Jonczyk Alfred

Farmaceutický prostriedok obsahujúci cyklopeptid, použitie tohto prostriedku alebo cyklopeptidu na výrobu liečiva a kit s jeho obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 287012

Dátum: 17.08.2009

Autori: Goodman Simon, Rösener Sigrid, Haunschild Jutta, Jonczyk Alfred, Perschl Astrid

MPK: A61K 31/7042, A61K 38/12, A61K 31/00...

Značky: tohto, farmaceutický, výrobu, použitie, obsahom, cyklopeptid, obsahujúci, prostriedok, cyklopeptidu, liečivá, prostriedku

Zhrnutie / Anotácia:

Farmaceutický prostriedok obsahujúci cyklopeptid cyklo-(Arg-Gly-Asp-D-Phe-NMe-Val) a/alebo jeho fyziologicky prijateľnú soľ a aspoň jedno chemoterapeutické činidlo, a/alebo jeho fyziologicky prijateľnú soľ, a/alebo inhibítor angiogenézy, a/alebo jeho fyziologicky prijateľnú soľ, kde chemoterapeutikum je vybrané zo súboru skladajúceho sa z a) alkylačných činidiel, b) antibiotík, c) antimetabolitov, d) biologík a modulátorov imunity, e) hormónov...

Spôsob prípravy cyklo(Asp-DPhe-NMeVal-Arg-Gly)

Načítavanie...

Číslo patentu: 285387

Dátum: 27.11.2006

Autori: Arnold Markus, Jonczyk Alfred

MPK: C07K 5/00, C07K 7/00

Značky: spôsob, přípravy, cyklo(asp-dphe-nmeval-arg-gly

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob prípravy cyklického pentapeptidu cyklo(Arg-Gly-Asp-DPhe-NMeVal) cyklizáciou lineárneho pentapeptidu voleného zo súboru zahŕňajúceho H-Arg(Pbf)-Gly-Asp(OBzl)-DPhe-NMeVal-OH,H-Gly-Asp(OBzl)-DPhe-NMeVal- Arg(Pbf)-OH, H-Asp (OBzl)-DPhe-NMeVal-Arg(Pbf)-Gly-OH, H-DPhe-NMeVal-Arg(Pbf)-Gly-Asp(OBzl)-OH a H-NMeVal-Arg(Pbf)-Gly-Asp(OBzl)-DPhe-OH, následným odstránením ochrannej skupiny a prípadne ďalšou konverziou na fyziologicky...

Deriváty cyklopeptidu, spôsob ich prípravy, farmaceutický prostriedok s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 284752

Dátum: 10.10.2005

Autori: Sutter Arne, Diefenbach Beate, Jonczyk Alfred, Goodman Simon Lawrence, Kessler Horst

MPK: A61K 38/12, C07K 7/64, C07K 14/75...

Značky: obsahom, přípravy, cyklopeptidu, farmaceutický, použitie, deriváty, spôsob, prostriedok

Zhrnutie / Anotácia:

Deriváty cyklopeptidu všeobecného vzorca (I), R1-Q1-X-Q2-R2, v ktorom Q1 a Q2 od seba nezávisle chýba alebo znamená -NH-(CH2)n-CO-, R1 a R2 od seba nezávisle chýba alebo znamená cyklo-(Arg-Gly-Asp-Z), X znamená -CO-R18-CO-, Z od seba nezávisle je zvyšok aminokyseliny alebo di-, tri- alebo tetrapeptidu, pričom aminokyseliny sú volené od seba nezávisle zo súboru Ala, Asn, Asp, Arg, Cys, Gln, Glu, Gly, His, Ile, Leu, Lys, Met, Phe, Pro, Ser, Thr,...

Antagonisty AlfavbetaA3 a alfavbetaA6 integrínu ako antifibrotické činidlá

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4007

Dátum: 16.09.2004

Autori: Schuppan Detlef, Bauer Michael, Goodman Simon, Wiesner Matthias, Patsenker Eleonora, Popov Yury, Jonczyk Alfred

MPK: A61K 31/00, A61K 31/44, A61P 1/00...

