Jílek Ladislav

Způsob pěchování ingotů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266878

Dátum: 12.01.1990

Autori: Jílek Ladislav, Burda Svatopluk

MPK: B21J 1/04

Značky: ingotu, způsob, pěchování

Text:

...němž se tvarují čela polotovaru. Podstata vynálezu spočíva v tom, že V obou čelech tohoto polotovaru se současně vytvoří prohlubně, jejichž maximální hloubka ve střední části každého čela je v rozmezí 0,1 až 0,25násobku průměru výchozího polotovaru, načež špalek se pěchuje po obvodu jeho čel do vzdálenosti, která od jeho okraje ie v rozmezí 0,15 až 0,40 násobku průměru špalku.Výhodou způsobu podle vynálezu je. že při první operací...

Způsob kování podlouhlých profilovaných výkovků

Načítavanie...

Číslo patentu: 265019

Dátum: 12.09.1989

Autori: Jílek Ladislav, Otrava

MPK: B21J 5/00

Značky: způsob, profilovaných, kovaní, výkovků, podlouhlých

Text:

...a druhého polotovaru, znàuwněných na obr. 6 a 7 a obr. 9,je hotový výkovek průřezu U po provedení dokončovací operace.K bližšímu osvětlení vynálezuůàe dále uvádějí tyto příklady kování podlouhlých profilovaných výkovků způsobem podle vynález. Příklad 1Při výrobě podlouhléhoevýkovkulâ průřezu.L se nejprve V první operací vykove ooozený polotovar A o délco l odpovídajícíířce § hotového výkovku Q s osazením, kde délka łl osazené ásti odpovídá...

Způsob výroby výkovků volným kováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 262821

Dátum: 11.04.1989

Autori: Jílek Ladislav, Burda Svatopluk

MPK: B21J 5/08

Značky: výkovků, výroby, volným, způsob, kováním

Text:

...je minimální. Wím je možné kovat poměrně krátké a silné výkovky bez operace pěchování. která vyžaduje poměrně větší tvářecí sílu než ohýbání. Dále je výhodou to, že pro štíhle výkovky lze použít štíhlejší ingoty, které mají méně vad a je u nich vyšší využití kovu, nebo lze rovněž použít i plynule odlévané sochory, které jsou zaee levnějěí než ingot nebo válcovaný sochor stejného prüřezu.Na připojených výkreeech je příkladně sohematicky...

Nástroj pro volné kování

Načítavanie...

Číslo patentu: 259829

Dátum: 15.11.1988

Autori: Burda Svatopluk, Jílek Ladislav

MPK: B21J 13/00

Značky: volně, kovaní, nástroj

Text:

...k jedné čelní hraně i dolní kovací části, navazuje pod úhlem a V rozmezí od 30 do 60 ° šikmý úsek, na nějž navazuje dolní vodorovný úsek, přilěhající k druhé čelní hraně horní i dolní kovací části, přičemž každý šikmý úsek je rovnoběžný s oběma čelními hranam 1.Výhodou nástroje podle vynálezu je, že při jeho použití vznikají V tväřeném kovu silné smykové deformace, a to v celém jeho průřezu včetně osových oblastí, čímž se urychluje...

Způsob výroby desek z austenitických ocelí

Načítavanie...

Číslo patentu: 257090

Dátum: 15.04.1988

Autori: Jílek Ladislav, Bořík Václav, Drápal Otakar, Burda Svatopluk

MPK: C21D 8/02

Značky: výroby, oceli, austenitických, desek, způsob

Text:

...a tepelným zpracováním podle vynálezu jehož podstata spočíva v tom, že po tváření za tepla se do technologickéh procesu výroby zařadí při teplotě v rozmezí 20 až 600 OC nejméně jedna operace ohýhání s následným vyrovnáním, kde ohyb se prodádí na radius rovný dvou až desetinásobku tlouščky desky načež po mechanickém obrábění se provádí žíhání při teplotě v rozmezí 900 až 1 150 °C.Výhodou způsobu výroby desek podle vynálezu je, že se...

