Kadlec Jiří

Seřizovací mezivložka výměnných vyvrtávacích tyčí plánovacích hlav

Načítavanie...

Číslo patentu: 270032

Dátum: 13.06.1990

Autori: Stupka František, Kadlec Jiří

MPK: B23B 29/034, B23B 29/02

Značky: mezivložka, výmenných, tyčí, vyvrtávacích, seřizovací, plánovacích

Text:

...proti povolení. vSeřizovací mezivložke 1 výmčnnyoh vyvrtávscích tyčí g plánovacích hlsv 3 je montážním celkem, ktery se po uetsvcní vlastního tčlesa A,provcdeného pomocí horních T äroubů § vsazenych do drážek § kluzáku ll pevná zapolohuje. Přitaženímmäätic gg nasazených společně e podložkami Q no horních i dolních T čroubech Q a 1 dojde k silovámu spojení těleaa 3 s kluzákem 11 plánovací hlavy 3, která se zajistí kolíkem 2, což je pstrná z...

Poloautomatický tvarovací stroj na ohýbání profilového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266841

Dátum: 12.01.1990

Autori: Kadlec Jiří, Vraný Miloš, Stupka František, Hebelka Josef

MPK: B21D 7/04

Značky: tvarovací, profilového, ohýbání, materiálů, stroj, poloautomatický

Text:

...osazeným rotující kladkou lg, která společně s opěrným ramenem É (viz obr. 4) vytváří vnější radius, na ohýbaném tyčovém materiálu ll. K udržení nezvlněného povrchu bočních částí profilu ohýbaného materiálu slouží kalibrické rotační štěrbiny, vytvořené na bocích kopírovacího disku gg. Silové sevření deskové skladby celé tvarovací hlavy 5 provádí přitahovací válec gl s krátkým zdvihem pístní tyče gg, osazenéve spodní části perem 31 vsazeným...

Způsob ke chlazení vytlačovaných ohebných profilů z plastů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265691

Dátum: 14.11.1989

Autori: Laga František, Kadlec Jiří

MPK: B29C 47/78

Značky: plastů, profilů, vytlačovaných, způsob, ohebných, chlazení

Text:

...čepech a stavěcích šroubech šikmo.Vyšší účinky vynálezu spočívají v tom, že vstupem profilu do chladící lázně, průchodem otvorem v přepážce pod hladinou a výstupem profilu z chladící lázně přes hladinu se odstraňuje obtížné utěsňování chladící lázně čímž se zproduktivňuje výroba profilů. Šikmý pohyb profilu směrem nahoru způsobuje, zejména u členitych profilů, že vode ulpívající na profilu není unášena dál,ale stéká po něm do chladící...

Poloautomatický tvarovací stroj na ohýbání trubek a tyčí

Načítavanie...

Číslo patentu: 264688

Dátum: 14.08.1989

Autori: Vraný Miloš, Pešek Zdeněk, Kadlec Jiří, Šetek Čeněk

MPK: B21D 7/16

Značky: tyčí, trubek, stroj, ohýbání, poloautomatický, tvarovací

Text:

...zásobníku 14,umístěného v přední části skříně 1.K ovládání tvarovacího stroje slouží dvojiceobsluhujícím pracovníkem. Stejně dobře je přístupné i stop tlačítko 13. Elektroovládání je Soustřetlěno ve schránce elektropřístrojů 10,která v horní části přechází v kontrolní a signální skříñku ll. Schránka elektropřístrojů lt) je vol rýta rzamykatelným prachotěsríým víkení,ohdotníýrtí jako jc víko rozvaděčů 9. které zakrývti uvnitř skříně l...

Kontrolní přípravek pro zjišťování prodyšnosti odvzdušňovacích šroubů forem

Načítavanie...

Číslo patentu: 263134

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kadlec Jiří, Jandera Jiří

MPK: B22D 2/00, B22D 13/10

Značky: odvzdušňovacích, zjišťování, kontrolní, šroubu, přípravek, forem, prodyšnosti

Text:

...šroubu, takže se průchodnost plynů postupně snižuje. Než dojde k úplnému ucpání odvzdušňovacích šroubů, musí být tyto včas vyměněny. Jinak dojde k vadám odlitku, způsobeným nedostatočným odvodem plynů, které si pak razí cestu přes tuhnoucí odlítek do jeho vnítŕního prostoru. Je proto nutná pravidelná kontrola prodyšnosti odvzdušňovacích šroubů.Dosud se kontrola prodyšnosti odvzdušňovacích šroubů provádí na odvzdušňovacích šroubech,...

