Jentner Pavel

Plniace zariadenie na vkladanie úzkych pružných lamiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 269550

Dátum: 11.04.1990

Autor: Jentner Pavel

MPK: B65G 59/04

Značky: vkladanie, lamiel, úzkých, pružných, zariadenie, plniace

Text:

...pásov a zvyšuje ich životnost i spoĺahlivost.Prikladnó usporiadania plniacaha zariadenia,podIa vynalazu je na obraze, kde ja zariadenie zobrazený v pozdĺžnoa anara chodu dopravných pánov. v reze cez podtlakovú ekriñu a priaavku i v ćiaatočnoa raze cez ůzky dopravný pls.Podtlakovú skriňa ł napojená na pohonový ventilator je v spodnej časti opatrenà parforovanou plochou gg a ůzkymi doprevnými páeni g, opisenýai coz remenice gg. obvyklýa...

Difúzna komora

Načítavanie...

Číslo patentu: 261669

Dátum: 10.02.1989

Autori: Maderová Alena, Jentner Pavel

MPK: B27K 5/00, B27K 3/02

Značky: difúzna, komora

Text:

...v tom, že jednotlivé vrstvy difúznej komory spolu s utesnením jej častí zabezpečujú. zachovanie teplotných a vlhkostných podmienok po celú dobu ditúzie. Farbenie,či impregnovanio materiálu máčaného v roztoku sa skrati približne o 1/4 až 1/3 času potrebného na dokonalé prefarbenie, či preimpregnovaníe materiálu.Na pripojenom výkrese je na obr. 1 znázornená diťúzna komora v reze a na obr. 2 je znázornený detail Litesnenia, uloženého po...

Zariadenie na mechanické skúšky skriňového nábytku

Načítavanie...

Číslo patentu: 261521

Dátum: 10.02.1989

Autori: Urbanec Jaroslav, Jentner Pavel

MPK: G01N 33/46, G01B 21/32

Značky: zariadenie, mechanické, skúšky, skříňového, nábytku

Text:

...obr. 1 v prednom pohľade znäzornené riešenie vzájomného spojenia stojin s podstavcamí a ich napojenie na spoločný pohon, na obr. 2 je pohlad zhora na uchytenie kcrpusového valca v konzole a priestorové umiestnenie podnožových valcov, na obr. 3 je zboku znázornená spojenie stojiny s priečnikom, umiestnenie konzoly na stojine a uchytenie konzoly na podnožové valce.Na nosnom ráme 1 sú pevne postavené nosné stĺpy 3 prepojené navzájom priečnikom 2....

Viacnásobné farbiace zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 236296

Dátum: 01.02.1988

Autori: Haninec Ignác, Katuščák Svetozár, Werner Peter, Jentner Pavel

MPK: B05C 3/02

Značky: viacnásobné, zariadenie, farbiace

Zhrnutie / Anotácia:

Použitím vynálezu je možné skúšať naraz niekoľko od seba nezávislých farieb a to v každej nádrži inú. V každej nádrži či komore e pri skúšaní zachovaný rovnaký teplotný režim a rovnaké prietokové pomery farbiacich roztokov. Uvedeného účelu vynálezu sa dosiahne takým usporiadaním viacnásobného farbiaceho zariadenia, že čerpadla sú poháňané od jediného hriadeľa. V každej komore je zabezpečený rovnaký prívod a odvod ohrievacej kvapaliny....

Nosič dýh so samočinným sklápaním

Načítavanie...

Číslo patentu: 253439

Dátum: 12.11.1987

Autori: Katuščák Svetozár, Werner Peter, Jentner Pavel

MPK: B05C 3/02

Značky: sklápaním, samočinným, nosič

Text:

...proces farbenia a zabráni sa úniku tepla z dýh. Ďalšou výhodou vynálezu je rýchlejšie a jednoduchšie a tým aj menej prácne plnenenie nosiča dýh.Na pripojenom výkrese je na obr. 1 zná 4zornený nosič dýh »so samočinným sklápaňím v ŕoztiahnutôrñ ,stave pri vkladaní do farbiacêjďnádoxbý, naiobr. 2 je znázornený nosičnýhvzovretqm stave pri vyberani z fàřbitfčěj-ďáüčlñyĺa néa obr. 3 je rez nosiče-m dýh v otvorenom stave.Do nosiča dýh so...

Zariadenie na mechanické skúšky stolového nábytku

Načítavanie...

Číslo patentu: 249945

Dátum: 15.04.1987

Autori: Urbanec Jaroslav, Jentner Pavel

MPK: G01N 3/10

Značky: skúšky, mechanické, nábytku, zariadenie, stolového

Text:

...zariadenia na mechanické skúšky stolového nábytku s otočným ramenom so silovými prvkami a s fixovaním kyvných plošín, na obr. 2 je znázornené riešenie vzájomného pohybu podnoží a plošín a na obr. 3 je znázornený zdvih priečnika, uloženie otočného ramena a jeho fixovanie.V nosnom ráme 1 sú pohyblivo uložené podnože 2 napojené cez tiahla 3 a reťaz 4 na podnožový pohon 5. Na podnoží 2 sú kyvne uložené plošiny li, ktoré sú napojené cez plošinovú...

Způsob výroby zavářkové hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 239340

Dátum: 15.11.1986

Autori: Makovíni Peter, Zemanovieová Anna, Jentner Pavel, Pažický Július

MPK: A21D 13/08

Značky: zavářkové, výroby, hmoty, způsob

Text:

...npnuenamr nuz npomanoncrna nponyxros na aanapnoü MHCCH. Hpmueneune oópaóomannoro 3 axcrpynepe nponynra aepna OKHBHHOCB ocoóenao Buronnum npn nponssoncmne romosoü cuecn nan sanapuoñ Macau. Oópaöorna nponynra aepua B noqwm cyxou cocronamm cnocoöcrnyer anaqnmensnym snoaoumm B aneprnm no cpanueuum c Tpannuuoauuu npoueccom oóxapxn.Ľna npomanoncmna romozoñ cuecm nan aanapuoñ Maccu cuemmnams20 no 60 3 KcmpynmpoBaHHoñ nmenmqaoñ Myxn M/mnm Kpynxn 5 no...

