Jiskra Miloslav

Zařízení pro frikční předení s otevřeným koncem

Načítavanie...

Číslo patentu: 269142

Dátum: 11.04.1990

Autori: Borovcová Želmíra, Ursíny Petr, Blažek Petr, Ferkl František, Jiskra Miloslav, Stejskal Alois, Reymanová Markéta, Dušková Anna, Doležal Josef, Pavlíček Luboš, Dídek Stanislav, Lehká Věra

MPK: D01H 1/135

Značky: předení, zařízení, otevřeným, koncem, frikční

Text:

...na apecifických vlaatnostech přizi, vyrobených principen frikčniho předeni a otevřenýe konce z hlediska jejich omaku a schopnosti uvolňováni konců vláken při počeaáváni textilii z těchto přizi vyrobených.ůćolem atatická brzdici plochy je zodrłet předni konec vlákno do doby, ne oo zedni konec tohoto vlákna pŕivede noenou frikćni plochou do klinovite łtěrbiny, ve která docházi k napojeni vlákno na rotujici otevřeny konec přize. vlákno...

Zařízení pro frikční spřádání vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 264243

Dátum: 13.06.1989

Autori: Doležal Josef, Lehká Věra, Čada František, Skála Josef, Pavlíček Luboš, Ferkl František, Fajt Ludvík, Stejskal Alois, Dídek Stanislav, Marková Marie, Šling Jaroslav, Reymanová Markéta, Jiskra Miloslav, Blažek Petr

MPK: D01H 1/135

Značky: vláken, spřádání, zařízení, frikční

Text:

...jako řez rovinou III-lllz obr. 1. Zařízení na frikční spřádâní vláken zahmujev příkladném provedení dopravní kanál 1 prodopravu vláken 11 do klinové štěrbiny 2, vytvořené dvěma proti sobě se pohybujícími třecími plochami 3, 4. Třecí plocha 3 je upravena na rotujícím nosiči ve tvaru válce 5. opatřeného perforací. Druhá třecí plocha 4 může být upravena na rotujícím nosiči ve tvaru bubnu 6, kdy je tvořena povrchem jeho dutiny 7 (obr. 1),...

Způsob frikčního předení příze s otevřeným koncem a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263761

Dátum: 11.04.1989

Autori: Šlingr Jaroslav, Pavlíček Luboš, Dykast Jaroslav, Blažek Petr, Jiskra Miloslav, Dídek Stanislav, Stejskal Alois

MPK: D01H 1/135

Značky: předení, koncem, otevřeným, tohoto, frikčního, příze, způsob, způsobu, provádění, zařízení

Text:

...ústrojí jiného provedení a obr. 6 vertikální řez podle obr. 5.Zařízení V příkladném provedení dle obr. 1 a 2 sestává z neznázorněného přiváděcího ústorjí pro podávání a ojednoccvání vláken, která jsou přiváděna kanálem 3 vyúsčujícím do frikčního spřádacího ústrojí l, ve kterém rotačními nosiči Q, 1 perforované a protilehlê třecí plochy 5, § jsou dva souběžné, otočně uložené válce poháněné ve stejném smyslu neznäzorně. ným hnacím...

Způsob frikčního spřádání staplových vláken a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256281

Dátum: 15.04.1988

Autori: Jiskra Miloslav, Skála Josef, Stejskal Alois, Fajt Ludvík, Šlingr Jaroslav, Dídek Stanislav, Blažek Petr

MPK: D01H 1/135

Značky: spřádání, staplových, způsobu, frikčního, způsob, provádění, tohoto, vláken, zařízení

Text:

...Tento rozdíl rychlosti mezi přivodem vláken dopro~ casu zhuštováni s obvodovou rychlosti vytvářeného otavřeného255 281 konce přize je jednou z příčin popsaných charakteristických znaků nevýhodné struktury přize.Vynález si klade za úkol odstranit uvedené nedostatky při tvorbě vnitřní struktury příze vytvářené z vláken přiváděných transportní perforovanou třecí plochou e skrucovaných V klínovité štěrbině mezi touto a protílehlou třecí...

