Jirsa Jan

Zariadenie na prípravu tlakového vzduchu pre nízkotepelné delenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 278193

Dátum: 13.05.1992

Autor: Jirsa Jan

MPK: F25J 3/04, B01D 3/00

Značky: nízkotepelné, tlakového, zariadenie, přípravu, vzduchu, delenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie rieši ochladenie vzduchu pred jeho komplexným čistením a následným skvapalnením a nízkotepelným delením. Zariadenie pozostáva z priameho chladiča (3), výparného chladiča (6), z adsorbérov (5, 15) a z chladiča (4) vody. Do strednej časti priameho chladiča (3) je zaústený nástrek (19) vody z výparného chladiča (6), zatiaľ čo do hornej časti priameho chladiča (3), je zaústený nástrek (20) ochladenej vody z vodného chladiča (4). Tam, kde...

Způsob čištění argonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 273038

Dátum: 12.02.1991

Autor: Jirsa Jan

MPK: C01B 23/00

Značky: způsob, argonu, čištění

Způsob přípravy tlakového vzduchu pro nízkoteplotní dělení

Načítavanie...

Číslo patentu: 270335

Dátum: 13.06.1990

Autor: Jirsa Jan

MPK: B01D 3/12

Značky: vzduchu, přípravy, nízkoteplotní, dělení, tlakového, způsob

Text:

...kompreeorového chladícího zarízení. Protože produkty dělení vystupují ze zařízení s teplotou kolem 5 °C je nižší kompreaní práce na jejich stlačení, než když by se ohŕívaly k taplotě tlakového vzduchu a vyetupovaly by s teplotou 25 až 35 °c. Zařízení k provedení způsobu prípravy tlakového vzduchu podle vynálezu bude v některých případech inveetične méně náročná než doposud známa zařízení, protože ae kapecitně zmenší kompreeorové...

Zařízení na výrobu kapalných produktů dělení vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268432

Dátum: 14.03.1990

Autori: Sýkora Jiří, Chrz Václav, Jirsa Jan

MPK: B01D 3/14

Značky: vzduchu, zařízení, výrobu, produktů, dělení, kapalných

Text:

...na tlak odpovídající výtlaku nízkotlakého kompresoru. Zapojení brzdícího kompresoru expanzní turbíny umožňuje vyrobit zařízení pro danou produkcí kapalin s malými rozmery oproti známým provedením, tj. s nízkými investičními náklady.Na výkresu je zjednodušene technologické schéma zařízení, které produkuje veškerý kyslík v kapalném stavu a část dusíku v kapalném stavu. Nízkotlaký kompresor l stlačuje atmosférický vzduch v dopravovaném množství...

Způsob nízkotepelného dělení vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268238

Dátum: 14.03.1990

Autori: Chrz Václav, Sýkora Jiří, Jirsa Jan

MPK: B01D 3/14

Značky: způsob, nízkotepelného, dělení, vzduchu

Text:

...13 e nízkotlakou kolonu 11. Sání 13 základního kompresoru 1 Je spojene s atmosferou lj a církulační potrubím lg přes výměník 19 5 výstupem 11 z turbíny 2. Výtlak základního kompresoru 1 je propojen přes dochlazovač Š, dotlačovací turbokompresor 2, dochlazovač 3 dotlačovacíg ho nurbokmnpresoru. udsarber 5 a výměník lg Jednak se vstupem gá do trubíny 2 a dále P 0 pojovacím potrubím gz s patou tlakové kolony 11. Hlava tlakové kolony 11 Je...

Adsorber s pevným ložem

Načítavanie...

Číslo patentu: 266919

Dátum: 12.01.1990

Autor: Jirsa Jan

MPK: B01D 53/04

Značky: pevným, adsorbér, ložem

Text:

...instalo CS 266 919 B 1vaný v potrubí za adsorbery ve směru toku čištěného plynu.Na přiloženém výkresu je zjednodušený výkres příkladného provedení adsorberu podle Vynálezu. Adsorber je znázorněn v řezu. Jedná se o adsorber s pevným adsorpčním ložem s náplní molekulového síta. Adsorber je určen pro sušení tlakového vzduchu.Adsorber s pevným adsorpčním ložem 1 je tlaková nádoba s válcovým pláštěm 8, který je uzavřen horním a dolním klenutým...

