John Heino

Sieťovateľná polymérna zmes

Načítavanie...

Číslo patentu: 241570

Dátum: 15.09.1987

Autori: John Heino, Becker Karl, Bohlmann Dieter, Doane Elliott, Burks William

MPK: C08K 5/14, C08L 23/08, C08L 31/4...

Značky: polymérna, sieťovateľná

Text:

...valcov 1,25 1 a nasledne po pridaní 4 hmotnostných percent 1,1-di-terc.butylperoxy-3,3,5-trimetylcyklohexánu rozpusteneho v kvapalnom flegmatizačnom činidle sa domieša ďalšie 3 min. Hodnota Mooney pripravenej zmesi,vyjadrujüca jej spracovatelskü bezpečnosť pri 110 °C je 49 min. Z tejto zmesi sa lisovali doštičky s hrúbkou 0,8 až 1 mm postupným roztláčanim materiálu pri teplote 100 až 110 °C na max. tlak 20 MPa, po dosiahnutí ktorého sa...

Spôsob úpravy polypropylénových textilných materiálov pred farbením katiónovými farbivami

Načítavanie...

Číslo patentu: 241569

Dátum: 15.09.1987

Autori: Döhler Erhard, Limmer Heinz, Becker Karl, Schütter Hartmut, Franke Hermann, Hergeth Heinz, John Heino

MPK: D08P 3/79, D06M 15/21

Značky: polypropylénových, farbením, spôsob, úpravy, katiónovými, materiálov, textilných, farbivami

Text:

...rofilizovaného polýetylénglykolom A 0 číslo 21.8 627, ako aj na báze hydrofilizovaného nizkomolekulárnelío polyetylénového vosku A 0 207 060.Problematika farbenia polypropylénových textilných materiálov katiónovými farbivami rieši spôsob úpravy týchto materiálov pred ich farbením podľa vynálezu, ktorého pod~ stata spočíva v. tom, že polypropylénov-ý textilný materiál sa impregnuje v roztoku pozostávajúcim z 5 hmot. dielov...

Způsob hydrogenační izomerace směsí alkanaroamatických uhlovodíků

Načítavanie...

Číslo patentu: 248289

Dátum: 12.02.1987

Autori: Becker Karl, Neubauer Hans Dieter, Berrouschot Hans-dieter, John Heino, Lippold Felix, Schütter Hartmut, Schreiber Erhard, Franke Hermann, Doms Hans-georg, Schraf Peter, Klempin Jürgen, Weber Manfred

MPK: B01J 29/22, C07C 15/08, B01J 35/10...

Značky: způsob, uhlovodíku, směsi, izomerace, hydrogenační, alkanaroamatických

Text:

...o uerupex pyxaso, KOTODHG B ocHOBHOM orpaunqeuu aornywo uaornywunu nonepxnocrnnn H nmemr HaMeTp OT1,3 no 8 MM. Coornomenne qącrnu Káwannaaropa Memy aornywo H BHHYKHO n 3 orHyTuMnoBepxHOCTHMH nemnr B npenenax 11 H 100 l, npn arom panycm nsrnőoa nornyro HBmnyxno nsoruymmx nQBepxHocTeů HMemT cooTHomeHue Mexny 0,5 l H 201.Cneunànqecxuň no cBoeňopMe Karannaawop npouno ycwanannnnáewca B peaKTo pe, uepea KoTopmň npoTeKaeT nónorperax H...

Způsob hydrogenační rafinace vysokovroucích uhlovodíkových olejů

Načítavanie...

Číslo patentu: 231103

Dátum: 01.04.1985

Autori: Berrouschot Hans-dieter, Bierwagen Hans, Döhler Erhard, Rebbe Manfred, Köhler Richard, Lorenz Christian, Becker Karl, Wittkopf Manfred, Sachse Jürgen, John Heino, Pohl Dietrich, Shütter Hartmtu, Hergeth Heinz, Limmer Heinz, Wrabetz Günter, Franke Hermann

MPK: C10G 45/04

Značky: vysokovroucích, rafinace, hydrogenační, uhlovodíkových, olejů, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu hydrogenační rafinace vysokovroucích uhlovodíkových olejů, používaných jako suroviny při katalytickém krakování při výrobě benzinu nebo jako suroviny pro výrobu topných olejů s nízkým obsahem síry. V důsledku nalezených příznivých parametrů způsobu separace rafinátu z produktu je tento způsob hydrogenační rafinace velmi eko-nomický.

Způsob hydrogenačně katalytického zpracování destilátů těžkých uhlovodíků

Načítavanie...

Číslo patentu: 216083

Dátum: 15.05.1984

Autori: Weber Manfred, Becker Karl, Nestler Karl-heinz, Taubert Hans Ulrich, Sachse Dieter, Sass Lóránt, John Heino, Péter István, Schmidt Ferenc, Klotzsche Heiner

Značky: způsob, těžkých, zpracování, uhlovodíku, hydrogenačně, katalytického, destilátů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu hydrogenačně katalytického zpracování destilátů těžkých uhlovodíků na základní složky mazacích olejů a destiláty lehkých uhlovodíků. Podle vynálezu se hydrogenačně katalytická reakce provádí v reaktoru, u něhož poměr výšky reakčního prostoru k průměru reakčního prostoru je ( 40 : 1, přičemž podíl průměru reakčního prostoru k průměru zrn katalyzátoru činí maximálně 200. Podle výhodné formy provedení způsobu podle vynálezu...