Jureeeková Emília

Nerozpustná anóda pre získavanie medi zo síranových elektrolytov

Načítavanie...

Číslo patentu: 246421

Dátum: 15.12.1987

Autori: Adam Valér, Jureeek 1udovat, Jureeeková Emília, Kavala Miroslav

MPK: C25C 1/12

Značky: získavanie, anoda, elektrolytov, síranových, nerozpustná

Text:

...10 pre vyťahovanie anódy 1 z elektrolytu a vspodným hákom 7 opatreným sklopnou podložkou B z elektricky nevodivého materiálu na preruše 4vanie prívodu elektrického prúdu spodnýin hákom 7. K hornej časti anódy je pripevnený zásobník 2 medených okovín, ktorý je tvarovo prispôsobený tak, aby kyslík vzni-kajúci pri elektrolýze, mohol. účinne reagovat s náplňou 11 t. j. s medenými oxidmi v ňom umiestnenýimi, najmä s (kysličníkom medným a meďou....

Ultrafiltr

Načítavanie...

Číslo patentu: 245021

Dátum: 16.03.1987

Autori: Polievka Milan, Jureeeková Emília, Koaž Josef

MPK: B01D 13/00

Značky: ultrafiltr

Text:

...mamu. Taxoe pacnauouexne cant uplna-Ion 07301311115 n onpenenexrmx uecwax ruracrmm oeJnca. a rana Hezeuaremoro paaarrm nxpooprałmauon. Hecuorpn ua HBJIINMB yruxorunemuol nasmu. naoJuuma ueuópax-m ou upocrpaucwaa. coneplamero ąwmrpaw, namercs Henocraromxon. ncnencmne Hero KOHIIGHTpBT MQIBT npoumcan a orcex c (pnJxL-rparou. Kpoue TOPO. cymecrnyem OIIBCHOCTB paspymeuns Meudpaun ymovrxmu-ennoñ Mamma.B ns-os 2 304 702 (B UI n 13/00) nana...