Zapojení pro předchlazení tlakového vzduchu před nízkoteplotním zařízením

Načítavanie...

Číslo patentu: 263790

Dátum: 11.04.1989

Autor: Jirsa Jan

MPK: F25J 5/00

Značky: před, tlakového, zařízením, vzduchu, nízkoteplotním, předchlazení, zapojení

Text:

...gg e atmosférou a současně je připojeno cirkulačním potrubím lg přes výparný chladič Q a vícemédiový výměník § na výstup 3 expansní turbíny Q. Výparný chladič § je dále zapojen do cirkulačního vodního okruhu. výstup ll ochlazené vody z výparného chladiče je připojen na eání oběhového čerpadla ll a jeho výtlak je připojen vodním cirkulačním potrubím gg přes chladič g vzduchu s hlavou gl výparného chladiče Q. Výstupy plynných produktů...

Způsob regenerace adsorberů s využitím kompresního tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 263276

Dátum: 11.04.1989

Autor: Jirsa Jan

MPK: B01D 53/02

Značky: využitím, tepla, regenerace, způsob, adsorberů, kompresního

Text:

...chladící vodou přiváděncu ze sítě. Druhý tok v potrubí 3 vzduchu se vede přes regenerační výměník Ž, ohřívá regenerační dusík na teplotu 170 OC, a přitom se ochlazuje. Potom se druhý tok v potrubí g směšuje opět s prvním tokem v potrubí g a tento proud se následně chladí v chladiči gg opět chladící vodou a ve výparníku g odpařujícím se chladivem na teplotu 5 °C. ze vzduchu vykondenzuje převážná část vlhkosti, která se odloučí V odlučovači...

Způsob výroby tlakového dusíku a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261791

Dátum: 10.02.1989

Autori: Sýkora Jiří, Jirsa Jan, Chrz Václav

MPK: B01D 3/14

Značky: dusíku, způsob, způsobu, tohoto, zařízení, tlakového, provádění, výroby

Text:

...sacím pntrubím 3. stlačuje jej na tlak 800 kPa. Po oehlazení ve výparníkug chladící jednotky na -2 C je vzduch adsorpčnä zbaven vody a kysličníku uhličitého v čistící adsorpční stanici v levém adeorbéru 3. Vzduch zbavený nećistot je veden do vlastního nízkoteplotního bloku. Nejprve se ochlazuje v hlavních výměnících § na teplotu blízkou teplote zkapalnění. Pak je dělen v rektifikační koloně 1 jednostupňovou rektifikscí. V hlavě kolony 1 vzniká...

Způsob výroby tlakového dusíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 261790

Dátum: 10.02.1989

Autori: Chrz Václav, Jirsa Jan, Sýkora Jiří

MPK: B01D 3/32

Značky: výroby, dusíku, způsob, tlakového

Text:

...v kapalném stavu.zjednodušene technologické schéma pfíkladného postupu výroby tlakového dusíku jadnostup ñovou nízkoteplotní rektitikaoí podle vyndlezu je na obrázku. Jde o výrobu dusíku o čistotě 99.999 | N 2 a tlaku 800 kPa. směa dělená rektifikací je v tomto případě vzduch. Vzduch se odebírd 2 atmolléry a sacím potrubim g se vede do zdkladního komprenoru ł. V základním kompreIoru l se vzduch atlačuje na tlak 775 kPa. následuje ochlazeni...

Zařízení pro adsorpční čištění plynů s krátkou dobou přepínání a s regenerací kompresním teplem

Načítavanie...

