Kálal Jaroslav

Endoprotéza mléčné žlázy

Načítavanie...

Číslo patentu: 270022

Dátum: 13.06.1990

Autori: Parfjonova Natalija, Adamjan Arnold, Gumargalijeva Klara, Pronin Vladimir, Akimov Andres, Vacík Jiří, Makarov Vladimir, Vodňanský Jiří, Voronkova Olga, Kálal Jaroslav, Lopour Petr, Sorokin Anatolij, Kuzin Michail

MPK: A61F 2/12

Značky: endoprotéza, žlázy, mléčné

Text:

...znázorneno umístění jamäk Q, 1. g a dutýoh váloovýoh pouzdar 3, A, 2 v řezu A-A.Těleso endoprotézy se skládá z houbovitáho hydrotilního polymeru, jehož celý povrch je tvoren vrstvou homogenního filmu, který plynule přechází do houbovité struktury e je s houbovitým polymerním materiálem spojen chemickou vazbou podle čs. autorského osvědćení č. 255 405.Na prípravu filmu byl použít rozpustný polymer vyrobený podle če. patentu 141 101(Hydron S),...

Polymerní léčivý přípravek s potrahovaným cytostatickým účinkem a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 265492

Dátum: 13.10.1989

Autori: Kálal Jaroslav, Malý Zdeněk, Šanc Petr, Kopeček Jindřich, Konoplickaja Xenija, Vacík Jiří, Pchakadze Georgij

MPK: A61K 31/74

Značky: způsob, polymerní, účinkem, přípravek, přípravy, potrahovaným, léčivý, cytostatickým

Text:

...metotrexát, rozpuštěný v minimálním množství destilované vody. Směs se pečlivě míchá 10 minut při 30 až 40 °C. Poté se k reakční směsi přidá 2,4,6-tris(dimethylaminomethyl)fenol (UP 606/2), směs se míchá 1 minutu a vylije na teflonovou podložku. Po ztuhnuti se polyurethan suší při 70 a tlaku 1 až 2 mm Hg do konstantni váhy.Údaje jsou shrnuty v tabulce 1Příklady Metotrexát Voda 2,4,6-tris(dimethyl- Předpolymer aminomethyl)feno 1)Příprava...

Rentgenkontrastní sférické hydrogelové částice na bázi polymerů a kopolymerů akrylátů a methakrylátů a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 255809

Dátum: 15.03.1988

Autori: Drobník Jaroslav, Gumargalijeva Klara, Kálal Jaroslav, Kuzin Michail Akademik, Švec František, Horák Daniel, Adamjan Arnold, Metalová Marie, Mojsejev Jurij

MPK: A61K 49/04, C08L 33/08, C08F 20/18...

Značky: methakrylátů, kopolymerů, akrylátu, způsob, hydrogelové, sférické, bázi, rentgenkontrastní, polymerů, přípravy, částice, jejich

Text:

...dimetylacetamid, dimetylformamid, tetrahydrofuran a dimetylsulfoxid, v němž je rozpuštěn derivátkyseliny aminotrijodbenzoové obecného vzorce I Coxkde R 1 a R 2 jsou vodík, acyl s 1 až 3 atomy uhlíku nebo alkyl s 1 až 10 ntcmy uhliku X je haloqen nebo -NH(CH 2)nNH 2, kde n 1-6, popřipadě spolu s látkou reagujici s halogenovodikem,vybranou například ze skupiny terciárních aminú, disperse se zahřeje na teplotu až 100 OC a ponechá reagovat...

Způsob odstraňování mědi z odpadních rozpouštědel

Načítavanie...

Číslo patentu: 253047

Dátum: 15.10.1987

Autori: Hlubuček Vratislav, Šrámek Jaromír, Kálal Jaroslav, Švec František, Mastný Libor, Kálalová Eliška

MPK: C02F 1/62

Značky: odstraňování, rozpouštědel, odpadních, způsob, mědi

Text:

...potíží může být jejich navázání na polymerní skelet. Ta však byla překonána syntézou nerozpustných polymerních látek na bázi glycidylmethakrylátu podle č. AO 175 112,které se kromě vysoce reaktivních epoxidových skupin vyznačují i makroporozitou, tedy v 1 ast~ ností, která je jednou z nezbytných podmínek úspěšného nasazení v nevoąném prostředí. Epoxi~ dová skupina může být snadno zreagována a získány sorbenty s nejrůznějšími...

