Jiroušek Ladislav

Kruhová těsnicí manžeta

Načítavanie...

Číslo patentu: 260145

Dátum: 15.12.1998

Autori: Tomeš Oldřich, Ševčík Stanislav, Langr Něhoslav, Jiroušek Ladislav

MPK: F16K 41/04, F16J 15/50

Značky: kruhová, těsnicí, manžeta

Text:

...válcová plocha těsnící manžety je opatřena ze stranyoosedací plochy válcovým vybráním, přičemž je dosedací plochatvořeno protilehlými šikmými plochami, navzájem kolmými.Vyšší účinek řešení podle vynálezu spočívá v dosažení větší provozní spolehlivosti těsnící manžety, dané dosažením větší těsnosti mezi těsnící manžetou a vřetenemcarmatury, v do 260145sežení silově příznivých poměrů pro ovládání vřetene arnatury a v potřebě menší...

Uzavírací ventil, zejména membránový

Načítavanie...

Číslo patentu: 267831

Dátum: 12.02.1990

Autori: Jiroušek Ladislav, Marek Vladimír, Tomeš Oldřich

MPK: F16K 7/00

Značky: zejména, ventil, uzavírací, membránový

Text:

...částečný podélný řez membránovým ventílem.Membránový uzavírací ventil podle vynálezu sestává z prütočného telesa l, v jehož průtoćném prostoru ll je zhotovena přepážka gg. Na horní čelní plochu lgl přepážky lg dosedá v zavřené polože ventílu membrána g, která je obvodové upevněna současně s vřetenovodem 2 k prútočnému tělesu l. Membrána grje pevně spojena s kuželkou É, která je volněotočné spojene 5 vřetenem 5. Vřeteno Ž je opatŕeno závitovou...

Zařízení pro utěsnění vnitřního prostoru tělesa uzavírací armatury

Načítavanie...

Číslo patentu: 264549

Dátum: 14.08.1989

Autori: Tomeš Oldřich, Jiroušek Ladislav, Ševčík Stanislav

MPK: F16K 41/10

Značky: zařízení, tělesa, vnitřního, utěsnění, prostoru, uzavírací, armatury

Text:

...kroužku.Další podstatou je, že uzavřený prostor je tvořen mezikružným obvodovým vybráním na spodni straně přírubovê části horního připojevacího kusu a osazenou těsnící plochou na čelní ploše tělesa.Dále je podstatou, že uzavřený prostor je tvořen mezikružným obvodovým vybráním na čelní ploše tělesa a osazenou těsnící plochou na Spodní straně přírubové části horního přípojovacího kusu vlnovce.Vyšší účinek řešení podle vynâlezu spočíva ve...

Zařízení pro ovládání membrány uchycené v tělese membránových ventilů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260086

Dátum: 15.11.1988

Autori: Ševčík Stanislav, Tomeš Oldřich, Jiroušek Ladislav, Vítek Oto

MPK: F16K 7/16

Značky: ovládání, tělese, membrány, ventilu, zařízení, membránových, uchycené

Text:

...dvěma průtočnými kanály ll, lg, která jsou vyvedeny do vnitřního prostoru lg membránového ventilu, vytvořenáho mezi tělesem l ventilu a vřetenovodem 3, připevněném k tělesu l. Mezi tělesem l a vřetenovodem 3 je upevněna svým zesíleným okrajom 3 elastická membrána 3, jejíž střední část gg je tvořena vnitřním válcovým náetavcem ggł, na jehož spodní ploše je vytvořena těsnioí plocha g 1 a regulační plocha gg. Střední část 33 membrány Q je...

Připojení membránových ventilů na potrubí

Načítavanie...

