Kačín Jan

Distanční vložka pro distancování a fixaci čel vinutí elektrických strojů točivých

Načítavanie...

Číslo patentu: 260222

Dátum: 15.12.1998

Autori: Kačín Jan, Haták Bořivoj, Dudl Vladimír, Stoklasa Oldřich, Trinkewitz Zdeněk

MPK: H02K 3/38, H02K 3/50

Značky: strojů, elektrických, fixaci, vinutí, vložka, točivých, distancování, distanční

Text:

...špatné hygienické podmínky vlivem vzniku skleněného prachu.Uvedené nedostatky odstraňuje distančni vložka pro dístanscování a fixaci čel vinuti elektrických strojů točivých pod le vynálezu. Jeho podstata spočívá v tom, že je vyrobene 2 páleného keramického porézniho materiálu, zejména z hliniton křemičitého nebo vápenato-křemičitého nebo hořečnato- hlinito-křemičitého materiálu se zdánlivou pőrovitostí od 12 do 50 .Pro distanční vložku...

Způsob čištění odpadních vod obsahujících organické polymery bentonitem

Načítavanie...

Číslo patentu: 259698

Dátum: 17.10.1988

Autori: Herdová Ludmila, Duchek Petr, Šebek Vladimír, Kačín Jan, Engelthaler Zdeněk, Hladeček Miloslav, Ottová Miloslava

MPK: C02F 1/28

Značky: polyméry, bentonitem, obsahujících, organické, čištění, způsob, odpadních

Text:

...se k odpadní vodě obsahující disperze organických polymerů přidá vodná euspenze bentonitu nechanicko-chemicky aktivovaného v železitál nebo železnątám cyklu v množství odpovídající 0,1 2 násobku hmotnostního obsahu organického polymerąlvztažono na sušinu ben» tonitové suspenze, voda se promíchá a s výhodou zahřejena~te~ plotu 20 g 50 °C, čímž dojde k destabilizaci celého systému, koggulnci a sorpci organických polymerüa dalších kontaminantů na...

Způsob čištění povrchových a odpadních vod obsahujících ropné látky bentonitem

Načítavanie...

Číslo patentu: 259640

Dátum: 17.10.1988

Autori: Hladeček Miloslav, Engelthaler Zdeněk, Ottová Miloslava, Šebek Vladimír, Herdová Ludmila, Duchek Petr, Kačín Jan

MPK: C02F 1/40, C02F 1/28

Značky: látky, obsahujících, bentonitem, povrchových, čištění, ropné, odpadních, způsob

Text:

...vody. Po promíchaní systému se případně přida anionaktivní neíonogenní či kationaktivní organický flokulant v množství 0,05 - ,0,2 proc přidávaného množství bentonitu nebo přírodní flokulant typu škrobu, želatiny atd. v množství odpovídající 0,2 - 2 přidávaného množství bentonltu, přičemž dojde k sorpci ropných látek na povrch bentonltu a jeho flokulaci s následnou rychlou sedimentací vločkového mraku.U silně zaolejovaných vod obsahujících...

Způsob odstraňování ropných látek z povrchových a odpadních vod pomocí bentonitu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252081

Dátum: 13.08.1987

Autori: Duchek Petr, Ottová Miloslava, Kačín Jan, Engelthaler Zdeněk

MPK: C02F 1/40, C02F 1/26

Značky: povrchových, pomocí, látek, ropných, způsob, bentonitu, odpadních, odstraňování

Text:

...na hranici pod 20 mg ropných látek na 1 1 vody u silně zaolejovaných vod obsahujícíoh více než500 mg ropných látek na 1 1 odpadní vody za účasti tenzidů,a pod2 mg ropných látek na~ 1 1 odpadní.vody u slabě zaolejovanýoh vodobsahujících do 50 mg ropné látky na 1 1 odpadní vody. Aktivovanýýhliñitý bentonit vykazuje značně vyšší číříoí a.flokulační účinek oproti oddělená postupné aplikaci hydrolyzujících eolí a bentonitu. ľřklad z p V 1) 1 1...

Způsob aktivace bentonitu ve vodné suspenzi

Načítavanie...

Číslo patentu: 252080

Dátum: 13.08.1987

Autori: Engelthaler Zdeněk, Kačín Jan, Ottová Miloslava, Duchek Petr

MPK: B01J 20/30, C02F 1/28

Značky: vodné, suspenzí, bentonitu, aktivace, způsob

Text:

...mokrám mleti výšší. než při suchém. V ñaděípřípadů je dodávka bentonitavá suspsnze eko mnomičtějěí než aplikace sušeného mletého bentonitu z důvodu nižpäích energetických nároků s snsžši připrsvy materiálu e manipu lsce e ním.-L Přiklady , 1/ 100 g přirodniho bentonitu bylo společně s 950 m 1 vody a 5 g bezvodného uhličitanu sodného třeno v kulovém mlýně tak dlouho, až zbytek na sítě 63/um byl menší než 1 (3 hodiny). . Ziskaná viskőzni...