Značky: alfavbetaa6, antifibrotické, antagonisty, alfavbetaa3, činidla, integrínu

Text:

...chrčka zvyšuje aktivitu Rho a tvorbu stresových vlákien (7), faktorov, ktore súvisia s adhéziou, migráciou a aktiváciou.Upregulácia systému PDFG (BB)-receptor PDGFB má dôležitú úlohu pri ñbrogenéze,tzn. tvorbe de novo a ukladaní extracelulámej matrice (ECM) v orgánoch, ako sú pečeň (8). Aktivovaný receptor PDGFB môže byť koimunoprecipitovaný spolu s integrinom GVB) (9) a nedávno sa ukázalo, že oLvB 3 interaguje s motívom RGD peptidu...

Derivát cyklopeptidu, spôsob jeho prípravy, farmaceutický prostriedok s jeho obsahom a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283718

Dátum: 18.11.2003

Autori: Goodman Simon, Jonczyk Alfred, Koppitz Marcus, Kessler Horst, Diefenbach Beate

MPK: A61K 38/12, C07K 7/64, C07K 14/75...

Značky: použitie, přípravy, prostriedok, obsahom, derivát, farmaceutický, cyklopeptidu, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je derivát cyklopeptidu všeobecného vzorca (I), kde znamená X Phe, homoPhe, Phg, Phe(4-F) alebo Phe(4-Cl) a Y hPro, Ahds, Aos, Nhdg, Acha, Aib, Acpa alebo Tle, jeho D a L formy a deriváty, ako sú beta-ester asparágovej kyseliny alebo N-guanidínacylderiváty arginínu, prodrogy a ich fyziologicky vhodné soli, ktoré pôsobia ako integrínové inhibítory a môžu sa používať na profylaxiu a ošetrovanie chorôb podmienených alfaVbeta3...

Deriváty peptidu, ich použitie a farmaceutický prostriedok, ktorý ich obsahuje

Načítavanie...

Číslo patentu: 283129

Dátum: 03.01.2003

Autori: Finsinger Dirk, Jonczyk Alfred, Goodman Simon, Kessler Horst, Diefenbach Beate

MPK: C07K 14/78, A61K 38/04, C07K 14/75...

Značky: deriváty, použitie, obsahuje, farmaceutický, peptidů, ktorý, prostriedok

Zhrnutie / Anotácia:

Derivát peptidu zo súboru zahŕňajúceho Bit-Gly-Gly-Gly-Arg-Gly-Asp-Ser-Pro-Lys-OH, Bit-Gly-Gly-Gly-Lys-Thr-Ala-Asp-Cys(Trt)-Pro-OH, cyklo-(Arg-Gly-Asp-D-Phe-Lys(N'epsilon'-Bit)), cyklo-(Arg-Gly-Asp-D-Phe-Lys(N'epsilon'-Aha)), cyklo-(Arg-Gly-Asp-D-Phe-Lys(N'epsilon'-Bit-Aha)-Gly), cyklo-(Arg-Gly-Asp-D-Phe-Val-Lys(N'epsilon'-Bit-Aha)), cyklo-(Arg-Gly-Asp-D-Phe-N-Me-Lys(N'epsilon'-Bit-Aha)), cyklo-(Arg-Gly-Asp-D-Phe-Lys(N'epsilon'-Bit-Aha)),...

Cyklopeptid, spôsob jeho prípravy, použitie a farmaceutický prostriedok, ktorý ho obsahuje

Načítavanie...

Číslo patentu: 282391

Dátum: 17.12.2001

Autori: Jonczyk Alfred, Goodman Simon, Dechantsreiter Michael, Kessler Horst, Hölzemann Günter, Diefenbach Beate, Sutter Arne

MPK: C07K 7/64, A61K 38/04

Značky: prostriedok, spôsob, ktorý, použitie, farmaceutický, přípravy, obsahuje, cyklopeptid

Zhrnutie / Anotácia:

Cyklopeptid vzorca (I) Cyklo-(Arg-Gly-Asp-DPhe-NMeVal)a jeho fyziologicky prijateľné soli ako inhibítory integrínu využiteľné na výrobu farmaceutických prostriedkov na profylaxiu a ošetrovanie chorôb krvného obehu, angiogénnych ochorení, mikrobiálnych infekcií a nádorov a na ďalšie účely v biológii a v molekulárnej biológii. Ďalej je uvedený spôsob jeho prípravy.

Farmaceutický prípravok na inhibíciu adhézie živočíšnych buniek a použitie cyklopeptidov na výrobu liečiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 282024

Dátum: 21.08.2001

Autori: Gurrath Marion, Felding-habermann Brunhilde, Jonczyk Alfred, Hölzemann Günter, Kessler Horst, Cheresh David, Müller Gerhard, Diefenbach Beate, Melzer Guido

MPK: A61K 38/04, C07K 14/78, C07K 14/75...

