Juhás Stanislav

Sposob výroby formaldehydu oxidačnou dehydrogenáciou metanolu na striebornom katalyzátore

Načítavanie...

Číslo patentu: 260370

Dátum: 15.12.1998

Autori: Olejník Vincent, Butkovský Ľudovít, Miškoc Anton, Žedényi Mikuláš, Juhás Stanislav, Vysoký Ladislav, Oleárnik Miroslav, Lichvár Milan

MPK: C07C 47/055

Značky: oxidačnou, spôsob, výroby, striebornom, katalyzátore, dehydrogenáciou, formaldehydu, metanolu

Text:

...striebra SU 358 310, PL 122 783, US 4 416 215, US 4424 397, EP 0003 348 pripravené rôznym spôsobom, prípadne striebro povrchovo modifikované PL 117 567, GB 2121787, US č. 1 968 552, DE 3 143 704, EP 0 079 490 alebo striebro nanesené na nosiči pomocou rozkladu strieborných solí organických kyselín GB 2 086 763 alebo striebro V kombinácii s prechodnými kovmi tiež pripravené pomocou rozkladu strieborných solí organických kyselín US 4 005...

Sposob výroby formaldehydu oxidačnou dehydrogenáciou metanolu na striebornom katalyzátore

Načítavanie...

Číslo patentu: 260369

Dátum: 15.12.1998

Autori: Juhás Stanislav, Lichvár Milan, Miškoc Anton, Vysoký Ladislav, Olejník Vincent, Oleárnik Miroslav, Butkovský Ľudovít, Žedényi Mikuláš

MPK: C07C 47/055

Značky: katalyzátore, formaldehydu, spôsob, výroby, oxidačnou, metanolu, dehydrogenáciou, striebornom

Text:

...Striebro GB 2 121787, DE číslo 3143704, EP 0079 490, PL 117 567, US č. 1968 552 alebo striebro nanesené na nosiči pomocou rozkladu strieborných solí or» ganických kyselín GB 2086 753, prípadne striebro v koncentrácii s prechodnými kovmi, tiež pripravené pomocou rozkladu strieborných. solí organických kyselín US číslo 4 005 049.Katalyzátor, striebro nanesené na pemze ako aj kryštaliclté striebiro sa môže používal aj po tzv. chemickej...

Spôsob spracovania alkoholovej frakcie z výroby cyklohexanónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270520

Dátum: 12.07.1990

Autori: Filadelfy Ivan, Juhás Stanislav, Kavala Miroslav, Olejník Vincent, Lichvár Milan, Piskla Štefan, Guba Gustáv

MPK: C07C 29/132

Značky: výroby, alkoholovej, frakcie, cyklohexanonu, spracovania, spôsob

Text:

...m 3 žu byť na noaičoch, euapendované, ekeletcvé, typu Raney a pod. Najvýhodnejšie je použitie katalyzátorov v pevnom löžku, ked spravidla sa pri ich použití nevyžaduje následné delenie pevnej a kvapalnej fázy. Uvádzané teplotové rozmedzie 90 až 200 °C, e výhodou 130 až 140 °C, ako aj tlak 0,3 až 6 MPa nepredstavujú kritické ohraničenia. Vyššie množstvo vodíka posúva rovnováhu v prospech tvorby hydrogenovaných produktov, ale...

Spôsob získavania cyklohexanónu a cyklohexanolu z vyššievrúcich podielov

Načítavanie...

Číslo patentu: 270170

Dátum: 13.06.1990

Autori: Molnár Gabriel, Olejník Vincent, Vanko Milan, Komora Ladislav, Komorová Eva, Bindas Ján, Juhás Stanislav, Lichvár Milan

MPK: C07C 13/18, C07C 39/02

Značky: podielov, spôsob, cyklohexanonu, získavania, cyklohexanolu, vyššievrúcich

Text:

...však nutné jednak použit prehriatú paru podla reskčnej teploty, drahú kyselinu benzénsulíonovú, ktoré sa nedá regenerovat, pritomtvsak výťažky oyklohexaněnu na CECH značne kolíšu od 36 do 76 vychádzajúc z rovnakej suroviny bez nejakej viditeĺnej vzájomnej suvislosti. Uvedené nevýhody odstraňuje použitie spôsobu získavania cyklohsxanonu a cyklohexanolu z vyšäievrúcioh podielov vznikajúcich pri výrobe alebo spracovaní cyklohexanonu a/alebo...