Způsob výroby polotovaru pro výrobu bezešvých nádobových den a podobných výlisků lisováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 256653

Dátum: 15.04.1988

Autori: Král Jiří, Drápal Otakar, Velísek Jiří, Burda Svatopluk, Jílek Ladislav

MPK: B21J 5/00

Značky: podobných, výrobu, bezešvých, výroby, výlisků, nádobových, polotovarů, způsob, lisováním

Text:

...že manipulace s těmito polotovary je obtížná a stejněje spojeno s obtížemi přesné usazování těchto polotovarů mezi pracovní nástroje lisu.Rovněž je znám způsob výroby nádobových den a podobných výlisků lisováním 2 předehnutých desek žlabovitého tvaru, jehož dva protější okraje jsou ohnuty a střed desky tvoří rovnou plochu, načež se tato plocha vylisuje do tvaru dna. Žlab přitom může být vytvořen svařením dvou částí rovným svarem ve střední...

Spôsob prípravy alkyl-2-metoxyimino-3-oxobutyrátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 240399

Dátum: 15.08.1987

Autori: Jelen Ladislav, Jílek Ladislav

MPK: C07C 131/105

Značky: spôsob, přípravy, alkyl-2-metoxyimino-3-oxobutyrátov

Text:

...bromid, benzyltrietylamónium ohlorid, tetrabutylamónium hydrogensulfát, tetrafenylfosfonium ohlorid, tetrabutyltosfonium chlorid, trikaprylmetylamónium chlorid, dimetylbenzyllaurylamónium bromid a ďalšie, ako je uvedené napr. v Weber W. P., Gokel W. G. Phase Transfer Catalysis in Organic Synthesis, Spinger-Verlag 1977. , Po zmiešaní reakčných komponent je reakcia ukončená od 0,5 do 5 h, pričom reakcia prebieha pri teplotách -10...

Zařízení k utěsňování kulových uzávěrů plynů a prachových látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 244745

Dátum: 14.08.1987

Autori: Šimík Jaromír, Jílek Ladislav, Vavoík Stanislav, Hájovský Jioí

MPK: F16K 5/20

Značky: zařízení, plynů, kulových, prachových, uzávěru, utěsňování, látek

Text:

...dále, že umožňuje dokonalou těsnost, zamezuje nežádoucímu pronikání směsi plynu a prachové látky do odtavené potrubní větve, což je základní požadavek provozu navazujících výrobníoh zařízení. Rovněž je výhodou to, že zamezuje opotřebení funkčních částí kulových uzávěrů, případně i zadření pohyblivých součástí, čímž se zvyšuje jejich životnost a spolehlivost.Na přiloženém výkresu je schematicky znázorněno příkladné provedení zařízení k...

Odpařovací komora napařovací žehličky

Načítavanie...

Číslo patentu: 244712

Dátum: 14.08.1987

Autori: Drápal Otakar, Jílek Ladislav, Burda Svatopluk

MPK: D06F 75/10

Značky: odpařovací, naparovací, žehličky, komora

Text:

...je na obr. 1 naznačena v náryeu žehlicí deska bez víku odpařovací komory s vloženou spirálou V odpařovacím kanále, na obr. 2 je v nárysu naznačena sestavená žehlicí deska, na obr. 3 je v axonometrickém pohledu naznačeno víko odpařovací komory.Žehlicí deska Ä se zalitým topným článkem je z vnější strany opatřena odpařovacím kanálem Q, do něhož je vložena spirála 2 z nekorodujícího materiálu. za odpařovacím kanálem g směrem do boku žehlicí...

Nástroj pro lisování, zejména velkorozměrných kuželových kroužků

Načítavanie...

Číslo patentu: 250276

Dátum: 15.04.1987

Autori: Velísek Jiří, Jílek Ladislav, Jelen Ladislav

MPK: B21D 19/02

Značky: nástroj, lisování, kroužků, velkorozměrných, zejména, kuželových

Text:

...polotovaru,dochází tak ke snížení celkových výrobních nákladů při výrobě těchto kroužků, zejména z vysocelegovaných materiálů. Dále jevýhodou i to, že oproti zakružováni se docilí l vyšší produktivity.Na priloženém výkresu je znázorněno príkladné provedení nástroje podle vynálezu,kde obr. 1 je nárys jeho základní tvarovací částí, obr. 2 je nárys nástroje, zobrazený v situaci pred lisováním, obr. 3 je situace po vylisováni a na obr. 4 je...