Číslo patentu: 261574

Dátum: 10.02.1989

Autor: Jirsa Jan

MPK: B01D 53/02

Značky: regeneraci, plynů, adsorpční, teplem, kompresním, přepínání, krátkou, dobou, čištění, zařízení

Text:

...lg, akumulátorjł tepla, střídací regenerační armaturu ll a zpětnou klapku li a současně přes výměník3 kompresního tepla. Spodní část regenerovaného adsorberJgje261 574 přes otevřenou armaturu spojene s atmosferou a zpětné klapkylLa l 3 jsou přitom uzavřeny od tlaku čištěnáho vzduchu. Regeneruje-li se adsorberlje adsorber spojen s atmosferou přes armaturu llauzavřeny jsougpětné klapky lg a li. Ve fázi chlazení adsorpčního lože...

Zařízení k výrobě tlakového dusíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 261114

Dátum: 12.01.1989

Autori: Sýkora Jiří, Chrz Václav, Jirsa Jan

MPK: B01D 3/32

Značky: zařízení, dusíku, výrobe, tlakového

Text:

...podle vynálezu je to, že umožňuje jednoduchým způsobem přímo využít práci odebíranou v expianzní turbíně k dodatečně kompresí vzduchu určeného k dělení. zapojení brzdicího kompresoru mezi vzduchový kompresor .a adsorpční čistící stanici umožňuje snížit di 4menze .ads-orbérů, neboť adsorpce pr-obíhá ze vyššího tlaku. Expanzní turbína, která tvoří s brzdicím kompresorem jediné solustrojí na společném hřídeli je investičné lacínější než...

Způsob předchlazení tlakového vzduchu u nízkoteplotního zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 261112

Dátum: 12.01.1989

Autor: Jirsa Jan

MPK: F25J 1/00

Značky: zařízení, způsob, předchlazení, nízkoteplotního, tlakového, vzduchu

Text:

...Výtlak vzduchového kompresoru 1 je propojen vzduchovým potrubím 18 přes dochlazovač 2, chladič 3,odlučovač 4, jeden z adsorbérů 5 nebo B a přes výměník 11 tepla se vstupem 19 do expanzní turbíny 10. Výstup 20 z expanzníturbíny 10 je naopak spojen se sáním vz-duchověho kompresoru 1 přes výměník 11 tepla a výparný chladič 8 pomocí cirkulačního potrubí 16. »Cirkulační potrubí 16 je dále propojeno přes elektroohřívtač 7 a jeden z adsorbérů 5...

Způsob plnění kontejneru kapalným plynem a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259801

Dátum: 15.11.1988

Autori: Jirsa Jan, Jirsa Martin, Proksch Werner

MPK: F17C 5/02

Značky: kontejneru, tohoto, zařízení, způsobu, kapalným, plynem, provádění, plnění, způsob

Text:

...5 zásobníku 1 je přitom propojeno s hlavou zásobníku 1 přes pomocný odpařovač 6 a hlavní regulátor B. Plněný kontejner 10 je k systému odpařovací stanice přtpojen od 411. Plnící potrubí 11 je přípojeno přes plnící ventily 16, 13 se spodním dnem 5 zásobníku 1. Kdežto odplyňovacím potrubím 12 s odtlakovacím ventllem 14 je kontajner 10 propojen bud přes odtlakovací ventil 15 s hlavou zasobníku 1 .anebo přes obtokový ventil 17 a hlavní odpařovač...

Způsob dělení vzduchu nízkoteplotním procesem s výrobou kapalných produktů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258533

Dátum: 16.08.1988

Autori: Jirsa Jan, Kouba Milan, Chrz Václav, Sýkora Jiří, Brabec Jaroslav

MPK: B01D 3/14

Značky: procesem, nízkoteplotním, vzduchu, způsob, kapalných, výrobou, dělení, produktů

Text:

...tlak 0,6 Hra. V chladiči g se jeho teplota sníží na 5 °c a za této teploty se z něj v adsorbéru 3 odstraňuje oxid uhličitý a voda adsorpcí na molekulových sítech. Na výstupu z procesu adsorpčního čištění se smísí s druhým proudem expandovaného vzduchu a tvoří tak vstupující vzduch nízkoteplotního procesu. Ten vstupuje do turhokompresoru Q o výkonu 1 000 kmol/h, kde je stlačen na tlak 3 MPa a ochlazen vodou v dochlazovači § na 30 °C. Dále...