Odvzdušňovací šroub pro odvod plynů z forem

Načítavanie...

Číslo patentu: 262291

Dátum: 14.03.1989

Autori: Jandera Jiří, Kadlec Jiří

MPK: B22D 13/10, B22C 9/00

Značky: šroub, plynů, odvzdušňovací, odvod, forem

Text:

...prodyšnost odvzdušñovacího šroubu až na nulu, což pak vede ke vzniku vad na odlitcích. odvzduäňovací šrouby je pak nutno nahradit novými, což je velmi pracné a vede ke zvýšení provozních nákladů a nároku na údržbu a kontrolu. Zdlouhavé a pracné je rovněž plnění odzvdušñovacích šroubů pískem.Tyto nevýhody jsou odstraněny odvzdušňovacím šroubem, který má osový otvor procházející tělesem hlavy a dříku šroubu, podle vynálezu, jehož podstata...

Přípravek k zavádění rotačních nástrojů obráběcích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255828

Dátum: 15.03.1988

Autor: Kadlec Jiří

MPK: B23B 41/02

Značky: rotačních, nástrojů, strojů, obráběcích, zavádění, přípravek

Text:

...upnutým V upínacím přípravku lg tohoto stroje je orientován tak, že osa opracovávaného propojovacího kanálu leží v rovině rovnoběžné s deskou otočného stolu gl, na němž je upínací přípravek lg zakotven a s nímž se po přítržích pohybuje od stanice ke stanici. Vrtání hlubokého otvoru se provádí speciálním vrtákem gg zakotveným V rychlovýměnné vložce 22 vrtacího vřetena gg..3 N . 255828 Vrtací vřeteník gg s náhonovou skříní gg je...

Forma pro odstředivé odlévání válcových těles

Načítavanie...

Číslo patentu: 253877

Dátum: 17.12.1987

Autori: Kadlec Jiří, Klein Jiří

MPK: B22D 13/10

Značky: odlévání, forma, odstředivé, těles, válcových

Text:

...komolého kužele,jehož větší základna je, při uložení formy na stroji pro odstředivé lití, výše, než menší základna tohoto komolého kužele.Uspořádáním formy podle vynálezu se docílí pronikavého snížení nebo i plné odstranění výskytu podélných trhlin odstředivě litých rotačních těles, nebot smrštující se odlitek, působením vlastní tíhy, klesá do kuželovité kokily, takže stále znovu získává s kokilou kontakt a tím jak pevnostní oporu, tak také...

Kombinovaná nástrojová tyč pro vyvrtávání a čelní soustružení

Načítavanie...

Číslo patentu: 238967

Dátum: 01.07.1987

Autori: Stupka František, Kadlec Jiří, Gillern Augustin

MPK: B23B 29/02

Značky: soustružení, čelní, nástrojová, vyvrtávání, kombinovaná

Zhrnutie / Anotácia:

Kombinovaná nástrojová tyč je určena k vyvrtávání a čelnímu soustružení mnohostenných obrobků, například odlitků motorových skříní. Podstata kombinované nástrojové tyče spočívá v tom, že dutinou vytvořenou uprostřed válcovitého tvaru tělesa nástrojové tyče prochází čtvercový ovládací hřeben se šikmým ozubením, kde jednotlivá ozubení jsou v radiálních rovinách ovládacího hřebenu vzájemně úhlově pootočena a zabírají s vloženými hřebeny, určenými...

Žarovzdorná bezvodá plastická ucpávková hmota

Načítavanie...

