Juhás Stanislav

Sposob výroby formaldehydu oxidačnou dehydrogenáciou metanolu na striebornom katalyzátore

Načítavanie...

Číslo patentu: 260370

Dátum: 15.12.1998

Autori: Juhás Stanislav, Žedényi Mikuláš, Miškoc Anton, Lichvár Milan, Olejník Vincent, Butkovský Ľudovít, Oleárnik Miroslav, Vysoký Ladislav

MPK: C07C 47/055

Značky: spôsob, oxidačnou, striebornom, metanolu, výroby, dehydrogenáciou, formaldehydu, katalyzátore

Text:

...striebra SU 358 310, PL 122 783, US 4 416 215, US 4424 397, EP 0003 348 pripravené rôznym spôsobom, prípadne striebro povrchovo modifikované PL 117 567, GB 2121787, US č. 1 968 552, DE 3 143 704, EP 0 079 490 alebo striebro nanesené na nosiči pomocou rozkladu strieborných solí organických kyselín GB 2 086 763 alebo striebro V kombinácii s prechodnými kovmi tiež pripravené pomocou rozkladu strieborných solí organických kyselín US 4 005...

Sposob výroby formaldehydu oxidačnou dehydrogenáciou metanolu na striebornom katalyzátore

Načítavanie...

Číslo patentu: 260369

Dátum: 15.12.1998

Autori: Vysoký Ladislav, Žedényi Mikuláš, Olejník Vincent, Butkovský Ľudovít, Oleárnik Miroslav, Lichvár Milan, Miškoc Anton, Juhás Stanislav

MPK: C07C 47/055

Značky: metanolu, výroby, oxidačnou, dehydrogenáciou, spôsob, formaldehydu, striebornom, katalyzátore

Text:

...Striebro GB 2 121787, DE číslo 3143704, EP 0079 490, PL 117 567, US č. 1968 552 alebo striebro nanesené na nosiči pomocou rozkladu strieborných solí or» ganických kyselín GB 2086 753, prípadne striebro v koncentrácii s prechodnými kovmi, tiež pripravené pomocou rozkladu strieborných. solí organických kyselín US číslo 4 005 049.Katalyzátor, striebro nanesené na pemze ako aj kryštaliclté striebiro sa môže používal aj po tzv. chemickej...

Spôsob spracovania alkoholovej frakcie z výroby cyklohexanónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270520

Dátum: 12.07.1990

Autori: Lichvár Milan, Filadelfy Ivan, Piskla Štefan, Kavala Miroslav, Guba Gustáv, Olejník Vincent, Juhás Stanislav

MPK: C07C 29/132

Značky: alkoholovej, spôsob, cyklohexanonu, frakcie, výroby, spracovania

Text:

...m 3 žu byť na noaičoch, euapendované, ekeletcvé, typu Raney a pod. Najvýhodnejšie je použitie katalyzátorov v pevnom löžku, ked spravidla sa pri ich použití nevyžaduje následné delenie pevnej a kvapalnej fázy. Uvádzané teplotové rozmedzie 90 až 200 °C, e výhodou 130 až 140 °C, ako aj tlak 0,3 až 6 MPa nepredstavujú kritické ohraničenia. Vyššie množstvo vodíka posúva rovnováhu v prospech tvorby hydrogenovaných produktov, ale...

Spôsob získavania cyklohexanónu a cyklohexanolu z vyššievrúcich podielov

Načítavanie...

Číslo patentu: 270170

Dátum: 13.06.1990

Autori: Komora Ladislav, Bindas Ján, Molnár Gabriel, Komorová Eva, Olejník Vincent, Vanko Milan, Lichvár Milan, Juhás Stanislav

MPK: C07C 13/18, C07C 39/02

Značky: vyššievrúcich, cyklohexanolu, cyklohexanonu, podielov, získavania, spôsob

Text:

...však nutné jednak použit prehriatú paru podla reskčnej teploty, drahú kyselinu benzénsulíonovú, ktoré sa nedá regenerovat, pritomtvsak výťažky oyklohexaněnu na CECH značne kolíšu od 36 do 76 vychádzajúc z rovnakej suroviny bez nejakej viditeĺnej vzájomnej suvislosti. Uvedené nevýhody odstraňuje použitie spôsobu získavania cyklohsxanonu a cyklohexanolu z vyšäievrúcioh podielov vznikajúcich pri výrobe alebo spracovaní cyklohexanonu a/alebo...

