Kaláb Zdeněk

Zapojení programovatelného řídicího systému

Načítavanie...

Číslo patentu: 259815

Dátum: 15.11.1988

Autor: Kaláb Zdeněk

MPK: G05B 19/02, G05B 19/00

Značky: zapojení, systému, řídicího, programovatelného

Text:

...- zablokovaném. Tyto stavy jsou závislé na stavu ovládacíchsignálů na vstupech RM, RW, RW prvníhočítače 2. Pokud jsou, na vstupech Roy, a RW aktivní signály, jsou výstupy A, B, C, D prvního čítače 2 nastaveny do nulové polohy a čítaní je zablokováno. Pokud jsou na obou vstupech RM a RW aktivní signály, pak jsou výstupy A, B, C, D prvního čítače 2- nastaveny na nejvyšší hodnotu čítaní V binárním kódu 9 bez ohledu na ostatní signály a...

Podávací mechanismus

Načítavanie...

Číslo patentu: 238326

Dátum: 01.10.1987

Autori: Novák Jan, Kaláb Zdeněk

MPK: B21D 43/04

Značky: podávací, mechanismus

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru strojních zařízení a týká se podávacího mechanismu, kupříkladu pro podávání trubkového materiálu mezi čelistmi tvářecího stroje při výrobě rotorů jednovřetenových čerpadel. podstatou vynálezu je mechanismus, který sestává z kuličkového šroubu, uloženého pevně v podpěrách nosného rámu tvářecího stroje a opatřeného maticí, na které je uložena skříň podávacího mechanismu. Ve skříni je uložena kleština pro uchycení tvářené...

Trn pro poloautomatické svařovací ústrojí

Načítavanie...

Číslo patentu: 237088

Dátum: 01.10.1987

Autori: Švercl Josef, Kaláb Zdeněk, Novák Jan

MPK: B23K 37/04

Značky: ústrojí, poloautomatické, svařovací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru svařování a týká se trnu pro poloautomatické svařovací ústrojí, zejména pro svařování na tupo trubek svinutých z plechu a jeho podstata spočívá v tom, že je šikmou rovinou (3) rozdělen na pevnou část (21) a pochyblivou část (22), přičemž pevná část (21) je opatřena dorazovou plochou (6) a pohyblivá část (22) je opatřena okem (8), ke kterému je uchyceno ovládací ústrojí (10), přičemž obě části (21, 22) jsou spolu slícovány...

Hydraulické zapojení

Načítavanie...

Číslo patentu: 238297

Dátum: 01.06.1987

Autori: Novák Jan, Kaláb Zdeněk, Drapač Václav

MPK: B30B 15/16

Značky: zapojení, hydraulické

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru tvářecích strojů, a týká se hydraulického zapojení pro ovládání tříkomorového, dvoupístového, diferenčního hydraulického valce montážního lisovacího přípravku. Podstata vynálezu spočívá v tom, že všechny tři komory hydraulického valce přípravku jsou propojeny s hydraulickým agregátem přes společný třípolohový rozvaděč, přičemž na přívodní větvi za rozvaděčem je umístěn tenzometrický tlakový spínač na odváděcí větvi z...

Montážní přípravek

Načítavanie...

Číslo patentu: 232154

Dátum: 01.04.1987

Autori: Novák Jan, Kaláb Zdeněk

MPK: F04D 29/60

Značky: montážní, přípravek

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru hydraulických zařízení a týká se montážního přípravku pro montáž podsestav oběhových čerpadel. Podstatou vynálezu je nosný rám, na kterém je uložena v tandemovém uspořádání dvojice hydraulických válců, kde prodloužená pístnice prvního hydraulického válce prochází s vůlí dutou pístnicí druhého hydraulického válce, která je na svém volném konci opatřena středicím přípravkem mezistěny, přičemž nosný rám je v podélné ose...

Automatické dělící zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 235897

Dátum: 01.03.1987

Autori: Kaláb Zdeněk, Novák Jan

MPK: B23Q 17/02

Značky: zařízení, automatické, dělicí

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení spadá do oboru obráběcích strojů a týká se automatického dělícího zařízení, zejména pro dělení na roztečném průměru. Jeho podstata spočívá ve spojení přesného dělícího kotouče (21) se snímacím čidlem (24), které zjišťuje polohu otáčejícího se dělícího kotouče (21) a jehož prostřednictvím je vlastně otáčení řízeno. Případné nepřesnosti navrhovaného řešení jsou eliminovány pružným spojením kotouče (16) se šnekovým kolem (12), které je...

Zapojení k elektrickému ovládání

Načítavanie...