Zapojení RC oscilátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 246475

Dátum: 15.12.1987

Autor: Jiskra Miloslav

MPK: H03B 19/00

Značky: zapojení, oscilátoru

Text:

...na prvním schémetu je uvedeno principiální schéma predmetného zapojení a na druhém je konłkrétní příklad zapojení RC oscilátoru.K napětovému zdroji 1 jsou přípojeny první a třetí odpor 3 a 5, přičemž kondenzátor 2 je připojen jedním vývodem mezi prv-ní odpor 3 a druhý odpor 4. Na svorku GX rozpínacího kontaktu a na svorku CY zapínaoího kontaktu multiplexeru B jsoupřipłojeny třetí odpor 5 a druhý odpor 4, na adresový vstup c multiplexerem ü je...

Zapojení k tavení iontově vodivé taveniny, zejména skloviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 246460

Dátum: 15.12.1987

Autori: Jiskra Miloslav, Palkovie Josef

MPK: C03B 5/027

Značky: vodivé, taveniny, iontově, zapojení, skloviny, zejména, tavení

Text:

...výkresech, z nichž představuje obr. 1 geometrické umístění šesti tyčových elelktnod v tavicí části peci při pohledu shore, obr. 2 blokové schéma zapojení nanpájecíhozdroje s řídicím obvodem frekvence pro tři elektrody, obr. 3 schéma 1. varianty zapojení sekundárních vinutí transf-ormátoru a tyristorů, obr. 4 schéma 2. varianty zapojeni sekundárních vinutí tralnsťormáboru a tyristorů a obr. 5 schéma 3. varianty zapojení sekundárních...

Zařízení k postupnému zastavování rotorového dopřádacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 253356

Dátum: 12.11.1987

Autori: Buryšek František, Bače Jiří, Šilar Zdeněk, Jiskra Miloslav, Bouček Miroslav

MPK: D01H 15/02

Značky: zastavování, stroje, postupnému, dopřádacího, rotorového, zařízení

Text:

...s příslušnými ovládacími-prostředky umožňuje, že před zastavením strojelze postupně snížit rýchlost otáčení spřádaoíoh rotorů a v závislosti na nám úärně i ryeh 1 ost.podávání vlákennáho materiálu, jskoä i rychlost odtahování e nevíjení vypredané příze, přičemž při poklesu těchto rychlostí alespoň ne 70 Prpvozníoh hodnot se nejprve zastaví na vieoh preoovníeä místech podávání vlákenného na teriálu e potá odtahování e navíjení příze.V...

Odtahová trubice pro odtah příze ze spřádacího rotoru pro bezvřetenové předení

Načítavanie...

Číslo patentu: 238332

Dátum: 01.10.1987

Autori: Kubový Josef, Jiskra Miloslav

MPK: D01H 7/882

Značky: spřádacího, příze, odtah, bezvřetenové, předení, trubice, odtahová, rotoru

Zhrnutie / Anotácia:

Pro zlepšení průchodu zákrutu až ke stužce na sběrném povrchu spřádacího rotoru je mezi oblou prstencovou částí a válcovou průchozí částí odtahové trubice zařazena kuželová část, v níž jsou vytvořeny drážky, jejichž spodní konce zasahují až do válcové průchozí části.

Sonda k analyzátoru vodíku v tekutině

Načítavanie...

Číslo patentu: 241269

Dátum: 01.09.1987

Autori: Ferkl František, Jiskra Miloslav, Tesao Oldoich, Kremlieka Antonín

MPK: G21D 3/04

Značky: vodíku, analyzátorů, sonda, tekutině

Text:

...podstata spočíva v tom, že nosné konstrukce sondy tvoří s oodpěrou kovové difúzní membrány jedenicelek, ořitom podpěra je opatřena na svém povrchu nejméně Jed nou drážkou, v níž Jsou otvory do vnitřního prostoru sondy.Tlouštka stěny kovové difúzní membrány nemusí tedy být dimenzováns ne plný přetlak okolní tekutiny a lépe odolévá jejímu dynamickému tlaku. Její výroba je jednoduäěí s levnějäí než u dossvadních sond. Konečné oprecovéní...