Zařízení ke zkapalňování plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256310

Dátum: 15.04.1988

Autori: Jirsa Jan, Chrz Václav, Sýkora Jiří

MPK: B01D 59/22

Značky: plynů, zkapalňování, zařízení

Text:

...adiabatického spádu na expansní turbině,a tím i větší výroby zkapalněných plynůłaniž je nutné dimenzovat výměníky tepla na vysoké tlaky. Dochází tedy ke značné úspoře investičních prostředků.Příkladné řešení zapojení zařízení podle vynálezu je jasné z přiloženého obrázku, na kterém je zjednodušenš schéma zkapalňovače dusíku. Potrubim ł je veden do zkapalňovače plynný dusík o tlaku 0,55 MPa na sání cirkulačního turbokompresoru g. V...

Způsob kondenzačního sušení plynu s akumulací chladu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255956

Dátum: 15.04.1988

Autor: Jirsa Jan

MPK: F26B 5/04

Značky: plynů, chladu, kondenzačního, akumulaci, způsob, sušení

Text:

...výparníku. Naopak, je-li zvýšený průtok sušeného plynu, potom požadovaný chladicí výkon úměrný průtoku sušeného plynu, kryje chladící soustrojí a současně odtávající naakumulovaná námraza na výměnné ploše výparníku akumulačního chladiče.Chladicí soustrojí proto nemusi být nadimensováno pro krátkodobý špičkový průtok sušeného plynu, ale pouze na průměrné zatížení, což se příznivé projeví jak na ceně zařízení pro kondenzační sušení, tak ve...

Způsob přípravy di-(2-ethylhexyl) adipátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243741

Dátum: 01.04.1988

Autori: Jirsa Jan, Koneený Milan

MPK: C07C 69/44, C10M 105/36

Značky: přípravy, adipátu, způsob, di-(2-ethylhexyl

Text:

...łwdroxidu aodnćho v množství do 0,1 hmotnostních, vztaženo na množství surovóho esteruv průběhu destilace surovéhoiesteru 7 s vodní parou. K esterifikační náaadě je možno rovněž přidat 5 až 15 hmotnoatních těkavé organické latky, tvoŕící a vodou azeetropickou směs, jako je například benzen, toluen nebo xylen. Zpraco-v vání na eater s vysokou kvalitou se provede neutralizací přídavkem 0,1 až 5 hmotnoatních 1 až 45 vodného roztoku hydro-1idu...

Způsob snižování a zvyšování tlaku u zásobníků kapalných plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 254884

Dátum: 15.02.1988

Autor: Jirsa Jan

MPK: F17C 5/02

Značky: tlaku, plynů, zásobníku, snižování, způsob, zvyšování, kapalných

Text:

...uskladněný kapalný argon dodává přes výstupní armaturu § a hlavníatmosférický odpařovač 1 výstupním potrubím g do spotřební sítě. zásobník 3 se plní kapalným argonem z vnějšího zdroje za tlaku 0,2 MPa. Zásobník l je vyprázdněný s tlakem plynnéz pomocného odpařovače 3 a přímočinných requlačních armatur gg a gl. U zásobníku 3 regulační systém tvoří pomocný odpařovač ll a přímočinné regulační armatury lg a gâ. Je-li odběr kapalného argohu ze...

Způsob výroby kyslíku nebo dusíku o proměnném průtoku nízkoteplotním dělením vzduchu a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 254251

Dátum: 15.01.1988

Autori: Sýkora Jiří, Borovička Josef, Jirsa Jan

MPK: G05D 21/02, B01D 57/00

Značky: průtoku, zařízení, výroby, způsob, proměnném, nízkoteplotním, kyslíku, provádění, dusíku, delením, vzduchu

Text:

...kompresoru 1 poháněného asynchronním elektromotorem Q, čistíoího bloku gg a z nízkoteplotního bloku 35 pro dělení vzduchu. Nízkoteplotní blok gg se skládá z hlavního výměníku ll, z tlakové kolohy lg, z podchlazujícího výměníku gg, vařáku - kondenzátoru lg a z expansní turbiny ll. Hlavní aparáty čistícího bloku 3 jsou adsorbéry lg, lg a elektroohřívač ll.je prnpojen přes chladič 2, odlučovač lg, jeden z adsorbérů lg, ll a hlavní výměník...

