Jiskra Miloslav

Zařízení pro frikční předení s otevřeným koncem

Načítavanie...

Číslo patentu: 269142

Dátum: 11.04.1990

Autori: Stejskal Alois, Dušková Anna, Dídek Stanislav, Ferkl František, Blažek Petr, Reymanová Markéta, Doležal Josef, Pavlíček Luboš, Jiskra Miloslav, Borovcová Želmíra, Ursíny Petr, Lehká Věra

MPK: D01H 1/135

Značky: otevřeným, koncem, předení, zařízení, frikční

Text:

...na apecifických vlaatnostech přizi, vyrobených principen frikčniho předeni a otevřenýe konce z hlediska jejich omaku a schopnosti uvolňováni konců vláken při počeaáváni textilii z těchto přizi vyrobených.ůćolem atatická brzdici plochy je zodrłet předni konec vlákno do doby, ne oo zedni konec tohoto vlákna pŕivede noenou frikćni plochou do klinovite łtěrbiny, ve která docházi k napojeni vlákno na rotujici otevřeny konec přize. vlákno...

Zařízení pro frikční spřádání vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 264243

Dátum: 13.06.1989

Autori: Reymanová Markéta, Dídek Stanislav, Lehká Věra, Jiskra Miloslav, Blažek Petr, Fajt Ludvík, Čada František, Doležal Josef, Ferkl František, Pavlíček Luboš, Stejskal Alois, Marková Marie, Skála Josef, Šling Jaroslav

MPK: D01H 1/135

Značky: vláken, zařízení, frikční, spřádání

Text:

...jako řez rovinou III-lllz obr. 1. Zařízení na frikční spřádâní vláken zahmujev příkladném provedení dopravní kanál 1 prodopravu vláken 11 do klinové štěrbiny 2, vytvořené dvěma proti sobě se pohybujícími třecími plochami 3, 4. Třecí plocha 3 je upravena na rotujícím nosiči ve tvaru válce 5. opatřeného perforací. Druhá třecí plocha 4 může být upravena na rotujícím nosiči ve tvaru bubnu 6, kdy je tvořena povrchem jeho dutiny 7 (obr. 1),...

Způsob frikčního předení příze s otevřeným koncem a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263761

Dátum: 11.04.1989

Autori: Šlingr Jaroslav, Dykast Jaroslav, Dídek Stanislav, Jiskra Miloslav, Stejskal Alois, Pavlíček Luboš, Blažek Petr

MPK: D01H 1/135

Značky: provádění, koncem, otevřeným, způsob, tohoto, předení, způsobu, zařízení, příze, frikčního

Text:

...ústrojí jiného provedení a obr. 6 vertikální řez podle obr. 5.Zařízení V příkladném provedení dle obr. 1 a 2 sestává z neznázorněného přiváděcího ústorjí pro podávání a ojednoccvání vláken, která jsou přiváděna kanálem 3 vyúsčujícím do frikčního spřádacího ústrojí l, ve kterém rotačními nosiči Q, 1 perforované a protilehlê třecí plochy 5, § jsou dva souběžné, otočně uložené válce poháněné ve stejném smyslu neznäzorně. ným hnacím...

Způsob frikčního spřádání staplových vláken a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256281

Dátum: 15.04.1988

Autori: Fajt Ludvík, Blažek Petr, Dídek Stanislav, Skála Josef, Šlingr Jaroslav, Jiskra Miloslav, Stejskal Alois

MPK: D01H 1/135

Značky: staplových, tohoto, frikčního, vláken, provádění, způsobu, způsob, zařízení, spřádání

Text:

...Tento rozdíl rychlosti mezi přivodem vláken dopro~ casu zhuštováni s obvodovou rychlosti vytvářeného otavřeného255 281 konce přize je jednou z příčin popsaných charakteristických znaků nevýhodné struktury přize.Vynález si klade za úkol odstranit uvedené nedostatky při tvorbě vnitřní struktury příze vytvářené z vláken přiváděných transportní perforovanou třecí plochou e skrucovaných V klínovité štěrbině mezi touto a protílehlou třecí...