Číslo patentu: 237732

Dátum: 15.04.1987

Autori: Konečný Pavel, Harmaniak Ján, Šrámek Oldřich, Kadlec Jiří, Kočvara Rudolf, Sedliak Josef, Mišůl Michal

MPK: C04B 35/54

Značky: žárovzdorná, bezvodá, ucpávková, hmota, plastická

Zhrnutie / Anotácia:

Žárovzdorná bezvodá plastická ucpávková hmota je určena pro uzavírání odpichových otvorů metalurgických a elektrických pecí. Sestává z 10 až 60 hmotnostních procent šamotů maximální zrnitosti do 5 mm, z 5 až 40 hmotnostních procent flotačního šesterečného uhlíku nebo žárovzdorného jílu se ztrátou žíháním 12 až 18 procent s maximální zrnitostí do 0,5 mm, z 5 až 25 hmotnostních procent kokilového laku a z 10 až 40 hmotnostních procent...

Zapojení oscilátoru s dvojbranovým rezonátorem s povrchovou akustickou vlnou

Načítavanie...

Číslo patentu: 232589

Dátum: 01.01.1987

Autori: Kadlec Jiří, Schwarzkopf Milan

MPK: H03B 5/04

Značky: dvojbranovým, zapojení, akustickou, oscilátoru, vlnou, povrchovou, rezonátorem

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení oscilátoru s dvojbranovým rezonátorem s povrchovou akustickou vlnou, zařazeného ve zpětnovazební smyčce s tranzistorovým zesilovacím obvodem a s členem pro omezení amplitudy řeší problém zdroje stabilního kmitočtu v pásmu 100 - 1000 MHz. Podstata vynálezu spočívá v tom, že mezi výstup dvojbranového rezonátoru a vstup zesilovacího obvodu je zapojen druhý transformační obvod a mezi výstup zesilovacího obvodu a vstup dvojbranového...

Vícevřetenový vyvrtávací a čelně soustružící vřeteník obráběcích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 233842

Dátum: 01.07.1986

Autori: Kadlec Jiří, Šulc František

MPK: B23B 19/00

Značky: čelně, vyvrtávací, obráběcích, vícevřetenový, soustružící, strojů, vřeteník

Zhrnutie / Anotácia:

Vřeteník je určen zejména k jednoúčelovým strojům a automatickým linkám. Na vřetenu je suvně uloženo náhonové ozubené kolo, které je trubkovou objímkou pevně spojeno s ručním kolečkem, do trubkové objímky jsou pevně vsazeny jeden nebo více čípků, zapadajících do šroubovicových drážek, vytvořených na prodlouženém konci vřetene, a do skříně je pevně vsazen čep, jemuž odpovídá vybrání v ozubeném kole, posuvové tyče čelně soustružících hlav jsou...

Vytahovací tyč pro plynulé horizontální odlévání kovových slitků

Načítavanie...

Číslo patentu: 223247

Dátum: 15.03.1986

Autori: Pössnerová Alžběta, Kadlec Jiří

Značky: slitků, vytahovací, odlévání, kovových, horizontální, plynule

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém vytahovacích tyčí pro plynulé horizontální odlévání slitků ze železných i neželezných kovů. Podle vynálezu jednotlivé díly vytahovací tyče, z nichž je složeno, jsou obdélníkového průřezu a proti vzájemnému pootočení spojeny fixačním spojem, přičemž mezi slitkem a vytahovací tyčí je vložen přechodový koncový díl s konci přizpůsobenými rozměrům slitku a vytahovací tyče. Vynález řeší i fixační spoj jednotlivých dílů vytahovací...

Zařízení na opracování kuželových otvorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 222455

Dátum: 01.10.1985

Autori: Stupka František, Kadlec Jiří

Značky: opracování, kuželových, zařízení, otvorů

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je zařízení na opracování kuželových otvorů, sestávající ze speciální nožové hlavy a dutého pracovního vřetena, jímž prochází axiálně posuvná ovládací tyč, vyznačující se tím, že ovládací tyč, posuvně uložená ve vodicím pouzdru, pevně uloženém ve vodorovné ose pracovního vřetena, je na svém vystupujícím konci z vřeteníku provedena jako ozubený hřeben, zabírající do ozubeného pastorku uloženého otočně v hlavním tělese...

