Kalaš Andrej

Univerzálne zariadenie na meranie účinkov krútenia nosníkov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6389

Dátum: 01.03.2013

Autori: Kalaš Andrej, Sedlár Tibor, Murín Justín, Královič Viktor

MPK: G01L 3/18, G01N 3/26

Značky: univerzálne, účinkov, krútenia, nosníkov, zariadenie, meranie

Text:

...podľa obr. č. l, obr. č. 2, obr. č. 3, obr. č. 4, obr. č. 5, obr. č. 6 pracuje tak, že na vodorovne uloženej vodiacej tyčí štvorcového prierezu l, skrutkami g je zaistené, poloha ľavej stojiny i, ku ktorej je skrutkami á upevnená nastavovacia maska 5 s otvorom Q, v ktorom sú čeľuste so zaoblenými hrotmi 1, ktorých poloha je určená nastavovacími skrutkami § prechádzajúcimi nastavovacou maskou j, s tým, že čeľuste so zaoblenými hrotmi 1 sa...

Zariadenie na meranie účinkov stiesneného krútenia tenkostenných profilov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6017

Dátum: 03.02.2012

Autori: Královič Viktor, Murín Justín, Kalaš Andrej, Sedlár Tibor

MPK: G01L 1/22, G01L 3/18

Značky: zariadenie, meranie, stiesneného, účinkov, krútenia, profilov, tenkostenných

Text:

...je v strede 5, ktorý je totožný s rotačnou osou náboja 2 a na konci ramien Q, Q sú upevnené kompenzačné koncovky Q, Q a oblúkové drážky Q,Q. Otáčaním oboch ramien sa otáčajú aj kompenzačné koncovky l 7, l 8 s oblúkovými drážkami Q, 2 Q, na ktorých sú v priesečníku s pozdlžnou osou l 6 kvadranty 51 , 25, ktoré zabezpečujú nulovú polohu merania a teda začiatok merania uhla skrútenia v max. rozsahu do 10 stupňov. Na základnom telese l sú upevnené...

Zariadenie na diaľkové zablokovanie spojkového systému automobilu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5770

Dátum: 06.06.2011

Autor: Kalaš Andrej

MPK: B60R 25/06

Značky: spojkového, systému, zablokovánie, zariadenie, diaľkové, automobilů

Text:

...otvor á v ktorom je umiestnená pohyblivá tyč Q spojky ukončená v pieste Z,ktorý je na jednej strane umiestnený v hydraulickom valci 8 a druhá strana tyče Q spojky je spojená príchytkou 2 s ramenom l 0 spojkového pedálu, s oskou 11 a nášlapkou Q, s tým, že blokovacia hlavica g má na dolnej časti závit Q, v ktorom je slcrutka l 4, otočne uložená v ložiskách Q, Q a spojkou 11 je spojená soservomotorom lg. Blokovacia hlavica 4, má na oboch...

Zariadenie na signalizáciu nárazových síl na zaparkovaný automobil

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5406

Dátum: 07.04.2010

Autor: Kalaš Andrej

MPK: B60R 25/10

Značky: automobil, zaparkovaný, zariadenie, nárazových, signalizáciu

Text:

...10, druhý výstup je spojený s elektronickým vysielacím zariadením mobilného telefónu 11, ktorý je diaľkovo spojené s prijímacím elektronickým zariadením mobilného telefónu 1 2 s telefónnym číslom užívateľa 12 a tretí výstup elektronického zariadenia 9 je diaľkovo spojený s prijímačom pultu centrálnej ochrany 13 s tým, že elektronické zariadenie 9 je spojený s autobatériou 14.Zariadenie na signalizáciu nárazových síl na zaparkovaný...

Trojbodový mikropriehybometer

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5068

Dátum: 07.01.2009

Autor: Kalaš Andrej

MPK: G01B 11/16

Značky: mikropriehybometer, trojbodový

Text:

...7, na jeho dolnej časti oproti nastavovacej skrutke 9 sú otvory 10 pre lanko 11, na ktorom sú meracie zavážia 12 s tým, že na dlhom ramene 13 dvojramennej páky 6 je hrot 14, nad ktorým je umiestnený kolik 15 upevnený na ramene 16, ktoré je spolu so zrkadlom 17 upevnené na osi 18, otočne uloženej v hrotových ložiskách 19 s tým, že základne teleso 1 je upevnené na stĺpoch 20 pevne spojených so základnou doskou 21, na ktorej je otočne vertikálne...

Kontaktný snímač pre nespojitý časovo premenlivý záznam zmeny fyzikálnej veličiny

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4828

Dátum: 02.08.2007

Autor: Kalaš Andrej

MPK: G01F 23/00

Značky: fyzikálnej, změny, záznam, snímač, časovo, kontaktný, veličiny, nespojitý, premenlivý

Text:

...vzájomne paralelne spojene vodičom 6 s prvou výstupnou svorkou 7 odporového výstupu, ktorá je vodivo spojená s prvým rezistorom 8 s tým, že druhá výstupná svorka 9 odporového výstupu je spojená s posledným rezistorom 10 a výstupné svorky 7, 9 odporového výstupu sú pripojené na prístroj 17 merania odporu a v základom telese 1 sú z vnútomej strany upevnené ovládacie magnetické jazýčkové kontakty 11 paralelne zapojené a ich zapinacie kontakty...