Spôsob získavania cyklohexanónu a cyklohexanolu hydrolýzou vyššievrúcich podielov vznikajúcich pri ich výrobe alebo spracovaní

Načítavanie...

Číslo patentu: 270169

Dátum: 13.06.1990

Autori: Olejník Vincent, Lichvár Milan, Bindas Ján, Komora Ladislav, Vanko Milan, Komorová Eva, Juhás Stanislav, Molnár Gabriel

MPK: C07C 39/02, C07C 13/18

Značky: cyklohexanolu, hydrolýzou, vyššievrúcich, vznikajúcich, spracování, podielov, výrobe, získavania, spôsob, cyklohexanonu

Text:

...pri ich výrobe alebo spracovaní,vyznačuàúci sa tým, že rozklad vyšäievnícich podielov saŤuskutočňuJe za tlakunasýtených pár reagujdcej zmesi pri teplotách i 60 až 250 -°G a výhodou 180 až 220 °c, aspoň Jednou kyselinou zo skupiny kyselina sírová, kyselina fosforečná, kyselina p-toluensulfonová v množstvách 0,1 až 15 hmot. na násedu vyäšievrúcich podielov pri pH do 3,0 s výhodou okolo pH 1,0 za prítomnosti vody s výhodou v množstvách l až 30...

Spôsob oddelenia ľahkých podielov zo zmesi cyklohexanónu s cyklohexanolom

Načítavanie...

Číslo patentu: 267343

Dátum: 12.02.1990

Autori: Lichvár Milan, Sakálošová Alžbeta, Sabadoš Juraj, Juhás Stanislav, Sakaloš Štefan, Komora Ladislav, Vanko Milan

MPK: C07C 49/403, C07C 27/28

Značky: zmesí, spôsob, podielov, oddelenia, cyklohexanonu, ľahkých, cyklohexanolom

Text:

...komplexnàmu účinku procesu analogickému extrakčnej a azeotropickej rektltikácii. Predpokladom je, že pridaním vody so vytvoria take azeotropické zmesi oddeľovaných látok, ktorá zvyšujú účinnosť eeparácie od cyklohexanónu. Tieto zmesi nie sú známe, můžeme ich len predpokladať. Pre hexanal nie sú známe ani základné rovnovážne údaje,takže sa nemůžu použiť známe metódy na predpovedania procesu rektitikácie uvedených mnohozložkových zmesí.Nový...

Spôsob oddelenia ľahkých podielov zo zmesí cyklohexanónu a cyklohexanolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267342

Dátum: 12.02.1990

Autori: Vanko Milan, Sakaloš Štefan, Komora Ladislav, Juhás Stanislav, Lichvár Milan, Žedényi Mikuláš, Sakálošová Alžbeta

MPK: C07C 49/403, C07C 27/28

Značky: spôsob, oddelenia, zmesí, cyklohexanonu, cyklohexanolu, ľahkých, podielov

Text:

...postupy automatickeho riadenia rektifikaönáho procesu sú podobne popísané napr. v monograiii I.V.Anisimov Avtomaticeekoje regulirovanije proosesa rektifikaoii,Gostoptechizdat 1961 i v novšíchvydaniach tejto monografie a v roznych článkoch v periodickej literatúre, napr. v Chem. Engng.Tieto známe postupy automatickej regulácie nie sú však vhodna pre rektifikaöný proces, v ktorom sa vyžaduje eoparácia relativne nepetrnýoh množetiev látok...

Kyslíkatý komponent palív pre zážihové motory

Načítavanie...