Číslo patentu: 232947

Dátum: 15.08.1986

Autor: Kaláb Zdeněk

MPK: G05B 19/02

Značky: elektrickému, zapojení, ovládání

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru ovládání pracovního stroje a týká se zapojení k elektronickému ovládání těchto pracovních strojů. Podstatou vynálezu je zapojení sestávající z hlavní paměti, které je předřazen čítač, kde výstup z hlavní paměti se dělí do dvou hlavních větví, kde v první hlavní větvi je zařazena první vyrovnávací paměť, ze kterou následuje první převodník a logická část s výstupem na ovládací spínače pracovního stroje, zatímco v druhé...

Způsob tavného svařování elektrickým obloukem a zapojení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235668

Dátum: 01.06.1986

Autori: Novák Jan, Kaláb Zdeněk

MPK: B23K 9/09

Značky: tavného, zapojení, způsob, provádění, způsobu, obloukem, elektrickým, svařování

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru sváření a týká se způsobu a zapojení k tavnému svařování elektrickým obloukem tenkostěnných a obtížně svařitelných součástí. Jeho podstatou je, že svařovací proces probíhá ve dvou periodicky se opakujících časových intervalech kde v prvním časovém intervalu, pohybujícím se v rozmezí 0,01 až 1 sekunda, probíhá svařovací proces rychlostí v rozmezí 100 až 1.000 mm/min., zatímco v následujícím časovém intervalu, jehož...

Zařízení pro radiální tváření, kupříkladu těles vřetenovitého tvaru

Načítavanie...

Číslo patentu: 216488

Dátum: 01.07.1984

Autori: Švercl Josef, Kaláb Zdeněk, Novák Jan

Značky: vřetenovitého, těles, radiální, kupříkladu, zařízení, tvaru, tváření

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro radiální tváření, kupříkladu těles vřetenovitého tvaru, sestávající z rámu, ve kterém jsou uloženy nejméně dva vodicí segmenty, které tvoří vedení pro smykadla opatřená vyměnitelnými tvarovacími čelistmi a uložena na táhlech zavěšených na volně otočném věnci, opatřeném okem pro uložení ojnice spojené prostřednictvím excentrického pouzdra a excentrického čepu s pohonným hřídelem, vyznačující se tím, že rám (1) sestávající ze dvou...

Polohovací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 216481

Dátum: 01.07.1984

Autori: Vysloužil Stanislav, Kaláb Zdeněk, Švercl Josef, Novák Jan

Značky: polohovací, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru svářecích automatů a týká se polohovacího zařízení, zejména pro automatické svařování kruhových svarů na šroubové ploše, kupříkladu svarového spoje šroubovice a spojkové hlavy vřetena jednovřetenového čerpadla. Podstatou vynálezu je zařízení tvořené polohovacím zařízením šroubovice a spínacím zařízením spojkové hlavy a jemu funkčně přiřazeného elektronického obvodu, sestávajícího z ovládacích obvodů spojených na vstupu se...

Zařízení pro radiální tváření, kupříkladu těles vřetenovitého tvaru

Načítavanie...

Číslo patentu: 216107

Dátum: 15.06.1984

Autori: Kaláb Zdeněk, Novák Jan, Švercl Josef

Značky: vřetenovitého, zařízení, těles, kupříkladu, tvaru, radiální, tváření

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru tvářecích strojů, zejména lisovacích a kovacích strojů, a týká se zařízení pro radiální tváření, kupříkladu těles vřetenovitého tvaru, jako jsou rotory a statory jednovřetenových čerpadel. Podstatou vynálezu je stroj sestávající z rámu tvořeného vodicími segmenty a bočnicemi, mezi kterými se po obvodové ploše vodicích segmentů natáčí nosný věnec, ovládaný od pohonu excentrem přes ojnici tak, že vykonává kývavý pohyb. Na...

Zařízení k výrobě těles vřetenovitého tvaru z trubkového polotovaru metodou tváření za studena

Načítavanie...

Číslo patentu: 216106

Dátum: 15.06.1984

Autori: Novák Jan, Švercl Josef, Kaláb Zdeněk

Značky: tvaru, metodou, trubkového, tváření, studena, výrobe, zařízení, vřetenovitého, těles, polotovarů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru jednovřetenových čerpadel a týká se zařízeni k výrobě rotorů a statorů těchto čerpadel metodou tváření za studena z trubkového polotovaru. Podstatou vynálezu je konstrukční uspořádání tvarovacích čelisti na smykadlech s přímým pohonem a s možností jemného seřízení a středění tvarovacích čelistí. Zařízení umožňuje dále snadnou vyměnitelnost čelistí v širokém rozsahu velikostí. Pracovní zdvih je zajišťován excentrem a je...