Josey John Anthony

Pyrazolové deriváty ako inhibítory receptorov tyrozínkináz

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5934

Dátum: 15.11.2004

Autori: Josey John Anthony, Yu Dingwei, Block Michael Howard, Han Yongxin, Scott David, Wang Haixia, Wang Tao, Lee John W, Wang Bin

MPK: A61K 31/506, C07D 401/00, A61P 35/00...

Značky: deriváty, tyrozínkináz, pyrazolové, inhibitory, receptorov

Text:

...W 0 01/60816 (Amgen Inc) opisuje ako inhibítory kinázy pyrimidínovéderiváty na liečbu chorôb sprostredkovaných kinázanli.0010 V súlade s predloženým vynálezom, prihlasovatelia preto opisujú nove pyrazolove zlúčeniny alebo ich farmaceuticky prijateľné soli, ktoré vykazujú inhibičný účinok voči Trk kináze a sú tiež užitočné pre ich antiproliferačnú a/alebo proapoptotickú (ako je protirakovinová) účinnosť a V spôsoboch liečby ľudského alebo...

Makrocyklická karboxylová kyselina a acylsulfónamidová zlúčenina ako inhibítor HCV replikácie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13423

Dátum: 13.10.2004

Autori: Jiang Yutong, Madduru Machender, Blatt Lawrence, Woodard Benjamin (zomrel), Kennedy April Layne, Stengel Peter John, Doherty George Andrew, Wenglowsky Steven Mark, Condroski Kevin Ronald, Josey John Anthony, Seiwert Scott, Andrews Steven Wade

MPK: C07D 487/04, A61K 38/00, C08H 1/00...

Značky: karboxylová, inhibitor, replikácie, kyselina, acylsulfónamidová, zlúčenina, makrocyklická

Text:

...jej farmaceutlcky prijatelnej soli alebo uvedenej kompozlcie na výrobu lieku na liečenie tu opisaných ochorení, pričom liek sa vyrába na použitie v kombinácii s účinným množstvom NSSB RNA-dependentneho inhibllora RNA polymerázy.0017 Vynález dalej poskytuje použitie uvedenej zlúčeniny alebo jej farmaceutický prijatelnej soli alebo uvedenej kompozície na výrobu lieku na liečenie tu opisaných chorôb, pričom sa jedincovi podáva účinné množstvo...