Způsob výroby kopolymerů na bázi akrylátů a methakrylátů vhodných zejména pro farmaceutické aplikace

Načítavanie...

Číslo patentu: 250962

Dátum: 14.05.1987

Autori: Lukáč Juraj, Vacík Jiří, Obereigner Blahoslav, Kálal Jaroslav, Bouchal Karel, Koblas Karel, Sajvera Jiří, Borovička Miloš, Pavlovská Eliška, Chromík Jindřich, Líkařová Eva, Žůrková Eva

MPK: C08F 220/20, C08F 220/28, C08F 220/12...

Značky: farmaceutické, kopolymerů, aplikace, způsob, zejména, výroby, methakrylátů, bázi, akrylátu, vhodných

Text:

...polymerováno V přítomnosti 10 g etylbromidu analogicky příkladu 1.Směs 151,5 g metylmetakrylátu, 51,2 g 2-hydroxyetylmetakrylátu, 20,9 g 2-(metakry 1 oy 1 oxyetyltrimetylamoniumchloridu, Z g azo-bis-isobutyronitrilu byla polymerována analogicky přikladu 1 z roztoku vzniklého kopolymeru byl po přidání 10 m 1 20 alkoholického roztoku hydroxidu draselného vytvořen film, který po 10 minutách zahřátí na 100 °c omezeně botná130 g butylmetakrylátu,...

Sorbent pro separace platinových kovů z jejich směsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 233893

Dátum: 01.04.1987

Autori: Kálalová Eliška, Švec František, Kálal Jaroslav

MPK: B01J 20/26, C01G 55/00

Značky: jejich, kovů, platinových, sorbent, směsi, separace

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je sorbent pro separace platinových kovů z jejich směsí, vyznačený tím, že obsahuje funkční skupiny obecného vzorce I kde R1 a R2 značí různý nebo stejný alkyl s jedním až čtyřmi atomy uhlíku, navázané na uhlovodíkový polymerní řetězec methakrylátového typu. Způsob použití sorbentu pro separace platinových kovů spočívá v tom, že se směsný roztok solí platinových kovů při pH nižším než 1 upraveném roztokem kyseliny...

Způsob výroby biokompatibilní vrstvy na povrchu částic porézních syntetických sorbentů

Načítavanie...

Číslo patentu: 248505

Dátum: 12.02.1987

Autori: Kulíšek Jiří, Vavrouch Josef, Horák Jiří, Tloušťáková Marie, Kálal Jaroslav

MPK: B01J 20/26, B01J 20/32

Značky: syntetických, částic, biokompatibilní, vrstvy, povrchu, způsob, sorbentu, výroby, porézních

Text:

...ethylendimethakrylátem v alkoholus 1 až 2 atomy uhlíku nebo jeho směsi s vodou nebo vodnými roztoky solí nebo 2/ monomerním 2-hydroxyethylmethakrylátem, popřípadě V přítomnosti ethylendimethakrylátu, V kombinaci s ve vodě rozpust ným iniciátorem radiälové polymeraco.- 3 248 505 Jako sorbenty lze s výhodou použít styren-divinylbenzenové kopolymery (typu Amberlíte XAD-2, resp.XAD-4, Synachrom E 5 apod.),kopolymery esterů kyseliny akrylové či...

Kompozice pro přípravu heterogenních ionexových membrán

Načítavanie...

Číslo patentu: 247833

Dátum: 15.01.1987

Autori: Bleha Miroslav, Kůdela Vlastimil, Zubek Ladislav, Novák Luboš, Kálal Jaroslav, Štamberg Jiří, Vacík Jiří, Civín Vladimír

MPK: C08J 5/22, B01J 47/12

Značky: kompozice, heterogenních, ionexových, membrán, přípravu

Text:

...3 až 10 hmot. se zhomogenizuje na kalandru nebo v hnětači při tsplotě 75 až 160 QC a po zamíchání ionexové složky se zpracuje v membránovou kompozici s obsahom 60 až 70 hmot. iontoměničových částic.Tato kompozice se potom ve formě membránového listu z kalandru použije pro pŕípravu membrány, lisováním nebo ve formě zlomků, drti či granulátu se zpracuje na nanášecím stroji na nekonečný membránový pás.Výhody takto připraveného materiálu...