Způsob výroby dutých válcových těles s nátrubkem, zejména nátrubkem o poměrně velkém průměru

Načítavanie...

Číslo patentu: 249665

Dátum: 15.04.1987

Autori: Elfmark Jiří, Jílek Ladislav, Hladký Jan

MPK: B21C 37/29

Značky: těles, poměrné, výroby, velkém, válcových, průměru, dutých, způsob, nátrubkem, zejména

Text:

...obr. Íĺa 5 je ohnutý ponlotcvar po provedení první operace, obre 2 a 6 je tentýž polotovar po vyhrdlení, provedeném ve druhé operací, obr.3 a 7 je ohnutí polotovąru po provedení třetí operace a obr. 4 a 8 znázorňuje duté válcové těleso po dokončení ohybu ramen, provedeném ve čtvrté operací.Výroba dutých válcových těles e nátrubkem, vyrobených z tluetého plechu, podle příkladného způsobu se provádí tak,že ve výchozím pleohovém polotovaru...

Způsob výroby dutých válcových těles s nátrubkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 249664

Dátum: 15.04.1987

Autori: Hladký Jan, Jílek Ladislav, Elfmark Jiří

MPK: B21C 37/29

Značky: nátrubkem, válcových, těles, výroby, způsob, dutých

Text:

...polotovar s vytvořeným otvorem pro vyhrdlení ee ohýbá e pak vyhrdluje, jehož podstata spočívá v tom, že plechový polotovar se nejprve ohne do tvaru písmena U, provede se vyhrdlení v místě vytvoreného otvoru, načež jeho rovná ramene se ohnou na požadovaný průměr váloového tělesa.Výhodou tohoto zpüsobu podle vynálezu je jeho jednoduchost, při kterém ohýbání plechového polotovaru je možno provádět ne běžném zakružovacím stroji e...

Nástroj k výrobě pláště dutých těles s hrdly

Načítavanie...

Číslo patentu: 234266

Dátum: 01.03.1987

Autori: Velísek Jiří, Jílek Ladislav

MPK: B21D 22/02

Značky: hrdly, nástroj, těles, výrobe, pláště, dutých

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vysoce přesná výroba plášťů dutých těles s hrdly, jejichž osa je mimoběžná, případně různoběžná s osou tohoto pláště, a to bez nutnosti přivařování hrdel. Uvedeného účelu se dosáhne nástrojem podle vynálezu, sestávajícího z horní tvářecí části, opatřenou na svých čelech nejméně dvěma výstupky a nejméně jedním vodicím otvorem vyhrdlovacího trnu a dále z dolní tvářecí části, která je opatřena nejméně dvěma vybráními a nejméně...

Způsob kování rozměrných kruhových desek

Načítavanie...

Číslo patentu: 227477

Dátum: 15.04.1986

Autori: Burda Svatopluk, Turoň Slavomír, Jílek Ladislav, Elfmark Jiří

Značky: kovaní, způsob, kruhových, desek, rozměrných

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob kování rozměrných kruhových desek ze špalku kulovitého tvaru nebo kotouče opatřeného manipulačním čepem, kdy se kotouč prodlužuje úzkým kovadlem na kovací desce s nejméně jedním otočením mezi průchody okolo svislé osy o 90°, vyznačený tím, že osa manipulačního čepu (2) svírá při prodlužování s osou posuvu kovací desky (3) úhel 45° a mezi průchody se rovněž deska (1) nejméně jednou pootočí okolo vodorovné osy o 180°.

Způsob výroby tlustostěnných kruhových kovových desek volným kováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 223036

Dátum: 15.03.1986

Autori: Turoň Slavomír, Burda Svatopluk, Elfmark Jiří, Jílek Ladislav

Značky: tlustostěnných, kruhových, způsob, kováním, kovových, desek, volným, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby tlustostěnných kruhových kovových desek volným kováním z kovářského ingotu, ze kterého se odsekne pata, vykove na něm manipulační čep a předkove do tvaru válce, načež se tělo válce podrobí pěchování ve směru své podélné osy mezi pěchovacími deskami s vydutými plochami přibližně do tvaru koule, která se dále pěchuje mezi rovnými pěchovacími deskami ve směru kolmém k původní podélné ose vykovaného těla válce do...

