Jílek Pavel

Způsob odsiřování plynů, zejména spalin, suchým způsobem

Načítavanie...

Číslo patentu: 256455

Dátum: 15.04.1988

Autori: Černoch Milan, Jílek Pavel, Karásek Viktor, Rott Jiří

MPK: B01D 53/34

Značky: odsířování, zejména, spalin, plynů, způsob, suchým, způsobem

Text:

...vynálezu na zapojení, při kterém je nejjemnější podíl sorpčního materiálu, dávkovaného do fluidní vrstvy a unášeného proudem spalín z fluidni vrstvy, zaohycován v následně zařazeném mechanickém odlučovačí a vracen opět do fluidní vrstvy. pVýhodou tohoto způsobu je zejména možnost použití sorpčního materiálu, ktorý by nebylo nutné složitým způsobem třídit pro dosažení určitého minimâlního e maximálního rozměru při dávkování3 256 455 sorpčního...

Vážiace zariadenie, najmä pre bremená pohybujúce se na visutom dopravníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 247349

Dátum: 15.01.1988

Autori: Jílek Pavel, Širokorad Jurij

MPK: G01G 19/14

Značky: najmä, dopravníku, bremená, visutom, vážiace, zariadenie, pohybujúce

Text:

...zariadenia s dopravníkom. Ďalej je Výhodné,ked vážiaci vozík je V jeho strednej časti opatrený dvojitým rovinným kĺbom vo vertikálnej rovine. Tým sa pri najjednoduchšej konštrukcii zabezpečí zároveň maximálna funkčná spoľahlivosť zariadenia.Príklad vyhotovenia vážiaceho zariadeniapodľa vynálezu je znázornený na výkresoch,na ktorých obr. 1 predstavuje nárysný pohľad na vážiace zariadenie a obr. 2 bokorysný pohľad.vážiace zariadenie pozostáva z...

Zapojení pro vypírání kysličníků sýry ze spalin suspenzí kalcinovaného magnezitu

Načítavanie...

Číslo patentu: 220845

Dátum: 15.12.1985

Autori: Sedláček Jiří, Machač Pavel, Rott Jiří, Jílek Pavel, Vejvoda Josef, Černoch Milan

Značky: magnezitu, kysličníku, vypírání, spalin, sýry, suspenzí, zapojení, kalcinovaného

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro vypírání kysličníků síry ze spalin suspenzí kalcinovaného magnezitu, které řeší dostupnost čerstvě připravené přísady a využitelnost horkých kalcinačních plynů začleněním kalcinační stanice do komplexu odsiřovacího souboru aparátů. Podstata vynálezu spočívá v zařízení kalcinační jednotky pro přípravu čerstvého kalcinovaného magnezitu do soustavy zařízení magnezitové odsiřovací technologie, přičemž čerstvý kalcinovaný magnezit se...

Aktivované aditivum pro odsiřování plynů a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 223916

Dátum: 15.11.1985

Autori: Ouhrabka Miloslav, Jílek Pavel, Novák Emil

Značky: přípravy, plynů, aktivované, aditivum, odsířování, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Aktivované aditivum pro odsiřování plynů, vyznačené tím, že sestává z aditiva v pevné formě, tvořeného alespoň jedním oxidem, hydroxidem, uhličitanem, hydrouhličitanem nebo siřičitanem kovu alkalických zemin, a dále z roztoku aktivační látky, kterou je alespoň jedna anorganická nebo organická kyselina nebo jedna sůl silné anorganické nebo organické kyseliny alkalického kovu, amonia nebo kovu alkalických zemin, nebo oxid nebo hydroxid...

Způsob výroby nových 3-sulfonylazacykloheptan-2-onů

Načítavanie...

Číslo patentu: 240988

Dátum: 13.06.1985

Autori: Weigel Pavel, Jílek Pavel, Eernoch Milan, Karásek Viktor

MPK: C07D 223/10

Značky: výroby, způsob, 3-sulfonylazacykloheptan-2-onů, nových

Text:

...pěstování a chovu zvířat.Účinnost sloučenin vyráběných postupem podle vynálezu je přitom v podstatě závislá na druhu a pohlaví zvířat. Zvláště cennými se azacykloheptan-2-ony vzorce III ukázaly při pěstování a chovu mladých zvířat a zvířat pestovaných na žír.Jako zvířata, u kterých se může používat sloučenin vyrábšných postupom podle vynálezu ke stimulaci a urychlení růstu, lze jmenovat například následující užitkové a okrasná...

Zařízení k odsířování spalin mokrou vápencovou nebo vápnovou metodou

Načítavanie...

Číslo patentu: 215900

Dátum: 15.07.1984

Autori: Jílek Pavel, Bečka Ladislav, Černoch Milan, Brychta Miroslav, Hoššo Antonín, Vejvoda Josef

Značky: spalin, odsířování, vápnovou, mokrou, zařízení, vápencovou, metodou

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k odsířování spalin vápencovou nebo vápnovou metodou za současného získávání roztoku kyselého siřičitanu vápenatého k přípravě varné kyseliny při výrobě buničiny kalciumbisulfitovou technologií, vyznačené tím, že mezi mokrý chladič (1) spalin a absorbér (3) odsířovacího zařízení se začlení alespoň jeden další absorbér (2) ke zkrápění ochlazených a odpopílkovaných spalin kalem odpadajícím z odsířování spalin.

Způsob přípravy roztoku k získávání varné kyseliny pro výrobu buničiny kalcium-bisulfitovým způsobem

Načítavanie...

Číslo patentu: 215899

Dátum: 15.07.1984

Autori: Jílek Pavel, Bečka Ladislav, Černoch Milan, Vejvoda Josef, Brychta Miroslav

Značky: kyseliny, způsobem, roztoku, varné, způsob, získavání, výrobu, kalcium-bisulfitovým, buničiny, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy roztoku k získávání varné kyseliny pro výrobu buničiny kalciumbisulfitovým způsobem, vyznačený tím, že suspenze z odsiřování spalin mokrým vápencovým nebo vápnovým způsobem, obsahující siřičitan vápenatý, síran vápenatý, uhličitan vápenatý a částečné i neodloučený popílek ze spalin, se zavádí do reaktoru společně s kysličníkem siřičitým, přičemž siřičitan vápenatý a uhličitan vápenatý reagují s kysličníkem siřičitým na kyselý...

Způsob odsiřování spalin a odpadních plynů mokrými vápennými a/nebo vápencovými metodami

Načítavanie...

Číslo patentu: 217111

Dátum: 01.07.1984

Autori: Černoch Milan, Jílek Pavel, Rott Jiří, Weigel Pavel

Značky: plynů, vápennými, mokrými, odsířování, způsob, vápencovými, metodami, odpadních, spalin

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob odsiřování spalin mokrými vápennými a/nebo vápencovými metodami.Vynález se týká způsobu odsiřování odpadních plynů vápennými, respeptive vápencovými metodami. Řeší problém zvýšení množství zachyceného kysličníku siřičitého z odpadních plynů. Podstatou způsobu podle vynálezu je to,že vodná suspenze absorbentu, vystupující z absorpčních nebo oxidačních zařízení, se vstřikuje do proudu odsiřovaných plynů o teplotě vyšší než 100 °C na vstupu...