Číslo patentu: 266118

Dátum: 14.11.1989

Autori: Bučko Miloš, Juhás Stanislav, Braunsteiner Michal, Fehér Pavol, Žedényi Mikuláš, Bratský Daniel, Kolesár Ján

MPK: C10L 1/18

Značky: zážihové, motory, palív, komponent, kyslíkatý

Text:

...alkoholov cs až ce, od 0,1 do 3 š,1 z hmot. cyklických alkoholov C 5 a C 6, od 0,1 do 17,1 hmot. aldehydov C 3 až C 7 a od 0,1 do 41 hmot. cyklických ketônov C 5 a C 6. Kyslíkatý komponent podľa vynálezu sa pripraví vzájomnou homoqenizáciou uhľovodíkovej frakcie a zmesi kyslíkatých zlúčenín vznikajúcich ako vedľajší produkt pri výrobe cyklohexanőnu oxidáciou cyklohexánu v takom pomere, aby výsledný produkt mal vyššie popísané zloženie. V...

Zariadenie na získavanie zmesi cyklohexanolu a cyklohexanonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263587

Dátum: 11.04.1989

Autori: Olejník Vincent, Chocholáček Ľudovít, Lichvár Milan, Juhás Stanislav, Banhedyi Erich, Molnár Gabriel, Tomčík Kazimír, Bakoš Ján, Kováč Pavol, Kolesár Ján, Jesenský Ján, Hlinšťák Karol, Futrikanič Jozef, Miškovič Tibor, Barta Stanislav, Džamba Peter, Ambrož František, Sabadoš Július, Košuth Jaroslav, Žedényi Mikuláš, Hronec Milan, Mikula Oldřich, Kopernický Ivan, Záremba Emanuel

MPK: C07C 49/303, C07C 35/08

Značky: zariadenie, získavanie, zmesí, cyklohexanonu, cyklohexanolu

Text:

...a podľa polohy -prepážok na ramene rozdeľovača vzduchu, tiež rozdielnou vzdialenosťou a rozdielným priemerom. otvorov- od vertikálnej osi dispergačného ramena.S cieľom zabrániť späxtnému miešaniu reaukčnej zmesi a prieniku plynnej fázy z komory do predchádzajúcej .komory, je podľa poľského pat. č. 94 062 navrhnutá tá prídavná prepäžka, ktorá je upevnená na pre-padovú prepážku, pričom modifikácie vyššie uvedeného reaktora má upraveno...

Spôsob zvýšenia selektivity oxidácie cyklohexánu na cyklohexanol a cyklohexanon

Načítavanie...

Číslo patentu: 263577

Dátum: 11.04.1989

Autori: Mikula Oldřich, Mihočko Peter, Sabadoš Július, Hlinšťák Karol, Juhás Stanislav, Ambrož František, Žedényi Mikuláš, Kopernický Ivan, Kolesár Ján, Lichvár Milan, Molnár Gabriel, Barta Stanislav, Olejník Vincent, Magur Ján, Hronec Milan

MPK: C07C 49/303, C07C 35/08

Značky: cyklohexanol, selektivity, oxidácie, spôsob, cyklohexanu, cyklohexanón, zvýšenia

Text:

...výhodne rozmiestnených rozdeľovacích prepáž-ok rozdielnou vzdialenosťou a rozdielným priemerom otvorov od vertikálnej osi barbotážneho zariadenia PL 136 028.V priebehu experimentov sa ukázalo, že pre proces oxidácie cvklohexánu na cyklohexanol a cyklohexanon vo viacstupňový-ch reaktoroch je veľmi dôležitá účinná dispergácia oxidačného katalyzátora do cvklohexánu prebublávaného plynnom ohsahujúcim kyslík. Uvedené postupy a spôsoby zväčša...

Zariadenie pre selektívnu oxidáciu cyklohexánu v kvapalnej fáze

Načítavanie...