Spôsob získavania cyklohexanónu a cyklohexanolu hydrolýzou vyššievrúcich podielov vznikajúcich pri ich výrobe alebo spracovaní

Načítavanie...

Číslo patentu: 270169

Dátum: 13.06.1990

Autori: Vanko Milan, Juhás Stanislav, Molnár Gabriel, Lichvár Milan, Komora Ladislav, Bindas Ján, Komorová Eva, Olejník Vincent

MPK: C07C 13/18, C07C 39/02

Značky: hydrolýzou, cyklohexanolu, vznikajúcich, spôsob, spracování, získavania, výrobe, cyklohexanonu, vyššievrúcich, podielov

Text:

...pri ich výrobe alebo spracovaní,vyznačuàúci sa tým, že rozklad vyšäievnícich podielov saŤuskutočňuJe za tlakunasýtených pár reagujdcej zmesi pri teplotách i 60 až 250 -°G a výhodou 180 až 220 °c, aspoň Jednou kyselinou zo skupiny kyselina sírová, kyselina fosforečná, kyselina p-toluensulfonová v množstvách 0,1 až 15 hmot. na násedu vyäšievrúcich podielov pri pH do 3,0 s výhodou okolo pH 1,0 za prítomnosti vody s výhodou v množstvách l až 30...

Spôsob oddelenia ľahkých podielov zo zmesi cyklohexanónu s cyklohexanolom

Načítavanie...

Číslo patentu: 267343

Dátum: 12.02.1990

Autori: Lichvár Milan, Juhás Stanislav, Komora Ladislav, Vanko Milan, Sakaloš Štefan, Sabadoš Juraj, Sakálošová Alžbeta

MPK: C07C 27/28, C07C 49/403

Značky: podielov, oddelenia, zmesí, cyklohexanolom, ľahkých, spôsob, cyklohexanonu

Text:

...komplexnàmu účinku procesu analogickému extrakčnej a azeotropickej rektltikácii. Predpokladom je, že pridaním vody so vytvoria take azeotropické zmesi oddeľovaných látok, ktorá zvyšujú účinnosť eeparácie od cyklohexanónu. Tieto zmesi nie sú známe, můžeme ich len predpokladať. Pre hexanal nie sú známe ani základné rovnovážne údaje,takže sa nemůžu použiť známe metódy na predpovedania procesu rektitikácie uvedených mnohozložkových zmesí.Nový...

Spôsob oddelenia ľahkých podielov zo zmesí cyklohexanónu a cyklohexanolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267342

Dátum: 12.02.1990

Autori: Sakaloš Štefan, Lichvár Milan, Sakálošová Alžbeta, Vanko Milan, Komora Ladislav, Žedényi Mikuláš, Juhás Stanislav

MPK: C07C 49/403, C07C 27/28

Značky: spôsob, cyklohexanonu, zmesí, cyklohexanolu, ľahkých, oddelenia, podielov

Text:

...postupy automatickeho riadenia rektifikaönáho procesu sú podobne popísané napr. v monograiii I.V.Anisimov Avtomaticeekoje regulirovanije proosesa rektifikaoii,Gostoptechizdat 1961 i v novšíchvydaniach tejto monografie a v roznych článkoch v periodickej literatúre, napr. v Chem. Engng.Tieto známe postupy automatickej regulácie nie sú však vhodna pre rektifikaöný proces, v ktorom sa vyžaduje eoparácia relativne nepetrnýoh množetiev látok...

Kyslíkatý komponent palív pre zážihové motory

Načítavanie...