Kovadla pro kování rotačních těles

Načítavanie...

Číslo patentu: 228239

Dátum: 15.03.1986

Autori: Grégr Miroslav, Mikula Otakar, Šlosek Jaroslav, Jílek Ladislav

Značky: rotačních, kovadla, těles, kovaní

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je docílení pootočení jednoho z kovadel při každém úderu o určitou hodnotu jednoduchou úpravou druhého z kovadel. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že první z kovadel (1) se na kruhovém obvodu mimo pracovní část opatří řadou horních a dolních vodítek (2, 3) shodných roztečí. Horní vodítka (2), jež jsou vůči dolním vodítkům (3) skloněna v opačných směrech, jsou posunuta o polovinu rozteče vůči dolním vodítkům (3). Tělo druhého...

Nosná podložka den a podobných výrobků při jejich tepelném zpracování

Načítavanie...

Číslo patentu: 222550

Dátum: 15.03.1986

Autori: Kubát Tomáš, Vlčková Helena, Jílek Ladislav

Značky: výrobků, zpracování, tepelném, nosná, podobných, podložka, jejich

Zhrnutie / Anotácia:

Úkolem vynálezu je vytvoření nosné podložky den a podobných výrobků při jejich tepelném zpracování, zejména tenkostěnných ocelových lisovaných klenutých den, která zamezuje jejich borcení při jejich ohřívání a následném zrychleném ochlazování. Za tím účelem je nosná podložka tvořena radiálně ke svému středu po kružnici uspořádanými rameny a trubkou pro odvod páry a plynů, kde v ramenech jsou otvory pro zarážky a jedny konce ramen držáku dna ve...

Kovadlo kovacího hydraulického lisu pro výrobu kovových desek a kotoučů ze špalků

Načítavanie...

Číslo patentu: 221588

Dátum: 15.02.1986

Autori: Burda Svatopluk, Turoň Slavomír, Elfmark Jiří, Jílek Ladislav

Značky: špalků, desek, kovadlo, kovových, výrobu, hydraulického, kovacího, kotoučů

Zhrnutie / Anotácia:

Úkolem vynálezu je vytvoření kovadla kovacího hydraulického lisu, které se při kování pootáčí. Za tím účelem sestává kovadlo z kovové obdélníkové desky (1), která je na horní straně opatřena válcovým čepem (2), k jehož čelu je připevněna příruba (3) většího průměru, než je průměr válcového čepu (2). Čep (2) je uložen v ose držáku (5) tvaru dutého válce, z jedné strany ukončeného vnitřním osazením, které je na vnitřní straně přivrácené k přírubě...

Hnědá 1 : 2 chromokomplexní azobarviva

Načítavanie...

Číslo patentu: 242263

Dátum: 31.08.1985

Autori: Tichý Jaroslav, Odvárka Jaroslav, Jílek Ladislav

MPK: C09B 45/26

Značky: azobarviva, hnědá, chromokomplexní

Text:

...egalitu vybarvení a vytažlivosti. Barvířské chování je ovlivňováno, jak známo, nejen elektrickým nábojem, ale i substituční topografií a prostorovým uspořádáním molekuly barevného komplexu. Nyní bylo nalezeno, že uvedené nevyhody oclstraňují 12 chromokomplexní azobarviva podle vynälezu obecného vzorcekde jedno z X a jedno Y S 0311, ostatní X a Y l-l, připravitelná chromací monoazobarviva obecného vzorcekde jedno Y S 03 H a ostatní Y ...

Způsob výroby rozměrných desek, zejména z vysoce legovaných ocelí

Načítavanie...