Kontinuálne transportné zariadenie do i z tlakového a tepelného prostredia

Načítavanie...

Číslo patentu: 236402

Dátum: 01.06.1986

Autori: Haninec Ignác, Jentner Pavel

MPK: B65G 65/30

Značky: transportné, kontinuálně, prostredia, zariadenie, tepelného, tlakového

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je možnosť spracovávania materiálov v najširšom rozmerom rozsahu zrnitosti i najrôznejšej kvality Veľkou výhodou je možnosť výmeny celej sady vložiek. Zariadenie pracuje hospodárne v celom rozsahu spracovávaných materiálov i tepelných režimov a možno ho použiť na strane plnenia i vyprázdňovania tlakového a tepelného prostredia. Účelu vynálezu sa dosiahne tým že do osadenia puzdra a vybrania odvázača je uložená príruba vložky,...

Spôsob cyklického miešania plynov s kvapalinami

Načítavanie...

Číslo patentu: 221010

Dátum: 15.03.1986

Autori: Rajkovič Eduard, Werner Peter, Katuščák Svetozár, Jentner Pavel

Značky: miešania, cyklického, kvapalinami, spôsob, plynov

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob cyklického miešania plynov s kvapalinami so samočinou reguláciou cyklu miešania v priestoroch so vzostupným prúdením kvapaliny a plynu. Účelom vynálezu je samočinné dodržovanie intervalu prebublávania plynnej fázi cez stĺpec kvapaliny, pričom plynná fáza a kvapalná fáza sú čerpané striedavo tým istým čerpadlom. Týmto spôsobom sa zvyšuje spoľahlivosť zariadenia, hlavne pri dlhodobej a trvalej prevádzke. Uvedeného účelu vynálezu sa...

Spôsob farbenia súborov dýhovacích materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 221008

Dátum: 15.03.1986

Autori: Rajkovič Eduard, Jentner Pavel, Katuščák Svetozár Csc, Werner Peter

Značky: súborov, spôsob, dýhovacích, materiálov, farbenia

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob farbenia súborov dýhovacích materiálov, so zvýšenou cirkuláciou farbiaceho roztoku medzi jednotlivými dýhami. Drevársky Účelom vynálezu je zvýšenie intenzity prúdenia farbiaceho roztoku medzi dýhami, čím sa dosiahne odstránenie alebo podstatné zníženie výskytu nedostatočne prefarbených dýh, ktoré sa farbia doterajšími spôsobmi farbenia. Uvedeného účelu vynálezu sa dosiahne tým, že sa do farbiaceho kúpeľa pod spodné hrany dýhových listov...

Hydrotryskové zariadenie pre zušĺachťovanie dýhovacích materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 225330

Dátum: 01.12.1984

Autori: Katuščák Svetozár, Rajkovič Eduard, Werner Peter, Jentner Pavel

Značky: dýhovacích, materiálov, zušĺachťovanie, hydrotryskové, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Hydrotryskové zariadenie pre zušľachťovanie dýhovacích materiálov s postupným oddeľovaním jednotlivých dýhových listov prúdom kvapaliny alebo plynu, pozostávajúce z farbiacej nádrže, ktorá je spojená s cirkulačným čerpadlom a výmenníkom tepla, vyznačujúce sa tým, že vo farbiacej nádrži /1/ je pohyblivo uložený nosič dýh /2/ mechanicky spojený s pohonovým systémom /6/, pričom farbiaca nádrž /1/ je opatrená pevne uloženými tryskami /3/.

Protihlukový kryt krátiacej píly

Načítavanie...

Číslo patentu: 224836

Dátum: 01.11.1984

Autori: Haninec Ignác, Jentner Pavel

Značky: krátiacej, protihlukový, píly

Zhrnutie / Anotácia:

Protihlukový kryt krátiacej píly, umožňujúci dobé sledovanie procesu rezania, ktorý pozostáva z rámu, protihlukových panelov, priezorov, dvierok, podpory, závesov, ružíc, vybraní a závesných strapcov, vyznačujúci sa tým, že na rám /1/ je pripojený predný panel /4/, ku ktorému je z bokov napojený ľavý panel /5/ a stredný panel /6/, ktoré sú v hornej časti opatrené skosením /7/, ku ktorému je pripojený šikmý priezor /8/, otočný na hornej strane...

Otáčacie zariadenie o 90 stupňov s usmerneným presunom dielcov

Načítavanie...

Číslo patentu: 216868

Dátum: 31.10.1984

Autori: Kopecký Jan, Jentner Pavel, Haninec Ignác, Zvirák Ján

Značky: zariadenie, usmerneným, presunom, stupňov, dielcov, otáčacie

Zhrnutie / Anotácia:

Otáčacie zariadenie o 90° s usmerneným presunom dielcov, najmä plošných nábytkových dielcov. Účelom vynálezu je skrátenie potrebného času na otáčanie dielcov a zmiernenie tlaku na bočné vedenie, ktoré usmerňuje dielce do požadovanej polohy, pričom vedenie nemusí byť poháňané. Popisovaný účinok sa dosiahne otáčacím zariadením podľa vynálezu, ktorého poháňaná dráha má rôzny sklon valcov na smer dopravy. Väčším sklonom poháňaných valcov docielime...