Číslo patentu: 266118

Dátum: 14.11.1989

Autori: Juhás Stanislav, Kolesár Ján, Fehér Pavol, Žedényi Mikuláš, Braunsteiner Michal, Bučko Miloš, Bratský Daniel

MPK: C10L 1/18

Značky: kyslíkatý, motory, komponent, zážihové, palív

Text:

...alkoholov cs až ce, od 0,1 do 3 š,1 z hmot. cyklických alkoholov C 5 a C 6, od 0,1 do 17,1 hmot. aldehydov C 3 až C 7 a od 0,1 do 41 hmot. cyklických ketônov C 5 a C 6. Kyslíkatý komponent podľa vynálezu sa pripraví vzájomnou homoqenizáciou uhľovodíkovej frakcie a zmesi kyslíkatých zlúčenín vznikajúcich ako vedľajší produkt pri výrobe cyklohexanőnu oxidáciou cyklohexánu v takom pomere, aby výsledný produkt mal vyššie popísané zloženie. V...

Zariadenie na získavanie zmesi cyklohexanolu a cyklohexanonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263587

Dátum: 11.04.1989

Autori: Futrikanič Jozef, Košuth Jaroslav, Žedényi Mikuláš, Kováč Pavol, Banhedyi Erich, Kopernický Ivan, Miškovič Tibor, Tomčík Kazimír, Sabadoš Július, Záremba Emanuel, Bakoš Ján, Barta Stanislav, Lichvár Milan, Olejník Vincent, Jesenský Ján, Juhás Stanislav, Ambrož František, Molnár Gabriel, Kolesár Ján, Chocholáček Ľudovít, Hlinšťák Karol, Džamba Peter, Mikula Oldřich, Hronec Milan

MPK: C07C 49/303, C07C 35/08

Značky: zmesí, cyklohexanonu, cyklohexanolu, získavanie, zariadenie

Text:

...a podľa polohy -prepážok na ramene rozdeľovača vzduchu, tiež rozdielnou vzdialenosťou a rozdielným priemerom. otvorov- od vertikálnej osi dispergačného ramena.S cieľom zabrániť späxtnému miešaniu reaukčnej zmesi a prieniku plynnej fázy z komory do predchádzajúcej .komory, je podľa poľského pat. č. 94 062 navrhnutá tá prídavná prepäžka, ktorá je upevnená na pre-padovú prepážku, pričom modifikácie vyššie uvedeného reaktora má upraveno...

Spôsob zvýšenia selektivity oxidácie cyklohexánu na cyklohexanol a cyklohexanon

Načítavanie...

Číslo patentu: 263577

Dátum: 11.04.1989

Autori: Ambrož František, Magur Ján, Juhás Stanislav, Lichvár Milan, Mikula Oldřich, Mihočko Peter, Barta Stanislav, Molnár Gabriel, Olejník Vincent, Žedényi Mikuláš, Hlinšťák Karol, Hronec Milan, Kolesár Ján, Kopernický Ivan, Sabadoš Július

MPK: C07C 35/08, C07C 49/303

Značky: cyklohexanón, zvýšenia, cyklohexanol, selektivity, oxidácie, spôsob, cyklohexanu

Text:

...výhodne rozmiestnených rozdeľovacích prepáž-ok rozdielnou vzdialenosťou a rozdielným priemerom otvorov od vertikálnej osi barbotážneho zariadenia PL 136 028.V priebehu experimentov sa ukázalo, že pre proces oxidácie cvklohexánu na cyklohexanol a cyklohexanon vo viacstupňový-ch reaktoroch je veľmi dôležitá účinná dispergácia oxidačného katalyzátora do cvklohexánu prebublávaného plynnom ohsahujúcim kyslík. Uvedené postupy a spôsoby zväčša...

Zariadenie pre selektívnu oxidáciu cyklohexánu v kvapalnej fáze

Načítavanie...