Číslo patentu: 263576

Dátum: 11.04.1989

Autori: Barta Stanislav, Záremba Emanuel, Mikula Oldřich, Juhás Stanislav, Molnár Gabriel, Futrikanič Jozef, Ambrož František, Kolesár Ján, Olejník Vincent, Kopernický Ivan, Žedényi Mikuláš, Košuth Jaroslav, Lichvár Milan, Banhedyi Erich, Hlinšťák Karol, Bakoš Ján, Sabadoš Július

MPK: C07C 35/08, C07C 49/303

Značky: zariadenie, kvapalnej, fáze, oxidáciu, cyklohexanu, selektívnu

Text:

...dlhodobom chode oxidačného reaktora barbotažného typu o výkone 1 U t/h v ktorom boli uplatnené uvedené poznatky sa však ukázalo, že naďalej dochádza k tvorbe živičnatých látok, ktoré sú príčinou zanášania reaktora a postupného zhoršovania selektivity procesu oxidácie cyklo-hexánu. Z rozmiestnenia nánosov V reaktore je zrejmé, že miešanie reakčnej zmesi je nepostačujüce k tomu, aby z reakčného systému boli s požadovaunou účinnosť-ou...

Spôsob výroby cyklohexanolu a cyklohexanonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263575

Dátum: 11.04.1989

Autori: Lichvár Milan, Žedényi Mikuláš, Hronec Milan, Kopernický Ivan, Juhás Stanislav, Molnár Gabriel, Kolesár Ján, Mikula Oldřich, Olejník Vincent, Hlinšťák Karol, Barta Stanislav, Sabadoš Július, Ambrož František, Futrikanič Jozef

MPK: C07C 35/08, C07C 49/303

Značky: cyklohexanonu, výroby, spôsob, cyklohexanolu

Text:

...selektivity oxidäcie cyklohexánu na zmes cyklohexanolu a cyiklohexanonu pri dodržaní požadovanej konverzie a mož»nosť zvýšenia výkonu oxidačného reaktora je možno dosiahnut použitím rozdeiovača plynu s nerovnomerne rozmiestnenými otvormi rvo vodorovnom priereze reaktora v smere kolmom na smer prúdenia reakčnej zmesi.Zlepšenie ROUCEUÍIÍEl-Čllej a teplvotovej homogenity reakčnej zmesi rieši spôsob uvádzania a vedenia procesu oxidácie...

Zariadenie pre výrobu cyklohexanu a/alebo cyklohexanaolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263574

Dátum: 11.04.1989

Autori: Záremba Emanuel, Kolesár Ján, Juhás Stanislav, Ambrož František, Jesenský Ján, Chocholáček Ľudovít, Futrikanič Jozef, Barta Stanislav, Olejník Vincent, Mikula Oldřich, Hlinšťák Karol, Molnár Gabriel, Lichvár Milan, Hronec Milan, Žedényi Mikuláš, Sabadoš Július, Kopernický Ivan

MPK: C07C 49/303, C07C 35/08

Značky: cyklohexanaolu, výrobu, cyklohexanu, zariadenie

Text:

...organických zlúčenln V barbotažnych reaktoroch. je charakterizovaný priemernou lineárnou rýchlosťou výt-oku oxidačného plynu otvormi presne matematicky definovanými PL. patent č. 241 111.Ďalšieho zlepšenia selektivity procesu oxidácle cyklohexánu možno dosiahnut v re.aktore, ktorý zároveň zaručuje vysoký stupeň využitia kyslíkai z oxidačnvého plynusa dosahuje intenzívneho miešania reakčnej zmesi systémo-m výhodne rozmiestnených...

Spôsob výroby zmesi cyklohexanolu a cyklohexanonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263573

Dátum: 11.04.1989

Autori: Juhás Stanislav, Molnár Gabriel, Žedényi Mikuláš, Olejník Vincent, Mikula Oldřich, Sabadoš Július, Kopernický Ivan, Lichvár Milan, Ambrož František, Kolesár Ján

MPK: C07C 49/303, C07C 35/08

Značky: cyklohexanonu, zmesí, spôsob, výroby, cyklohexanolu

Text:

...pridavnou prepážkou na účinnejšie zamedzenie spätného toku medzi komorami (PL 94 062, ktorej vzdialenosť od plášta je 1 až 400 mm PL 134291).Zlepšenie dispergácie plynu v prebublávanej kvapalíne rieši spôsob charakterizovaný priemernou lineárnou rýchlosťou výtoku oxidačného plynu otvormi .presne matematícky definovanými -vo vzťahu polohy otvoru na barbotážnom zariadeni PL čisl-o 241 111, pripadne použitím .rozdelovača.plynu .s nerovnomerne...

