Junge Bodo

Použitie fenylsubstituovaných 1,4-dihydropyridínov na výrobu liečiv, fenylsubstituované 1,4-dihadropyridíny a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 283409

Dátum: 09.06.2003

Autori: Schmidt Bernard, Schohe-loop Rudolf, Junge Bodo, Hartwig Wolfgang, Meier Heinrich, Schuurman Teunis, De Jonge Maarten, Gao Zhan

MPK: C07D 211/90, A61K 31/455

Značky: výroby, fenylsubstituovaných, 1,4-dihydropyridínov, spôsob, použitie, fenylsubstituované, liečiv, výrobu, 1,4-dihadropyridíny

Zhrnutie / Anotácia:

Fenylsubstituované 1,4-dihydropyridíny všeobecného vzorca (I), spôsob ich výroby reakciou halogénfenyl-aldehydov s beta-ketoestermi, prípadne za izolácie ylidénových zlúčenín a s enamínmi a ich použitie v liečivách, najmä ako cerebrálne účinných prostriedkov.

Spôsob výroby enantiomérne čistých fenylsubstituovaných derivátov kyseliny 1,4-dihydropyridín-3,5-dikarboxylovej a medziprodukty na túto výrobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 282428

Dátum: 21.12.2001

Autori: Junge Bodo, Meier Heinrich, Schohe-loop Rudolf, Mittendorf Joachim, Van Laak Kai, Fey Peter, Kaulen Johannes

MPK: C07D 211/90

Značky: kyseliny, medziprodukty, výroby, spôsob, výrobu, fenylsubstituovaných, čistých, derivátov, enantiomérne, túto, 1,4-dihydropyridín-3,5-dikarboxylovej

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný vysoko selektívny spôsob výroby enantiomérne čistých fenylsubstituovaných derivátov kyseliny 1,4-dihydropyridín-3,5-dikarboxylovej všeobecného vzorca (I), v ktorom majú substituenty významy uvedené v opise a medziprodukty na túto výrobu.

Izopropyl-(2-metoxyetyl)-4-(2-chlór-3-kyano-fenyl)-1,4-dihydro-2,6- dimetylpyridín-3,5- -dikarboxylát, spôsob jeho výroby, farmaceutický prostriedok, použitie a 2-chlór-3-kyano-benzaldehyd ako medziprodukt

Načítavanie...

Číslo patentu: 282399

Dátum: 17.12.2001

Autori: De Jonge Maarten, Schohe-loop Rudolf, Hartwig Wolfgang, Schuurman Teunis, Gao Zhan, Meier Heinrich, Junge Bodo, Schmidt Bernard

MPK: A61K 31/44, C07C 255/56, A61P 25/00...

Značky: 2-chlór-3-kyano-benzaldehyd, výroby, farmaceutický, spôsob, použitie, prostriedok, dikarboxylát, medziprodukt, dimetylpyridín-3,5, izopropyl-(2-metoxyetyl)-4-(2-chlór-3-kyano-fenyl)-1,4-dihydro-2,6

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný rac-izopropyl-(2-metoxyetyl)-4-(2-chlór-3-kyano-fenyl)-1,4-dihydro- 2,6-dimetylpyridín-3,5-di-karboxylát vzorca (I) a jeho čisté enantioméry, spôsob jeho výroby, farmaceutický prostriedok s jeho obsahom a jeho použitie na výrobu liečiva na potláčanie cerebrálnych a neuronálnych ochorení, ako i medziprodukt na výrobu tejto zlúčeniny, ktorým je 2-chlór-3-kyano-benzaldehyd vzorca (II).

Piperidylmetylsubstituované deriváty chrómanu, spôsob ich výroby, ich použitie a farmaceutický prostriedok tieto látky obsahujúci

Načítavanie...

Číslo patentu: 278557

Dátum: 10.09.1997

Autori: Seidel Peter-rudolf, Junge Bodo, Glaser Thomas, Heine Hans-georg, Schohe-loop Rudolf, Sommermeyer Henning, De Vry Jean-marie-viktor, Dompert Wolfgang

MPK: C07D 405/06, A61K 31/445

Značky: chromanů, obsahujúci, látky, výroby, deriváty, tieto, prostriedok, spôsob, použitie, farmaceutický, piperidylmetylsubstituované

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané piperidylmetylsubstituované deriváty chrómanu všeobecného vzorca (I), v ktorom majú substituenty významy uvedené v opise, ktoré sa môžu použiť ako účinné látky v liečivách, obzvlášť na ošetrenie ochorení centrálneho nervového systému. Uvedené látky sa môžu vyrobiť tak, že sa nechajú reagovať zodpovedajúce deriváty kyseliny chrómankarboxylovej, prípadne za predchádzajúcej aktivácie, najskôr s cyklickými amínmi a potom sa karbonylová...

Deriváty cyklohexadiénu, spôsob ich výroby, liečivá obsahujúce tieto látky a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281352

Dátum: 06.03.1996

Autori: Glaser Thomas, Wollweber Hartmund, De Vry Jean-marie-viktor, Urbahns Klaus, Schohe-loop Rudolf, Wittka Reilinde, Heine Hans-georg, Junge Bodo, Sommermeyer Henning

MPK: C07C 227/08, A61K 31/215, A61K 31/44...

Značky: deriváty, liečivá, cyklohexadiénu, obsahujúce, spôsob, výroby, tieto, látky, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčeniny všeobecného vzorca (Ia) a (Ib), v ktorých majú substituenty významy uvedené v opise. Opísaný je i spôsob ich výroby a ich použitie ako liečiv, hlavne ako cerebrálne účinných prostriedkov, použitie ako modulátorov so selektivitou pre draslíkové kanály veľkej vodivosti závislé od vápnika.