Jung Sung Youb

Farmaceutický prostriedok na liečbu ochorenia spojeného s obezitou obsahujúci inzulinotropný peptidový konjugát

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17383

Dátum: 28.11.2008

Autori: Park Young Jin, Kim Min Young, Lee Gwan Sun, Kang Eun Hee, Jung Sung Youb, Kwon Se Chang, Song Dae Hae

MPK: A61K 31/365, A61K 38/22, A61K 38/16...

Značky: peptidový, obsahujúci, konjugát, prostriedok, spojeného, farmaceutický, obezitou, inzulinotropný, liečbu, ochorenia

Text:

...závislost a trvanie a neukázali výnimočnú účinnost v potlačení príjmu potravy v porovnani s natívnym exendínom.0004 Teda, predkladatelia vynálezu použili spôsob prípravy, v ktorom sú imunoglobulínová Fc oblasť, ne-peptidylový Iinker a inzulínotropný peptid kovalentne navzájom naviazané ako spôsob pre maximalizáciu účinkov zvyšujúceho sa polčasu inzulínotropného peptidu v krvi a udržania invivo aktivity. Zistili, že konjugát má značne...

Fc fragment IgG pre nosič liečiva a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16063

Dátum: 13.11.2004

Autori: Lee Gwan Sun, Yang Geun Hee, Kim Jin Sun, Kwon Se Chang, Jung Sung Youb

MPK: C07K 16/00, C07K 19/00, A61K 47/48...

Značky: liečivá, spôsob, přípravy, nosič, fragment

Text:

...naviazaním identického proteínového liečiva na oba koncePEG pripraviť konjugát. Ako je tiež opísané V medzinárodnej patentovej prihláške č. W 0 92/16221, tak naviazaním dvoch odlišných proteínových liečiv na oba konce PEG možno získať konjugát majúci dve odlišné aktivity. Vyššie uvedené spôsoby však neboli pri udržovaní aktivity proteínových liečiv príliš úspešné.0007 Na druhej strane Kinstler et al. ukázali, že fúzny proteín pripravený...

Farmaceutický prípravok obsahujúci imunoglobulínový fragment FC ako nosič

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15558

Dátum: 13.11.2004

Autori: Song Dae Hae, Lee Gwan Sun, Jung Sung Youb, Kwon Se Chang, Choi In Young, Kim Chang Hwan, Kim Young Min

MPK: C07K 19/00, C07K 16/00, A61K 47/48...

Značky: fragment, obsahujúci, imunoglobulinový, farmaceutický, nosič, prípravok

Text:

...846 opisuje konjugát, ktorýmožno pripraviť pripojením identického proteínového lieku k obom koncom molekuly PEG. čo vedie k zlepšeniu aktivity proteínového lieku. Vmedzinárodnej patentovej publikácii č. W 0 92/16221 je tiež opísané, že kobom koncom molekuly PEG možno pripojiť dva rôzne proteinové lieky a získať tak konjugát, ktorý má dve rôzne aktivity. Vyššie uvedené metódy však neboli príliš úspešné, čo sa týka trvalého udržiavania...