Jeřábek Karel

Způsob výroby polymerního nosiče pro syntézu peptidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266062

Dátum: 14.11.1989

Autori: Lepša Luděk, Setínek Karel, Krojidlo Milan, Jeřábek Karel, Engstová Jarmila, Kolínský Jiří, Šimek Petr, Jareš Václav

MPK: C08F 8/24, C07K 1/04

Značky: výroby, způsob, peptidů, polymérního, nosiče, syntézu

Text:

...činidla připravenáho postupem popsaným v publikaci J. S. Amato, S. Karady, M. Sletzinger, L. M. Weinstock Synthesis (1979) 970. Reakci dimetoxymetanu s acetylchloridem za katalytickěho působení malé příměsi metanolu při něm vzniká equimolárni směs chlcrmetyl-metyleteru a metylacetátu. Alternativně by bylo možné použít i chlorderivát jiné kyseliny, např. thionylchlorid, sulfurylchlorid apod. Podstatou postupu podle vynálezu je provádění...

Zařízení pro zkoušení tuhosti opatků obuvi

Načítavanie...

Číslo patentu: 262453

Dátum: 14.03.1989

Autori: Štefka Josef, Dostálová Jarmila, Jeřábek Karel, Pavlíček Oldřich

MPK: G01N 3/32

Značky: zkoušení, opatků, tuhostí, zařízení, obuvi

Text:

...se zářezy li, jimíž jsou uzpůsobene pro zasunutí na vyčnělé části čepů § 1. Těleso 5 dynamometru je tak svisle posuvně upraveno proti opěrné plošině gg. Pro záznam počtu zdvihů tělesa Q dynamometru je na rámu l upraveno počítadlo §§. Spodní část tělesa § dynamometru je opatřena příčným otvorem §§, v němž je vodorovně uložen upínací třmen §, který je zajlštěn kolíkem 51. Na upínacím třmenu Q jsou po stranách posuvně uloženy čelistí gg,jež...

Ionexový katalyzátor pro výrobu alifatických éterů a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 261026

Dátum: 12.01.1989

Autori: Švajgl Oldřich, Jeřábek Oldřich, Jeřábek Karel, Tesařík Jaroslav, Jirásek Stanislav, Setínek Karel, Šrejber Josef, Prokop Zdeněk, Dostál Antonín, Musil Václav, Pražák Václav

MPK: C07C 41/05, B01J 31/10

Značky: alifatických, způsob, eterů, ionexový, katalyzátor, výroby, výrobu

Text:

...1 až 10 atomy uhlíku bud samotných nebo ve směsi S přísadou až 20 (počítáno na množství alkoholů) aromatických uhlovodíků s 6 až 12 atomy uhlíku nebo/a alifatických halogenovaných uhlovodíků s 1 až 4 atomy uhlíku nebo/a halogenovaných derivátů benzenu a vzniklý polymerní skelet se po případném předbotnání V rozpustidle, např. 1,2-dichloretanu, sulfonuje kyselinou sírovou o počáteční koncentraci96 až 98 při teplotách nepřesahujících 95...

Způsob získávání drahých kovů, zejména stříbra, z pyritových rud a/nebo koncentrátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253519

Dátum: 12.11.1987

Autori: Žůrek František, Bětík Jindřich, Jeřábek Karel, Bumbálek Václav, Říha Miroslav, Čermák Karel, Maralík Vítězslav, Hromádko František

MPK: C22B 11/04

Značky: získavání, zejména, pyritových, koncentrátů, způsob, stříbra, kovů, drahých

Text:

...americký patentový spis USA 4.053.305, podle kterého jsou barevné kovy - měd a zinek - louženy roztokem chloridu železnatého za přítomnosti kyslíku, avšak při vysoké teplotě a za tlaku. Z roztoku je měä získávána cementací a zinek kapalinovou extrakcí. Z nerozpustného zbytku po loužení je získáváno stříbro kyanizací. Postup podle amerického patentového spisu USA 4,101,515 používá k loužení drahých kovů systém chlorid mědný - chlorid sodný -...

Způsob kosení rostlin a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253082

Dátum: 15.10.1987

Autori: Jeřábek Karel, Hofman Josef, Mostecký Jiří Akademik, Dunovský Jiří, Voštová Věra

MPK: A01D 91/00

Značky: zařízení, tohoto, rostlin, způsobu, způsob, provádění, kosení

Text:

...ramenu proti odrazovému zrcadlu umístěnému na podvozku zařízení. V místě kosení může být s výhodou umístěn vývod inertního plynu, například výfuku spalovacího motoru.U způsobu a zařízení podle vynálezu jsou žací elementy téměř bezporuchové a podstatné je zvýšena rychlost sklizně.Vynález a jeho účinky jsou blíže vysvětleny v popise dvou příkladů jeho provádění a provedení podle přiloženého výkresu, kde obr. 1 znázorňuje schematicky první...