Číslo patentu: 219435

Dátum: 15.08.1985

Autori: Šenkýř Rudolf, Jílek Ladislav, Bořík Václav

Značky: výroby, vysoce, rozměrných, zejména, legovaných, desek, způsob, oceli

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je způsob výroby rozměrných desek, zejména z vysoce legovaných ocelí a jeho účelem je docílení výroby takových desek, jejichž hmotnost je větší než hmotnost dosud vyráběných ingotů těchto ocelí. Uvedeného účelu se dosáhne vykováním plochých výkovků z ingotů. Tyto výkovky, jenž jsou jednostranně osazené, se svými neosazenými plochami svaří a pak se po ohřevu kovají kovadly. Šířka a délka horního kovadla je rovná nejméně 60 %...

Nástroj na kování kroužků

Načítavanie...

Číslo patentu: 219434

Dátum: 15.08.1985

Autori: Jílek Ladislav, Kubát Tomáš, Velísek Jiří

Značky: nástroj, kovaní, kroužků

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je nástroj na kování kroužků a jeho účelem je vyřešení výroby těchto kroužků při docílení jejich rovnoměrnějších rozměrů a rovnoměrněji protvářených konců. Uvedeného účelu se dosáhne vytvořením vybrání v pracovní části kovadla nástroje, jehož délka je rovna výšce výchozího vyděrovaného předkovku. Trn nástroje je válcovitý, případně jsou jeho krajní části osazeny.

Nástroj pro manipulaci s deskami, zejména kruhového profilu při kování

Načítavanie...

Číslo patentu: 225290

Dátum: 01.07.1985

Autor: Jílek Ladislav

Značky: kruhového, profilů, zejména, kovaní, deskami, nástroj, manipulaci

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je umožnění obrácení desek, které nejsou opatřeny úchytky, bez potřeby přítomnosti obsluhujících pracovníků. Uvedeného účelu se dosáhne vyrobením vidlice 4, jejíž ramena mají průřez písmene -U- s přírubami ramen obrácenými dovnitř. V místě vrcholu je k vidlici 4 připevněn nosný čep 5.

Způsob termomechanického zpracování podlouhlých ocelových výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 219009

Dátum: 15.06.1985

Autor: Jílek Ladislav

Značky: termomechanického, zpracování, podlouhlých, způsob, výrobků, oceľových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu termomechanického zpracování ocelových výrobků, ze kterého se výrobek ohřeje na kalicí teplotu a po ohřáti se buď ihned, nebo po částečném ochlazení deformuje a po deformaci ochladí a nakonec popustí. Podstatou vynálezu je, že deformace výrobku se provádí krutem. Dosáhne se zvýšení užitných hodnot ocelových výrobků, zejména pevnosti, houževnatosti a odolnosti vůči otěruvzdornosti, lze takto zpracovávat ocelové tyče,...

Přípravek k rovnoměrnému kalení den a podobných výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 218976

Dátum: 15.06.1985

Autor: Jílek Ladislav

Značky: přípravek, kalení, rovnoměrnému, výrobků, podobných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález slouží k rovnoměrnému kalení, den a podobných výrobků, zejména tlustostěnných. Podstatou vynálezu je, že těleso přípravku se skládá z radiálně uspořádaných ramen 1, opatřených na volných koncích zarážkami 3 a kotvícími řetězy 4, jejichž druhé konce jsou upraveny pro upevnění na okrajích kalicí nádrže. Ramena 1 jsou zhotovena z materiálu o měrné hmotnosti menší, než má kalicí kapalina, například ze dřeva. Pro odvádění plynů a vodní páry...

Způsob výroby rozměrných nádobových den a podobných výlisků

Načítavanie...

Číslo patentu: 220434

Dátum: 15.04.1985

Autori: Raška Bohumil, Jílek Ladislav, Turoň Slavomír

Značky: rozměrných, nádobových, podobných, výlisků, výroby, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vyřešení způsobu výroby rozměrných nádobových den a podobných výlisků v případě, že výchozí polotovar pro výrobu výlisků má plochu větší než světlý prostor mezi sloupy lisu případně rozměry pecního prostoru ohřívací pece. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že se nejprve zhotoví polotovar žlabovitého tvaru a ten se vylisuje do tvaru dna. Polotovar žlabovitého tvaru se vytvoří z desky předehnutím jejích dvou protilehlých okrajů....

Lisovnice pro lisování klenutých den

Načítavanie...