Způsob izolace rtuti z roztoků a vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235768

Dátum: 01.12.1986

Autori: Kálal Jaroslav, Novák Pavel, Hejtmánek Miloš, Maroušek Vladimír

MPK: B01D 15/00

Značky: izolace, roztoku, způsob, vzduchu, rtuti

Zhrnutie / Anotácia:

Kovová rtuť a její sloučeniny se podle vynálezu zachycují na polymerních gelech obsahujících thiiranové skupiny, přičemž se zachycená rtuť eluuje. Jako polymerní gely se použijí kopolymery 2,3-epithiopropylmethakrylátu nebo 2,3-epithiopropylakrylátu se síťujícím činidlem s výhodou divinylbenzenem, etha-lendimethakrylátem nebo ethylendiakrylátem či 2-hydroxypropylendimethakrylátem nebo 2-hydroxypropylendiakrylátem, případná gely připravené ze...

Způsob výroby heterogenních ionexových membrán

Načítavanie...

Číslo patentu: 235485

Dátum: 15.11.1986

Autori: Novák Luboš, Kálal Jaroslav, Bleha Miroslav, Štamberg Jiří, Vacík Jiří

MPK: B01J 47/12

Značky: výroby, membrán, ionexových, způsob, heterogenních

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká heterogenních ionexových membrán vhodných k použití v různých elektrochemických procesech jako semipermeabilní diafragmata mletím ionexové pryskyřice ve vodné suspenzi, vytříděním částic požadované velikosti o maximálním průměru 20 až 80 ?m, jejich promytím, vysušením, zapracováním do polymerního pojiva na kalandru a případně i lisováním na membránový list, při kterém se mletí ionexové pryskyřice provádí v přítomnosti 10-3 až...

Kompositní ionexová membrána a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 235484

Dátum: 15.11.1986

Autori: Štamberg Jiří, Kálal Jaroslav, Novák Luboš, Bleha Miroslav, Vacík Jiří

MPK: B01J 47/12

Značky: její, ionexová, výroby, způsob, membrána, kompositní

Zhrnutie / Anotácia:

Kompositní ionexová membrána sestávající a mikročástic ionexové fáze o velikosti 10 až 80 ?m dispergovaných v množství od 50 do 70 % hmot., vztaženo na součet hmotnostních množství ionexové fáze a pojiva, v hydrofobním termoplastickém polymerním pojivu. Membrána je oboustranně armována textilní síťkou z hydrofobního vláknotvorného polymeru, přičemž k oběma povrchům takto armované membrány přiléhají ochranné fólie z regenerované celulózy, které...

Způsob přípravy polymerů s visícími polydonorovými komplexonovými skupinami

Načítavanie...

Číslo patentu: 230335

Dátum: 15.10.1986

Autori: Žůrková Eva, Švec František, Labský Jiří, Kálal Jaroslav

MPK: C08F 8/10

Značky: skupinami, přípravy, visícími, způsob, polydonorovými, polymerů, komplexonovými

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy polymerů s visícími polydonorovými komplexonovými skupinami, vyznačený tím, že se sloučenina obecného vzorce I kde Y je kyslík či skupina N-CH2CO-O-Z, Z je vodík nebo skupina R-O-CO-, kde R je alkyl, s výhodou rozvětvený, obsahující 1 - 7 uhlíkových atomů a n = 0-4 v roztoku, přidá k polymeru s lineární či trojrozměrnou, zesítěnou strukturou obsahujícímu amino- či hydroskupiny, vybranému ze skupiny obsahující přírodní...

Hydrofilní latexové částice nesoucí karboxylové skupiny s chelatizující schopností

Načítavanie...

Číslo patentu: 229571

Dátum: 15.09.1986

Autori: Švec František, Labský Jiří, Bouchal Karel, Žůrková Eva, Kálal Jaroslav

MPK: C08F 8/10, C08F 20/32

Značky: hydrofilní, schopnosti, karboxylové, nesoucí, latexové, skupiny, částice, chelatizující

Zhrnutie / Anotácia:

Hydrofilní latexové částice nesoucí karboxylové skupiny s chelatizující schopností vyznačené tím, že obsahují na polymerní matrici sestávající ze zpolymerizovaných jednotek glycidylmethakrylátu, methakrylaldehydu či jejich kopolymerů ve tvaru pravidelných částic o rozměru 0,1 - 1,5 (m modifikovaných amoniakem, či polyaminy na vázané skupiny obecného vzorce I, kde X je skupina NH, ( je kyslík, či skupina N-CH2COOH a n=0-4 v množství 0,01 - 2,5...