Spôsob výroby cyklohexanolu a/alebo cyklohexanonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263572

Dátum: 11.04.1989

Autori: Ambrož František, Sabadoš Július, Žedényi Mikuláš, Záremba Emanuel, Lichvár Milan, Kolesár Ján, Juhás Stanislav, Mikula Oldřich, Molnár Gabriel, Olejník Vincent, Kopernický Ivan

MPK: C07C 35/08, C07C 49/303

Značky: výroby, cyklohexanonu, cyklohexanolu, spôsob

Text:

...reaktor PL 64 440 tvorený horizontálne uloženým cylindrickým plášťom, prepadovými prepážkeimi a prepâžkami zamedzujúcimi kontakt medzi párnymi zložkami jednotlivých komôr, ktoré môžu byt opatrené pľĺdaVÍlíJ-ll propážkou na činnejšie zamedzenie spätného toku medzi kom-ocami PL 94062), ktorej vzdialenosť od plášťa je 1 až 400 mm (PL 134 291.Zlepšenie dispergácie plynu v prebublávanej kvapaline rieši spôsob charakterizovaný priemernou...

Zariadenie pre selektívnu oxidáciu cyklohexánu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263571

Dátum: 11.04.1989

Autori: Hlinšťák Karol, Molnár Gabriel, Juhás Stanislav, Barta Stanislav, Olejník Vincent, Lichvár Milan, Žedényi Mikuláš, Ambrož František, Záremba Emanuel, Kováč Pavol, Sabadoš Július, Kopernický Ivan, Mikula Oldřich, Kolesár Ján

MPK: C07C 35/08, C07C 49/303

Značky: selektívnu, zariadenie, cyklohexanu, oxidáciu

Text:

...však zistilo, že postupne dochádza k zanášaniu priepustných profilov demisterov živičnými látkami, rovnakého charakteru ako je charakter nánosov v málo intenzívne miašaných alebo nemiešaných miestach reaktora. Z .dôvodu zanesenia demistera dochádza k lpretláč-aniu plynnej reakčnej zmesi z jednej komory do druhej v. smere, ale aj v protismere prúdenia reakčnej zmesi a tým ku kolísaniu úrovne hladín kvapalnej reakčnej zmesi v jednotlivých...

Spôsob výroby cyklohexanolu a cyklohexanonu oxidáciou cyklohexánu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263570

Dátum: 11.04.1989

Autori: Lichvár Milan, Kopernický Ivan, Kolesár Ján, Banhedyi Erich, Žedényi Mikuláš, Bakoš Ján, Ambrož František, Olejník Vincent, Futrikanič Jozef, Barta Stanislav, Košuth Jaroslav, Sabadoš Július, Juhás Stanislav, Hlinšťák Karol, Mikula Oldřich, Molnár Gabriel

MPK: C07C 49/303, C07C 35/08

Značky: cyklohexanolu, výroby, cyklohexanu, oxidáciou, cyklohexanonu, spôsob

Text:

...detinovanými vo vzahu p-olohy otvoru na bavrlbotážnom zariadení (PL 241111 prípadne použití rozdel-ovača plynu s nerovnomerne rozmiestnenými otvormi vo vodorovnom upriereze reaktora v smere kolmom na smer prúdenia reakčnej zmesi. Taktiež je známe riešenie zabezpečujúce vysoký stupeň využitia kyslíka. pomocou výhodne rozmiestnených rozdeiovacích prepážok rozdielnou vzdialenosťou a rozdielným priemerom otvorov od vertikálnej osi...

