Josey John Anthony

Pyrazolové deriváty ako inhibítory receptorov tyrozínkináz

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5934

Dátum: 15.11.2004

Autori: Block Michael Howard, Josey John Anthony, Wang Tao, Han Yongxin, Lee John W, Wang Bin, Scott David, Wang Haixia, Yu Dingwei

MPK: A61P 35/00, A61K 31/506, C07D 401/00...

Značky: deriváty, tyrozínkináz, pyrazolové, inhibitory, receptorov

Text:

...W 0 01/60816 (Amgen Inc) opisuje ako inhibítory kinázy pyrimidínovéderiváty na liečbu chorôb sprostredkovaných kinázanli.0010 V súlade s predloženým vynálezom, prihlasovatelia preto opisujú nove pyrazolove zlúčeniny alebo ich farmaceuticky prijateľné soli, ktoré vykazujú inhibičný účinok voči Trk kináze a sú tiež užitočné pre ich antiproliferačnú a/alebo proapoptotickú (ako je protirakovinová) účinnosť a V spôsoboch liečby ľudského alebo...

Makrocyklická karboxylová kyselina a acylsulfónamidová zlúčenina ako inhibítor HCV replikácie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13423

Dátum: 13.10.2004

Autori: Woodard Benjamin (zomrel), Josey John Anthony, Doherty George Andrew, Blatt Lawrence, Madduru Machender, Wenglowsky Steven Mark, Jiang Yutong, Seiwert Scott, Andrews Steven Wade, Kennedy April Layne, Condroski Kevin Ronald, Stengel Peter John

MPK: A61K 38/00, C07D 487/04, C08H 1/00...

Značky: zlúčenina, kyselina, makrocyklická, inhibitor, replikácie, acylsulfónamidová, karboxylová

Text:

...jej farmaceutlcky prijatelnej soli alebo uvedenej kompozlcie na výrobu lieku na liečenie tu opisaných ochorení, pričom liek sa vyrába na použitie v kombinácii s účinným množstvom NSSB RNA-dependentneho inhibllora RNA polymerázy.0017 Vynález dalej poskytuje použitie uvedenej zlúčeniny alebo jej farmaceutický prijatelnej soli alebo uvedenej kompozície na výrobu lieku na liečenie tu opisaných chorôb, pričom sa jedincovi podáva účinné množstvo...