Chromniklová žáruvzdorná slitina se zvýšeným obsahem železa

Načítavanie...

Číslo patentu: 251560

Dátum: 16.07.1987

Autori: Jirsa Jan, Kostohryz Miloslav, Tichý Josef, Měřička Miroslav, Tykal Vladimír, Jablonský Ladislav, Vyklický Miloslav

MPK: C22C 19/05

Značky: obsahem, chromniklová, zvýšeným, žáruvzdorná, železa, slitina

Text:

...obtížné dostupná.Uvedené nedostatky chromniklová žáruvzdorná slitina se zvýšeným obsahem železa, s obsahem manganu od 0,1 do 2,0 hmot., od 0,05 do 2,0 hmot. křemiku, od 0,001 do 0,05 hmot. fosforu, od 0,01 do 0,05 hmot. síry, od 35 do 45 hmot. chromu, od 0,001 do 0,4 hmot. uhlíku podle vynálezu, jehož podstatou je, že slitina obsahuje od 0,001 do 0,5 hmot. cěru a od 12,1 do Z 0 hmot. železa.Výhodou slitiny podle vynálezu je její...

Způsob výroby kompozitního materiálu kompoundováním polypropylenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243313

Dátum: 15.05.1987

Autori: Borovieka Josef, Jirsa Jan, Kudila Drahoslav, Vídenský Jan, Haas Rudolf, Král Bohuslav, Hainz Petr, Pavlovský Hugo, Sýkora Jioí

MPK: C08L 23/10

Značky: výroby, polypropylénu, způsob, materiálů, kompozitního, kompoundováním

Text:

...substituovaný alifatickým substituentem s alespoň 18 uhlíkovými atomy.Výchozí polypropylen může být homopolymer nebo kopolymer propylenu s etylenem obsahující méně než 5 hmotnostních etylenu.Při tavení vysokomolekulárního polyprcpylenu s indexem toku nižším než 49/10 min/při 230 OC zatížení 21 N/ dostávâme v širokém teplotním rozsahu viskőzní taveninu, ve které, vzhledem k účinnému přenosu energie z hnětacího šneku, dochází ke snadné...

Skládací pojízdné křeslo pro nemocné

Načítavanie...

Číslo patentu: 239945

Dátum: 15.05.1987

Autor: Jirsa Jan

MPK: A61G 5/00

Značky: pojízdné, křeslo, skládací, nemocné

Text:

...osy.Každá dosedncí trubka lâ je uloąene ve dvou zs sebou uspořádsných kloubových Douzdrech 32, jež jsou na ni ořilehle nastrčena. Na kloubových nouzdrech 32 jsou připevněny horní konce dvou vnějších kolejnic § 15, jež jsou vedeny ořesuvně ve svislém směru na každém rámu lg, ll. Tyto vnější kolejnice glg patří ke kuličkovým vedením 31, od nichž jsou vnitřní I. kolejnice głg ořioevněny ve svislém směru nr rámech lg, ll. Při nůžkovitàm pohybu...

Způsob adsorpčního čištění plynu v adsorbéru s vnitřní izolací

Načítavanie...

Číslo patentu: 250930

Dátum: 14.05.1987

Autor: Jirsa Jan

MPK: B01D 53/04

Značky: adsorberů, způsob, plynů, čištění, izolaci, vnitřní, adsorpčního

Text:

...svou funkci.Příkladný způsob adsorpčního čištění plynu podle vynálezu je zřejmý z přiloženého obrázku, kde je zjednodušeně zobrazeno schéma adsorpčního čištění vzduchu pro nízkoteplotní dělení.vzduch pro nízkoteplotní dělení se čistí ve dvojici adsorbérů l, 3, které jsou vybaveny vnitřní izolací l, 5 pevného adsorpčního lože §, Q molekulového síta. Vnitřní izolace 1, A je připevněna k vestavbě Z, §. Ve volném prostoru u adsorbéru l mezi...

