Junge Bodo

Použitie fenylsubstituovaných 1,4-dihydropyridínov na výrobu liečiv, fenylsubstituované 1,4-dihadropyridíny a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 283409

Dátum: 09.06.2003

Autori: De Jonge Maarten, Meier Heinrich, Schohe-loop Rudolf, Gao Zhan, Schuurman Teunis, Schmidt Bernard, Hartwig Wolfgang, Junge Bodo

MPK: A61K 31/455, C07D 211/90

Značky: liečiv, výrobu, 1,4-dihydropyridínov, fenylsubstituovaných, 1,4-dihadropyridíny, spôsob, výroby, použitie, fenylsubstituované

Zhrnutie / Anotácia:

Fenylsubstituované 1,4-dihydropyridíny všeobecného vzorca (I), spôsob ich výroby reakciou halogénfenyl-aldehydov s beta-ketoestermi, prípadne za izolácie ylidénových zlúčenín a s enamínmi a ich použitie v liečivách, najmä ako cerebrálne účinných prostriedkov.

Spôsob výroby enantiomérne čistých fenylsubstituovaných derivátov kyseliny 1,4-dihydropyridín-3,5-dikarboxylovej a medziprodukty na túto výrobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 282428

Dátum: 21.12.2001

Autori: Van Laak Kai, Kaulen Johannes, Mittendorf Joachim, Fey Peter, Junge Bodo, Schohe-loop Rudolf, Meier Heinrich

MPK: C07D 211/90

Značky: výrobu, enantiomérne, fenylsubstituovaných, spôsob, kyseliny, čistých, výroby, medziprodukty, 1,4-dihydropyridín-3,5-dikarboxylovej, túto, derivátov

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný vysoko selektívny spôsob výroby enantiomérne čistých fenylsubstituovaných derivátov kyseliny 1,4-dihydropyridín-3,5-dikarboxylovej všeobecného vzorca (I), v ktorom majú substituenty významy uvedené v opise a medziprodukty na túto výrobu.

Izopropyl-(2-metoxyetyl)-4-(2-chlór-3-kyano-fenyl)-1,4-dihydro-2,6- dimetylpyridín-3,5- -dikarboxylát, spôsob jeho výroby, farmaceutický prostriedok, použitie a 2-chlór-3-kyano-benzaldehyd ako medziprodukt

Načítavanie...

Číslo patentu: 282399

Dátum: 17.12.2001

Autori: Schohe-loop Rudolf, Meier Heinrich, Schuurman Teunis, Gao Zhan, Schmidt Bernard, Hartwig Wolfgang, Junge Bodo, De Jonge Maarten

MPK: A61K 31/44, A61P 25/00, C07C 255/56...

Značky: dikarboxylát, 2-chlór-3-kyano-benzaldehyd, prostriedok, výroby, farmaceutický, izopropyl-(2-metoxyetyl)-4-(2-chlór-3-kyano-fenyl)-1,4-dihydro-2,6, spôsob, použitie, dimetylpyridín-3,5, medziprodukt

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný rac-izopropyl-(2-metoxyetyl)-4-(2-chlór-3-kyano-fenyl)-1,4-dihydro- 2,6-dimetylpyridín-3,5-di-karboxylát vzorca (I) a jeho čisté enantioméry, spôsob jeho výroby, farmaceutický prostriedok s jeho obsahom a jeho použitie na výrobu liečiva na potláčanie cerebrálnych a neuronálnych ochorení, ako i medziprodukt na výrobu tejto zlúčeniny, ktorým je 2-chlór-3-kyano-benzaldehyd vzorca (II).

Piperidylmetylsubstituované deriváty chrómanu, spôsob ich výroby, ich použitie a farmaceutický prostriedok tieto látky obsahujúci

Načítavanie...

Číslo patentu: 278557

Dátum: 10.09.1997

Autori: Seidel Peter-rudolf, Glaser Thomas, Heine Hans-georg, Junge Bodo, Schohe-loop Rudolf, De Vry Jean-marie-viktor, Dompert Wolfgang, Sommermeyer Henning

MPK: A61K 31/445, C07D 405/06

Značky: použitie, výroby, obsahujúci, piperidylmetylsubstituované, spôsob, deriváty, chromanů, prostriedok, tieto, farmaceutický, látky

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané piperidylmetylsubstituované deriváty chrómanu všeobecného vzorca (I), v ktorom majú substituenty významy uvedené v opise, ktoré sa môžu použiť ako účinné látky v liečivách, obzvlášť na ošetrenie ochorení centrálneho nervového systému. Uvedené látky sa môžu vyrobiť tak, že sa nechajú reagovať zodpovedajúce deriváty kyseliny chrómankarboxylovej, prípadne za predchádzajúcej aktivácie, najskôr s cyklickými amínmi a potom sa karbonylová...

Deriváty cyklohexadiénu, spôsob ich výroby, liečivá obsahujúce tieto látky a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281352

Dátum: 06.03.1996

Autori: Heine Hans-georg, Wollweber Hartmund, De Vry Jean-marie-viktor, Urbahns Klaus, Wittka Reilinde, Glaser Thomas, Junge Bodo, Sommermeyer Henning, Schohe-loop Rudolf

MPK: A61K 31/215, C07C 227/08, A61K 31/44...

Značky: výroby, obsahujúce, použitie, spôsob, látky, tieto, cyklohexadiénu, deriváty, liečivá

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčeniny všeobecného vzorca (Ia) a (Ib), v ktorých majú substituenty významy uvedené v opise. Opísaný je i spôsob ich výroby a ich použitie ako liečiv, hlavne ako cerebrálne účinných prostriedkov, použitie ako modulátorov so selektivitou pre draslíkové kanály veľkej vodivosti závislé od vápnika.