Mechanická zobrazovací jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: 219746

Dátum: 15.09.1985

Autor: Kadlec Jiří

Značky: jednotka, mechanická, zobrazovací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká mechanické zobrazovací jednotky ovládané elektrickými signály a použitelné pro aplikace, při kterých dochází k pomalejší změně psané informace a při tom jsou potřebné větší rozměry a dobrá čitelnost i při velkém vnějším osvětlení. Podstata vynálezu spočívá v tom, že je tvořen dvěma dvojicemi řetězových kol opatřených dvěma řetízky, jejichž každý článek má prodlouženou bočnici a mezi těmito bočnicemi jsou otočně na hřídel uloženy...

Zařízení pro dělení laboratorních vzorků

Načítavanie...

Číslo patentu: 218941

Dátum: 15.06.1985

Autori: Kadlec Jiří, Hlinovský Jiří

Značky: zařízení, vzorků, dělení, laboratorních

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro dělení laboratorních vzorků, odebíraných do skleněných vakuovaných trubiček a potřebných pro stanovení obsahu kyslíku a vodíku v oceli. Podstata vynálezu spočívá v tom, že zařízení sestává ze dvou bočnic na základně, v nichž je uložen čep, opatřený ovládací pákou a výstředníkem. Na tomto výtředníku je uložena posuvná deska s nožem a stavitelným dorazem. V jedné z bočnic je upraven zaváděcí otvor, který plynule...

Způsob výroby vrubů na plynule litých kovových slitcích a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 227089

Dátum: 01.01.1985

Autori: Hruška Otakar, Kadlec Jiří, Zýka Karel, Slepička František

Značky: provádění, způsob, výroby, slitcích, kovových, litých, tohoto, zařízení, způsobu, vrubů, plynule

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby vrubů na plynule litych kovových slitcích, pro jejich následovné člení lámáním, vyznačený tím, že co teplého slitku, který je v plastickém stavu, se vmáčkne nástroj v okamžiku, kdy je slitek v klinové fázi.

Hydraulický pracovní válec s multiplikátorem nebo vysokotlakým řídicím členem zejména pro hydraulický lis

Načítavanie...

Číslo patentu: 216773

Dátum: 01.07.1984

Autori: Hlaváček Ivan, Kadlec Jiří

Značky: řídicím, multiplikátorem, pracovní, členem, vysokotlakým, zejména, válec, hydraulický

Zhrnutie / Anotácia:

Hydraulický pracovní válec s multiplikátorem nebo vysokotlakým řídícím členem zejména pro hydraulický lis na tváření v elastickém prostředí. Vynález řeší hydraulický pracovní válec s multiplikátorem nebo vysokotlakým řídícím členem zejména pro hydraulický lis na tváření v elastickém prostředí. Multiplikátor a vysokotlaký řídící člen jsou silové jednotky pro specielní hydraulický lis, přizpůsobený výše uvedené technologii. Podstatou vynálezu je,...

Způsob výroby vysoceotěruvzdorných součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 214608

Dátum: 30.03.1984

Autori: Kadlec Jiří, Dokoupil Oldřich

Značky: způsob, výroby, součástí, vysoceotěruvzdorných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby součástí ze slitin železa s uhlíkem a karbidotvornými prvky jako chromem, vanadem, wolframem, s vysokou otěruvzdorností. Problémem výroby těchto součástí je dosažení jemné struktury s rovnoměrným rozptýlením karbidů, která podmiňuje žádoucí vlastnosti součástí. Podstata vynálezu spočívá v tom, že při výrobě se do 50 až 80 % hmotnosti roztavené slitiny na bázi železa před litím přidá do celkové hmotnosti slitiny 20...

Psací stroj pro psaní slepeckého písma

Načítavanie...

Číslo patentu: 215694

Dátum: 15.03.1984

Autor: Kadlec Jiří

Značky: psací, písma, psaní, stroj, slepeckého

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká psacího stroje slepeckého písma, u něhož se písmo tiskne prostřednictvím ručně ovládaných klapek. Účelem vynálezu je možnost psát bodové písmo novým způsobem, odstranit námahu při psaní, zrychlit a umožnit psaní textu v bodovém písmu i lidem neznajícím tento kód. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že psací stroj je opatřen elektrickým logickým a výkonovým obvodem propojeným s blokem servomechanismů a s blokem návratu válce a posunu...