Zariadenie selektívnej oxidácie cyklohexánu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263569

Dátum: 11.04.1989

Autori: Ždenyi Mikuláš, Barta Stanislav, Molnár Gabriel, Hronec Milan, Jesenský Ján, Ambrož František, Mikula Oldřich, Kolesár Ján, Sabadoš Július, Lichvár Milan, Juhás Stanislav, Futrikanič Jozef, Hlinšťák Karol, Záremba Emanuel, Chocholáček Ľudovít, Olejník Vincent, Kopernický Ivan

MPK: C07C 49/303, C07C 35/08

Značky: oxidácie, zariadenie, cyklohexanu, selektívnej

Text:

...reakt-ora má reakčnú zmes stíupajúcu mernú hmotnosť a s ňou zvyšujúci sa obsah organických kyselín. V blízkosti dna dochádza až k vytvoreniu dvojfázovej sústavy, ktorú tvorí org-anická a vodná fáza. To svedčí o skutočnosti, že vnútorná konštrukcia reaktora z prvkov, ktorými sa má .dosiahnuť konce.ntračná a teplotová homogenita reakčnej zmesi nepostačuje k tomu, aby z reakčného systému boli s požadovanom účinnosťou vynášané všetky reakčné...

Spôsob výroby formaldehydu oxidačnou dehydrogenáciou metanolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258698

Dátum: 16.09.1988

Autori: Olejník Vincent, Juhás Stanislav, Butkovský Ľudovít, Oleárnik Miroslav, Lichvár Milan, Žedényi Mikuláš

MPK: C07C 47/058

Značky: spôsob, formaldehydu, metanolu, oxidačnou, výroby, dehydrogenáciou

Text:

...zlúčenioa (US 4198 351.Plynná zmes pripravená v sytiacom zariadení s výhodou zbavená mechanických nečistôt, pripadne kvapiek DE 2 114 370 sa prehrieva na- tepllotu 360 až 390 K a prechádza katalytickým lôžko-m o teplote 8231 023 Kelvinla. Katalyzátor môže byť uložený v kontaktnom koši DE 2173 938, DE 2545104,US 2 745 722, alebo na kovovej podložka priamo na trúbkovnici výmennika tepla DE 1642 S 155, CS 225 301, CS 227155). Uloženie...

Sposob výroby formalínových roztokov

Načítavanie...

Číslo patentu: 257817

Dátum: 15.06.1988

Autori: Oleárnik Miroslav, Olejník Vincent, Juhás Stanislav, Butkovský Ľudovít, Bodajla Michal

MPK: C07C 47/04

Značky: výroby, spôsob, formalínových, roztokov

Text:

...používanými priemyselnými a studničnými vodami sa do produktu zanáša kal a nežiadúce soli najmä vápnika a horčíkavo forme prechodnej resp. trvalej tvrdosti týchto vôd, čo tiež spôsobuje nežiadúce nánosy na teplovýmenných plochách.Takto pripravené formalínové roztoky majú v äalšich, a to najmä V špeciálnych syntézách a aplikáciach obmedzené použitie. Ak sa použije ochladený parný kcndenzát, ako skrápacie médium, ktorý tieto...

Těleso průlezu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242807

Dátum: 01.04.1988

Autori: Štepita Rastislav, Olejník Vincent, Juhás Stanislav

MPK: E02D 29/14

Značky: průlezu, těleso

Text:

...z vrchního a spod ního válce tělesa průlezu, jejichž styčné ploch jsou šikmo seříznuté. Spodní válec tělesa průlezu je opatřen po obvodu stěny osazovacími otvory pro upevnění pomocí zámků na vrohní kraně nosné konstrukce.W 242 an 7 Výhodou zařízení podle vynálezu je zjednodušení technologiepostupu osazování snímatelněho víka průlezu s ohladom na sklona výšku komunikace. Není bezpodmínečně nutné vyjímat.oe 1 é těleso průlezu za účelem...

Odlievacia hmota k výrobe tepelnoizolačných obkladov

Načítavanie...