Způsob odstraňování organických polymerů dispergovaných ve vodě

Načítavanie...

Číslo patentu: 251850

Dátum: 13.08.1987

Autori: Engelthaler Zdeněk, Duchek Petr, Ottová Miloslava, Kačín Jan

MPK: C02F 1/26

Značky: polymerů, způsob, organických, dispergovaných, vodě, odstraňování

Text:

...hodnotě 23 000 mg 02/1.1 l odpadní vody podle příkladl I byl emíchán e 50 ml vodná suepenme přírodního bentonitu ve věpenato-hořečnstím cyklu obsshujícím 200 g beatonitu v I Mtru a samíchání zahřát na teplotu 40 °C. Po aplikaci hentonítu nedočlo k vyčeření odpadní vody a byla u ní zjištěna chemická spotřeba kyslíka 6 750 mg 02/1.1 1 odpadní vody podle příklądu I byl níchćn a 50 m 1 vodné susponze hentonitu mechanicko-chemicky aktivovanćho...

Způsob vytváření složitých, objemných, velkorozměrových nebo velkoplošných nelisovatelných žárovzdorných těles z keramické hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 238266

Dátum: 01.06.1987

Autori: Šourek Radovan, Engelthaler Zdeněk, Chramostová Stanislava, Kačín Jan

MPK: C04B 35/16

Značky: velkorozměrových, vytváření, žárovzdorných, objemných, nelisovatelných, hmoty, způsob, keramické, velkoplošných, složitých, těles

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém výroby nepálených, tvarově složitých, objemných, velkorozměrových nebo velkoplošných, nelisovatelných žáruvzdorných staviv litím chemicky vázané, tixotropně přechodně poloztekucené keramické hmoty tvořené pálením jemnozrným ostřivem s chemickou vazbou za použití hydrosolu Si02 a kyseliny trihydrogenfosforečné. Nepálený výrobek má vyšší užitné vlastnosti,než stanoví státní norma pro vypálené výrobky.

Způsob hydrofobizace porézních keramických materiálů pro hrubé čištění vod obsahujících polární a nepolární organické kapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 249677

Dátum: 15.04.1987

Autori: Bareš Miroslav, Mikyška Stanislav, Bartuška Miroslav, Kačín Jan, Engelthaler Zdeněk

MPK: B01J 20/10

Značky: keramických, nepolární, čištění, hydrofobizace, organické, polární, obsahujících, kapaliny, porézních, materiálů, hrubé, způsob

Text:

...graf 1 - 4 v závislosti na množství hydrofobizačního činidla a teplotě expozice. Hydrofobnost (Hb) je vyjádřena jako podíl hydrofobizovaného materiálu, který se za standartni expozice nesmočil vodou. ii- 2 249 677 Graf č. 1 znázorňuje závislost hydrofobnosti křemeliny upravené různým přidavkem metylsilikonového oleje a těžkého topného oleje. Hydrofobizační činidla byla přidáno na formě 5 v aoetonu,po vysušení byla křemelina...

Způsob regenerace expandovaného perlitu nasyceného ropnými látkami

Načítavanie...

Číslo patentu: 249676

Dátum: 15.04.1987

Autori: Engelthaler Zdeněk, Kačín Jan, Lošťák Alois, Müller Josef

MPK: C02F 1/28, B01J 20/34

Značky: perlitu, expandovaného, způsob, nasyceného, ropnými, regenerace, látkami

Text:

...například ropné látky.« 249 575 Uvedené nedostatky s vyšší účinností řeší předmět vynálezu, který vychází ze skutečnosti, že ropná látka je expandovaným perlitem vázána převážně kapiiárními silami. Při nasycení sorbentu do» chází k rovnováze mezi gravitačními a kapilárními silami půeobícími na absorbovanou ropnou látku. Při působení větší síly, než je gravitační síla, například síly.odstředivé, dochází k rychlému uvolňoa vání a odlučování...

Způsob granulace keramických hmot v rotačním kalcinátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 232168

Dátum: 01.04.1987

Autori: Kačín Jan, Fiala Miloš

MPK: C04B 33/02

Značky: kalcinátoru, rotačním, granulace, způsob, keramických

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém výroby keramického kalcinovaného granulátu v jednom procesu, spojujícím tvorbu granulí z keramického kalu a jejich kalcinaci. Granulát je určen pro výrobu keramiky, zejména lehčených žáruvzdorných staviv. Proces se uskutečňuje nastříkáváním kalu do plamene hořáku rotačního kalcinátoru s horkou stěnou, na níž se granulát dosouší a je kalcinován.

