Jeřábek Karel

Způsob výroby polymerního nosiče pro syntézu peptidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266062

Dátum: 14.11.1989

Autori: Jareš Václav, Šimek Petr, Krojidlo Milan, Engstová Jarmila, Jeřábek Karel, Setínek Karel, Lepša Luděk, Kolínský Jiří

MPK: C08F 8/24, C07K 1/04

Značky: způsob, polymérního, syntézu, výroby, nosiče, peptidů

Text:

...činidla připravenáho postupem popsaným v publikaci J. S. Amato, S. Karady, M. Sletzinger, L. M. Weinstock Synthesis (1979) 970. Reakci dimetoxymetanu s acetylchloridem za katalytickěho působení malé příměsi metanolu při něm vzniká equimolárni směs chlcrmetyl-metyleteru a metylacetátu. Alternativně by bylo možné použít i chlorderivát jiné kyseliny, např. thionylchlorid, sulfurylchlorid apod. Podstatou postupu podle vynálezu je provádění...

Zařízení pro zkoušení tuhosti opatků obuvi

Načítavanie...

Číslo patentu: 262453

Dátum: 14.03.1989

Autori: Jeřábek Karel, Dostálová Jarmila, Pavlíček Oldřich, Štefka Josef

MPK: G01N 3/32

Značky: obuvi, tuhostí, zařízení, zkoušení, opatků

Text:

...se zářezy li, jimíž jsou uzpůsobene pro zasunutí na vyčnělé části čepů § 1. Těleso 5 dynamometru je tak svisle posuvně upraveno proti opěrné plošině gg. Pro záznam počtu zdvihů tělesa Q dynamometru je na rámu l upraveno počítadlo §§. Spodní část tělesa § dynamometru je opatřena příčným otvorem §§, v němž je vodorovně uložen upínací třmen §, který je zajlštěn kolíkem 51. Na upínacím třmenu Q jsou po stranách posuvně uloženy čelistí gg,jež...

Ionexový katalyzátor pro výrobu alifatických éterů a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 261026

Dátum: 12.01.1989

Autori: Jeřábek Oldřich, Švajgl Oldřich, Pražák Václav, Šrejber Josef, Tesařík Jaroslav, Jirásek Stanislav, Prokop Zdeněk, Setínek Karel, Musil Václav, Dostál Antonín, Jeřábek Karel

MPK: C07C 41/05, B01J 31/10

Značky: katalyzátor, výrobu, výroby, ionexový, eterů, způsob, alifatických

Text:

...1 až 10 atomy uhlíku bud samotných nebo ve směsi S přísadou až 20 (počítáno na množství alkoholů) aromatických uhlovodíků s 6 až 12 atomy uhlíku nebo/a alifatických halogenovaných uhlovodíků s 1 až 4 atomy uhlíku nebo/a halogenovaných derivátů benzenu a vzniklý polymerní skelet se po případném předbotnání V rozpustidle, např. 1,2-dichloretanu, sulfonuje kyselinou sírovou o počáteční koncentraci96 až 98 při teplotách nepřesahujících 95...

Způsob získávání drahých kovů, zejména stříbra, z pyritových rud a/nebo koncentrátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253519

Dátum: 12.11.1987

Autori: Žůrek František, Bětík Jindřich, Maralík Vítězslav, Čermák Karel, Říha Miroslav, Bumbálek Václav, Hromádko František, Jeřábek Karel

MPK: C22B 11/04

Značky: získavání, stříbra, zejména, koncentrátů, způsob, kovů, drahých, pyritových

Text:

...americký patentový spis USA 4.053.305, podle kterého jsou barevné kovy - měd a zinek - louženy roztokem chloridu železnatého za přítomnosti kyslíku, avšak při vysoké teplotě a za tlaku. Z roztoku je měä získávána cementací a zinek kapalinovou extrakcí. Z nerozpustného zbytku po loužení je získáváno stříbro kyanizací. Postup podle amerického patentového spisu USA 4,101,515 používá k loužení drahých kovů systém chlorid mědný - chlorid sodný -...

Způsob kosení rostlin a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253082

Dátum: 15.10.1987

Autori: Voštová Věra, Hofman Josef, Dunovský Jiří, Mostecký Jiří Akademik, Jeřábek Karel

MPK: A01D 91/00

Značky: provádění, rostlin, tohoto, kosení, způsobu, zařízení, způsob

Text:

...ramenu proti odrazovému zrcadlu umístěnému na podvozku zařízení. V místě kosení může být s výhodou umístěn vývod inertního plynu, například výfuku spalovacího motoru.U způsobu a zařízení podle vynálezu jsou žací elementy téměř bezporuchové a podstatné je zvýšena rychlost sklizně.Vynález a jeho účinky jsou blíže vysvětleny v popise dvou příkladů jeho provádění a provedení podle přiloženého výkresu, kde obr. 1 znázorňuje schematicky první...

