Ježek Marián

Zapojenie aparátov na výrobu N-cyklohexyltioftalimidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278843

Dátum: 04.03.1998

Autori: Marko Vladimír, Ježek Marián, Šilhár Žigmund, Fratrič Ján, Duba Lucián, Berková Květuše

MPK: C07D 209/48

Značky: zapojenie, aparátov, výrobu, n-cyklohexyltioftalimidu

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie je riešené tak, že cirkulačný obvod výroby cyklohexylsulfenylchloridu je predradený cirkulačnému okruhu kondenzačného reaktora tvoreného cirkulačným čerpadlom, výmenníkom tepla a samotným kondenzačným reaktorom, ktorý je zároveň opatrený vstupmi roztoku cyklohexylsulfenylchloridu, roztoku hydroxidu draselného, ftalimidu, roztoku chloridu draselného, vody a čistého organického rozpúšťadla, a zároveň cirkulačný okruh kondenzačného...

Zapojenie aparátov pre výrobu kvapalného sírovodíka

Načítavanie...

Číslo patentu: 263599

Dátum: 11.04.1989

Autori: Maleček Václav, Džugan Ivan, Černý Jan, Uhlárik Viktor, Duba Lucián, Ježek Marián, Klučovský Pavol

MPK: C01B 17/16

Značky: kvapalného, výrobu, zapojenie, sírovodíka, aparátov

Text:

...je možné .alternatívne vrnaoať trasou 70 recyklovaný sírovodík z výroby, naqpr. tiolu. Skondenzovana síra steká z kondenzátora 5 trasou 32 do reakt-ora 4 sírovodika. Sírovodik z kondenzátora 5 p-ostupuje trasou 36 do výmenníka B, z ktorého ďalej postupuje trasou 37 do výmenníka 10 a z neho postupuje trasou 39-do výmennĺka 12. Z výmenníłça 12 postupuje trasou 41 a ďalej trasou 43 do filtra s dreveným uhlím 14 a/alebo 15. Pri...

Sposob výroby N-cyklohexyltioftalimidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254208

Dátum: 15.01.1988

Autori: Truchlik Štefan, Godany Tibor, Ďulák Karol, Fratrič Ján, Ježek Marián, Klučovský Pavol

MPK: C07D 209/48

Značky: výroby, n-cyklohexyltioftalimidu, spôsob

Text:

...medzi dávkovanĺm roztoku cyklohexylsulfenylchloridu a vodného roztoku alkalického hydroxidu. Z hladiska vlastnej reakcie je nutný vznik počiatočnej koncentrácie alkalickej soli ftalimidu, ktorej existencia v prítomnosti vody je výrazne závislá od teploty. S rastúcou teplotou rastie aj konkurenčné reakcia hydrolýzy alkalickej soli ftalimidu za vzniku alkalickej soli ftalámovej kyseliny. ~Ako sa ukázalo, optimálnou teplotou pre prevedenie...

Zariadenie pre prevádzanie spôsobu výroby dicyklohexyldisulfidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238052

Dátum: 01.04.1987

Autori: Fratrič Ján, Klučovský Pavol, Vörös Viliam, Ternény Eduard, Ježek Marián, Molnár Alexander

MPK: C07C 149/26

Značky: zariadenie, prevádzanie, spôsobu, výroby, dicyklohexyldisulfidu

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pre prevádzanie sposobu výroby dicyklohexyldisulfidu pozostávajúce zo zásobníka roztoku cyklohexántiolu a zásobníka chlóru, vyznačujúce sa tým, že zásobník (1) roztoku cyklohexántiolu, zásobník (5) chlóru, odstredivé čerpadlo (2) a dávkovacie čerpadlo (3) sú predradené cirkulačnému obvodu tvorenému cirkulačným čerpadlom (4), výmenníkom (6) tepla a reaktorom (7), pričom vedenie roztoku cylkohexántiolu cez dávkovacie čerpadlo (3) a...

Zariadenie pre prevádzanie spôsobu výroby disulfidov prostých chlorovodíka

Načítavanie...