Keramická hmota pro výrobu nosných desek pro výpal nosičů mikroelektronických modulů

Načítavanie...

Číslo patentu: 220717

Dátum: 15.12.1985

Autori: Fiala Miloš, Kačín Jan

Značky: mikroelektronických, modulu, nosičů, nosných, desek, keramická, výrobu, hmota, výpal

Zhrnutie / Anotácia:

Keramická hmota se týká výroby žárovzdorných nosných desek do pálicích pomůcek při provádění výpalu nosičů mikroelektronických modulů ve formě tenkých keramických fólií. Keramická hmota nosných desek je tvořena směsí 70 hmotnostních dílů mullitokorundového ostřiva definované velikosti zrn a 30 hmotnostními díly vazby na bázi směsi syrového a páleného mullitu za přísady pojiva ve formě vodné disperze kopolymeru vinylchloridu s akrylátem esteru a...

Keramická hmota pro výrobu kontaktních desek určených pro výpal nosičů mikroelektronických modulů

Načítavanie...

Číslo patentu: 220716

Dátum: 15.12.1985

Autori: Fiala Miloš, Kačín Jan

Značky: modulu, mikroelektronických, nosičů, výrobu, keramická, určených, desek, výpal, hmota, kontaktních

Zhrnutie / Anotácia:

Keramická hmota pro výrobu kontaktních desek určených pro výpal nosičů mikroelektronických modulů obsahuje mineralizovaný oxid hlinitý, plavený kaolín a pojivo, a je vyznačena tím, že je tvořena práškovou směsí 85 až 99 hmotnostních dílů mineralizovaného oxidu hlinitého a 1 až 15 hmotnostními díly suchého plaveného kaolínu za přídavku 3 až 7 hmot. dílů pojiva tvořeného koloidním roztokem amonného akrylatového polymeru anebo amonného...

Hmota pro výrobu elektricky vodivých keramických dlaždic

Načítavanie...

Číslo patentu: 222343

Dátum: 01.12.1985

Autori: Motyčka Vladislav, Fiala Miloš, Kačín Jan

Značky: hmota, výrobu, vodivých, keramických, elektricky, dlaždíc

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká elektricky vodivých keramických dlaždic, vyznačených tím, že splňují podmínky ČSN 33 2030 Ochrana před nebezpečnými účinky statické elektřiny. Dlaždice se vyrábějí ze směsi 10 až 25 hmotn. % tuhy anebo mletého grafitu, 25 až 40 hmotn. % kameninového jílu utřeného pod 0,09 mm a 40 až 60 hmotn. % kameninového ostřiva anebo mletého kameninového zlomu. K zavlhčení hmoty na výslednou vlhkost 3 až 5 % se použije vodný roztok...

Žárovzdorná zrněná hmota

Načítavanie...

Číslo patentu: 224866

Dátum: 01.08.1985

Autori: Kožíšková Miluše, Kačín Jan

Značky: zrněná, žárovzdorná, hmota

Zhrnutie / Anotácia:

Žárovzdorná zrněná hmota, vyznačená tím, že je tvořena páleným hlinito-křemičitým ostřivem s přídavkem jemně utřeného technického oxidu hlinitého jako látky zvyšující obsah oxidu hlinitého, a je vázána chemicky směsí 25 až 35 procentního solu SiO2 a 35 až 45 procentní kyselinou fosforečnou v objemovém poměru 25 : 2,5 až 5 : 3,5 přičemž množství této kapalné směsi činí 90 až 130 ml na 1 kg ostřivové směsi.

Způsob přípravy společné suspenze pojiv a mineralizátorů pro výrobu dinasu

Načítavanie...

Číslo patentu: 222573

Dátum: 01.02.1984

Autori: Fiala Miloš, Kačín Jan

Značky: dinasu, mineralizátorů, pojiv, výrobu, suspenze, způsob, společné, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy společné suspenze pojiv a mineralizátorů, která zabezpečuje homogenitu vytvářecí směsi pro výrobu dinasu, jak po stránce rozptýlení přísad, tak i vlhkosti, a tím i homogenních vlastností konečného výrobku. Předmětem vynálezu je společná příprava všech přísadových složek třením za mokra, a to hydrátu vápenného, železitých, či jiných mineralizátorů a sulfitového louhu, přičemž se nežádoucí pěnotvorný účinek...