Katalyzátor pro esterifikaci kyseliny akrylové

Načítavanie...

Číslo patentu: 252797

Dátum: 15.10.1987

Autori: Havlíček Werner, Musil Václav, Šrejber Josef, Setínek Karel, Jeřábek Karel, Martinec Alexandr

MPK: C07C 69/54

Značky: esterifikaci, akrylové, kyseliny, katalyzátor

Text:

...hodinách provozuą Rovněž íonex KASTEL - C - 351 italské firmy Montedison udržuje při esterifi kací kyseliny akrylové etanolem po dlouhou dobu ustálenou akti vitu. Přesto je žádoucí dále zvýšit odolnost ionexů pro ti zaná 252 797šemí a tím prodloužit dobu jejich použitelnosti v katalytickém reaktoru.Zvýšení odolnosti ionexovéhoíkatelyzátoru proti zanášení po lymery e tím zvýšení jeho životnosti při katalytické esterifikaci kyseliny akrylové...

Způsob kontinuálního čištění surovin pro výrobu alifatických éterů od bázických látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 250195

Dátum: 15.04.1987

Autori: Prokop Zdeněk, Jeřábek Karel, Setínek Karel, Dostál Antonín, Tesařík Jaroslav

MPK: G01N 27/26, C07C 43/00

Značky: výrobu, čištění, způsob, surovin, látek, kontinuálního, eterů, alifatických, bazických

Text:

...JeJíoh složek.Krátka dobe kontaktu stačí k chemisorpci znećiětěnin ale katalytická reakce probíhá Jen do velmi nízkeho stupně. Protože chemisorpce Je Jen velmi málo tepelne zabarvena(vybavuje se nebo absorbuJe se Jen malé množství tepla) a probíhá velkou rychlostí při normální teplotě, mení třeba adsorpční reaktor isolovet, ohřívat ani chledit.Pokud Je adnorpční reaktor unístěn tak, že je vyetoven teplotě počasí, Je třeba Jen zajistit, aby v...

Způsob čištění ionexových katalyzátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 219618

Dátum: 15.08.1985

Autori: Setínek Karel, Červinka Max, Beránek Ludvík, Šrejber Josef, Jeřábek Karel, Davídek Branislav, Homola Vítězslav

Značky: čištění, katalyzátoru, ionexových, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob čištění ionexových katalyzátorů tak, že se ionex hydraulicky třídí ve vodě, vodném roztoku nebo v organickém rozpouštědle za účelem odstranění prachových částic. K odstranění nežádoucích nízkomolekulárních složek se ionex vyluhuje organickým rozpouštědlem za zvýšené teploty nebo se převede několikanásobně z cyklu kovového nebo amonného kationtu na H+-formu. K odstranění stopových množství kovů se zpracuje nejprve vodným roztokem...

Ionexový katalyzátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 214091

Dátum: 01.07.1984

Autori: Jeřábek Karel, Češka Václav, Jeřábek Oldřich, Beránek Ludvík, Setínek Karel Praha, Šrejber Josef

Značky: katalyzátor, ionexový

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká ionexového katalyzátoru, jehož polymerní skelet je tvořen kopolymerem styrenu s případnou příměsí ethylvinylbenzenu a divinylbenzenem jako zesíťující složkou. Zesíťující složka je heterogenně rozložena v objemu zrn ionexového katalyzátoru účinkem rozpustidel typu alkoholů s 1 až 10 C buď samostatných nebo ve směsi s aromatickými uhlovodíky s 6 až 9 C, alifatickými halogenovanými uhlovodíky s 1 až 4 C nebo halogenovanými deriváty...

Způsob přípravy bisfenolů

Načítavanie...

Číslo patentu: 216081

Dátum: 15.05.1984

Autori: Šrejber Josef, Beránek Ludvík, Kejík Oldřich, Jeřábek Oldřich, Červinka Max, Setínek Karel, Češka Václav, Jirásek Stanislav, Jeřábek Karel, Davídek Bronislav, Procházka Lubomír

Značky: způsob, přípravy, bisfenolů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy bisfenolů podle A. O. č. 200 351, vyznačený tím, že reakce probíhá v přítomnosti silně kyselého ionexového katalyzátoru, u něhož se heterogenního rozložení zesíťující složky dosáhne rozpustidly typu alkoholů a 1 až 10 atomy uhlíku buď samotných, nebo ve směsi s přísadou 0 až 60 % hmot. aromatických uhlovodíků s 6 až 9 atomy uhlíku, alifatických halogenovaných uhlovodíků s 1 až 4 atomy uhlíku nebo halogenovaných derivátů benzenu,...