Způsob dělení či preparace oligomerů a polymerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 229251

Dátum: 15.08.1986

Autori: Plichta Zdeněk, Kálal Jaroslav, Janča Josef, Hradil Jiří, Švec František

MPK: B01D 15/08, C08F 6/04

Značky: dělení, způsob, oligomerů, polymerů, preparace

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob dělení či preparace o1igomerů a polymerů o molekulární hmotnosti 30 - 2.106 podle jejich molekulových hmotností v prostředí vody nebo organických rozpouštědel gelovou chromatografií v průtočném kolonovém uspořádání spočívající v tom, že se jako náplně kolony použije makroporézních kopolymerů 2,3-epoxypropylmethakrylátu s ethylendimethakrylátem a/nebo hydrolyzovaných 2,3-epoxypropylmethakrylátových kopolymerů a/nebo aminalysovaných...

Hemoperfúzní kolona

Načítavanie...

Číslo patentu: 233015

Dátum: 15.08.1986

Autori: Tlusťáková Marie, Kálal Jaroslav, Vavrouch Josef, Kulíšek Jiří, Horák Jiří

MPK: A61M 1/03

Značky: hemoperfúzní, kolona

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká hemoperfúzní kolony. Hemoperfúzní kolona zhotovená z biokompatibilního materiálu, vnitřně hladká, jejíž plášť sestává ze dvou identických polovin spojených svarem. Kolona je naplněna sorbentem umístěným mezi přepážkami z porézního materiálu a opatřena připojovacími koncovkami, jejíž podstata spočívá v tom, že obě poloviny pláště jsou tvořeny třemi vzájemně na sebe navazujícími komolekuželovými částmi, jejichž vnitřní povrch je s...

N-(2,2-Dialkoxyethyl)-N-methylakrylamid a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 233672

Dátum: 01.07.1986

Autori: Kálal Jaroslav, Zábranský Jiří

MPK: C07C 103/133

Značky: způsob, výroby, n-(2,2-dialkoxyethyl)-n-methylakrylamid

Zhrnutie / Anotácia:

N-(22-Dialkoxyethyl)-N-methylakrylamid obecného vzorce I kde R je methyl nebo ethyl, se připravuje tak, že se na dva ekvivalenty (2,2-dialkoxyethyl)-methylaminu působí jedním ekvivalentem akryloylchloridu v přítomnosti bezvodého rozpouštědla, s výhodou etheru. Sloučenina podle vynálezu je výchozí látkou pro výrobu hydrofilních polymerů obsahujících sekundární amidoskupinu a aldehydickou skupinu, kterých lze použít jako nosičů biologicky...

Polymerní materiály se sekundárními amidovými a acetalovými skupinami a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 233671

Dátum: 01.07.1986

Autori: Kálal Jaroslav, Zábranský Jiří

MPK: C08F 20/36

Značky: skupinami, acetalovými, výroby, způsob, amidovými, polymerní, sekundárními, jejich, materiály

Zhrnutie / Anotácia:

Polymerní materiály se sekundárními amidovými a acetalovými skupinami tvořené jednotkami N-(2,2-dialkoxyethyl(-N methylakrylamidu obecného vzorce I kde R je methyl nebo ethyl, nebo směsí jednotek obecného vzorce I s 1 až 99 % hmot. zpolymerizovaných komonomerů vybraných ze skupiny zahrnující alkylenbisakrylamidy a alkylenbismethakrylamidy. Tyto polymenní materiály se připravují radikálovou (ko)polymerací příslušných monomerů. Polymerních...

Diagnostický prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 231217

Dátum: 15.06.1986

Autori: Žůrková Eva, Batz Hans-georg, Tanswell Paul, Bouchal Karel, Kálal Jaroslav, Švec František, Baier Manfred

MPK: G01N 33/54

Značky: diagnostický, prostředek

Zhrnutie / Anotácia:

Diagnostický prostředek obsahuje hydrofilní latexové částice o průměru 0,15 až 1,7 (m sestávající ze zpolymerizovaných jednotek obecného vzorce I směsi zpolymerizovaných jednotek obecného vzorce I s 1 až 99 % hmot. zpolymerizovaných monomerů vybraných ze skupiny zahrnující styren, divinylbenzen, alkyl- či hydroxyalkylakryláty nebo metakryláty, akryl- či metakrylamidy, N-vinylpyrrolidon, vinylacetát, butadien a isopren, na nichž je přímo nebo...