Číslo patentu: 238051

Dátum: 01.04.1987

Autori: Klučovský Pavol, Mašek Ján, Ježek Marián, Molnár Alexander, Fratrič Ján, Vörös Viliam

MPK: C07C 149/12

Značky: prostých, prevádzanie, spôsobu, zariadenie, disulfidov, chlorovodíka, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pre prevádzanie sposobu výroby disulfidov prostých chlorovodíka pozostávajúce zo zásobníka chlóru, zásobníka roztoku chlóru, chloračného zariadenia a absorčného zariadenia vyznačujúce sa tým, že zásobník (1) chlóru je opatrený vedením (6) chlóru a vedením (2) chlóru do zásobníka (3) roztoku chlóru, ktorý je opatrený vedením (4) prívodu organického rozpúšťadla a vedením (5) roztoku chlóru, pričom vedenie (5) roztoku chlóru a vedenie...

Zariadenie pre výrobu cyklohexántiolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237883

Dátum: 15.03.1987

Autori: Mostecký Jiří Akademik, Kolář Jozef, Heštera Alojz, Ježek Marián, Weiser Otto, Klučovský Pavol, Fratrič Ján, Horváth Jozef

MPK: B01J 14/00, C07C 149/26

Značky: výrobu, cyklohexántiolu, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pre výroby cyklohexántiolu vyznačené tým, že zásobník (6) cyklohexénu, opatrený vstupným potrubím (5) čerstvého cyklohexénu a vstupným potrubím (62) vratného cyklohexénu, je spojený potrubím (8) s dávkovacím čerpadlom (7) cyklohexénu a zároveň zásobník (2) kvapalného sírovodíka, opatrený vstupným potrubím (1) čerstvého sírovodíka a potrubím (20) vratného sírovodíka, je spojený potrubím (3) s dávkovacím čerpadlom (4) sírovodíka, a...

Spôsob prípravy dicyklohexyldisulfidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 230861

Dátum: 15.11.1986

Autori: Ježek Marián, Kováč Jaroslav, Klučovský Pavol, Jurášek Adolf, Mašek Ján, Uher Michal, Knoppová Viera, Kada Rudolf, Žvak Vladimír

MPK: C07C 149/26

Značky: spôsob, dicyklohexyldisulfidu, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy dicyklohexyldisulfidu pripravovaného reakciou cyklohexylchloridu s dvojsírnikom sodným vyznačený tým, že na cyklohexylhalogenid obecného vzorca I kde X je Cl, Br alebo J, ktorý je prípadne riedený organickým rozpúšťadlom zo skupiny chlórovaných uhlovodíkov ako sú tetrachlórmetán, chloroform, metylénchlorid, chlórbenzén, 1,2-dichlórbenzén, alkoholov s počtom uhlíkov 1 až 6, ketónov s počtom uhlíkov 3 až 6, esterov karboxylových...

Spôsob izolácie a finálnej úpravy N-cyklohexyltioftalimidu a zariadenie pre prevádzanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 230339

Dátum: 15.10.1986

Autori: Vörös Viliam, Ježek Marián, Hrachovcová Mária, Fratrič Ján, Orlík Ivo, Jaššo Igor, Molnár Alexander

MPK: C07D 209/48

Značky: izolácie, finálnej, úpravy, spôsobu, zariadenie, spôsob, prevádzanie, tohto, n-cyklohexyltioftalimidu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob izolácie a finálnej úpravy N-cyklohexyltioftalimidu z filtračného koláča tvoreného kryštalickým N-cyklohetyltioftalimidom a organickým rozpúšťadlom, napríklad n-heptánom, cyklohexánom, vyznačený tým, že filtračný koláč sa rozplaví vo vode na suspenziu obsahujúcu 5 až 25 percent hmot. N-cyklohexyltioftalimidu, z ktorej sa organické rozpúšťadlo oddestiluje priamo alebo ako azeotrop pri tlaku 3 až 70 kPa, a ktorá sa po tomto odstránení...