Číslo patentu: 263576

Dátum: 11.04.1989

Autori: Sabadoš Július, Mikula Oldřich, Lichvár Milan, Olejník Vincent, Žedényi Mikuláš, Kolesár Ján, Juhás Stanislav, Barta Stanislav, Bakoš Ján, Molnár Gabriel, Záremba Emanuel, Kopernický Ivan, Ambrož František, Košuth Jaroslav, Hlinšťák Karol, Banhedyi Erich, Futrikanič Jozef

MPK: C07C 35/08, C07C 49/303

Značky: selektívnu, zariadenie, kvapalnej, cyklohexanu, oxidáciu, fáze

Text:

...dlhodobom chode oxidačného reaktora barbotažného typu o výkone 1 U t/h v ktorom boli uplatnené uvedené poznatky sa však ukázalo, že naďalej dochádza k tvorbe živičnatých látok, ktoré sú príčinou zanášania reaktora a postupného zhoršovania selektivity procesu oxidácie cyklo-hexánu. Z rozmiestnenia nánosov V reaktore je zrejmé, že miešanie reakčnej zmesi je nepostačujüce k tomu, aby z reakčného systému boli s požadovaunou účinnosť-ou...

Spôsob výroby cyklohexanolu a cyklohexanonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263575

Dátum: 11.04.1989

Autori: Olejník Vincent, Sabadoš Július, Lichvár Milan, Mikula Oldřich, Molnár Gabriel, Hlinšťák Karol, Kopernický Ivan, Ambrož František, Futrikanič Jozef, Hronec Milan, Barta Stanislav, Juhás Stanislav, Kolesár Ján, Žedényi Mikuláš

MPK: C07C 49/303, C07C 35/08

Značky: cyklohexanolu, výroby, cyklohexanonu, spôsob

Text:

...selektivity oxidäcie cyklohexánu na zmes cyklohexanolu a cyiklohexanonu pri dodržaní požadovanej konverzie a mož»nosť zvýšenia výkonu oxidačného reaktora je možno dosiahnut použitím rozdeiovača plynu s nerovnomerne rozmiestnenými otvormi rvo vodorovnom priereze reaktora v smere kolmom na smer prúdenia reakčnej zmesi.Zlepšenie ROUCEUÍIÍEl-Čllej a teplvotovej homogenity reakčnej zmesi rieši spôsob uvádzania a vedenia procesu oxidácie...

Zariadenie pre výrobu cyklohexanu a/alebo cyklohexanaolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263574

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kolesár Ján, Sabadoš Július, Lichvár Milan, Záremba Emanuel, Kopernický Ivan, Futrikanič Jozef, Jesenský Ján, Chocholáček Ľudovít, Olejník Vincent, Ambrož František, Barta Stanislav, Žedényi Mikuláš, Juhás Stanislav, Hlinšťák Karol, Hronec Milan, Mikula Oldřich, Molnár Gabriel

MPK: C07C 49/303, C07C 35/08

Značky: cyklohexanaolu, cyklohexanu, zariadenie, výrobu

Text:

...organických zlúčenln V barbotažnych reaktoroch. je charakterizovaný priemernou lineárnou rýchlosťou výt-oku oxidačného plynu otvormi presne matematicky definovanými PL. patent č. 241 111.Ďalšieho zlepšenia selektivity procesu oxidácle cyklohexánu možno dosiahnut v re.aktore, ktorý zároveň zaručuje vysoký stupeň využitia kyslíkai z oxidačnvého plynusa dosahuje intenzívneho miešania reakčnej zmesi systémo-m výhodne rozmiestnených...

Spôsob výroby zmesi cyklohexanolu a cyklohexanonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263573

Dátum: 11.04.1989

Autori: Juhás Stanislav, Kopernický Ivan, Mikula Oldřich, Molnár Gabriel, Lichvár Milan, Kolesár Ján, Sabadoš Július, Žedényi Mikuláš, Ambrož František, Olejník Vincent

MPK: C07C 49/303, C07C 35/08

Značky: spôsob, cyklohexanolu, výroby, zmesí, cyklohexanonu

Text:

...pridavnou prepážkou na účinnejšie zamedzenie spätného toku medzi komorami (PL 94 062, ktorej vzdialenosť od plášta je 1 až 400 mm PL 134291).Zlepšenie dispergácie plynu v prebublávanej kvapalíne rieši spôsob charakterizovaný priemernou lineárnou rýchlosťou výtoku oxidačného plynu otvormi .presne matematícky definovanými -vo vzťahu polohy otvoru na barbotážnom zariadeni PL čisl-o 241 111, pripadne použitím .rozdelovača.plynu .s nerovnomerne...

