Jurášek Adolf

Polovodičová jednotka se vzduchovým chlazením

Načítavanie...

Číslo patentu: 244080

Dátum: 01.06.1988

Autori: Jurášek Adolf, Rupeš Václav, Kuldová Jelena

MPK: H01L 23/34

Značky: jednotka, polovodičová, vzduchovým, chlazením

Text:

...stahovací konstrukcí 3. Na obouetrenném chladiči l v prostoru vymezeném oboustranným chledičem. e dělenou deskou 4 je zašroubováno teplotní čidlo g . Na oboustranný chladič l je přišroubována dělená deska 4 s labyrintovým poeuvným spoJem 2. Dělená deska A je spojene čtyřmi distančními eloupky 5 s přední deskou 1. Pryžové podložky § jsou vloženy mezi dělenou desku A e distanční sloupky Q a mezi distanční sloupky Q a přední desku 1. V...

Sposob prípravy sorbentov s vysokou hustotou chemicky viazanej alkylovej fázy

Načítavanie...

Číslo patentu: 252383

Dátum: 13.08.1987

Autori: Jurášek Adolf, Berek Dušan, Buszewski Boguslav, Garaj Ján, Novák Ivan

MPK: G01N 30/48

Značky: sorbentov, vysokou, alkylovej, fázy, viazanej, spôsob, hustotou, chemicky, přípravy

Text:

...kremičitého. Husté a mv.nłomerné pokrytie zabezpečuje dobrú solvolytickú »odolnosť náplne a piredovšetkým analyticlçú stabilitu., ktorá dáva reprodukovatelné i výsledky. chromatogratickcj aroalýzy. Okrem toho získané náplne netreba dodatočliie silainizovat tzv. end capping.5 g sili-kagélu s merným opovrchom 420 m . g sa. dá do reaktora, ktorý umožňuje vzájomné zmiešame všetkých komponentov. Sorbent sa v reaktore suší pri tlaku 10 Pa, pri...

Zapojení interfacových obvodů programovatelného logického systému

Načítavanie...

Číslo patentu: 240107

Dátum: 15.06.1987

Autori: Jurášek Adolf, Krapivin Genadij Dmitrijevie

MPK: G06F 3/00

Značky: interfacových, obvodů, logického, programovatelného, zapojení, systému

Text:

...odpor 21 až 2 h s prvním k-ontaktemystupního spínače 11 až In, jehož druhý kontakt je spojen s kladnou svorkou U zdroje ovladacího napětí.Každý vstup vstupního multíplexeru 2 ll 1 je spojen přes paralelní kombinaci druhého odporu 31 až 311, fíltračního kondenzátoru 41 až 4 n a Zenerovy diody 51 až 5 n s nulovým vodičem z sběrníce.Každý z .m-výstupů výstupního demultiplexeru 202 je spojen přes pamäťový člen 61 až 6 m se vstupem nevýkonového...

Spôsob prípravy dicyklohexyldisulfidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 230861

Dátum: 15.11.1986

Autori: Kada Rudolf, Jurášek Adolf, Ježek Marián, Uher Michal, Klučovský Pavol, Kováč Jaroslav, Žvak Vladimír, Mašek Ján, Knoppová Viera

MPK: C07C 149/26

Značky: dicyklohexyldisulfidu, spôsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy dicyklohexyldisulfidu pripravovaného reakciou cyklohexylchloridu s dvojsírnikom sodným vyznačený tým, že na cyklohexylhalogenid obecného vzorca I kde X je Cl, Br alebo J, ktorý je prípadne riedený organickým rozpúšťadlom zo skupiny chlórovaných uhlovodíkov ako sú tetrachlórmetán, chloroform, metylénchlorid, chlórbenzén, 1,2-dichlórbenzén, alkoholov s počtom uhlíkov 1 až 6, ketónov s počtom uhlíkov 3 až 6, esterov karboxylových...

Estery kyseliny kyánimidoditiouhličitej a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 233489

Dátum: 15.09.1986

Autori: Jurášek Adolf, Kováč Jaroslav, Kuľnevič Vladimír Grigorievič, Krapivin Gennadij Dmitrijevič

MPK: C07D 307/48, C07C 154/02

Značky: estery, přípravy, kyseliny, spôsob, kyánimidoditiouhličitej

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši prípravu sírnych aromatických a heteroaromatických zlúčenín, pričom popisuje štruktúru a prípravu zlúčenín obecného vzorca I. Uvedené zlúčeniny sa pripravujú reakciou solí alkalických kovov kyseliny kyánimidoditiouhličitej obecných vzorcov II. Zlúčeniny podľa vynálezu sú antibakteriálne účinné a zároveň môžu nájsť široké uplatnenie ako východiskové látky pre syntézu iných biologicky účinných zlúčenín.

1-(5-Nitro-2-furoyl)-1-fenylsulfonyl-2-(4-X-fenyl)etylény a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 226936

Dátum: 15.05.1986

Autori: Polakovičová Dana, Jurášek Adolf, Ebringer Libor, Kováč Jaroslav

Značky: přípravy, 1-(5-nitro-2-furoyl)-1-fenylsulfonyl-2-(4-x-fenyl)etylény, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

1-(5-Nitro-2-furoyl)-1-fenylsulfonyl-2-(-4-X-fenyl)etylény obecného vzorca I kde X je H, CH3, CH30, (CH3)2N, F, C1, NO2, CN.

Stavebná hmota

Načítavanie...

Číslo patentu: 218604

Dátum: 01.06.1985

Autori: Bruthans Zdeněk, Tomko Miroslav, Guštafik Juraj, Jurášek Adolf

Značky: stavebná, hmota

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález zlepšuje vlastnosti stavebných látok na báze anorganických spojív znížením pórovitosti. Podstatou je, že sa používa klasické anorganické spojivo ako je cement, vápno, sádra a pod. v zmesi s karboxyldiamidom + 5-nitrofuraldiacetátom. Množstvo organickej zložky môže činiť až niekoľko desiatok % z hmotnosti anorganického spojiva a pomer organických komponentov môže byť volený v širokom rozmedzí podľa podmienok aplikácie a požadovaného...