Číslo patentu: 217734

Dátum: 15.02.1985

Autori: Jílek Ladislav, Valoušek Petr

Značky: lisovnice, klenutých, lisování

Zhrnutie / Anotácia:

Lisovnice pro lisováni klenutých den a podobných výlisků s přechodovou oblastí, vzniklou rotací křivky kolem osy lisovnice, vyznačená tím, že přechodová oblast nebo její část je vymezena rotací křivky vyjádřené matematickým vztahem, kde značí: L(m) - funkci délky vlákna na vnějším povrchu lisované desky v závislosti na postupu lisování, v = f(u) - rovnici tvořící křivky lisovníku, y = g(x) - rovnici hledané tvořící křivky přechodu lisovnice a s...

Způsob výroby tlustostěnných desek uprostřed osazených

Načítavanie...

Číslo patentu: 217524

Dátum: 15.02.1985

Autori: Elfmark Jiří, Turoň Slavomír, Burda Svatopluk, Jílek Ladislav

Značky: osazených, desek, uprostřed, výroby, způsob, tlustostěnných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby tlustostěnných desek uprostřed osazených. Jejich výroba se provádí ze špalku nebo ingotu, ze kterého se pěchováním ve směru jeho podélné osy vyrobí napěchovaný polotovar 2, ze kterého se radiálním kováním zhotoví rovinná tlustostěnná deska 3 o tloušťce rovné dvojnásobné výšce osazení 8 a tloušťce tlustostěnné desky 5 uprostřed osazené. Do této rovinné tlustostěnné desky 3 se vylisuje prohlubeň 7 o hloubce rovné...

Polotovar pro výrobu tlustostěnných den s vyhrdlením

Načítavanie...

Číslo patentu: 215767

Dátum: 15.10.1984

Autori: Turoň Slavomír, Elfmark Jiří, Burda Svatopluk, Jílek Ladislav

Značky: vyhrdlením, tlustostěnných, výrobu, polotovar

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká polotovaru pro výrobu tlustostěnných den s vyhrdlením, který má tvar kruhové tlustostěnné desky, opatřené středovým otvorem, kolem něhož je na jedné straně kruhové tlustostěnné desky vytvarováno vyhrdlení na její protější straně vybrání tvaru kulového vrchlíku. V příkladném provedení je polotovar podle vynálezu znázorněn na výkresu a je vhodný pro výrobu tlustostěnných den tlakových nádob lisováním.

Nástroj pro výrobu den a podobných výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 224691

Dátum: 01.10.1984

Autor: Jílek Ladislav

Značky: výrobu, výrobků, podobných, nástroj

Zhrnutie / Anotácia:

Nástroj pro výrobu den a podobných výrobků sestávající z horní kovací části, která je tvořena vodorovnou deskou, ve svém středu opatřenou čepem pro spojení s příčníkem lisu, kde vodorovná deska je rozdělena středovým čepem na dvě ramena a má svou spodní část ve tvaru vnitřního profilu výrobku a dále z dolní tvářecí části s dutinou ve tvaru vnějšího povrchu výrobku, vyznačen tím, že horní kovací část nástroje je tvořena z nejméně třech kovacích...

Přídavné zařízení hydraulického kovacího lisu pro kování rozměrných kruhových desek

Načítavanie...

Číslo patentu: 214952

Dátum: 15.09.1984

Autori: Turoň Slavomír, Burda Svatopluk, Jílek Ladislav, Elfmark Jiří

Značky: hydraulického, zařízení, desek, kovaní, kruhových, kovacího, přídavné, rozměrných

Zhrnutie / Anotácia:

Je určeno pro kování rozměrných kruhových desek. Podstatou vynálezu je, že sestává z lože, tvořeného základní deskou, opatřenou na dvou protilehlých stranách svislými rameny. Na základní desce je umístěn jezdec, opatřený na dvou protilehlých stranách svislými rameny. První ramena základní desky a jezdce jsou umístěna pod pohyblivým příčníkem lisu a druhá ramena základní desky a jezdce jsou umístěna mimo půdorys lisu. Vnější strana prvního...