Způsob zkapalňování plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250547

Dátum: 15.04.1987

Autori: Chrz Václav, Sýkora Jiří, Jirsa Jan

MPK: F25J 1/00

Značky: plynů, zkapalňování, způsob

Text:

...se s vysokou účinnosti. V podstatě pouhou záměnou expanzní turbíny brzděné generátorem za expanzní turbinou brzděnou brzdicím kompresorem lze dosáhnout snížení měrné spotřeby energie na zkapalnění o 20 9/0. zůstává přitom zachován tlak na výstupu z cirkulačního turbokompresoru dusíku. Principem zvýšení efektívnosti zkapalňování je totiž to, že dochází ke snížení tlaku na výstupu z expanzníturbiny při zachování výtlačneho tlaku z cirkulačního...

Způsob řízení přepínání adsorbérů s pevným adsorbčním ložem

Načítavanie...

Číslo patentu: 249373

Dátum: 12.03.1987

Autori: Doležal Lubomír, Jirsa Jan

MPK: B01D 53/02

Značky: adsorberů, způsob, přepínání, adsorbčním, pevným, ložem, řízení

Text:

...odběr je umístěn uvnitř pevného lože, V takové vzdálenosti od konce lože, která zaručuje, že v průběhu vlastního přepnutí adsorbérů nedojde k proskcku oproti systémům, které jsou řízeny od koncentrace odstraňované složky až na výstupu z adsorbčního lože.Způsob řízení přepínání absorbérü podle vynálezu je zřejmý 2 přiloženého obrázku 1 a 2. Na obr. 1 je zobrazeno schéma příkladného řešení adsorbční stanice pro čištění vzduchu před...

Zapojení na nízkoteplotní dělení vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248677

Dátum: 12.02.1987

Autori: Sýkora Jiří, Borovička Josef, Jirsa Jan

MPK: F25J 3/04

Značky: nízkoteplotní, zapojení, dělení, vzduchu

Text:

...komprimovaným vlhkým vzduchem ze vzduchového kcmpreaoru 2 potrubím Q, Z nízkoteplotního bloku 1 vystupují produkty dělení, kyslík potrubíml§ a dusík potrubím ll. Zařízení vyrábí kyslík v čistotě 99,5 02 a dusík s obsahem kyslíku 3,5 02. Do vzduchového kompresoru je veden vzduch z atmosféry potrubím 5. Komprimovaný vzduch se v nízkoteplotním bloku l ochlazuje blízko teploty zkapalnění v regenerátorech 1, ga Z regulátorů 1, § je vzduch...

Způsob získávání chladu při nízkoteplotním dělení vzduchu a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 232838

Dátum: 15.01.1987

Autori: Sýkora Jiří, Chrz Václav, Jirsa Jan

MPK: F25J 1/00

Značky: provádění, zařízení, vzduchu, nízkoteplotním, způsob, chladu, dělení, získavání

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob získávání chladu při nízkoteplotním dělení vzduchu a zařízení k jeho provádění. Vynález se týká dělení vzduchu při nízkých teplotách a řeší problém získávání chladu zejména za účelem zvýšení výroby kapalných produktů. Způsob dělení vzduchu využívá expanzi v nízkotlaké turbině na tlak nižší, než je v prvním stupni rektifikace a pro zvýšení výroby chladu využívá středotlaký vzduchový cyklus s expansní turbinou, jejíž výstup je zaveden do...

Způsob výroby tlakového produktu nízkoteplotního dělení vzduchu a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235801

Dátum: 01.12.1986

Autor: Jirsa Jan

MPK: F25J 1/00

Značky: výroby, produktů, vzduchu, tlakového, způsob, dělení, nízkoteplotního, způsobu, provádění, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby tlakového produktu nízkoteplotního dělení vzduchu a zařízení k provádění tohoto způsobu najde uplatnění především u zařízení s produkcí kapalného kyslíku a dusíku s se současnou výrobou tlakového kyslíku nebo dusíku, například pro plnění do tlakových lahví. Kapalný produkt, kyslík, dusík nebo argon, se z nízkoteplotního zařízení vede do zásobníku a odtud se část nebo celý vyráběný tok kapalného plynu dopravuje čerpadlem za...