Číslo patentu: 259999

Dátum: 15.11.1988

Autori: Jiroušek Ladislav, Tomeš Oldřich, Ševčík Stanislav

MPK: F16K 7/16

Značky: potrubí, membránových, připojení, ventilu

Text:

...vynálezu epočívá ve zvýčeí h provozní spolehlivosti v důsledku vytvoření bezapárového utäa lnění výpustek v tělese ventílu, ve snadné montáži a demontáži ventilu do potrubí.Příklad konkrétniho provedení připojení membránových ventilů na potrubí je schemąticky znázorněn na přiloženém výkre su. kde na obr. 1 je částečný podélný řez.membránovým venti-lem s uplatněnýmvynálezem, na obr. 2 je detail připojení výpustky k těleau ventilu z obr....

Membránový ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 259696

Dátum: 17.10.1988

Autori: Esser Miroslav, Vítek Oto, Hučík Antonín, Jiroušek Ladislav, Ševčík Stanislav, Seichter Pavel

MPK: F16K 7/12

Značky: ventil, membránový

Text:

...přemísřování v osovém směru. Osou ventilového tělesa 1 prochá~ zí spojovací kanál 1 , navazující na první a druhou ventilovou komoru 1, §, jehož ústí jsou upravene ve středech sedel 2 první a druhé ventilové komory 1, § proti kuželkám 3. Mimoto jsou ve ventilovém tělese 1 vytvořeny tři komorové kanály ll, z nichž dva navazují svými vnitřními ústími na první ventilovou komoru 1 a jeden navazuje svým vnitřním ústím na druhou ventilovou...

Kruhová membrána membránových ventilů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259648

Dátum: 17.10.1988

Autori: Tomeš Oldřich, Jiroušek Ladislav, Langer Něhoslav, Ševčík Stanislav

MPK: F16K 7/14

Značky: ventilu, kruhová, membránových, membrána

Text:

...odstraňuje v podstatě vynález, kterým je kruhovä membrána membránových ventilů, vyrobená z PTFE nebo jiné plastické hmoty,opatřená ve středu závitovým otvorem, přičemž podstatou je, že je tvořena kulovým vrchlíkem, opatřeným zesíleným okrajem a vnitřním váicovým nastavcem, na jehož spodní ploše je vytvořena těsnicí plocha a regulační plocha, přičemž těsnicí plocha má tvar mezikruží a regulační plocha je tvořena kuželovým výstupkem, vytvořeným...

Ovládání uzávěru kulových kohoutů, vyrobených z plastických hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 258190

Dátum: 15.07.1988

Autori: Ševčík Stanislav, Tomeš Oldřich, Jiroušek Ladislav

MPK: F16K 5/06

Značky: kohoutů, vyrobených, uzávěru, plastických, ovládání, kulových

Text:

...uzávěru g. Ovládací vřeteno 5 uzávěru 3 je vedeno ve válcové části łgl nátrubku łg telesa L, vůči kterému je utěsněno O-kroužkem §, uloženým v zápichu gł ovládacího vřetene 3. Ve vnitřní stěně ggg nátrubku lg je zhotovena, minimálně V jedné horizontální rovině, obvodová drážka 133, proti níž jsou v ovládacím vřetenu 3 zhotoveny prúchozí radiální otvory gg. Ovládací vřeteno 3 je tovněž opatřeno podélným středovým otvorom 33. pronikajícím...

Armatura, zejména uzavírací vlnovcový ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 255029

Dátum: 15.02.1988

Autori: Tomeš Oldřich, Ševčík Stanislav, Jiroušek Ladislav

MPK: F16K 41/10

Značky: uzavírací, vlnovcový, ventil, armatura, zejména

Text:

...řešení podle vynálezu spočívá v tom, že umístěním kovového O-kroužku, který je za provozu tlakově vyrovnaný,k utěsnění vnitřního prostoru tělesa ventilu, mezi tělesem a horním připojovacím kusem vlnovce se dosáhne spolehlivého utěsnění vnitřního prostoru tělesa ventilu, dále ve snížení stavební výšky ventilu dosažené tím, že vnitřní prostor tělesa je uzavřen závitovým pouzdrem, vešroubovaným přímo v montážním nátrubku tělese, na kterém je...