Značky: adhézie, použitie, cyklopeptidov, živočišných, farmaceutický, liečivá, výrobu, buniek, inhibíciu, prípravok

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný farmaceutický prípravok na inhibíciu adhézie živočíšnych buniek sprostredkovanej integrínom alfaV-beta3, obsahujúci aspoň jeden cyklopeptid vzorca (Ia) až (I) alebo jeho fyziologicky vhodnú soľ v množstve účinnom na túto inhibíciu a farmaceuticky vhodný nosič zvolený zo súboru zahŕňajúceho vodu, rastlinné oleje, alkoholy, najmä benzylalkoholy, alkylénglykoly, polyetylénglykoly, glyceroltriacetát, želatínu, sacharidy, ako je laktóza...

Cyklopeptidy, spôsob ich prípravy, farmaceutický prostriedok s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281843

Dátum: 15.06.2001

Autori: Hölzemann Günter, Haubner Roland, Jonczyk Alfred, Kessler Horst, Wermuth Jochen, Goodman Simon

MPK: C07K 5/10, C07K 14/75, A61K 38/08...

Značky: přípravy, spôsob, prostriedok, farmaceutický, cyklopeptidy, obsahom, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčenina všeobecného vzorca (I) Cyklo-(Arg-Gly-Asp-R1), kde znamená R1 skupinu o-aminometyl-o'-karboxybifenylovú (Biph), 2-aminometyl-5-karboxymetyltiofénovú (Act) alebo 2-karboxy-8-amino-4-tiapiperolidin-9-ónovú (Btd), a jeho fyziologicky vhodné soli vo forme enatioméru alebo diastereoizoméru, ktorá je inhibítorom integrínu a je použiteľná na profylaxiu a liečbu chorôb krvného obehu, kostí, nádorov, ako antibakteriálne a antivírusovo účinná...

Cyklopeptidy, spôsob ich výroby, farmaceutické prípravky s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281828

Dátum: 15.06.2001

Autori: Rippmann Friedrich, Wermuth Jochen, Diefenbach Beate, Haubner Roland, Jonczyk Alfred, Kessler Horst, Felding-habermann Brunhilde, Hölzemann Günter

MPK: C07K 17/08, C07K 7/52, A61K 38/08...

Značky: cyklopeptidy, použitie, spôsob, obsahom, farmaceutické, přípravky, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčeniny všeobecného vzorca (I) cyklo-(Arg-B-Asp-D-E), kde B je Gly, Ala, HN-Q-CO- a D a E vždy nezávisle od seba sú Gly, -HN-Q-CO-, Ala, Asn, Asp, Asp(OR), Arg, Cha, Cys, Gln, Glu, His, Ile, Leu, Lys, Lys(Ac), Lys(AcNH2), Lys (AcSH), Met, Nal, Nle, Orn, Phe, 4-Hal-Phe, Phg, Pro, Pya, Ser, Thr, Tia, Tic, Trp, Tyr alebo Val, kde uvedené zvyšky aminokyselín môžu byť tiež derivatizované, pričom keď D znamená Phe, Y neznamená Val R je alkyl s 1 až...

Cyklopeptidy, spôsob ich výroby, farmaceutický prostriedok s ich obsahom a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280597

Dátum: 07.06.1995

Autori: Rippmann Friedrich, Felding-habermann Brunhilde, Kessler Horst, Melzer Guido, Haubner Roland, Wermuth Jochen, Jonczyk Alfred, Hölzemann Günter, Diefenbach Beate

MPK: A61K 38/00, C07K 1/00, C07K 7/64...

Značky: obsahom, spôsob, cyklopeptidy, výroby, prostriedok, farmaceutický, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané cyklopeptidy všeobecného vzorca (I), kde A a B znamenajú vždy nezávisle od seba Ala, Asn, Asp, Arg, Cys, Gln, Glu, Gly, His, Ile, Leu, Lys, Met, Phe, Pro, Ser, Thr, Trp, Tyr alebo Val C predstavuje Asp alebo Asp (O-C1-4 alkyl) a D znamená Gly alebo Ala, pričom aspoň dva uvedené zvyšky aminokyseliny sú v D-forme, a ich soli. Ďalej je uvedené použitie týchto cyklopeptidov na výrobu farmaceutických prostriedkov ako integrínových...