Junge Bodo

Použitie fenylsubstituovaných 1,4-dihydropyridínov na výrobu liečiv, fenylsubstituované 1,4-dihadropyridíny a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 283409

Dátum: 09.06.2003

Autori: Gao Zhan, Schuurman Teunis, Meier Heinrich, Schohe-loop Rudolf, Schmidt Bernard, Hartwig Wolfgang, De Jonge Maarten, Junge Bodo

MPK: A61K 31/455, C07D 211/90

Značky: fenylsubstituovaných, 1,4-dihadropyridíny, 1,4-dihydropyridínov, použitie, fenylsubstituované, výroby, výrobu, liečiv, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Fenylsubstituované 1,4-dihydropyridíny všeobecného vzorca (I), spôsob ich výroby reakciou halogénfenyl-aldehydov s beta-ketoestermi, prípadne za izolácie ylidénových zlúčenín a s enamínmi a ich použitie v liečivách, najmä ako cerebrálne účinných prostriedkov.

Spôsob výroby enantiomérne čistých fenylsubstituovaných derivátov kyseliny 1,4-dihydropyridín-3,5-dikarboxylovej a medziprodukty na túto výrobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 282428

Dátum: 21.12.2001

Autori: Kaulen Johannes, Van Laak Kai, Schohe-loop Rudolf, Fey Peter, Meier Heinrich, Mittendorf Joachim, Junge Bodo

MPK: C07D 211/90

Značky: túto, fenylsubstituovaných, kyseliny, výroby, spôsob, medziprodukty, derivátov, enantiomérne, čistých, 1,4-dihydropyridín-3,5-dikarboxylovej, výrobu

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný vysoko selektívny spôsob výroby enantiomérne čistých fenylsubstituovaných derivátov kyseliny 1,4-dihydropyridín-3,5-dikarboxylovej všeobecného vzorca (I), v ktorom majú substituenty významy uvedené v opise a medziprodukty na túto výrobu.

Izopropyl-(2-metoxyetyl)-4-(2-chlór-3-kyano-fenyl)-1,4-dihydro-2,6- dimetylpyridín-3,5- -dikarboxylát, spôsob jeho výroby, farmaceutický prostriedok, použitie a 2-chlór-3-kyano-benzaldehyd ako medziprodukt

Načítavanie...

Číslo patentu: 282399

Dátum: 17.12.2001

Autori: Schuurman Teunis, Schohe-loop Rudolf, Schmidt Bernard, Junge Bodo, Hartwig Wolfgang, Meier Heinrich, De Jonge Maarten, Gao Zhan

MPK: A61K 31/44, C07C 255/56, A61P 25/00...

Značky: dikarboxylát, izopropyl-(2-metoxyetyl)-4-(2-chlór-3-kyano-fenyl)-1,4-dihydro-2,6, prostriedok, výroby, farmaceutický, medziprodukt, použitie, spôsob, dimetylpyridín-3,5, 2-chlór-3-kyano-benzaldehyd

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný rac-izopropyl-(2-metoxyetyl)-4-(2-chlór-3-kyano-fenyl)-1,4-dihydro- 2,6-dimetylpyridín-3,5-di-karboxylát vzorca (I) a jeho čisté enantioméry, spôsob jeho výroby, farmaceutický prostriedok s jeho obsahom a jeho použitie na výrobu liečiva na potláčanie cerebrálnych a neuronálnych ochorení, ako i medziprodukt na výrobu tejto zlúčeniny, ktorým je 2-chlór-3-kyano-benzaldehyd vzorca (II).

Piperidylmetylsubstituované deriváty chrómanu, spôsob ich výroby, ich použitie a farmaceutický prostriedok tieto látky obsahujúci

Načítavanie...

Číslo patentu: 278557

Dátum: 10.09.1997

Autori: Heine Hans-georg, Dompert Wolfgang, Junge Bodo, Sommermeyer Henning, De Vry Jean-marie-viktor, Seidel Peter-rudolf, Schohe-loop Rudolf, Glaser Thomas

MPK: C07D 405/06, A61K 31/445

Značky: obsahujúci, chromanů, výroby, látky, prostriedok, použitie, farmaceutický, spôsob, tieto, deriváty, piperidylmetylsubstituované

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané piperidylmetylsubstituované deriváty chrómanu všeobecného vzorca (I), v ktorom majú substituenty významy uvedené v opise, ktoré sa môžu použiť ako účinné látky v liečivách, obzvlášť na ošetrenie ochorení centrálneho nervového systému. Uvedené látky sa môžu vyrobiť tak, že sa nechajú reagovať zodpovedajúce deriváty kyseliny chrómankarboxylovej, prípadne za predchádzajúcej aktivácie, najskôr s cyklickými amínmi a potom sa karbonylová...

Deriváty cyklohexadiénu, spôsob ich výroby, liečivá obsahujúce tieto látky a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281352

Dátum: 06.03.1996

Autori: Wittka Reilinde, Schohe-loop Rudolf, Sommermeyer Henning, Urbahns Klaus, De Vry Jean-marie-viktor, Heine Hans-georg, Junge Bodo, Glaser Thomas, Wollweber Hartmund

MPK: A61K 31/44, A61K 31/215, C07C 227/08...

Značky: obsahujúce, spôsob, výroby, tieto, cyklohexadiénu, liečivá, použitie, látky, deriváty

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčeniny všeobecného vzorca (Ia) a (Ib), v ktorých majú substituenty významy uvedené v opise. Opísaný je i spôsob ich výroby a ich použitie ako liečiv, hlavne ako cerebrálne účinných prostriedkov, použitie ako modulátorov so selektivitou pre draslíkové kanály veľkej vodivosti závislé od vápnika.