Způsob úpravy vlhkého plynu a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 230806

Dátum: 15.06.1986

Autor: Jirsa Jan

MPK: B01D 5/00

Značky: zařízení, způsob, provádění, plynů, vlhkého, tohoto, způsobu, úpravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu úpravy vlhkého plynu a zařízení k provedení tohoto způsobu odstranění vodní páry a současně ohřev plynu zbaveného vlhkosti. K ohřevu se využívá například kompresního tepla, upraveného plynu. Takto upravený plyn se rozvádí k pneumatickým strojům a zařízením. Podstatou způsobu úpravy vlhkého plynu podle vynálezu, je to, že ochlazený a vlhkosti zbavený plyn se ohřívá vlhkým plynem, který se přitom předchladí a potom se...

Způsob získávání chladu při dělení vzduchu a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 220653

Dátum: 15.12.1985

Autori: Sýkora Jiří, Chrz Václav, Jirsa Jan

Značky: způsob, zařízení, získavání, chladu, vzduchu, tohoto, způsobu, provádění, dělení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší snížení tlaku vstupujícího vzduchu v procesu jeho dělení při nízkých teplotách. Dále řeší výrobu části produktů dělení v kapalném stavu nezávisle na průtoku vzduchu, zpracovávaného v rektifikačním systému a bez zvýšení nároků na proces adsorpčního čištění. Tohoto cíle je dosaženo rozdělením adsorpčně vyčištěného vzduchu na první a druhý proud, z nichž první je dále dotlačován, chlazen vnějším chlazením a produktem dělení,...

Způsob odstraňování vlhkosti z plynu a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 219961

Dátum: 15.10.1985

Autori: Jirsa Jan, Borovička Josef

Značky: provádění, tohoto, odstraňování, plynů, způsob, zařízení, způsobu, vlhkosti

Zhrnutie / Anotácia:

Podstatou způsobu odstraňování vlhkosti z plynu podle vynálezu, při kterém se plyn chladí před adsorpcí vnějším zdrojem chladu je to, že vlhký plyn se před ochlazením vnějším zdrojem chladu předchlazuje již vysušeným plynem. Podstatou zařízení k provádění tohoto způsobu, které sestává z chladiče plynu vnějším zdrojem chladu, adsorpčních sušičů, propojovacího potrubí a předchlazujícího výměníku je to, že předchlazující výměník je zařazen ve...

Způsob výroby čistých produktů dělení vzduchu a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 225912

Dátum: 01.07.1985

Autori: Sýkora Jiří, Celar Lubomír, Brabec Jaroslav, Jirsa Jan

Značky: výroby, čistých, zařízení, způsobu, provádění, produktů, vzduchu, dělení, způsob, tohoto

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby čistých produktů dělení vzduchu dvojnásobnou rektifikací zkapalněného vzduchu s výměnou tepla mezi vystupujícími produkty a vstupujícím vzduchem v regenerátorech a výměnicích tepla, vyznačující se tím, že nejméně jeden čistý produkt dělení rektifikací je ohříván regenerativně-rekuperativní výměnou tepla ve spodní části regenerátorů na teplotu 120 až 160 K, načež je v protiproudu ohříván rekuperativní výměnou tepla na teplotu...

Odběrové patro

Načítavanie...

Číslo patentu: 221744

Dátum: 15.05.1985

Autor: Jirsa Jan

Značky: odběrové, patro

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká odběrového patra, které slouží pro odtahování kapaliny čerpadly ze střední části rektifikačních nebo absorpčních kolon nebo přímých chladičů. Konstrukce patra umožňuje udržovat konstantní nátokovou výšku odtahované kapaliny i její dokonalé odplynění. Podstatou vynálezu je, že mezi výstupním přepadem a vstupní přepážkou je umístěna rozdělovací přepážka s minimálně jedním otvorem, přičemž vstup kapaliny pro dolní část kolony je...

