Jerman Zdeněk

Způsob čištění surového siřičitanu hořečnatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 257665

Dátum: 16.05.1988

Autori: Najmr Stanislav, Jerman Zdeněk

MPK: C01F 5/42

Značky: čištění, siřičitanu, surového, způsob, horečnatého

Text:

...výhodou se použijejako teplonosného proudu vodní páry, kteráAmá vysokou entalpii. Také lze k tomu použít roztoku po krystalizae ci čistéhohexahydrátu nebo trihydrátu siřičitanu hořečnatého. Roztok po krystalizaci hexahydřátu je studený a musi se proto prounotdem ohřát. Roztok po krystalizaci trihydrátu je teplý à jeho ohřev již vyžaduje málo tepla, takže v tomto případě se uspoří energie.7 Obsahuje-li kal nečistot vysoký obsah...

Vyluhovací aparát

Načítavanie...

Číslo patentu: 255163

Dátum: 15.02.1988

Autori: Jerman Zdeněk, Feix Václav, Štěpánek Jaroslav, Ederer Karel, Vojtíšek Jiří

MPK: B01D 11/04

Značky: vyluhovací, aparát

Text:

...nádobou,je snadné provádět montáž s demontáž. Konstrukční řešení aparátu zaručuje stejnou krátkou průměrnou dobu zdržení zrn všech velikosti v aparátu a rovněž i vysoké prosazení.Na přiloženém obr. je schematicky znázorněno zařízení podle vynálezu, které je v dalším popsáno spolu a objasněním funkce, přičemž toto zařízení je tvořeno svislou válcovou nádobou ł s otáčivou hřídelí 3, na které jsou vodorovné kotouče - patra Q a lopatky 5, a...

Způsob přípravy čistého přesyceného roztoku siřičitanu hořečnatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 231456

Dátum: 15.06.1986

Autori: Najmr Stanislav, Jerman Zdeněk, Králíček Jaroslav

MPK: C01F 5/42

Značky: přípravy, způsob, přesyceného, roztoku, čistého, siřičitanu, horečnatého

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy čistého přesyceného roztoku siřičitanu hořečnatého z krystalického surového siřičitanu hořečnatého. Podstata navrženého řešení spočívá v tom, že se do proudu suspenze obsahující krystaly siřičitanu hořečnatého zavádí nejméně jeden další proud obsahující vodu, přičemž teplota výsledného proudu je nejméně 60 °C, s výhodou 90-120 °C, načež se z výsledného proudu separuje pevný vodonerozpustný podíl.

Způsob zpracování siřičitanu hořečnatého, vznikajícího při odsiřování spalin magnezitovou metodou

Načítavanie...

Číslo patentu: 231040

Dátum: 15.06.1986

Autori: Škrna Stanislav, Najmr Stanislav, Králíček Jaroslav, Jerman Zdeněk, Vejvoda Josef

MPK: C01F 5/42

Značky: odsířování, vznikajícího, způsob, siřičitanu, zpracování, metodou, horečnatého, magnezitovou, spalin

Zhrnutie / Anotácia:

Podle vynálezu se siřičitan hořečnatý rozpustí v chlorovodíku v příbližně stechiometrickém poměru, vzniklý koncentrovaný plynný oxid siřičitý se zpracuje např. na kyselinu sírovou. Roztok se zahustí na obsah 10 až 46 % hmotnosti MgCl2 a tepelně se rozloží za vzniku oxidu hořečnatého, který je produktem,a chlorovodík se vráti do procesu. Nevržený způsob je zejména výhodný, použije-li se siřičitan hořečnatý rafinovaný.