Způsob přípravy hydrogelů s rentgenokontrastními vlastnostmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 231700

Dátum: 01.05.1986

Autori: Vacík Jiří, Lopour Petr, Šulc Jiří, Gumargalieva Klara Zennonovna, Trostenjuk Nadežda Vladimirovna, Mojsejev Jurij Vasiljevič, Kálal Jaroslav

MPK: A61K 49/04

Značky: rentgenokontrastními, přípravy, způsob, hydrogelů, vlastnostmi

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy hydrogelů s rentgenokontrastními vlastnostmi pro použití v lékařství jako implantáty. Předmětem vynálezu je způsob přípravy hydrogelů s rentgenokontrastními vlastnostmi s obsahem vody při rovnovážném zbobtnání od 10 do 90 % vyznačený tím, že rentgenokontrastní látka obsažená v hydrogelu je sraženina AgI, AGI3 nebo AgIn kde n 3, připravená reakcí dvou ve vodě rozpuštěných látek přímo ve hmotě hydrogelu tak, že...

Způsob přípravy rentgenokontrastních hydrogelů

Načítavanie...

Číslo patentu: 231699

Dátum: 01.05.1986

Autori: Vacík Jiří, Skuba Nikolaj Davydovič, Kálal Jaroslav, Voronkova Olga Semjonovna, Lopour Petr, Šulc Jiří, Daurová Tamara Temirchanovna

MPK: A61K 49/04

Značky: hydrogelů, způsob, rentgenokontrastních, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy rentgenokontrastních hydrogelů pro použití v lékařství jako implantáty. Předmětem vynálezu je způsob přípravy rentgenokontrastních hydrogelů s obsahem vody při rovnovážném zbobtnáni za normální teploty od 10 do 90 % vyznačený tím, že v polymerační směsi se rozpouští 0,2 - 30 % rentgenokontrastní látky, která je ve vodě nerozpustná nebo rozpustná do max. 0,02 % hmot. a která se po zbobtnání hydrogelu vodou...

Polymerní materiály s esterovými a acetalovými skupinami a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 227494

Dátum: 15.04.1986

Autori: Plichta Zdeněk, Kálal Jaroslav, Zábranský Jiří, Houska Milan

Značky: způsob, polymerní, esterovými, jejich, materiály, výroby, skupinami, acetalovými

Zhrnutie / Anotácia:

Polymerní materiály s esterovými a acetalovými skupinami o molekulové hmotnosti 1x103 - 2x106 obsahující v polymerním řetězci opakující se jednotky omega, omega-dialkoxy- alkylmetekrylátu obecného vzorce I kde R je skupina -CH2- nebo -CH2-CH2- a R1 je metyl nebo etyl, případně v kombinaci s opakujícími se jednotkami odvozenými od 2-hydroxyetylmetakrylátu a/nebo etylendimetekrylátu.

Způsob přípravy reaktivních hydrofilních latexových částic s fluorescenční značkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 228215

Dátum: 15.03.1986

Autori: Švec František, Žůrková Eva, Labský Jiří, Bouchal Karel, Kálal Jaroslav

Značky: přípravy, latexových, částic, hydrofilních, fluorescenční, reaktivních, značkou, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy reaktivních hydrofilních latexových částic s fluorescenční značkou vyznačený tím, že se polymerizuje monomer obsahující v molekule polymerizovatelnou dvojnou vazbu a současně i epoxidovou skupinu vybraný ze skupiny zahrnujíce 3,4-epoxy-1-buten, glycidylvinyleter, glycidylvinylftalát, glycidylmetakrylát, glycidylakrylát samotný či v přítomnosti dalšího mono- či divinylického monomeru v množství menším než 99 % hm. vybraného ze...

Ochranný povlak pro selektivní bezproudové pokovení

Načítavanie...