Spôsob výroby cyklohexanolu a/alebo cyklohexanonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263572

Dátum: 11.04.1989

Autori: Molnár Gabriel, Sabadoš Július, Ambrož František, Kolesár Ján, Záremba Emanuel, Kopernický Ivan, Žedényi Mikuláš, Lichvár Milan, Juhás Stanislav, Olejník Vincent, Mikula Oldřich

MPK: C07C 49/303, C07C 35/08

Značky: výroby, cyklohexanonu, cyklohexanolu, spôsob

Text:

...reaktor PL 64 440 tvorený horizontálne uloženým cylindrickým plášťom, prepadovými prepážkeimi a prepâžkami zamedzujúcimi kontakt medzi párnymi zložkami jednotlivých komôr, ktoré môžu byt opatrené pľĺdaVÍlíJ-ll propážkou na činnejšie zamedzenie spätného toku medzi kom-ocami PL 94062), ktorej vzdialenosť od plášťa je 1 až 400 mm (PL 134 291.Zlepšenie dispergácie plynu v prebublávanej kvapaline rieši spôsob charakterizovaný priemernou...

Zariadenie pre selektívnu oxidáciu cyklohexánu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263571

Dátum: 11.04.1989

Autori: Molnár Gabriel, Žedényi Mikuláš, Sabadoš Július, Hlinšťák Karol, Mikula Oldřich, Juhás Stanislav, Kováč Pavol, Barta Stanislav, Lichvár Milan, Záremba Emanuel, Ambrož František, Olejník Vincent, Kopernický Ivan, Kolesár Ján

MPK: C07C 35/08, C07C 49/303

Značky: oxidáciu, selektívnu, zariadenie, cyklohexanu

Text:

...však zistilo, že postupne dochádza k zanášaniu priepustných profilov demisterov živičnými látkami, rovnakého charakteru ako je charakter nánosov v málo intenzívne miašaných alebo nemiešaných miestach reaktora. Z .dôvodu zanesenia demistera dochádza k lpretláč-aniu plynnej reakčnej zmesi z jednej komory do druhej v. smere, ale aj v protismere prúdenia reakčnej zmesi a tým ku kolísaniu úrovne hladín kvapalnej reakčnej zmesi v jednotlivých...

Spôsob výroby cyklohexanolu a cyklohexanonu oxidáciou cyklohexánu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263570

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kolesár Ján, Futrikanič Jozef, Sabadoš Július, Kopernický Ivan, Hlinšťák Karol, Molnár Gabriel, Lichvár Milan, Košuth Jaroslav, Banhedyi Erich, Bakoš Ján, Ambrož František, Olejník Vincent, Barta Stanislav, Juhás Stanislav, Žedényi Mikuláš, Mikula Oldřich

MPK: C07C 35/08, C07C 49/303

Značky: cyklohexanolu, spôsob, oxidáciou, cyklohexanu, výroby, cyklohexanonu

Text:

...detinovanými vo vzahu p-olohy otvoru na bavrlbotážnom zariadení (PL 241111 prípadne použití rozdel-ovača plynu s nerovnomerne rozmiestnenými otvormi vo vodorovnom upriereze reaktora v smere kolmom na smer prúdenia reakčnej zmesi. Taktiež je známe riešenie zabezpečujúce vysoký stupeň využitia kyslíka. pomocou výhodne rozmiestnených rozdeiovacích prepážok rozdielnou vzdialenosťou a rozdielným priemerom otvorov od vertikálnej osi...