Přípravek ke kalení a rychlému ochlazování tepelně zpracovaných výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 217121

Dátum: 01.07.1984

Autor: Jílek Ladislav

Značky: kalení, rychlému, přípravek, výrobků, tepelně, zpracovaných, ochlazování

Zhrnutie / Anotácia:

Přípravek je určen ke kaleni a rychlé mu ochlazování tepelně zpracovaných výrobků s volným okrajem nebo s přírubou, zejména den a podobných výtisků nebo odlitků. Podstata vynálezu spočívá v tom, že přípravek sestává ze čtyř kolmo na sebe uspořádaných ramen 1, jejichž volné konce jsou delší, než činí poloměr vnější strany dna 4. Dolní strany volných konců ramen 1 jsou opatřeny zářezy pro uchopení jeřábovými řetězy. Dno 4 je svým okrajem...

Způsob výroby rozměrných bezešvých prstenců

Načítavanie...

Číslo patentu: 215579

Dátum: 15.04.1984

Autori: Velísek Jiří, Jílek Ladislav, Milata Ferdinand

Značky: bezešvých, prstenců, způsob, výroby, rozměrných

Zhrnutie / Anotácia:

Je popsán způsob výroby rozměrných bezešvých prstenců o šířce větší, než je dvojnásobek tloušťky jeho stěny a o značné hmotnosti - zejména o hmotnosti 10 t a více - určených jako části tlakových nádob zvláště pro jadernou energetiku. Způsob spočívá v tom, že se kovářský ingot za tepla zakulatí a z něho se odsekne špalek, který se napěchuje na šířku hotového prstence a vyděruje. Polotovar 1 o vnitřním průměru větším, než je průměr tlačného válce...

Způsob výroby rozměrných prstenců

Načítavanie...

Číslo patentu: 215679

Dátum: 15.03.1984

Autori: Velísek Jiří, Jílek Ladislav

Značky: způsob, výroby, rozměrných, prstenců

Zhrnutie / Anotácia:

Je popsán způsob výroby rozměrných prstenců o šířce větší než dvojnásobek tloušťky jeho stěny ze zkruženého polotvaru o tloušťce větší než tloušťka stěny prstence, přičemž polotvar je svařen jedním nebo několika podélnými svary. Podstatou vynálezu je, že se svařený polotovar o vnitřním průměru větším, než je průměr tlačného válce 3 tříválcového zkružovacího stroje, uloží na válce 3, 4 tohoto stroje, tlačný válec 3 se ustaví proti opěrnému válci...

Způsob výroby trubkových kolen a oblouků

Načítavanie...

Číslo patentu: 213540

Dátum: 01.03.1984

Autori: Petržela Jiří, Jelen Ladislav, Jílek Ladislav

Značky: oblouků, způsob, trubkových, kolen, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby trubkových kolen a oblouků, které mají malý poloměr ohybu a jsou vyrobeny z trubek o průměru menším, než je průměr vyrobených trubkových kolen a oblouků. Podstatou vynálezu je, že se trubka zploští a pak se ohne, přičemž vedlejší poloosa zploštěného průřezu trubky je umístěna v rovině jejího ohybu. Pak se zploštělá a ohnutá trubka vylisuje vnitřním přetlakem v zápustce na kruhový průřez. Trubku lze zploštit a...

Způsob výroby plných volných výkovků se zvýšenou vnitřní čistotou

Načítavanie...

Číslo patentu: 214528

Dátum: 28.02.1984

Autori: Jílek Ladislav, Elfmark Jiří, Turoň Slavomír, Burda Svatopluk

Značky: plných, čistotou, vnitřní, volných, výroby, způsob, výkovků, zvýšenou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby plných volných výkovků se zvýšenou vnitřní čistotou, zejména těžkých volných výkovků nebo předkovků, jako jsou hřídele, kotouče, kované desky a bramy. Alespoň jedno čelo ingotu nebo předkovku se předstřihne, čímž vznikne středová část průměru 0,2 až 0,6 násobku průměru ingotu nebo předkovku a hloubky 0,2 až 0,7 násobku výšky ingotu nebo předkovku, načež se ingot nebo předkovek napěchuje ve směru jeho osy. Způsob...