Ježek Ladislav

Spôsob prípravy omeprazolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 283805

Dátum: 12.01.2004

Autori: Varga Ivan, Gattnar Ondrej, Šmahovský Vendelín, Heleyová Katarína, Zlatoidský Pavol, Ježek Ladislav, Oremus Vladimír, Štalmach Valdemar

MPK: C07D 401/12, C07B 45/04

Značky: omeprazolu, spôsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob prípravy omeprazolu reakciou 5-metoxy-2-[(4-metoxy-3,5-dimetyl-2-pyridinyl)-metyltio]-1H- benzimidazolu s kyselinou peroxyoctovou v dvojfázovom prostredí vody a chlórovaného organického rozpúšťadla, pri zásaditom pH, následnom oddelení vodnej a organickej fázy po reakcii a izolácii omeprazolu z organickej fázy.

Zapojení ke stabilizaci proudu paprsku

Načítavanie...

Číslo patentu: 230186

Dátum: 15.09.1986

Autor: Ježek Ladislav

MPK: G02F 1/29

Značky: proudu, paprsků, stabilizaci, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení ke stabilizaci proudu paprsku sestávající z vysokonapěťového zdroje, operační jednotky, regulace proudu paprsku a elektronového systému vyznačené tím, že vstup (31) regulace proudu paprsku (3] je spojen s výstupem (24 ] operační jednotky (2), jejíž první vstup (21) je spojen s referenčním výstupem (11) vysokonapěťového zdroje (1), druhý vstup (22) je spojen jednak s nízkonapěťovým koncem kaskády (12) vysokonapěťového zdroje (1) a...

Zařízení pro rovnoměrné dávkování objemových hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 227193

Dátum: 15.06.1986

Autori: Ježek Ladislav, Fišer Roman, Písařík František, Kolman Josef, Zimandl Pavel, Pechač Vladimír

Značky: rovnoměrné, objemových, dávkování, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro rovnoměrné dávkování objemových hmot, umístěné na krmném vozu, opatřeném dávkovacím zařízením s podélným a případně i příčným dopravníkem, vyznačující se tím, že v jedné nebo obou bočnicích (2) krmného vozu je výkyvně uložen kyvný rám (1), jehož druhý konec je opatřen hmatačem (3), přičemž na kyvném rámu (1) je upevněno táhlo (4), napojené na převodovou skříň (7) podélného dopravníku (10).

Vyhrnovací zařízení pro rovnoměrné dávkování objemových hmot z krmných vozů

Načítavanie...

Číslo patentu: 227835

Dátum: 15.04.1986

Autori: Kolman Josef, Písařík František, Fišer Roman, Ježek Ladislav, Zimandl Pavel, Pechač Vladimír

Značky: objemových, vyhrnovací, zařízení, krmných, vozů, rovnoměrné, dávkování

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro rovnoměrné dávkování objemových hmot z krmných vozů, umístěné v ložném prostoru krmného vozu, který je opatřen dávkovacím zařízením, příčným dopravníkem, a podélným dopravníkem, vyznačující se tím, že k podélnému dopravníku (2) je pomocí příchytů (9) připevněno tvarované vyhrnovací zařízení (3) opatřené vodicími rameny (6), která jsou suvně uložena ve vodicí konstrukci (4), přičemž podélný dopravník (2) je opatřen vypínacím...

Zařízení pro nastýlání podestýlky pro hospodářská zvířata

Načítavanie...

Číslo patentu: 223727

Dátum: 15.04.1986

Autori: Ježek Ladislav, Šupka Josef, Pešek Josef, Fišer Roman, Písařík František, Bellér Imrich, Kolman Josef

Značky: nastýlání, zařízení, hospodářská, zvířata, podestýlky

Zhrnutie / Anotácia:

Vynálezu bude využito v odvětví zemědělství při použití k zastýlání podestýlky. Účelem vynálezu je zajistit mechanizovaný způsob zastýlání podestýlky vazného nebo volného ustájení při výrobě chlévské mrvy. Podstata vynálezu je metač, který je stavitelný vůči příčnému vynášecímu dopravníku za pomoci hydraulického válce, který dodává dávkovanou podestýlku do potřebné vzdálenosti. Vzdálenost rozprostření je dána nastavením polohy metače a...

Zapojení budicího stupně k násobiči vysokonapěťového zdroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 221726

Dátum: 15.05.1985

Autor: Ježek Ladislav

Značky: násobiči, stupně, budicího, zapojení, zdroje, vysokonapěťového

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení budicího stupně k násobiči vysokonapěťového zdroje. Zapojení dosahuje vysoké účinnosti při malých tepelných ztrátách. Rušivé vysokofrekvenční zákmity na výstupním napětí mají mnohem menší amplitudu. Podstatou vynálezu je oscilátor obdélníkových kmitů spojený přes derivační obvod prahový obvod a zesilovač s bází koncového tranzistoru, přičemž emitor je spojen se společným vodičem a kolektor je spojen přes primární vinutí...

Léčivé přípravky pro orální aplikaci

Načítavanie...

Číslo patentu: 218412

Dátum: 15.03.1985

Autori: Chládek Kornel, Ježek Ladislav, Radějová Eva, Balúch Jozef, Ludva Jaroslav, Skarnitzl Rudolf

Značky: aplikaci, přípravky, léčivé, orální

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká léčivých přípravků pro orální aplikaci v pevné kusové nebo prášková formě, stabilizovaných proti rozmnožování nežádoucí mikroflóry,, podmíněnou přítomností vlhkosti, přísadou aktivovaného bezvodého molekulového síta na bázi syntetického hlinitokřemičitanu alkalického kovu nebo kovu alkalických zemin.

Zapojení k regulaci proudu paprsku

Načítavanie...

Číslo patentu: 224696

Dátum: 01.10.1984

Autor: Ježek Ladislav

Značky: paprsků, regulaci, proudu, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojeni k regulaci proudu paprsku, vyznačené tím, že amplitudově a frekvenčně řízený zdroj napětí (1) je spojen s primárním vinutím oddělovacího transformátoru (2), jehož sekundární vinutí je spojeno jednak s obvodem (3) žhavení katody a jednak s primárním vinutím transformátoru (4), přičemž sekundární vinutí transformátoru (4) je spojeno jednak s kondenzátorem (5) a jednak s násobičem napětí (6), jehož první výstupní svorka je spojena přes...