Zariadenie selektívnej oxidácie cyklohexánu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263569

Dátum: 11.04.1989

Autori: Olejník Vincent, Hronec Milan, Chocholáček Ľudovít, Sabadoš Július, Mikula Oldřich, Molnár Gabriel, Futrikanič Jozef, Barta Stanislav, Hlinšťák Karol, Kolesár Ján, Kopernický Ivan, Ždenyi Mikuláš, Záremba Emanuel, Ambrož František, Lichvár Milan, Juhás Stanislav, Jesenský Ján

MPK: C07C 49/303, C07C 35/08

Značky: oxidácie, zariadenie, selektívnej, cyklohexanu

Text:

...reakt-ora má reakčnú zmes stíupajúcu mernú hmotnosť a s ňou zvyšujúci sa obsah organických kyselín. V blízkosti dna dochádza až k vytvoreniu dvojfázovej sústavy, ktorú tvorí org-anická a vodná fáza. To svedčí o skutočnosti, že vnútorná konštrukcia reaktora z prvkov, ktorými sa má .dosiahnuť konce.ntračná a teplotová homogenita reakčnej zmesi nepostačuje k tomu, aby z reakčného systému boli s požadovanom účinnosťou vynášané všetky reakčné...

Spôsob výroby formaldehydu oxidačnou dehydrogenáciou metanolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258698

Dátum: 16.09.1988

Autori: Butkovský Ľudovít, Juhás Stanislav, Oleárnik Miroslav, Žedényi Mikuláš, Lichvár Milan, Olejník Vincent

MPK: C07C 47/058

Značky: oxidačnou, formaldehydu, dehydrogenáciou, metanolu, výroby, spôsob

Text:

...zlúčenioa (US 4198 351.Plynná zmes pripravená v sytiacom zariadení s výhodou zbavená mechanických nečistôt, pripadne kvapiek DE 2 114 370 sa prehrieva na- tepllotu 360 až 390 K a prechádza katalytickým lôžko-m o teplote 8231 023 Kelvinla. Katalyzátor môže byť uložený v kontaktnom koši DE 2173 938, DE 2545104,US 2 745 722, alebo na kovovej podložka priamo na trúbkovnici výmennika tepla DE 1642 S 155, CS 225 301, CS 227155). Uloženie...

Sposob výroby formalínových roztokov

Načítavanie...

Číslo patentu: 257817

Dátum: 15.06.1988

Autori: Oleárnik Miroslav, Butkovský Ľudovít, Olejník Vincent, Juhás Stanislav, Bodajla Michal

MPK: C07C 47/04

Značky: roztokov, formalínových, výroby, spôsob

Text:

...používanými priemyselnými a studničnými vodami sa do produktu zanáša kal a nežiadúce soli najmä vápnika a horčíkavo forme prechodnej resp. trvalej tvrdosti týchto vôd, čo tiež spôsobuje nežiadúce nánosy na teplovýmenných plochách.Takto pripravené formalínové roztoky majú v äalšich, a to najmä V špeciálnych syntézách a aplikáciach obmedzené použitie. Ak sa použije ochladený parný kcndenzát, ako skrápacie médium, ktorý tieto...

Těleso průlezu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242807

Dátum: 01.04.1988

Autori: Juhás Stanislav, Štepita Rastislav, Olejník Vincent

MPK: E02D 29/14

Značky: průlezu, těleso

Text:

...z vrchního a spod ního válce tělesa průlezu, jejichž styčné ploch jsou šikmo seříznuté. Spodní válec tělesa průlezu je opatřen po obvodu stěny osazovacími otvory pro upevnění pomocí zámků na vrohní kraně nosné konstrukce.W 242 an 7 Výhodou zařízení podle vynálezu je zjednodušení technologiepostupu osazování snímatelněho víka průlezu s ohladom na sklona výšku komunikace. Není bezpodmínečně nutné vyjímat.oe 1 é těleso průlezu za účelem...

Odlievacia hmota k výrobe tepelnoizolačných obkladov

Načítavanie...

