Jerie Jan

Výstupní hrdlo lopatkového stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 263795

Dátum: 11.04.1989

Autori: Jerie Jan, Hanus Daniel, Rychetník Václav, Janko Luboš

MPK: F01D 25/30

Značky: lopatkového, stroje, hrdlo, výstupní

Text:

...a na obr. 2, 3, 4 je výstupní hrdlo s nerikruhovýn vstupním prułezen a dvmn výstupníni průrezy. v narysu. boxorysu te I-1 A püdorysu le I-II.Na obr. 1 je nakreslen vstupní otvor l mezikruhováho tvaru v rovlně kolné k ose neznlrorněneho lopatkoveho stroje. za tímto vrtupním otvoru l je vytvołen kanál výstupního hrdla g omoeený vnitřní rotační etěnou 1 s vnější rotační stěnou 5. Tvoŕící linie techto rotačních stěn 3, 1 končí v bodoch koncoveho...

Plochý slnečný kolektor

Načítavanie...

Číslo patentu: 247251

Dátum: 15.01.1988

Autor: Jerie Jan

MPK: F241 0/8

Značky: slnečný, plochy, kolektor

Text:

...1 pevne.pripojenóho k izol-ačnej vani 9, pričom vláknitý absorbér 4, ktorého nábežná hrana je prekryiá hrádzou 3, je v prietokovom priestore polohovaný tak, že vstupná hĺbka hl jeho povrchu pod transparentným krytom ll je väčšia ako táto výstupné hĺbka i 22 -a vstupná výška hit chrbátu 11 absorhera 4 nad. povrchom 15 dna žlahu 1 je menšia .il-ro táto výstupu-í výška hcl.Súčet vstupnej hĺbky 111 a výstupnej hĺbky hšł sa zároveň rovná súčtu...

Bradla o nestejné výši žerdi

Načítavanie...

Číslo patentu: 247128

Dátum: 28.09.1987

Autori: Švarc Josef, Soueek Ivan, Královský Josef, Koneená Vira, Koneený Dušan, Jerie Jan, Janko Jaromír, Uher Richard, Pavlíeek Jioí, Sýkora Karel

MPK: A63B 3/00

Značky: žerdi, nestejné, výši, bradla

Text:

...nepememeauen mepneň Bxnmqaer narqnxu 22 (mHr.2) nonomenna mepeň, KHHeMaTHqecKH csxsannue c xononunn BHHTaMM 23 cpecmn 7 pasneeunx xepéä H 3 neKTpHqecKH - c yKasaTençM 24 nonoxeHHn, sanarqnx1 25 nHcTaHuHoHHoñ ycTaHoBKH pasuepa Memy mepnxmu, ycwpoñcrao 26 cpannenun, qepes KOTOPOE yKa 3 aTenL 24 nonomennn H sanarquxn 25 nonxnmqenm K cxeme ynpanneuna 3 neKTponpHBonaMH 6.PásBeneHHe mepeä OCYMGCTBHHETCH cneymmnm o 6 pa 30 M.B cnyuae HCHOHb...

Výfukový ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 249319

Dátum: 12.03.1987

Autori: Jerie Jan, Kliment Vladimír

MPK: F01L 3/20, F01L 3/22

Značky: výfukový, ventil

Text:

...(s, kde ÚS őv a fs fzťNa talíři je průměr kružnice, která je řezem druhé kuželové plochy a třetí kuželové plochy talíře, větší nebo je roven průměru kružnice, která je řezem druhé kuželové plochy a třetí kuželové plochy na sedle.Příkladné provedení výfukového ventilu a jeho sedla v hlavě válce podle vynálezu je zobrazeno na přiloženém výkresu, na němž je znázorněn ventil a jeho sedlo v řezu podle roviny procházející osou ventilu.Talíř l...

Oběžné kolo stupně odstředivého kompresoru pro vysoké tlakové poměry

Načítavanie...

Číslo patentu: 223938

Dátum: 15.11.1985

Autori: Jerie Jan, Hanus Daniel

Značky: tlakově, vysoké, odstředivého, stupně, poměry, oběžné, kompresoru

Zhrnutie / Anotácia:

Oběžné kolo stupně odstředivého kompresoru pro vysoké tlakové poměry, opatřené lopatkami, počínajícími v axiální vstupní části pracovního kanálu kola s končícími na výstupním průměru kola radiálně nebo částí mírně zahrnutou dozadu, a vytvořené ze dvou částí, vyznačené tím, že úhel (ß2) tečny ke střední čáře (11) profilu druhé lopatky (7) v jejím náběžném bodě (9) je o 2 až 25° větší než úhel (ß1) tečny ke střední čáře (10) profilu první lopatky...