Způsob chlazení vzduchu před adsorpčním čištěním a nízkoteplotním dělením a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 218489

Dátum: 15.03.1985

Autori: Jirsa Jan, Borovička Josef

Značky: vzduchu, chlazení, tohoto, provádění, způsob, zařízení, čištěním, před, způsobu, nízkoteplotním, adsorpčním, delením

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká chlazení tlakového atmosférického vzduchu před jeho adsorpčním čištěním a následným nízkoteplotním dělením na požadované produkty. Podstatou vynálezu je to, že vzduch pro nízkoteplotní dělení se před adsorpčním čištěním nejdříve předchladí minimálně jedním produktem dělení vzduchu, potom se dochlazuje přímým stykem studenou vodou ochlazovanou vnějším zdrojem chladu. Vzduch před adsorpčním čištěním lze s výhodou ochlazovat...

Způsob získávání chladu při nízkoteplotním dělení vzduchu a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 218480

Dátum: 15.03.1985

Autori: Sýkora Jiří, Jirsa Jan, Chrz Václav

Značky: způsobu, provádění, získavání, vzduchu, nízkoteplotním, chladu, způsob, dělení, tohoto, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší snížení průtoku stlačeného atmosférického vzduchu v procesu jeho dělení při nízkých teplotách. Tohoto cíle je dosaženo pomocí chladicího okruhu, v němž cirkuluje médium, které se po stlačení rozdělí na dvě části, z nichž jedna prochází expanzní turbínou a druhá spolu se vzduchem z atmosféry rektifikačním systémem. Na sání cirkulačního kompresoru se opět spojuje výstupní proud expanzní turbíny a produkt rektifikačního dělení....

Výparník chladiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 215444

Dátum: 01.01.1985

Autor: Jirsa Jan

Značky: výparník, chladiva

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká výparníku chladiva pro chlazení tekutin, které proudí uvnitř svazku vodorovných trubek a u kterého se řeší cirkulace chladiv vně trubek uvnitř mezitrubkového prostoru. Účelem vynálezu je zvýšit intenzitu promíchávání odpařovaného kapalného chladma, a tím zvětšit součinitel přestupu tepla, čehož se dosahuje u výparníku chladiva s cirkulací v mezitrubkovém prostoru, kde chlazená tekutina proudí uvnitř vodorovných trubek...

Způsob zkapalňování komprimovaného kyslíku a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 225247

Dátum: 01.12.1984

Autori: Pištěk Petr, Jirsa Jan

Značky: tohoto, provádění, způsob, zařízení, způsobu, kyslíku, komprimovaného, zkapalňování

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob zkapalňování komprimovaného kyslíku protiproudou výměnou tepla s následnou redukcí tlaku a s produkcí chladu expansí plynného media za konání vnější práce v cyklu dělení vzduchu a škrticím efektem cirkulujícího dusíku přídavného dusíkového cyklu vyznačující se tím, že část produkovaného plynného komprimovaného kyslíku se ochlazuje protiproudou výměnou tepla cirkulujícím dusíkem ve výměnících přídavného dusíkového cyklu na takovou...

Způsob dezoxidace uhlíkové ocele ve vakuu pro výrobu velkých výkovků

Načítavanie...

Číslo patentu: 224116

Dátum: 01.11.1984

Autori: Jirsa Jan, Skála Josef, Kepka Miloslav, Děd Jiří, Korsa Bohuslav

Značky: ocele, dezoxidace, způsob, výkovků, vakuu, veľkých, uhlíkové, výrobu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob dezoxidace uhlíkové ocele ve vakuu pro výrobu velkých výkovků, zejména zalomených hřídelů, při němž se do pánve přidávají kovy vzácných zemin v množství 1 až 3 kg na tunu uhlíkové ocele za současného probublávání uhlíkové ocele argonem, vyznačený tím, že se jako vyzdívky pánví použijí chromito-magnezitové tvárnice.