Zapojení RC oscilátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 246475

Dátum: 15.12.1987

Autor: Jiskra Miloslav

MPK: H03B 19/00

Značky: oscilátoru, zapojení

Text:

...na prvním schémetu je uvedeno principiální schéma predmetného zapojení a na druhém je konłkrétní příklad zapojení RC oscilátoru.K napětovému zdroji 1 jsou přípojeny první a třetí odpor 3 a 5, přičemž kondenzátor 2 je připojen jedním vývodem mezi prv-ní odpor 3 a druhý odpor 4. Na svorku GX rozpínacího kontaktu a na svorku CY zapínaoího kontaktu multiplexeru B jsoupřipłojeny třetí odpor 5 a druhý odpor 4, na adresový vstup c multiplexerem ü je...

Zapojení k tavení iontově vodivé taveniny, zejména skloviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 246460

Dátum: 15.12.1987

Autori: Palkovie Josef, Jiskra Miloslav

MPK: C03B 5/027

Značky: iontově, vodivé, taveniny, tavení, zejména, skloviny, zapojení

Text:

...výkresech, z nichž představuje obr. 1 geometrické umístění šesti tyčových elelktnod v tavicí části peci při pohledu shore, obr. 2 blokové schéma zapojení nanpájecíhozdroje s řídicím obvodem frekvence pro tři elektrody, obr. 3 schéma 1. varianty zapojení sekundárních vinutí transf-ormátoru a tyristorů, obr. 4 schéma 2. varianty zapojeni sekundárních vinutí tralnsťormáboru a tyristorů a obr. 5 schéma 3. varianty zapojení sekundárních...

Zařízení k postupnému zastavování rotorového dopřádacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 253356

Dátum: 12.11.1987

Autori: Bače Jiří, Šilar Zdeněk, Buryšek František, Bouček Miroslav, Jiskra Miloslav

MPK: D01H 15/02

Značky: dopřádacího, postupnému, rotorového, stroje, zařízení, zastavování

Text:

...s příslušnými ovládacími-prostředky umožňuje, že před zastavením strojelze postupně snížit rýchlost otáčení spřádaoíoh rotorů a v závislosti na nám úärně i ryeh 1 ost.podávání vlákennáho materiálu, jskoä i rychlost odtahování e nevíjení vypredané příze, přičemž při poklesu těchto rychlostí alespoň ne 70 Prpvozníoh hodnot se nejprve zastaví na vieoh preoovníeä místech podávání vlákenného na teriálu e potá odtahování e navíjení příze.V...

Odtahová trubice pro odtah příze ze spřádacího rotoru pro bezvřetenové předení

Načítavanie...

Číslo patentu: 238332

Dátum: 01.10.1987

Autori: Jiskra Miloslav, Kubový Josef

MPK: D01H 7/882

Značky: bezvřetenové, odtah, rotoru, spřádacího, příze, předení, trubice, odtahová

Zhrnutie / Anotácia:

Pro zlepšení průchodu zákrutu až ke stužce na sběrném povrchu spřádacího rotoru je mezi oblou prstencovou částí a válcovou průchozí částí odtahové trubice zařazena kuželová část, v níž jsou vytvořeny drážky, jejichž spodní konce zasahují až do válcové průchozí části.

Sonda k analyzátoru vodíku v tekutině

Načítavanie...

Číslo patentu: 241269

Dátum: 01.09.1987

Autori: Jiskra Miloslav, Tesao Oldoich, Ferkl František, Kremlieka Antonín

MPK: G21D 3/04

Značky: vodíku, tekutině, sonda, analyzátorů

Text:

...podstata spočíva v tom, že nosné konstrukce sondy tvoří s oodpěrou kovové difúzní membrány jedenicelek, ořitom podpěra je opatřena na svém povrchu nejméně Jed nou drážkou, v níž Jsou otvory do vnitřního prostoru sondy.Tlouštka stěny kovové difúzní membrány nemusí tedy být dimenzováns ne plný přetlak okolní tekutiny a lépe odolévá jejímu dynamickému tlaku. Její výroba je jednoduäěí s levnějäí než u dossvadních sond. Konečné oprecovéní...

