Jurajda Drahomír

Zařízení pro kontinuální adiabatické zahušťování roztoků

Načítavanie...

Číslo patentu: 259921

Dátum: 15.11.1988

Autor: Jurajda Drahomír

MPK: F25B 29/00

Značky: adiabatické, zahušťování, kontinuální, zařízení, roztoku

Text:

...výstupu z výměníku § 33) teplotu T 1, tzn. teplotu potřebnou pro var dosud nezahuštěněhoroztoku při tlaku Pl (což je situace na vstupu do varného žlabu 2.1).V odpařovací nádobě A se tudíž ustaví fázová rovnováha kapalina-pára při tlaku Pl, ovšem při nestejné teplotě a koncentraoi rozpouštěné látky v zahuščované kapalině. Teplota zahuštěné kapaliny (Tí) u vtoku do sběrné jímky 333 bude vyšší než teplota (T 1) nezahuštěné kapaliny na vstupu do...

Opěrná forma s vestavěným jádrem pro vypěňování těles tvaru žlabů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258900

Dátum: 16.09.1988

Autor: Jurajda Drahomír

MPK: B29C 33/30

Značky: opěrná, těles, žlabu, vypěňování, tvaru, forma, vestavěným, jádrem

Text:

...s vypěněným panelom v situaci, kdy jsou opěrné desky uvo 1 něny.Na obr. 3 je aohematicn ky znázorněno oracoviště-pro vypěňování žlubů 3 jedním čeiem, 2589003 vybavené dvěma otočnými čtyřnásobnýmí formami podle vynálezu.základním stavebním dílem formy na obr. 1 je kompaktní rám vnější kostry 1, který tvoří i horní část rámu kostry rozpěrného vestàvěného jádra. Tyto základní rámy jsou zvenči spojeny podélnými nosníky v kompaktní ce 1 ek.V...

Navěšovací tyč s násuvnými háčky

Načítavanie...

Číslo patentu: 254782

Dátum: 15.02.1988

Autori: Jurajda Drahomír, Vrátil Ladislav

MPK: B65G 17/20

Značky: háčky, násuvnými, navěšovací

Text:

...Z hlediska ochrany životního prostředí je stršená ochranná főlie s nânosem vytvrzené nätčrové hmoty ekologicky nejmêně závadným odpadem Nejznámější výhodou je odstranění mechanického zdlouhavěho čištění navčšovacího zařízení, odpadá používání louhů a jiných chemikälií Zároveň je tu zajištěn čistý styk závěsného hâčku s příčníkem se spolehlivým elektrickým kontaktem.Příkladprovedení navčšovací tyče podle vynâlezu je-znäzorněn na...

Hnacie zariadenie pre plynulé otáčanie prekladacieho zariadenia automatického ukladacieho stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 243769

Dátum: 15.01.1988

Autori: Prepsl Jioí, Jurajda Drahomír, Duda Stanislav

MPK: B65G 61/00, B65G 67/14

Značky: hnacie, plynule, automatického, prekladacieho, stroja, otáčanie, ukladacieho, zariadenia, zariadenie

Text:

...zapadá a je spojený s piestnou tyčou priamočiareho hydraulického motora.Hlavné výhody zariadenia podľa vynálezu spočívajú v tom, že zmenou priebehu rýchlosti otáčania zo strmého na plynulý, sadosahuje podstatného skrátenia času potrebneho na otočenie prekladacieho zariadenia,pričom nedochádza k vypadávania prekladaných výrobkov z uchopovacich čelustí prekladacieho zariadenia.Na výkrese je naznačená schéma navrhovaného zariadenia.Piest...

Ochranné pouzdro pro háčky navěšovacích tyčí

Načítavanie...

Číslo patentu: 236337

Dátum: 01.01.1988

Autor: Jurajda Drahomír

MPK: B05C 13/02

Značky: navěšovacích, tyčí, ochranné, háčky, pouzdro

Zhrnutie / Anotácia:

Ochranné pouzdro slouží k ochraně háčků navěšovacích tyčí před znečištěním použitými nátěrovými hmotami, a tím k zajištění opakovatelného, elektricky vodivého spojení navěšovaných detailů s uzemněnou navěšovací tyčí. Podstata vynálezu spočívá v tom, že spodní konec ochranného pouzdra z elektricky vodivé fólie, určeného na jedno použití a nasunutého na rovný trn háčku, je zakončen vně se rozšiřujícím náběhem a jeho vrchní konec dovnitř se...

Ochranná přilba se vzduchovou clonou ve výřezu hledí

Načítavanie...

Číslo patentu: 237089

Dátum: 01.10.1987

Autor: Jurajda Drahomír

MPK: A62B 18/00

Značky: hledí, vzduchovou, clonou, výřezů, přilba, ochranná

Zhrnutie / Anotácia:

Ochranná přilba se vzduchovou clonou ve výřezu hledí složí k ochraně očí a obličeje pracovníků provádějících stříkání nátěrových hmot v elektrostatickém poli pomocí ručních pistolí. Podstata vynálezu spočívá v tom, že na vnější straně přední části přilby je podél horního okraje výřezu hledí přichycena rozvodná komora vzduchu s výstupní štěrbinou vyusťující proti usměrňovacímu kanálu přichycenému pod spodní hranou výřezu hledí. Vytvořená...