Číslo patentu: 247336

Dátum: 15.01.1988

Autori: Lichvár Milan, Juhás Stanislav, Telecký 1udovít, Zlacký Alojz, Komora Ladislav, Pašek Josef

MPK: C08L 61/24

Značky: hmota, obkladov, odlievacia, tepelnoizolačných, výrobe

Text:

...hrúbke 6 až 18 mikrometrov, 2 až 15 hmot. d. predpeneného polystyrénu o velkosti do 5 mm,2 až 2 D hmot. d. expandovaného perlitu, 2 až 12 hmot. d. tenzidov, 0,5 až 10 hmot. d. katalyzátorov sieťovanía živice a 10 až 200 hmot. d. vody.V pripade potreby je možné zlepšenie väzby medzi polystyrénom a pojivom docieliť jeho mineralizáciott sádrou. Toto opatrenie je výhodné u hmôt s vysokým obsahom polystyrénu. Dokonale rozvláknenie a...

Sposob sušenia kryštalického hexametyléntetramínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254040

Dátum: 17.12.1987

Autori: Oleárnik Miroslav, Olejník Vincent, Juhás Stanislav, Butkovský Ľudovít

MPK: C07D 471/18

Značky: sušenia, krystalického, hexametyléntetramínu, spôsob

Text:

...hexametyléntetramínu.Pri štúdiu týchto problémov sa ukázalo,že riešenie prevažnej časti nevýhod vyplývajúcich z doteraz používaných skrápacíchmédií pri sušení kryštalického hexametylén tetramínu, ako aj zníženie znečisťovania odpadných vôd z tejto výroby, možno dosiahnut postupom podľa predmetného vynálezu.Podstatou tohto vynálezu je spôsob sušenia kryštalického hexametyléntetramínu,oddeleného od suspenzie získanej kryštalizačným zahusťovaním...

Spôsob dohrievania bauxitových suspenzií pri vylúhovaní oxidu hlinitého z bauxitov hlinitanovým rozkladným lúhom

Načítavanie...

Číslo patentu: 245504

Dátum: 15.12.1987

Autori: Juhás Stanislav, Olejník Vincent

MPK: C01F 7/04

Značky: bauxitových, bauxitov, rozkladným, dohrievania, vylúhovaní, hlinitého, spôsob, hlinitanovým, oxidů, suspenzií, lúhom

Text:

...vstupe do dohrievacej časti je aspoň 210 °C, pri rýchlosti toku suspenzie v za sebou zapojených rürach od 1 III/S do 4 m/s a pri lokálnom tepelnom zaťažení rúr do hodnoty 50 000 W/mz.Výh-ody vynálezu sú v jednoduchom a účinnom dohrievaní suspenzií pri vylúhovaní bauxitu V rúrach pri zabezpečení takýchpodmienok dohrevu, aby nedošlo k nadmernému prehriatiu rúr, k nadmernej tvorbe nárastov a k upchávaniu rúr, čoho sa dosiahne tým, že predohriata...

Spôsob spracovania vedľajších produktov z výroby cyklohexanónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245502

Dátum: 15.12.1987

Autori: Juhás Stanislav, Oleárnik Miroslav, Miškoc Anton, Olejník Vincent

MPK: C07C 49/403, C07C 55/02

Značky: výroby, spôsob, spracovania, vedľajších, cyklohexanonu, produktov

Text:

...bez-odpadová výroba cyklohexanónu oxidáciou cyklvohexánu.Spôsob oxidácie vedľajších produktov z výroby cyklonhexánu ukazujú ďalej uvedené príklady, pričom samozrejme len dokladajú avšak nevymedzujú predmet vynálezu.Do prietowčného reaktora valcovitéhno tvaru, opatrenéhio miešadlom, rúrkuovou vostavbou na vyhrievanie a chladenie, prívodom surovín a odberovým potrubím pre produkty, o objeme 420 m 1 sa privádza 17,8 g . h vedľajších...

Zapojenie na spínanie tyristorov a triakov pri prechode napätia nulou

Načítavanie...