Způsob zintenzivnění mikrobiologické přeměny steroidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 239932

Dátum: 15.05.1987

Autori: Kakáe Karel, Haška Miroslav, Eechura Jaromír, Charvát Josef, Škoda Stanislav, Buryšek František, Jiskra Miloslav, Hortlík František, Nimeeek Richard

MPK: C07J 5/00, C12P 33/00, C07J 1/00...

Značky: přeměny, způsob, mikrobiologické, zintenzivnění, steroidů

Text:

...určité koncentrace a k němu se přidá steroidní substrát, čímž vznikne inkluzní komplex. (Varianta 1) Je také možno postupovat tak, že se vylouöí přímě přidávání steroidu do systémua v odděleném tanku ee vyrobí vodný roztok inkluzního komplexu substrátu s oyklodextrinem,který se sterilizuje filtraoí a pak se přidá do prostředí pro biologickou přeměnu (varianta 2). Za prítomnosti určitého množství vody je možno směs cyklodextrinu a steroidu...

Spřádací rotor pro spřádání ojednocených vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 250701

Dátum: 14.05.1987

Autori: Jiskra Miloslav, Dykast Jaroslav, Tesař Oldřich, Vieriková Věra

MPK: D01H 7/885

Značky: vláken, spřádání, rotor, ojednocených, spřádací

Text:

...průměru u dna rotoru ve sběrnou drážku, kde stěns, 250 701navazující na skluzovou stěnu svírá s touto tupý úhel e kde skluzová stěne svírá s osou rotace spřádeoího rotoru úhel skluzu v rozmezí lO° až 15 °, přičemž alespoň část dna rotoru, nevazující na sběrnon drážku má tvar křivky odohylující se od měru odtahu tvořící se příze WZ hlediska výroby rotorů jekož i z hlediska technologie bezveřtenového předení je výhodné, jestlíže průměr...

Spřádací rotor

Načítavanie...

Číslo patentu: 249292

Dátum: 12.03.1987

Autori: Tesař Oldřich, Jiskra Miloslav

MPK: D01H 7/882

Značky: spřádací, rotor

Text:

...provedení v ložiskách Q, ale toto není podstatné. Místo ložisek 6 může být ulo žení provedeno např. ve formě známého vzduchového uložení.Rotor 3 je upraven v dutině 1 spřádacího tělesa Q, která je uzavřena přiléhajícím ojednocovacím ústrojím 3. Z ojednocovacího ústrojí 3 vystupuje a do rotoru 1 zasahuje výstupek Q s odváděcím otvorem 2 pro Výstup příze a přiváděcím kanálem lg pro přívod ojednocených vlaken. Dutina 1 spřádacího tělesa 3 je...

Ojednocovací zařízení bezvřetenové spřádací jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: 249280

Dátum: 12.03.1987

Autori: Jiskra Miloslav, Večeřa Miloš, Skála Josef, Tesař Oldřich, Ferkl František

MPK: D01H 7/895

Značky: jednotky, spřádací, ojednocovací, zařízení, bezvřetenové

Text:

...upraven známý vylučovací otvor 19 nečistot, napojený na další soustavu odváděcĺchNa válcovou dutinu ll dále navazuje známý dopravní kanál gl pro dopravu ojednocených vláken do spŕádacího rotoru 3. Dopravní kanál gl je vymezen jednak spodní stěnou gg, která je oddělovací hranou ggynapojena na válcovou stěnu gg válcové dutiny ll, jednak bočními stěnamigg, EQ a horní stěnou gz a je zakončen výstupním otvorem gg.Horní stěna 31 dopravního kanálu...

Spřádací rotor bezvřetenové spřádací jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: 236080

Dátum: 01.12.1986

Autori: Filip František, Chrtek Milan, Jiskra Miloslav

MPK: D01H 7/888

Značky: jednotky, bezvřetenové, rotor, spřádací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém vytváření proudu vzduchu u spřádací jednotky pro bezvřetenové předení, a to ventilačními prostředky upravenými na spřádacím rotoru, při zajištění výrobní jednoduchosti, přesnosti a při minimálních nárocích ne příkon energie. Spřádací rotor je podle podstaty vynálezu vytvořen tak, že ve dně rotoru je z vnější válcové stěny upravena souvislá ventilační drážka, která je na svém výstupním průřezu radiálně otevřena a je vymezena...