01H 33/02...

Značky: převodový, mechanismus

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká převodového mechanismu vypinačů s větším počtem zhášecích míst a řeší rozvedení přímočarého pohybu vyvozeného pístem pohonu do dvou směrů. Podstata vynálezu spočívá v tom, že závěsy, opatřené čepy pro nasazení valivých elementů, uložených na dosedacích plochách třmenu jsou spojené předepnutými šrouby a umístěné tak, že alespoň jedna styková normála dosedací plochy valivého elementu a horní dosedací plochy třmenu je podélnou osou...

Dvojčinný pneumatický pohon pro elektrické spínače vysokého a velmi vysokého napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 236730

Dátum: 15.11.1986

Autori: Kalina Josef, Maxa Stanislav, Vostracký Zdeněk

MPK: H01H 33/32

Značky: dvojčinný, pneumatický, elektrické, pohon, velmi, spínače, napětí, vysokého

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká spínací techniky s plynem SF6 a řeší problém pneumatického tlumení doběhu pístů v koncových fázích pohybu pohonu, při použití jednoho média pro funkci i tlumení. Je to vyřešeno tím, že otvory závislého přepouštění a otvory řízeného přepouštění ve dně, provedené z obou stran kanálu, jejichž osa je rovnoběžná s osou dna, jsou spojené kanálem. Kanál je připojen k přívodu tlakového plynu. V otvorech řízeného přepouštění jsou...

Ovládací mechanismus spínače vysokého a velmi vysokého napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 218290

Dátum: 15.02.1985

Autori: Vostracký Zdeněk, Ulč Miloslav, Kalina Josef

Značky: ovládací, mechanismus, spínače, napětí, velmi, vysokého

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru přístrojů, zejména vypínačů velmi vysokého a vysokého napětí. Jeho využití je možné u vypínačů s mechanickým ovládáním zhášecí komory, zvláště u máloolejových vypínačů a vypínačů SF6. Podstata vynálezu spočívá v řešení převodového mechanismu na potenciálu sítě spojeném přes izolační táhlo s pákovým systémem na potenciálu země. Převod síly je v blokované poloze velký a síla vybavovací pružiny je redukována až na hodnotu...