Číslo patentu: 221431

Dátum: 15.02.1986

Autori: Máčel Bohumil, Vilím Jindřich, Kálal Jaroslav, Schaurer Jan

Značky: ochranný, povlak, pokovení, selektivní, bezproudové

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je ochranný povlak pro selektivní bezproudové pokovení vyznačený tím, že je tvořen kopolymerem sestávajícím z 15 až 75 % hmot. styrenových jednotek a 25 až 85 % hmot. 2-hydroxyethylmethakrylátových jednotek, aktivovaným roztokem kysličníku chromového. Ochranný povlak podle vynálezu se nanáší z roztoku na podložku. Po zaschnutí se tento povlak zaktivuje ponořením na 1-30 minut do koncentrovaného vodného roztoku kysličníku...

Hydrofilní latexové částice, způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 225010

Dátum: 15.02.1986

Autori: Žůrková Eva, Batz Hans-georg, Tanswell Paul, Bouchal Karel, Baier Manfred, Švec František, Kálal Jaroslav

Značky: jejich, částice, hydrofilní, latexové, způsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu jsou hydrofilní latexové částice, které sestávají z homopolymeru monomeru obecného vzorce I kde R1 je vodík nebo methyl a x je -0- nebo -CO-0 či kopolymeru monomeru obecného vzorce I s 1 až 99 % hmot. radikálově polymerizovatelného monomeru vybraného ze skupiny zahrnující styren, divinylbenzen, alkylen-diakryláty či dimethakryláty, hydroxalkylendiakryláty či dimethakryláty, hydro-xyakylendiakryláty či dimethakryláty,...

Způsob stanovení obsahu aldehydových skupin v polymerních materiálech

Načítavanie...

Číslo patentu: 225739

Dátum: 15.10.1985

Autori: Zábranský Jiří, Kálal Jaroslav

Značky: skupin, materiálech, způsob, stanovení, obsahu, polymerních, aldehydových

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob stanovení obsahu aldehydových skupin v polymerních materiálech, vyznačený tím, že se na rozpuštěný nebo nerozpuštěný polymerní materiál působí přebytkem 1,2-ethandithiolu za varu a oddestilovávání rozpouštědla tvořícího s vodou ezeotropickou směs za přítomnosti kyselých katalyzátorů, načež se modifikovaný polymer izoluje a standardním způsobem se stanoví obsah síry, z něhož se vypočte obsah aldehydových skupin.

w,w-dialkoxyalkylmethakrylát a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 225738

Dátum: 15.10.1985

Autori: Kálal Jaroslav, Houska Milan, Zábranský Jiří

Značky: w,w-dialkoxyalkylmethakrylát, výroby, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

?,?-Dialkoxyalkylmethakrylát obecného vzorce I kde R je skupina -CH2- nebo -CH2CH2- a R1 je methyl nebo ethyl.

Způsob výroby polymerního materiálu s esterovými aldehydovými skupinami

Načítavanie...

Číslo patentu: 225737

Dátum: 15.10.1985

Autori: Plichta Zdeněk, Kálal Jaroslav, Zábranský Jiří, Houska Milan

Značky: polymérního, výroby, skupinami, způsob, aldehydovými, materiálů, esterovými

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby polymerního materiálu s esterovými a aldehydovými skupinami, vyznačený tím, že se polymeruje 2-formylethylmethakrylát vzorce I za podmínek radikálové roztokové polymerace za přítomnosti přenašečů řetězce, nebo se látka vzorce I kopolymeruje s alespoň jedním radikálově polymerizovatelným komonomerem za podmínek suspenzní radikálové polymerace.

Trifluorakrylátové kopolymery

Načítavanie...

Číslo patentu: 222061

Dátum: 15.07.1985

Autori: Dědek Václav, Paleta Oldřich, Kálal Jaroslav, Chvátal Zdeněk, Bouchal Karel, Švec František, Hemer Ivan, Žůrková Eva, Vacík Jiří

Značky: trifluorakrylátové, kopolymery

Zhrnutie / Anotácia:

Trifluorakrylátové kopolymery sestávající ze stejného molárního množství zpolymerizovaného methyltrifluorakrylátu a zpolymerizovaného monomeru obecného vzorce I CH2 = CH - R (I), kde R je alkyl nebo alkoxyl s jedním až pěti uhlíky připravitelné radikálovou polymerizací methyltrifluorakrylátu s monomerem obecného vzorce I v němž R má výše udaný význam v rozpouštědle vybraném ze skupiny zahrnující benzen, toluen, xylen, chloroform,...