Způsob výroby síranu železnatého s obsahem 1 až 1, 5 mol vody na 1 mol síranu železnatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 243363

Dátum: 15.09.1987

Autori: Zvonao Jioí, Jurajda Drahomír, Matoušek Leoš

MPK: C01G 49/14

Značky: síranu, železnatého, způsob, výroby, obsahem

Text:

...0,5 až mm.Krystaly této velikosti lze velmi dobře odíiltrovat. V případě, áe-li výchozí suapenze, koncentrovanljäí, dochází tímto způsobem k rekryetelizaci výsledného tetrahydrátu aíranu leleznatćho.Krystalickú mřílka metaatabilního tetrałwdrâtu eíranu železnatáho se za normální teploty na vzduchu rozpedá za vzniku monobydrátu eírnnu železnntého. Pro urychlení tohoto prooeeu lze použít teplotu mírně zvýšenou /aei 40 ° 0/ a snížený tlak.z...

Výústka vzduchové clony se sníženým efektivním ejekčním účinkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 251803

Dátum: 13.08.1987

Autor: Jurajda Drahomír

MPK: F24F 13/06

Značky: vzduchové, ejekčním, vyústka, sníženým, účinkem, clony, efektivním

Text:

...nnoäství vzduchu.Množství vzduchu přislvsnl v důsledku ejekčního účinku do proudu vzduchu z hlavní výdecbove etěrbiny 21 je přesně vyrovnlno mnozstvím vzduchu ze sekundirních výdechových štěr bin 23 a podruznych výuatek 23,.Do prostoru nad podružnými výústkami 2,1 proudí vzduch vstupníui ätěrbinami ü, jejichž prút-oz je stejný nebo menší, než průŕez ústí sekundárních výdechových Btěrhin 9,2. Jemného seŕízení poměru vzduchu V 2 V 3 se dosćhne...

Kaskáda vzduchových clon s usměrněnými terciálními proudy vzduchu pro technologické tunely

Načítavanie...

Číslo patentu: 251708

Dátum: 16.07.1987

Autor: Jurajda Drahomír

MPK: C23G 5/04, C25D 11/36

Značky: terciálními, proudy, vzduchových, technologické, tunely, usměrněnými, kaskáda, vzduchu

Text:

...nušicího vzduchu v okruhu ventilátoru gg,vyhřívaný kondenzátorem chlsdícího agregátu (tepelného čerpadla). Vedlejší výtlačná větev ventilátoru 1, vybavená regulsčním orgánem 2 lje vyvedena do odvětrání tunelu. Na obr. 1 je schematicky znázorněn případ, kdy u kaskády pracovních clon i u podružné vzduchové clony s ventilátorem gg je použito speciálně řešených vyústek vzduchu se zníženým efektivním ejekčním účinkem, jejichž konstrukce je...

Způsob úpravy brusného kalu a prachu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243319

Dátum: 15.05.1987

Autori: Snížek Jioí, Jurajda Drahomír, Kouba Josef, Kováo Josef

MPK: C22B 1/248

Značky: brusného, úpravy, prachu, způsob

Text:

...vhodného pro legování a desoxidaci ocelí.Způsob podle vynálezu přináší zvýšení využití kovů, jakož i další metalurgickou výhodu spočívající v tom, že při použití takto zkusověných brusných kalů a prachů do lázně oceli tuto neochlazuje, takže snižuje energetickou náročnost výroby oceli.Další velkou výhodou způeohu podle vynálezu, je že řeší problém ekologický, nebot napo máhá likvidaci nežádoucích held s nahromaděným materiálem...

Jednookruhová kompresorová odpařovací a kondenzační souprava

Načítavanie...

Číslo patentu: 248620

Dátum: 12.02.1987

Autor: Jurajda Drahomír

MPK: F25B 29/00

Značky: kondenzační, odpařovací, souprava, jednookruhová, kompresorová

Text:

...podle vynělezu jsou podstatné nižší energetické náklady na vlastní technologické pochody jako sušení, zahušĺovení roztoku, nebo prostě destilace, neboĺ teplo spotrebované na odpaření kapaliny v pracovní komoře zařízení se v kondenzsčních výměnících v exergicky zhodnocehá formě převádí zpět do okruhu cirkulujícího teplonosného plynu.Další výhodou je zpětné získávání odpařoné pracovní kapaliny (např. organických rozpouštědňl, nebo...

Závěsný element řetězových dopravníků zejména na linkách pro povrchovou úpravu výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 231323

Dátum: 15.05.1986

Autor: Jurajda Drahomír

MPK: B65G 17/32

Značky: dopravníku, element, zejména, linkách, úpravu, výrobků, povrchovou, závěsný, řetězových

Zhrnutie / Anotácia:

Závěsný element je určen pro rychlé uzamykatelné spojení navěšovacích tyčí s řetězovými dopravníky zajištěné zároven proti znečištění elektricky vodivých styčných bodů spoje rozprášenými nátěrovými hmotami. Závěsný element sestává z nosné tyče na spodním konci opatřené vidlicovým hákem 2 a závěsné hlavice 3 navěšovací tyče 4. Podstata vynálezu spočívá v tom, že závěsná hlavice 3 je umístěna ve zvonovém přesuvném krytu 5 uchyceném na spodním...