Armatura, zejména uzavírací vlnovcový ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 255023

Dátum: 15.02.1988

Autori: Tomeš Oldřich, Jiroušek Ladislav, Ševčík Stanislav

MPK: F16K 1/42

Značky: vlnovcový, ventil, zejména, uzavírací, armatura

Text:

...spodní připojovací kus i s kuželkou g, tvořenou návarovou plochou g. Vnitřní prostor g tělesa 1 armatury je utěsněn jednak vlnovcem 2, obklopujícím vřeteno, g, jehož jeden konec 31 je připevněn, například přivařen ke spodnímu připojovacúnu kusu Ii, a. drtzhý konec 33 vlnovoe 2 je připevněn k hornímu připojovacímu kusu j, který je zalisován ve vnitřní osazené ploše J.6 tělesa g, vytvořené soustředně s vnitřním prostorem li tělesa g a jednak...

Armatura, zejména uzavírací vlnovcový ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 254440

Dátum: 15.01.1988

Autori: Jiroušek Ladislav, Ševčík Stanislav, Tomeš Oldřich

MPK: F16K 37/00

Značky: vlnovcový, armatura, ventil, uzavírací, zejména

Text:

...ovládání armatury.Příklad konkrétního provedení armatury podle vynálezu je znázoměn na přiložených výkresech,kde na obr. 1 je částečný podélný řez uzavíracím vlnovcovým ventilem s uplatnčným vynálezem, na obr. 2 je pohled na uzavírací vlnovcový ventil z obr. l.Armatura podle vynálezu sestává z tčlcsa 1 opatřenéhol vstupním hrdlem 11, výstupním hrdlem 12, montážním nálrubkem 13 s vnějším pohybovým závítem 131 a sedlem 14, vytvořeným ve spodní...

Armatura, zejména uzavírací vlnovcový ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 253844

Dátum: 17.12.1987

Autori: Ševčík Stanislav, Tomeš Oldřich, Jiroušek Ladislav

MPK: F16K 31/60

Značky: zejména, vlnovcový, armatura, uzavírací, ventil

Text:

...kroužek, opřený o spodní radiální plochu obvodové drážky, vytvořené ve středovém průchozím otvoru ručního ovládacího kola armatury.Vyšší účinek řešení armatury podle vynálezu spočíva ve značném snížení stavební výšky armatury, v dosažení větší kompaktnosti celé konstrukce při zajištění spolehlivého uložení ručního kola, ktere přebírá funkci pohybového závitu vřetena, v úspoře materiálu a snížení hmotnosti armatury.Příklad konkrétního...

Spojení víka s tělesem, zejména armatur

Načítavanie...

Číslo patentu: 224285

Dátum: 15.12.1985

Autori: Ševčík Stanislav, Filippov Petr, Jiroušek Ladislav

Značky: spojení, víka, tělesem, zejména, armatur

Zhrnutie / Anotácia:

Spojení víka s tělesem, zejména armatur, určených pro aktivní média, především v jaderných zařízeních, energetice a chemickém průmyslu, kde těleso je opatřeno nátrubkem s nákružkem pro uložení víka, vyznačující se tím, že nákružek (7) a víko (4) jsou opatřeny na svých vnějších plochách kuželovými plochami (8), na nichž jsou uloženy segmenty (9), spojené alespoň jednou zděří (13)·

Pružný klín

Načítavanie...

Číslo patentu: 216781

Dátum: 01.08.1984

Autori: Jiroušek Ladislav, Filippov Petr, Ševčík Stanislav

Značky: klín, pružný

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru armatur a řeší zjednodušení montovaného pružného klínu. Týká se pružného klínu, zejména uzavíracích šoupátek, sestávajícího ze dvou úkosových desek, uložených výkyvně na čočce, opatřené v podélné ose klínu průchozím otvorem. Podstatou vynálezu je, že úkosové desky jsou v podélné ose klínu opatřeny válcovými otvory, přičemž průchozím otvoru čočky je umístěn kolík, jehož konce jsou upevněny ve válcových otvorech desek klínu.