Kálalová Eliška

Způsob izolace palladia

Načítavanie...

Číslo patentu: 266448

Dátum: 12.01.1990

Autori: Kálalová Eliška, Mastný Libor, Švec František

MPK: C22B 11/04

Značky: palladia, způsob, izolace

Text:

...kovů nebo jen pro eouborné oddělení platinových kovů ze směsis jinými prvky anebo pro zkoncentrování jejich roztoků.3 266 44 a Nevýhody výše uvedených postupů podstatné snižuje způsobizolace palladía ze směsi chlorokomplexů iridia a/nebo platíny a/nebo rhodía o pH menším než 2, podle vynálezu. Jeho podstata spočívá v tom, že se chlorokomplexy palladia e/nebo irídia e/nebo platiny a/nebo rhodia váži na makroporézní kopolymer...

Způsob separace rhodia, platiny a palladia z jejich směsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 263421

Dátum: 11.04.1989

Autori: Jandová Lenka, Mastný Libor, Švec František, Kálalová Eliška

MPK: C22B 11/04

Značky: směsi, platiny, jejich, separace, způsob, rhodia, palladia

Text:

...sloučenin palladia a rhodia. K dělení platiny a rhodia byl použit anex a platina vy myta vodou nebo zředěným vodným roztokem anomiaku, zatímcoRh(III) až kyselinou chlorovodíkovou o koncentraci 6 mol/1 při zvýšené teplotě (W.M.MacNevin, ms. McKay Anal. Chem. 29Pro dělení směsí obsahujících i kovy, které jsou předmětem zájmu tohoto vynálezu, byla použita směsná lože anexu a katexu nebo katexu a chelatační pryskyřice. Jednou ze součástí...

Způsob izolace kobaltu z odpadních roztoků

Načítavanie...

Číslo patentu: 255044

Dátum: 15.02.1988

Autori: Kálalová Eliška, Švec František, Mastný Libor, Skalský Jiří

MPK: C02F 1/62, C02F 1/28

Značky: roztoku, izolace, způsob, odpadních, kobaltu

Text:

...kapacity žíská kvantitativně zpět elucí minerální kyselinou, načež se sorpční lože po promytí vodou regeneruje promytím roztokem alkálie. Způsob zachycování kobaltu sorpcíspočívá v průchodu odpadního roztoku sloupcem níže popsaného sorbentu. Zpracovávaný roztok je upraven na pH 5 až B, s výhodou 6 až 7 a může obsahovat neomezený přebytek dalších iontů, zejména kovů alkalických a alkalických zemin. Je účelne, aby obsah kobaltu nepřekračoval...

Způsob odstraňování mědi z odpadních rozpouštědel

Načítavanie...

Číslo patentu: 253047

Dátum: 15.10.1987

Autori: Šrámek Jaromír, Mastný Libor, Švec František, Hlubuček Vratislav, Kálal Jaroslav, Kálalová Eliška

MPK: C02F 1/62

Značky: odstraňování, mědi, odpadních, rozpouštědel, způsob

Text:

...potíží může být jejich navázání na polymerní skelet. Ta však byla překonána syntézou nerozpustných polymerních látek na bázi glycidylmethakrylátu podle č. AO 175 112,které se kromě vysoce reaktivních epoxidových skupin vyznačují i makroporozitou, tedy v 1 ast~ ností, která je jednou z nezbytných podmínek úspěšného nasazení v nevoąném prostředí. Epoxi~ dová skupina může být snadno zreagována a získány sorbenty s nejrůznějšími...

Způsob izolace solí katalyticky aktivních kovů kobaltu, niklu, manganu a železa

Načítavanie...

Číslo patentu: 249560

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kovářová Zdeňka, -, Brožek Vlastimil, Kálalová Eliška

MPK: C01G 45/00, C01G 49/00, C01G 51/00...

Značky: železa, katalytický, izolace, niklu, solí, aktivních, manganu, kobaltu, způsob, kovů

Text:

...který tvoří náplň v koloně příslušné výšky, podle objemu koncentrátu a množství kovů v něm obsažených. V další fázi se kationty z ionexu uvolni použitím různých a různé koncentrovaných kyse 1 in,a to kyseliny sírové, popřípadě i kyseliny chlorovodíkové koncentrace 0,05 až 5 mo 1.1 l.Kyselina určité koncentrace se volí podle záměru zpracování průmyslových koncentrátů. Kyselina sírová o koncentraci 5 mol.l 1 vytěsní z ionexu všechny vázané...

Sorbent pro separace platinových kovů z jejich směsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 233893

Dátum: 01.04.1987

Autori: Kálal Jaroslav, Švec František, Kálalová Eliška

MPK: B01J 20/26, C01G 55/00

Značky: separace, platinových, jejich, sorbent, kovů, směsi

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je sorbent pro separace platinových kovů z jejich směsí, vyznačený tím, že obsahuje funkční skupiny obecného vzorce I kde R1 a R2 značí různý nebo stejný alkyl s jedním až čtyřmi atomy uhlíku, navázané na uhlovodíkový polymerní řetězec methakrylátového typu. Způsob použití sorbentu pro separace platinových kovů spočívá v tom, že se směsný roztok solí platinových kovů při pH nižším než 1 upraveném roztokem kyseliny...

Způsob separace platiny a rhenia z roztoků po zpracování použitých reformovacích katalyzátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 248521

Dátum: 12.02.1987

Autori: Kálalová Eliška, Bumbová Marcela, Mastný Libor

MPK: C22B 11/04

Značky: separace, zpracování, roztoku, katalyzátoru, platiny, použitých, rhenia, způsob, reformovacích

Text:

...přechází do roztoku jako rhenistanový ion a izolu-. je se z chloridových roztoku sorpcí na anexu. Eluce se provádí5 roztokem amoniaku. Z eluátu se po odpaření získá krystalickýPoužívané metody izolace vzécných kovů jsou nejen z hlediska energetického a ekonomického, ale i z pohledu ekologického nevýhodné. Přednosti nemá ani technologicky náročná kapalinová extrakce katalyticky aktivních vzácných kovů subetituovanými aminy v roztocích...

Způsob čištění paládia od mědi

Načítavanie...

Číslo patentu: 217636

Dátum: 15.09.1984

Autori: Kálal Jaroslav, Kálalová Eliška, Thomas Gustáv, Doležel Pavel, Švec František, Kovářová Zdeňka

Značky: mědi, čištění, způsob, paládia

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu čištění paládia od mědi do vysokého stupně, zejména s cílem získání kovu pro výrobu účinných katalyzátorů. Podstatou vynálezu je způsob čištění paládia od mědi, který spočívá v tom, že se směsný roztok obou kovů o pH menším než 1 ponechá protéci sloupcem pryskyřice schopné selektivně sorbovat pouze paládium, sloupec se promyje 1M-HCl a sorbované paládium se eluuje kyselinou chlorovodíkovou o koncentraci 2 až 5 mol/l....