Kadin Saul Bernard

Způsob výroby N,3-disubstituovaných 2-oxindol-1-karboxamidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 252847

Dátum: 15.10.1987

Autor: Kadin Saul Bernard

MPK: C07D 209/34

Značky: způsob, n,3-disubstituovaných, výroby, 2-oxindol-1-karboxamidů

Text:

...nebo mohou symboly X a Y, navázané na sousedících uhlíkových atomech benzenového kruhu 2-oxindolového jádra,tvořit dvojvazný zbytek Z tak, že zbytek Z spolu s uhlikovými atomy, na které je navázán. tvoří nakondenzovaný karbocyklický nebo heterocyklický kruh. Konkrétní dvojvazné zbytky ve významu symbolu Z (tj. zbytky Z 1 až Z 5) byly již uvedeny výše. Představuje-li tedy Z zbytek vzorce Z 1, tvoří symboly X a Y společně s uhlíkovými atomy. na...

Způsob výroby N,3-disubstituovaných 2-oxindol-1-karboxamidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 252828

Dátum: 15.10.1987

Autor: Kadin Saul Bernard

MPK: C07D 209/34

Značky: n,3-disubstituovaných, způsob, 2-oxindol-1-karboxamidů, výroby

Text:

...atomy, na které je navázán,tvoří nakondenzovaný karbocyklický nebo heterocyklický kruh. Konkrétní dvojvazné zbytky1 až Z 5 byly již uvedeny výše. Predstavuje-li tedy Z zbytekve významu symbolu Z (tj. zbytky Z vzorce Z 1, tvoří symboly X a Y společně s uhlikovými atomy, na které jsou navázány, nakondezovaný oyklopentenový kruh a pokud Z znamená zbytek vzorce Z 5, tvoří symboly X a Y společněs uhlíkovými atomy, na které jsou navázány,...

Způsob výroby 3-substituovaných 2-oxindol-1-karboxamidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 249539

Dátum: 12.03.1987

Autor: Kadin Saul Bernard

MPK: C07D 209/34, A61K 31/40

Značky: 3-substituovaných, výroby, 2-oxindol-1-karboxamidů, způsob

Text:

...reakční schéma, v němž X, Y a R 1 mají shora uvedený významby větší .nadbytek chloreulfonylisokyanátu přinášel nějaké výhody a proto se z ekonomických důvodů nepoužíva.Takto vzniklé chlorsulfonylderiváty obecného vzorce Vll lze popřípadě izolovat nebo je lze bez izolace v téže reakční nádobě přímo převadět na sloučeniny obecného vzorce Il. Izolace intermediárních chlorsulfonylderivátů obecného vzorce VII se provádí o sobě známým...

Způsob výroby derivátů (1,2,4) triazolo (4,3-a) chinoxalin-4-aminu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248711

Dátum: 12.02.1987

Autori: Kadin Saul Bernard, Sarges Reinhard

MPK: C07D 487/04

Značky: výroby, 4,3-a, způsob, chinoxalin-4-aminu, triazolo, derivátů, 1,2,4

Text:

...hmotvnostních, vztaženo na hmotnost shora uve»deného acylačníbo činidla. Při použití nadbytku tohoto tercíárního aminu může toto činidlo sloužit současně 1 jako reakčnírozpouštědlo. I když je Ido-cela dobře možné a v některých případech dokonce velice žádoucí prováwdět reakci v nepřit-omnosti rozpouštědla, m-oh-ou se vyskytnout prípady,k-dy je žándoucí použití vhodného inert-ního organíckého rozpouštědia. Mezi vhodná organické rozpouštědla...

Zařízení pro zjišťování parametrů vektoru nevyváženosti rotujícího tělesa

Načítavanie...

Číslo patentu: 241970

Dátum: 15.12.1986

Autori: Hata Schun-chi, Takanashi Shigeru, Kadin Saul Bernard

MPK: G01H 9/00, G01M 1/22, G01H 11/00...

Značky: tělesa, zjišťování, parametrů, nevyváženosti, rotujícího, zařízení, vektoru

Text:

...npsuoyronwuorn cnraana, oqpaayerca anrnmnaa nounonenra.-4 Mauepenne npauoyronnnmc npoemmů OGYIIIGGTWGTGE 0 5 ° rpemnocruą, a Ka nocroaaaaa cocrasnanusaa oupenenaerca cynoi Bcex awrniannx xounoneawon. Tama oópaaou,na-sa Kocnaycomansnocm onopuoro cnraaaa nauepeane nphuoyronnuxnpoennnñ OGWGCTBJIBGTOH o norpemaoc-rm, a alian n nouyüaeuaa na arm npoemmñ uazpopualmn od auHJIITYIB I (base europe .uzncdazmuca Bpamanuzeroca mena Uynáš neroqnoü....