Inteligentný snímač hladín s viacnásobne využívaným rozsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4761

Dátum: 07.06.2007

Autor: Kalaš Andrej

MPK: G01F 23/28, G01F 23/24

Značky: inteligentný, využívaným, rozsahom, hladin, snímač, viacnásobné

Text:

...vodičom 13 a v strednom otvore 14 tlačeného spoja 7 je os 15 na ktorej je rameno 16,ktoré má na jednom konci permanentný magnet 17 umiestnený v tesnej blízkosti magnetických jazýčkových kontaktov 9 a na opačnom konci ramena 16 je permanentný magnet 18 umiestnený v tesnej blízkosti magnetických jazýčkových kontaktov 3 s tým, že na ramene 16 je Vyvažovacie závažie 19 a na opačnom konci osi l 5 je kladka 20 na ktorej je lanko 21 so závažím 22,...

Inteligentný snímač hladín

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4758

Dátum: 07.06.2007

Autor: Kalaš Andrej

MPK: G01F 23/24

Značky: hladin, inteligentný, snímač

Text:

...kontaktov 3, ktoré spôsobujú ovládanie záznamového zariadenia, napr. počítača určeného na meranie neelektrických veličín, ktoré zaznamenáva, dátum,čas, miesto merania, hodnotu meranej veličiny, napr. výstupný odpor, napätie úmemé výške hladiny vody.Na druhej doske tlačeného spoja 6 sú rezistory 7 zapojené do série a medzi každým rezistorom 7 sú zapojené vývody 8 magnetických jazýčkových kontaktov 9 a druhé vývody 10 magnetických...

Vnútorná bezpečnostná reťazová závora

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3799

Dátum: 06.04.2004

Autor: Kalaš Andrej

MPK: E05C 17/36

Značky: reťazová, bezpečnostná, závora, vnútorná

Text:

...priečkach 22, 23 s tým. že v strednej priečke 23 je otvor 24 v ktorom je spätná pružina 25 skrutka 26, zaisťovací kolik 27 umiestneným aj v drážke 20 a koniec trnu 19 je tesne pri priečke 28 s tým, že upevňovaeia hlavica 17 je spojená skrutkami 29 prechádzajúcimi cez protiľahlú časť dverí 32 s matícami 31. ktore sú pevne spojene vonkajšou bezpečnostnou lištou 30.Na pohodlnejšiu manipuláciu pri odomykaní zámok l je umiestnený na bočnej prednej...

Zariadenie na meranie modulu pružnosti tenkých vlákien

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3587

Dátum: 05.08.2003

Autori: Lelák Jaroslav, Kalaš Andrej, Murín Justín, Kutiš Vladimír

MPK: G01N 3/00

Značky: modulu, zariadenie, meranie, pružnosti, tenkých, vlákien

Text:

...je upevnený v strede 7 voľne uloženej dvojitej kladky 8 s tým, že meraná vzorka 4 je umiestnená nad otvorom 9, ktorý je v strede homej plošiny 10 na stolici 1, pričom v strede na meranej vzorke 4 je voľne uložená otočná kladka 11, na ktorej je závažie 12 a na ramenách 13 stolice 1 sú nastavovacie skrutky 14 a na homej plošine 10 na stolici 1 je ukazovateľ 15 vodorovnej polohy.Zariadenie podľa obr. l pracuje tak, že meraná vzorka 4 je upcvnená...

Spojkový imobilizér

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3550

Dátum: 01.07.2003

Autor: Kalaš Andrej

MPK: B60R 25/06

Značky: imobilizér, spojkový

Text:

...sú v otvore 7 umiestnenými v závore 8 oproti ktorej je stolica 9 pevne spojená so základným telesom 1 v ktorej je otvor 10 pre zamykací kolik 4, drážka 11 pre zarážku 5, drážka 12, pre otočné rameno 3, pričom v závore 8 je pozdĺžny otvor 13, s vratnou pružinou 14, drážka 15 pre kolik 6 ktorý je pevne spojený so stolicou 9 a na konci závory 8 je poistná zarážka 17, pevne spojená skrutkou 18 k závore 8 s týmže na základnom telese 1 je otvor...

Balančné relé

Načítavanie...

Číslo patentu: 265308

Dátum: 13.10.1989

Autor: Kalaš Andrej

MPK: H01H 35/02

Značky: relé, balančné

Text:

...g a s osou 3 je pevne spojená so základnou konštrukcioubalančného relé, ktoré je pripevnené na sledcranú konštrukciu. Pôsobenĺm vonkajšej silyna sledovanú konštrukciu nastane Vychýlenie ramien 3, § z rovnovážnej polohy, čim sa poruši stredová osová súmernosť medzi stredom magnetického jazyčkového kontaktu 2 a s stredom magnetického poľa permanentného magnetu §. Nerovnomerné pôsobenie magnetického poľa na jazyčky magnetického jazyčkového...