Způsob zintenzivnění mikrobiologické přeměny steroidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 239932

Dátum: 15.05.1987

Autori: Škoda Stanislav, Eechura Jaromír, Hortlík František, Jiskra Miloslav, Charvát Josef, Nimeeek Richard, Haška Miroslav, Buryšek František, Kakáe Karel

MPK: C12P 33/00, C07J 1/00, C07J 5/00...

Značky: způsob, přeměny, zintenzivnění, steroidů, mikrobiologické

Text:

...určité koncentrace a k němu se přidá steroidní substrát, čímž vznikne inkluzní komplex. (Varianta 1) Je také možno postupovat tak, že se vylouöí přímě přidávání steroidu do systémua v odděleném tanku ee vyrobí vodný roztok inkluzního komplexu substrátu s oyklodextrinem,který se sterilizuje filtraoí a pak se přidá do prostředí pro biologickou přeměnu (varianta 2). Za prítomnosti určitého množství vody je možno směs cyklodextrinu a steroidu...

Spřádací rotor pro spřádání ojednocených vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 250701

Dátum: 14.05.1987

Autori: Dykast Jaroslav, Vieriková Věra, Jiskra Miloslav, Tesař Oldřich

MPK: D01H 7/885

Značky: spřádání, rotor, spřádací, ojednocených, vláken

Text:

...průměru u dna rotoru ve sběrnou drážku, kde stěns, 250 701navazující na skluzovou stěnu svírá s touto tupý úhel e kde skluzová stěne svírá s osou rotace spřádeoího rotoru úhel skluzu v rozmezí lO° až 15 °, přičemž alespoň část dna rotoru, nevazující na sběrnon drážku má tvar křivky odohylující se od měru odtahu tvořící se příze WZ hlediska výroby rotorů jekož i z hlediska technologie bezveřtenového předení je výhodné, jestlíže průměr...

Spřádací rotor

Načítavanie...

Číslo patentu: 249292

Dátum: 12.03.1987

Autori: Jiskra Miloslav, Tesař Oldřich

MPK: D01H 7/882

Značky: rotor, spřádací

Text:

...provedení v ložiskách Q, ale toto není podstatné. Místo ložisek 6 může být ulo žení provedeno např. ve formě známého vzduchového uložení.Rotor 3 je upraven v dutině 1 spřádacího tělesa Q, která je uzavřena přiléhajícím ojednocovacím ústrojím 3. Z ojednocovacího ústrojí 3 vystupuje a do rotoru 1 zasahuje výstupek Q s odváděcím otvorem 2 pro Výstup příze a přiváděcím kanálem lg pro přívod ojednocených vlaken. Dutina 1 spřádacího tělesa 3 je...

Ojednocovací zařízení bezvřetenové spřádací jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: 249280

Dátum: 12.03.1987

Autori: Večeřa Miloš, Tesař Oldřich, Jiskra Miloslav, Ferkl František, Skála Josef

MPK: D01H 7/895

Značky: spřádací, bezvřetenové, ojednocovací, jednotky, zařízení

Text:

...upraven známý vylučovací otvor 19 nečistot, napojený na další soustavu odváděcĺchNa válcovou dutinu ll dále navazuje známý dopravní kanál gl pro dopravu ojednocených vláken do spŕádacího rotoru 3. Dopravní kanál gl je vymezen jednak spodní stěnou gg, která je oddělovací hranou ggynapojena na válcovou stěnu gg válcové dutiny ll, jednak bočními stěnamigg, EQ a horní stěnou gz a je zakončen výstupním otvorem gg.Horní stěna 31 dopravního kanálu...

Spřádací rotor bezvřetenové spřádací jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: 236080

Dátum: 01.12.1986

Autori: Jiskra Miloslav, Filip František, Chrtek Milan

MPK: D01H 7/888

Značky: jednotky, spřádací, bezvřetenové, rotor

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém vytváření proudu vzduchu u spřádací jednotky pro bezvřetenové předení, a to ventilačními prostředky upravenými na spřádacím rotoru, při zajištění výrobní jednoduchosti, přesnosti a při minimálních nárocích ne příkon energie. Spřádací rotor je podle podstaty vynálezu vytvořen tak, že ve dně rotoru je z vnější válcové stěny upravena souvislá ventilační drážka, která je na svém výstupním průřezu radiálně otevřena a je vymezena...