2-Formylethylmethakrylát a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 225375

Dátum: 30.06.1985

Autori: Kálal Jaroslav, Houska Milan, Zábranský Jiří

Značky: 2-formylethylmethakrylát, způsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

2-Formylethylmethakrylát.

Hydrofilní latexové částice obsahující aminoskupiny a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 225369

Dátum: 30.06.1985

Autori: Švec František, Žůrková Eva, Batz Hans-georg, Kálal Jaroslav, Bouchal Karel, Baier Manfred, Tanswell Paul

Značky: obsahující, aminoskupiny, latexové, hydrofilní, způsob, přípravy, jejich, částice

Zhrnutie / Anotácia:

Hydrofilní latexové částice obsahující aminoskupiny, vyznačené tím, že sestávají ze zpolymerizovaných jednotek obecného vzorce I kde R1 je vodík nebo methyl, X je -O- nebo -CO-O- a R2 a R3 jsou vodík, alkyl C1 až C4, hydroxyalkyl C1 až C3, aminoalkyl nebo ze zpolymerizované směsi jednotek obecného vzorce I a jednotek vzniklých polymerizací monomerů vybraných ze skupiny obsahující glycidenakrylát, glycidy1methakrylát, styren, divinylbenzen,...

Hydrofilní latexové částice obsahující aldehydové skupiny a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 225368

Dátum: 30.06.1985

Autori: Žůrková Eva, Švec František, Bouchal Karel, Batz Hans-georg, Tanswell Paul, Kálal Jaroslav, Baier Manfred

Značky: latexové, skupiny, přípravy, obsahující, jejich, částice, aldehydové, způsob, hydrofilní

Zhrnutie / Anotácia:

Hydrofilní latexové částice obsahující aldehydové skupiny, vyznačené tím, že se stávají z polymeru tvořeného zpolymerizovanými jednotkami obecného vzorce 1 kde Rl je vodík nebo methyl a X je -O- nebo -CO-0- nebo ze směsi zpolymerizovaných jednotek obecného vzorce I s 1 až 99 % hm. zpolymerizovanych monomerů vybraných ze skupiny zahrnující glycidylakrylát či methakrylát, styren, divinylbenzen, hydroalkylakrylát a alkyl akryláty a methakryláty,...

Hydrofilní latexové částice obsahující visící 2,3-dihydroxypropylové skupiny a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 225367

Dátum: 30.06.1985

Autori: Batz Hans-georg, Pöcking-possenhofen (d), Tanswell Paul, Žůrková Eva, Švec František, Kálal Jaroslav, Bouchal Karel, Baier Manfred

Značky: skupiny, jejich, hydrofilní, přípravy, způsob, obsahující, částice, visící, latexové, 2,3-dihydroxypropylové

Zhrnutie / Anotácia:

Hydrofilní latexové částice obsahující visící 2,3- dihydroxypropylové skupiny, vyznačené tím, že sestávají ze zpolymerizovaných jednotek obecného vzorce I kde R1 je methyl nebo vodík a X je O nebo -CO-O- nebo ze zpolymerizované směsi jednotek obecného vzorce I a jed notek vzniklých polymerizací monomerů vybraných ze skupiny zahrnující glycidylakrylát a methakrylát, styren, divinylbenzen, hydroxyalkylakryláty a methakryláty, alkylakryláty a...

Hydrofilní latexové částice obsahující thiolové skupiny a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 225366

Dátum: 30.06.1985

Autori: Kálal Jaroslav, Batz Hans-georg, Tanswell Paul, Bouchal Karel, Baier Manfred, Švec František, Žůrková Eva

Značky: částice, jejich, přípravy, obsahující, thiolové, skupiny, způsob, latexové, hydrofilní

Zhrnutie / Anotácia:

Hydrofilní latexové částice obsahující thiolové skupiny, vyznačující se tím, že sestávají ze zpolymerizovaných jednotek obecného vzorce I kde R1 je vodík nebo methyl a X je O nebo -CO-O nebo ze zpolymerizované směsi jednotek obecného vzorce I a 1 až 99 % hmot. jednotek vzniklých polymerizací monomerů vybraných ze skupiny zahrnující glycidylakrylát či methakrylát, alkylakryláty nebo hydroxyalkylakryláty či methakryláty, akrylamidy či...