Číslo patentu: 239367

Dátum: 15.06.1987

Autori: Trebichavský Ctibor, Nemšák Ján, Kurinec Ferdinand, Juhás Stanislav, Lichvár Milan

MPK: H03K 17/16

Značky: zapojenie, prechode, nulou, napätia, tyristorov, spínanie, triakov

Text:

...vynálezu je, že má menej polovodičových súčiastok, pričom eliminuje straty pri záťaži a minimalizuje rušenie, vznikajúce pri spínaní. Energeticky je takéto spínanie výhodné, pretože je impulzné. Zníženie počtu polovodičových súčiastok predstavuje ekonomickú výhodu nie 4len po stránke výrobných nákladov, ale vytvára aj predpoklady pre odstránenie poruchovosti. .Na pripojenom výkrese je znázornený príklad zapojenia na spínanie tyristorov a...

Spôsob výroby formaldehydu oxidačnou dehydrogenáciou metanolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238445

Dátum: 15.05.1987

Autori: Pašek Josef, Lichvár Milan, Komora Ladislav, Zlacký Alojz, Juhás Stanislav

MPK: C07C 47/02

Značky: dehydrogenáciou, metanolu, formaldehydu, oxidačnou, výroby, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je zníženie energetickej náročnosti odstránením nutnosti používania rektifikácie pri výrobe formalínu s nízkym obsahom metanolu a efektívne riešenie ekologických dôsledkov technológie výroby formaldehydu oxidačnou dehydrogenáciou metanolu na striebornom katalyzátore. Uvedený účel sa dosiahne tým, že k plynom vystupujúcim z absorpčného stupňa procesu sa pridáva kyslík alebo plyn obsahujúci kyslík v množstve 0,02 až 2,0 móly...

Spôsob úpravy odpadných plynov a pár z absorpčného stupňa výroby formaldehydu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239192

Dátum: 15.05.1987

Autori: Zlacký Alojz, Pašek Jozef, Hrubý Jan, Chocholáček Ľudovít, Juhás Stanislav, Lichvár Milan

MPK: C07C 47/055

Značky: odpadných, plynov, stupňa, výroby, spôsob, formaldehydu, absorpčného, úpravy

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je úprava odpadných plynov a pár z absorpčného stupňa výroby formaldehydu a využitie ich potenciálnej energetickej hodnoty. Uvedený účel sa dosiahne tak, že pred emisiou do atmosféry sa k 1 mólu zmesi plynov a pár odchádzajúcich z absorpčného stupňa výroby pridáva kyslík a/alebo plyn obsahujúci kyslík v množstve 0,03 až 0,8 molárneho diela kyslíka a vzniknutá zmes sa podrobí katalytickému spaľovaniu pri teplote 150 až 800 °C na...

Sposob získavania kryštalického hexametyléntetramínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250012

Dátum: 15.04.1987

Autori: Butkovský Ľudovít, Olejník Vincent, Juhás Stanislav, Oleárnik Miroslav

MPK: C07D 487/18

Značky: krystalického, spôsob, hexametyléntetramínu, získavania

Text:

...parametrov možno pripraviť spôsobom, pri ktorom sa ako premývacie médium odstredenej pevnej fázy použije .parný kondenzát, čo však znamená zvýšenie ekonomickej náročnosti procesu.Prevážnu časť uvádzaných nevýhod možno odstrániť ,postupom podľa pre-dsmetného vynálezu.Podstatou tohto vynálezu je SDĎSOĎ oddeľovania tuhej fázy od vodných matečných roztokov ~v procese výroby kryštalicłkélho hexametylêntetramínu, s výhodou odstreďovaním, pri...

Sposob výroby hexametyléntetramínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248213

Dátum: 12.02.1987

Autori: Butkovský Ľudovít, Olejník Vincent, Juhás Stanislav, Oleárnik Miroslav

MPK: C07D 487/18

Značky: výroby, hexametyléntetramínu, spôsob

Text:

...parametrov iwádzailého postupu je energetická náročnosť výroby hexametyléntetramínu týmto postupom vysoká, hlavne pri kryštalizačnom odparovaní..Tento nedostatok riešia aj niektoré ďalšie známe spôsoby, ktoré sú charakteristické tým, že syntéza hexametylénztetramínu sa prevádza v prítomnosti iných rozpúšťadiel,napr. podľa švédskeho pat. č. 1195 8.29, k-de sa vedie sýntézna reakcia v roztoku s obsahom miniiííávlne 5 0/0...