Spôsob izolácie a finálnej úpravy bis(o-benzamidofenyl)disulfidu alebo N,S-dibenzoyl-o-aminotiofenolu z reakčnej zmesi a zariadenie pre prevádzanie spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 230326

Dátum: 15.10.1986

Autori: Moravec Peter, Jaššo Igor, Szimcsik Vojtech, Vörös Viliam, Fratrič Ján, Ježek Marián, Molnár Alexander, Hanuš Milan

MPK: C07C 149/42

Značky: zariadenie, finálnej, zmesí, úpravy, izolácie, spôsob, n,s-dibenzoyl-o-aminotiofenolu, spôsobu, bis(o-benzamidofenyl)disulfidu, reakčnej, prevádzanie

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob izolácie a finálnej úpravy bis(o-benzamidofenyl) disulfidu alebo N,S-dibenzoyl-o-aminotiafenolu z reakčnej zmesi vyznačujúci sa tým, že reakčná zmes po kondenzácii, obsahujúca bis(o-benzamidofenyl)disulfid alebo N,S-dibenzoyl-o-aminotiofenol v kryštalickej forme sa dekantuje vodou, kryštalický produkt sa kontinuálne mokrým postupom melie, pričom vzniknutá suspenzia produktu vo vode sa vákuovo filtruje a odfiltrovaný produkt sa zmieša s...

Spôsob výroby draselnej alebo sodnej soli ftalimidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233475

Dátum: 15.09.1986

Autori: Klučovský Pavol, Fratrič Ján, Ježek Marián, Kardoš Emil

MPK: C07D 209/48

Značky: ftalimidu, draselnej, sodnej, spôsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši spôsob výroby draselnej alebo sodnej soli ftalimidu, chemického vzorca I priamou reakciou voľného alebo v organickom rozpúšťadle suspendovaného ftalimidu s draselnou alebo sodnou soľou alkoholu C1 až C4, získanou rozkladom draselnej alebo sodnej amalgámy v prebytku alkoholu. Využitie draselnej alebo sodnej soli ftalimidu ako medziproduktu pre ďalšie spracovanie je vo farmaceutickom priemysle, pri výrobe organických farieb a pri...

Spôsob výroby alifatických, cykloalifatických a aromatických sulfenylchloridov a zariadenie pre uskutočnenie tohoto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 217472

Dátum: 15.05.1984

Autori: Klučovský Pavol, Vörös Viliam, Fratrič Ján, Molnár Alexander, Ježek Marián, Mosný Ivan

Značky: výroby, spôsobu, alifatických, cykloalifatických, zariadenie, sulfenylchloridov, uskutočnenie, aromatických, spôsob, tohoto

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby alifatických, cykloalifatických a aromatických sulfenylchloridov obecného vzorca I R - S - Cl (I) kde R je alkyl s priamym alebo rozvetveným reťazcom s 3 až 12 atómami uhlíka, cykloalkyl s 5 až 8 atómami uhlíka alebo fenyl substituovaný v orto-, meta- alebo para- polohe elektroakceptórnym alebo elektrodonorným substituentom, napríklad nitroskupinou alebo metylovou skupinou, chloráciou disulfidov obecného vzorca II R - S - S -R...

Způsob konverse dicyklohexylsulfidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 215373

Dátum: 29.02.1984

Autori: Weiser Otto, Klučovský Pavol, Vörös Viliam, Mostecký Jiří, Ježek Marián

Značky: konverse, způsob, dicyklohexylsulfidu

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je provádění rozkladu dicyklohexylsulfidu katalyticky nebo i termicky tak, že s vysokou selektivitou vzniká cyklohexylthiol s cyklohexenem. Uhlovodíkový podíl je možno vracet do thiolačního reaktoru k adici sirovodíku. Konverse se provádí zahříváním dicyklohexylsulfidu, s výhodou za přítomnosti katalyzátorů, při teplotě 200 až 300 °C, s výhodou při 270 až 280 °C, a za kontinuálního oddestilování vznikajícího cyklohexenu a...