Způsob výroby slabě bazických anexů

Načítavanie...

Číslo patentu: 219001

Dátum: 15.06.1985

Autori: Maroušek Vladimír, Králíček Jaroslav, Kálal Jaroslav

Značky: výroby, anexu, způsob, slabě, bazických

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby slabě bazických anexů, jehož podstata spočívá v tom, že se na zesíťovaný kopolymer obsahující volné epithioskupiny působí aminy nebo diaminy nebo jejich roztoky. Používá se amin obecného vzorce R1NHR2, kde R1 je vodík, alifatický alkyl C1 až C8, cykloparafin C3 až C6 a R2 je alifatický alkyl C1 až C8, cykloparafin C3 až C6 nebo fenyl a diamin obecného vzorce, H2N-R-NH2, kde R je alifatický řetězec C2 až C12 nebo...

Adhezní hmota

Načítavanie...

Číslo patentu: 218831

Dátum: 15.04.1985

Autori: Varhaník Jiří, Kálal Jaroslav, Vilím Jindřich, Kula Leo, Mikula Jaroslav, Máčel Bohumil

Značky: hmota, adhezní

Zhrnutie / Anotácia:

Adhezní hmota s adhezními vlastnostmi iniciovatelnými ultrazvukovou nebo tepelnou energií, případně jejich kombinací vyznačená tím, že sestává ze dvou funkčních celků, z nichž jeden je založen na bázi epoxidových pryskyřic zejména dianového typu s výhodou o epoxidovém hmotnostním ekvivalentu 190 až 960 za použití síťovacího činidla, s výhodou dikyandiamidu a jeho derivátů, anhydridů polykarboxylových kyselin případně v kombinaci s jinými...

Kompozitní polymerní materiál pro biologická a lékařská použití a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 216992

Dátum: 15.02.1985

Autori: Štol Miroslav, Čefelín Pavel, Kálal Jaroslav, Adam Milan, Tolar Miroslav

Značky: biologická, materiál, kompozitní, použití, polymerní, lékařská, způsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká kompozitních polymerních materiálů pro biologická a lékařská použití a způsobu jejich výroby. Kompozitní polymerní materiály podle vynálezu sestávají z 1 až 99 hmot. % hydrofilního polymeru nebo kopolymeru na základě akrylátu nebo metakrylátu, 1 až 99 hmot. % fibrilárního kolagenu, 0 až 2,5 hmot. síťovadla, vztaženo na sušinu obou polymerních složek s případně biologicky aktivní a pomocné látky, jako změkčovadla, plniva a...

Zařízení pro úpravu vnitřního povrchu dutých předmětů z plastů pro tkáňové kultury

Načítavanie...

Číslo patentu: 216744

Dátum: 01.10.1984

Autori: Kálal Jaroslav, Šulc Jiří

Značky: vnitřního, tkáňové, povrchu, plastů, úpravu, předmětů, dutých, kultury, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Podstatou vynálezu je zařízení pro úpravu vnitřního povrchu dutých předmětů z plastů vytvořením tichého výboje v kontaktu s povrchem vyznačené tím, že se skládá z tělesa s pružným měkkým povrchem opatřeného páry příčných kanálů spojených se zdrojem vakua, dále z odklápěcích plošných elektros tvaru umožňujícího přitlačit upravované duté předměty k tělesu v místech ústí kanálů, a z pomocných zařízení. Pomocná zařízení slouží k vedení dutých...

Způsob čištění paládia od mědi

Načítavanie...

Číslo patentu: 217636

Dátum: 15.09.1984

Autori: Kálalová Eliška, Doležel Pavel, Thomas Gustáv, Kovářová Zdeňka, Švec František, Kálal Jaroslav

Značky: paládia, způsob, čištění, mědi

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu čištění paládia od mědi do vysokého stupně, zejména s cílem získání kovu pro výrobu účinných katalyzátorů. Podstatou vynálezu je způsob čištění paládia od mědi, který spočívá v tom, že se směsný roztok obou kovů o pH menším než 1 ponechá protéci sloupcem pryskyřice schopné selektivně sorbovat pouze paládium, sloupec se promyje 1M-HCl a sorbované paládium se eluuje kyselinou chlorovodíkovou o koncentraci 2 až 5 mol/l....