Číslo patentu: 247336

Dátum: 15.01.1988

Autori: Lichvár Milan, Juhás Stanislav, Zlacký Alojz, Pašek Josef, Komora Ladislav, Telecký 1udovít

MPK: C08L 61/24

Značky: odlievacia, obkladov, tepelnoizolačných, hmota, výrobe

Text:

...hrúbke 6 až 18 mikrometrov, 2 až 15 hmot. d. predpeneného polystyrénu o velkosti do 5 mm,2 až 2 D hmot. d. expandovaného perlitu, 2 až 12 hmot. d. tenzidov, 0,5 až 10 hmot. d. katalyzátorov sieťovanía živice a 10 až 200 hmot. d. vody.V pripade potreby je možné zlepšenie väzby medzi polystyrénom a pojivom docieliť jeho mineralizáciott sádrou. Toto opatrenie je výhodné u hmôt s vysokým obsahom polystyrénu. Dokonale rozvláknenie a...

Sposob sušenia kryštalického hexametyléntetramínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254040

Dátum: 17.12.1987

Autori: Oleárnik Miroslav, Juhás Stanislav, Butkovský Ľudovít, Olejník Vincent

MPK: C07D 471/18

Značky: hexametyléntetramínu, sušenia, spôsob, krystalického

Text:

...hexametyléntetramínu.Pri štúdiu týchto problémov sa ukázalo,že riešenie prevažnej časti nevýhod vyplývajúcich z doteraz používaných skrápacíchmédií pri sušení kryštalického hexametylén tetramínu, ako aj zníženie znečisťovania odpadných vôd z tejto výroby, možno dosiahnut postupom podľa predmetného vynálezu.Podstatou tohto vynálezu je spôsob sušenia kryštalického hexametyléntetramínu,oddeleného od suspenzie získanej kryštalizačným zahusťovaním...

Spôsob dohrievania bauxitových suspenzií pri vylúhovaní oxidu hlinitého z bauxitov hlinitanovým rozkladným lúhom

Načítavanie...

Číslo patentu: 245504

Dátum: 15.12.1987

Autori: Olejník Vincent, Juhás Stanislav

MPK: C01F 7/04

Značky: hlinitého, bauxitov, bauxitových, oxidů, dohrievania, lúhom, hlinitanovým, spôsob, suspenzií, vylúhovaní, rozkladným

Text:

...vstupe do dohrievacej časti je aspoň 210 °C, pri rýchlosti toku suspenzie v za sebou zapojených rürach od 1 III/S do 4 m/s a pri lokálnom tepelnom zaťažení rúr do hodnoty 50 000 W/mz.Výh-ody vynálezu sú v jednoduchom a účinnom dohrievaní suspenzií pri vylúhovaní bauxitu V rúrach pri zabezpečení takýchpodmienok dohrevu, aby nedošlo k nadmernému prehriatiu rúr, k nadmernej tvorbe nárastov a k upchávaniu rúr, čoho sa dosiahne tým, že predohriata...

Spôsob spracovania vedľajších produktov z výroby cyklohexanónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245502

Dátum: 15.12.1987

Autori: Juhás Stanislav, Miškoc Anton, Oleárnik Miroslav, Olejník Vincent

MPK: C07C 55/02, C07C 49/403

Značky: cyklohexanonu, vedľajších, produktov, výroby, spôsob, spracovania

Text:

...bez-odpadová výroba cyklohexanónu oxidáciou cyklvohexánu.Spôsob oxidácie vedľajších produktov z výroby cyklonhexánu ukazujú ďalej uvedené príklady, pričom samozrejme len dokladajú avšak nevymedzujú predmet vynálezu.Do prietowčného reaktora valcovitéhno tvaru, opatrenéhio miešadlom, rúrkuovou vostavbou na vyhrievanie a chladenie, prívodom surovín a odberovým potrubím pre produkty, o objeme 420 m 1 sa privádza 17,8 g . h vedľajších...

Zapojenie na spínanie tyristorov a triakov pri prechode napätia nulou

Načítavanie...

Číslo patentu: 239367

Dátum: 15.06.1987

Autori: Juhás Stanislav, Nemšák Ján, Lichvár Milan, Kurinec Ferdinand, Trebichavský Ctibor

MPK: H03K 17/16

Značky: tyristorov, zapojenie, spínanie, napätia, nulou, triakov, prechode

Text:

...vynálezu je, že má menej polovodičových súčiastok, pričom eliminuje straty pri záťaži a minimalizuje rušenie, vznikajúce pri spínaní. Energeticky je takéto spínanie výhodné, pretože je impulzné. Zníženie počtu polovodičových súčiastok predstavuje ekonomickú výhodu nie 4len po stránke výrobných nákladov, ale vytvára aj predpoklady pre odstránenie poruchovosti. .Na pripojenom výkrese je znázornený príklad zapojenia na spínanie tyristorov a...

