John Heino

Sieťovateľná polymérna zmes

Načítavanie...

Číslo patentu: 241570

Dátum: 15.09.1987

Autori: John Heino, Becker Karl, Bohlmann Dieter, Doane Elliott, Burks William

MPK: C08K 5/14, C08L 31/4, C08L 23/08...

Značky: polymérna, sieťovateľná

Text:

...valcov 1,25 1 a nasledne po pridaní 4 hmotnostných percent 1,1-di-terc.butylperoxy-3,3,5-trimetylcyklohexánu rozpusteneho v kvapalnom flegmatizačnom činidle sa domieša ďalšie 3 min. Hodnota Mooney pripravenej zmesi,vyjadrujüca jej spracovatelskü bezpečnosť pri 110 °C je 49 min. Z tejto zmesi sa lisovali doštičky s hrúbkou 0,8 až 1 mm postupným roztláčanim materiálu pri teplote 100 až 110 °C na max. tlak 20 MPa, po dosiahnutí ktorého sa...

Spôsob úpravy polypropylénových textilných materiálov pred farbením katiónovými farbivami

Načítavanie...

Číslo patentu: 241569

Dátum: 15.09.1987

Autori: Franke Hermann, Hergeth Heinz, Becker Karl, Limmer Heinz, John Heino, Schütter Hartmut, Döhler Erhard

MPK: D06M 15/21, D08P 3/79

Značky: materiálov, farbením, textilných, spôsob, farbivami, úpravy, polypropylénových, katiónovými

Text:

...rofilizovaného polýetylénglykolom A 0 číslo 21.8 627, ako aj na báze hydrofilizovaného nizkomolekulárnelío polyetylénového vosku A 0 207 060.Problematika farbenia polypropylénových textilných materiálov katiónovými farbivami rieši spôsob úpravy týchto materiálov pred ich farbením podľa vynálezu, ktorého pod~ stata spočíva v. tom, že polypropylénov-ý textilný materiál sa impregnuje v roztoku pozostávajúcim z 5 hmot. dielov...

Způsob hydrogenační izomerace směsí alkanaroamatických uhlovodíků

Načítavanie...

Číslo patentu: 248289

Dátum: 12.02.1987

Autori: Neubauer Hans Dieter, Schütter Hartmut, Doms Hans-georg, Schraf Peter, Lippold Felix, Berrouschot Hans-dieter, Schreiber Erhard, Franke Hermann, Klempin Jürgen, John Heino, Becker Karl, Weber Manfred

MPK: C07C 15/08, B01J 35/10, B01J 29/22...

Značky: izomerace, alkanaroamatických, způsob, hydrogenační, směsi, uhlovodíku

Text:

...o uerupex pyxaso, KOTODHG B ocHOBHOM orpaunqeuu aornywo uaornywunu nonepxnocrnnn H nmemr HaMeTp OT1,3 no 8 MM. Coornomenne qącrnu Káwannaaropa Memy aornywo H BHHYKHO n 3 orHyTuMnoBepxHOCTHMH nemnr B npenenax 11 H 100 l, npn arom panycm nsrnőoa nornyro HBmnyxno nsoruymmx nQBepxHocTeů HMemT cooTHomeHue Mexny 0,5 l H 201.Cneunànqecxuň no cBoeňopMe Karannaawop npouno ycwanannnnáewca B peaKTo pe, uepea KoTopmň npoTeKaeT nónorperax H...

Způsob hydrogenační rafinace vysokovroucích uhlovodíkových olejů

Načítavanie...

Číslo patentu: 231103

Dátum: 01.04.1985

Autori: Köhler Richard, Becker Karl, Wittkopf Manfred, Limmer Heinz, Lorenz Christian, Wrabetz Günter, Döhler Erhard, Hergeth Heinz, Shütter Hartmtu, Rebbe Manfred, Bierwagen Hans, Berrouschot Hans-dieter, Pohl Dietrich, John Heino, Franke Hermann, Sachse Jürgen

MPK: C10G 45/04

Značky: olejů, způsob, hydrogenační, uhlovodíkových, vysokovroucích, rafinace

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu hydrogenační rafinace vysokovroucích uhlovodíkových olejů, používaných jako suroviny při katalytickém krakování při výrobě benzinu nebo jako suroviny pro výrobu topných olejů s nízkým obsahem síry. V důsledku nalezených příznivých parametrů způsobu separace rafinátu z produktu je tento způsob hydrogenační rafinace velmi eko-nomický.

Způsob hydrogenačně katalytického zpracování destilátů těžkých uhlovodíků

Načítavanie...

Číslo patentu: 216083

Dátum: 15.05.1984

Autori: John Heino, Péter István, Schmidt Ferenc, Klotzsche Heiner, Weber Manfred, Taubert Hans Ulrich, Sass Lóránt, Becker Karl, Nestler Karl-heinz, Sachse Dieter

Značky: způsob, těžkých, katalytického, zpracování, uhlovodíku, hydrogenačně, destilátů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu hydrogenačně katalytického zpracování destilátů těžkých uhlovodíků na základní složky mazacích olejů a destiláty lehkých uhlovodíků. Podle vynálezu se hydrogenačně katalytická reakce provádí v reaktoru, u něhož poměr výšky reakčního prostoru k průměru reakčního prostoru je ( 40 : 1, přičemž podíl průměru reakčního prostoru k průměru zrn katalyzátoru činí maximálně 200. Podle výhodné formy provedení způsobu podle vynálezu...