Katalyzátor pro esterifikaci kyseliny akrylové

Načítavanie...

Číslo patentu: 252797

Dátum: 15.10.1987

Autori: Šrejber Josef, Musil Václav, Setínek Karel, Havlíček Werner, Martinec Alexandr, Jeřábek Karel

MPK: C07C 69/54

Značky: akrylové, kyseliny, esterifikaci, katalyzátor

Text:

...hodinách provozuą Rovněž íonex KASTEL - C - 351 italské firmy Montedison udržuje při esterifi kací kyseliny akrylové etanolem po dlouhou dobu ustálenou akti vitu. Přesto je žádoucí dále zvýšit odolnost ionexů pro ti zaná 252 797šemí a tím prodloužit dobu jejich použitelnosti v katalytickém reaktoru.Zvýšení odolnosti ionexovéhoíkatelyzátoru proti zanášení po lymery e tím zvýšení jeho životnosti při katalytické esterifikaci kyseliny akrylové...

Způsob kontinuálního čištění surovin pro výrobu alifatických éterů od bázických látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 250195

Dátum: 15.04.1987

Autori: Prokop Zdeněk, Tesařík Jaroslav, Dostál Antonín, Setínek Karel, Jeřábek Karel

MPK: C07C 43/00, G01N 27/26

Značky: bazických, látek, způsob, výrobu, kontinuálního, alifatických, čištění, surovin, eterů

Text:

...JeJíoh složek.Krátka dobe kontaktu stačí k chemisorpci znećiětěnin ale katalytická reakce probíhá Jen do velmi nízkeho stupně. Protože chemisorpce Je Jen velmi málo tepelne zabarvena(vybavuje se nebo absorbuJe se Jen malé množství tepla) a probíhá velkou rychlostí při normální teplotě, mení třeba adsorpční reaktor isolovet, ohřívat ani chledit.Pokud Je adnorpční reaktor unístěn tak, že je vyetoven teplotě počasí, Je třeba Jen zajistit, aby v...

Způsob čištění ionexových katalyzátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 219618

Dátum: 15.08.1985

Autori: Šrejber Josef, Setínek Karel, Davídek Branislav, Beránek Ludvík, Červinka Max, Jeřábek Karel, Homola Vítězslav

Značky: způsob, katalyzátoru, čištění, ionexových

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob čištění ionexových katalyzátorů tak, že se ionex hydraulicky třídí ve vodě, vodném roztoku nebo v organickém rozpouštědle za účelem odstranění prachových částic. K odstranění nežádoucích nízkomolekulárních složek se ionex vyluhuje organickým rozpouštědlem za zvýšené teploty nebo se převede několikanásobně z cyklu kovového nebo amonného kationtu na H+-formu. K odstranění stopových množství kovů se zpracuje nejprve vodným roztokem...

Ionexový katalyzátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 214091

Dátum: 01.07.1984

Autori: Jeřábek Oldřich, Beránek Ludvík, Setínek Karel Praha, Šrejber Josef, Češka Václav, Jeřábek Karel

Značky: ionexový, katalyzátor

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká ionexového katalyzátoru, jehož polymerní skelet je tvořen kopolymerem styrenu s případnou příměsí ethylvinylbenzenu a divinylbenzenem jako zesíťující složkou. Zesíťující složka je heterogenně rozložena v objemu zrn ionexového katalyzátoru účinkem rozpustidel typu alkoholů s 1 až 10 C buď samostatných nebo ve směsi s aromatickými uhlovodíky s 6 až 9 C, alifatickými halogenovanými uhlovodíky s 1 až 4 C nebo halogenovanými deriváty...

Způsob přípravy bisfenolů

Načítavanie...

Číslo patentu: 216081

Dátum: 15.05.1984

Autori: Kejík Oldřich, Beránek Ludvík, Jeřábek Oldřich, Setínek Karel, Šrejber Josef, Češka Václav, Jirásek Stanislav, Jeřábek Karel, Davídek Bronislav, Procházka Lubomír, Červinka Max

Značky: způsob, přípravy, bisfenolů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy bisfenolů podle A. O. č. 200 351, vyznačený tím, že reakce probíhá v přítomnosti silně kyselého ionexového katalyzátoru, u něhož se heterogenního rozložení zesíťující složky dosáhne rozpustidly typu alkoholů a 1 až 10 atomy uhlíku buď samotných, nebo ve směsi s přísadou 0 až 60 % hmot. aromatických uhlovodíků s 6 až 9 atomy uhlíku, alifatických halogenovaných uhlovodíků s 1 až 4 atomy uhlíku nebo halogenovaných derivátů benzenu,...