Spôsob výroby formaldehydu oxidačnou dehydrogenáciou metanolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238445

Dátum: 15.05.1987

Autori: Juhás Stanislav, Pašek Josef, Lichvár Milan, Komora Ladislav, Zlacký Alojz

MPK: C07C 47/02

Značky: formaldehydu, metanolu, spôsob, výroby, oxidačnou, dehydrogenáciou

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je zníženie energetickej náročnosti odstránením nutnosti používania rektifikácie pri výrobe formalínu s nízkym obsahom metanolu a efektívne riešenie ekologických dôsledkov technológie výroby formaldehydu oxidačnou dehydrogenáciou metanolu na striebornom katalyzátore. Uvedený účel sa dosiahne tým, že k plynom vystupujúcim z absorpčného stupňa procesu sa pridáva kyslík alebo plyn obsahujúci kyslík v množstve 0,02 až 2,0 móly...

Spôsob úpravy odpadných plynov a pár z absorpčného stupňa výroby formaldehydu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239192

Dátum: 15.05.1987

Autori: Pašek Jozef, Chocholáček Ľudovít, Lichvár Milan, Hrubý Jan, Juhás Stanislav, Zlacký Alojz

MPK: C07C 47/055

Značky: odpadných, úpravy, výroby, spôsob, plynov, stupňa, absorpčného, formaldehydu

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je úprava odpadných plynov a pár z absorpčného stupňa výroby formaldehydu a využitie ich potenciálnej energetickej hodnoty. Uvedený účel sa dosiahne tak, že pred emisiou do atmosféry sa k 1 mólu zmesi plynov a pár odchádzajúcich z absorpčného stupňa výroby pridáva kyslík a/alebo plyn obsahujúci kyslík v množstve 0,03 až 0,8 molárneho diela kyslíka a vzniknutá zmes sa podrobí katalytickému spaľovaniu pri teplote 150 až 800 °C na...

Sposob získavania kryštalického hexametyléntetramínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250012

Dátum: 15.04.1987

Autori: Juhás Stanislav, Butkovský Ľudovít, Oleárnik Miroslav, Olejník Vincent

MPK: C07D 487/18

Značky: krystalického, získavania, hexametyléntetramínu, spôsob

Text:

...parametrov možno pripraviť spôsobom, pri ktorom sa ako premývacie médium odstredenej pevnej fázy použije .parný kondenzát, čo však znamená zvýšenie ekonomickej náročnosti procesu.Prevážnu časť uvádzaných nevýhod možno odstrániť ,postupom podľa pre-dsmetného vynálezu.Podstatou tohto vynálezu je SDĎSOĎ oddeľovania tuhej fázy od vodných matečných roztokov ~v procese výroby kryštalicłkélho hexametylêntetramínu, s výhodou odstreďovaním, pri...

Sposob výroby hexametyléntetramínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248213

Dátum: 12.02.1987

Autori: Oleárnik Miroslav, Juhás Stanislav, Butkovský Ľudovít, Olejník Vincent

MPK: C07D 487/18

Značky: výroby, spôsob, hexametyléntetramínu

Text:

...parametrov iwádzailého postupu je energetická náročnosť výroby hexametyléntetramínu týmto postupom vysoká, hlavne pri kryštalizačnom odparovaní..Tento nedostatok riešia aj niektoré ďalšie známe spôsoby, ktoré sú charakteristické tým, že syntéza hexametylénztetramínu sa prevádza v prítomnosti iných rozpúšťadiel,napr. podľa švédskeho pat. č. 1195 8.29, k-de sa vedie sýntézna reakcia v roztoku s obsahom miniiííávlne 5 0/0...