Způsob zpracování siřičitanu hořečnatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 231030

Dátum: 15.06.1986

Autori: Kordik Eugen, Jerman Zdeněk

MPK: C01F 5/402

Značky: způsob, zpracování, siřičitanu, horečnatého

Zhrnutie / Anotácia:

Cílem vynálezu bylo vyvinout technologii zpracování produktu z magnezitového způsobu odsiřování spalin. Tohoto cíle se dosáhne tak, že se siřičitan hořečnatý za míchání nechá reagovat s kyselinou fosforečnou v molárním poměru MgS03 : P2O5= 1 až 1,1. Reakcí vznikající oxid siřičitý se nuceně desorbuje, kapalnou fázi lze použít jako vysoce koncentrované PMg-hnojivo.

Způsob zpracování siřičitanu hořečnatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 223260

Dátum: 15.03.1986

Autori: Škrna Stanislav, Jerman Zdeněk, Najmr Stanislav

Značky: způsob, horečnatého, siřičitanu, zpracování

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu bylo nalézt metodu čištění siřičitanu hořečnatého. Tohoto cíle se dosáhne a tak, že se na siřičitan hořečnatý působí aldehydem, případně také oxidem uhličitým, načež se kapalná a pevná fáze od sebe oddělí a jednotlivě se zpracovává. Vzniklý čistý roztok aldehydbisulfitu hořečnatého lze kalcinací přepracovat na velmi čistý oxid hořečnatý.

Způsob zpracování siřičitanu hořečnatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 221359

Dátum: 15.02.1986

Autori: Jerman Zdeněk, Najmr Stanislav, Kordik Eugen

Značky: horečnatého, zpracování, siřičitanu, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu bylo nalézt efektivní způsob dalšího zpracování siřičitanu hořečnatého, který vzniká při zachycování dioxidu siřičitého hořečnatými sloučeninami. Tohoto cíle se dosáhne tak, že se siřičitan hořečnatý rozkládá kyselinou dusičnou za vzniku dioxidu siřičitého a roztoku dusičnanu hořečnatého. Způsob lze s výhodou realizovat při odsiřování spalin magnezitovým způsobem.

Způsob úpravy hydroxidu hořečnatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 223930

Dátum: 15.11.1985

Autori: Jerman Zdeněk, Kysilka František

Značky: horečnatého, hydroxidů, způsob, úpravy

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob úpravy hydroxidu hořečnatého před jeho kalcinací vyznačený tím, že se filtrační koláč hydroxidu hořečnatého s vlhkostí 30 až 60 % hmotnosti tvaruje protlačováním přes matrici s otvory o průměru 2 až 35 mm.

Způsob čištění hořečnaté suroviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 225767

Dátum: 01.07.1985

Autori: Jerman Zdeněk, Najmr Stanislav, Králíček Jaroslav

Značky: čištění, hořečnaté, způsob, suroviny

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob čištění hořečnaté suroviny vyznačený tím, že na vodnou suspenzi páleného magnezitu, surového či znečištěného oxidu hořečnatého, hydroxidu hořečnatého, hydratovaných uhličitanů hořečnatých nebo surových krystalů siřičitanu hořečnatého se působí dioxidem siřičitým a po dosažení pH reakční směsi 3 až 7,5 se pevná fáze rozdělí na nejméně jednu frakci bohatou na MgSO3.xH2O, kde x znamená 3 nebo 6, a na nejméně jednu frakci obsahující...

Způsob snížení obsahu vápníku v roztoku chloridu nebo dusičnanu hořečnatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 217552

Dátum: 15.09.1984

Autor: Jerman Zdeněk

Značky: způsob, snížení, vápníku, dusičnanu, obsahu, roztoku, chloridů, horečnatého

Zhrnutie / Anotácia:

Problém snížení obsahu vápníku v roztoku chloridu nebo dusičnanu hořečnatého se podle vynálezu řeší tak, že se ke zpracovávanému roztoku přidá uhličitan hořečnatý MgCl2/litr a 0,23 mol CaCl2/litr se přidala množství odpovídajícím stech poměru MgCO3 . x H20 : Ca2+ = 1 až 2. Srážení se provádí nejlépe při teplotě 10 až 50 °C. Vynález je upotřebitelný zejména při čištění roztoku hořečnatých solí pro výrobu technického MgO.